makalenin okuyucuyu inandırma amacı vardır.fıkrada böyle bir amaç yoktur.
makalede düşüncelere sağlam ve objektif kanıtlara dayandırılmaldır,fıkrada ise her türlü kişisel görüşe yer verilebilir.
makalenin konuları herkesi ilgilendiren türden seçilir,fıkrada ise genellikle günlük olaylar ve kişisel konular işlenir.
makale fıkraya göre daha geniş kapsamlı ve uzundu.fıkrada konunun detaylarına girilmez.
makalenin dili ve üslubu ciddidir,fıkra ise samimi sohbet üslubuyla yazılır..


Makaleile Fıkra Arasındaki Farklar:
1 - Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
2 - Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir. 3 - Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kul1anabilir.
4 - Makale bilimsel bir yazı olduğu için resmi ve ciddi bir anlatım kul1anılır. Fıkrada ise samimi, rahat ve içten bir anlatım vardır.