1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?

A)Derdini söylemeyen derman bulamaz.
B)Atı alan Üsküdar’ı geçti.
C)Meyve veren ağacı taşlarlar.
D)Acıkan adama su verdiler.
E)Geldiği gibi giderler.

2-Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A)Ufacık bir köyde otururlardı.
B)O insanın değerini bilirdi.
C)Aklını başına topla ve git!
D)Onu dün seçtiler.
E)Biricik oğlunu çok özlemişti.

Her nağmede sestir her ışıkta nar
Katmer katmer açan çiçeğe benzer
Umuda perdedir gönlüme tanbur
Oğulbalı veren peteğe benzer
3.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) ünlü düşmesi
B) ünsüz düşmesi
C) ünsüz yumuşaması
D) ulama
E) ünsüz benzeşmesi

4.Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A) Bahçenin alçacık duvarından atladık.
B) Devrik cümleler kurmayınız.
C) Babasının sertçe bağırmasına aldırış etmedi.
D) Bu yazarın hiçbir eserini hatırlamıyorum.
E)Bu okulun öğrencilerini seviyorum

5.Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A)Sevgisiz
B) derdin ne
C) hallederiz
D) küçücük
E) seçkin

6.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

A)sponsor B)açık C)kâtip
D)viraj E)aile

O görkemli ( ) insana korku salan kral,ölüyordu.Güçlüyken kimsenin yüzüne bakmazken,şimdi evlatlarına pişman bir ifade ile ( ) ( ) Bir yudum su ( ) ( ) diye yalvarıyordu.
7.Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?

A) ( ,)(.)( -) ( ?)(. )
B) (“ )(. )(: ) (? )(“ )
C) ( ,)(: )(“ ) (!)(“)
D) (: )( .)(“ ) (? )( ?)
E) (, )(. )(: ) (? )(? )
8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmez?
A) Siz olsanız sormaz mısınız neden geç kaldığını
B) Amerikalılar fırtınalara hep kadın adları vermişler:
Emma, Sandra, Tifanny
C) Daldım yine geçmişe; çocukluğuma, gençliğime
D) Bir de şöyle yan gözle süzmüyor mu yanındakileri, çevresindekileri
E) Hele bir daha zayıf alsın matematikten, fizikten
Her sabah öğretmenimiz ( ) “Çocuklar ( ) oyun hakkınızdır ( ) ama çalışmak da görevinizdir ( )” derdi.