1- Makalede aşağıdaki anlatım türlerinden en çok hangileri kullanılır?10p
A) Öyküleyici - betimleyici anlatım
B) Öyküleyici - mizahi anlatım
C) Destansı anlatım - ,düşsel anlatım
D) Kanıtlayıcı anlatım - açıklayıcı anlatım
E) Öğretici anlatım - emredici anlatım

2- "Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi ;
Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,
Alışmadığım iyimser duygular
Gökyüzü inadına mavi
Yaşamak inadına güzel
Şiirde hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?10p
A) Yaşam sevinci B) Karamsarlık
C) Hüzün D) Kararlılık E) Özlem
3- Aşağıdaki temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır?10p
A) Deniz kirliliğinin zararları
B) Tanker kazasının yunuslara verdiği zarar
C) Ülkemizdeki çevre sorunu
D) Gençliğin problemleri
E) Denizdeki atıkların canlılara etkisi
4- Aşağıdakilerden hangisi akıcı bir metinde olmaması gereken bir özelliktir?10p
A) Sözlü veya yazılı ifadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi
B) Kelime ve cümle düzeyinde gereksiz ifadelere yer verilmemesi
C) Ses akışını bozan seslere yer verilmemesi
D) Söylenmesi güç kelimelere yer verilmemesi
E)Uzun cümlelerin kullanılması

5- Sıfat ve sıfat çeşitleri hakkında bilgi veriniz. Bunlara örnekler veriniz.15p

6- kendi adınızı soyut, somut, basit, türemiş, birleşik özelliklerini yazınız.10p

7- isim+isim: İsim+fiil:
Fiil+fiil: Sıfat+isim:
8- “Hoşgörü” konulu iki paragraflık öyküleyici bir metin oluşturunuz. 15p

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?10p
A. Geçmişini biliyor ve arıyordu.
B. İnsanları sevmiyor ve saymıyordu.
C. Kimsesizleri arıyor ve buluyordu.
D. İnsanları anlamıyor ve nefret ediyordu.
E. Onun geleceğini umuyor ve ona bel bağlıyordu.