S1.Aşağıdaki şiirde altı çizili kelime gruplarının adını yazınız.(14puan)
Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar ,ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
Sayı grubu:


Birleşik fiil grubu:


Edat grubu:


Belirtili İsim Tam.


Zarf-fiil grubu:

Sıfat-fiil grubu:

Sıfat tamlaması:

S2.Aşağıdaki tabloda verilen konuları en iyi hangi yazı türüyle anlatabilirsiniz? Boşluklara yazınız.(6puan)
Amerikan başkanı Barack Obama’nın
Türkiye ziyareti

Ev ödevinin öğrenci başarısına etkisi


Görgü ve nezaket

S3.İyi bir haber yazısının cevap vermesi gereken soruları (5N 1K ilkesi) boşluklara yazınız.(6puan)S4.Herhangi bir günlük gazetedeki haberleri haber kaynaklarına göre gruplandırınız.(3puan)


S5.Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını boşluklara yazınız.(5puan)
Sürmanşet Tekzip Asparagas Münekkit NükteS6.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(10puan)
• Edebiyatımızda en büyük hiciv ustası 17yy.da. yaşamış Divan şairi …………………………………………………………….. ……..… dir.
• Eleştiri türünün ilk örneğini……………………………..……………. adlı eseriyle ………………………………………………………………… .. vermiştir. Bu eserde …………………………………………………………..… …… ‘nın …………………………………ve……………………………………. .………… adlı eserlerindeki tutarsız görüşleri eleştirilmiştir.
• Ömer Seyfettin’in ………………………………………………………………… … makalesi Türkçedeki sadeleşmeyi kurala bağlaması açısından önemlidir.

• Deneme türünün kurucusu 16.yy.da yaşamış Fransız yazar ……………………………………………….…………………………. ………. ‘dir.
• Beş Şehir ve Yaşadığım Gibi adlı deneme kitaplarının yazarı ……………………………………………………………………………… .……. ‘dır.
• ……………………………………………………………………………… ……………. Edebiyatımızda Türklerin çıkardığı ilk özel gazetedir.
S7.Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğunu bulup cümlelerin doğru şeklini yazınız.(20puan)
• “Bir balığın taze mi, değil mi olduğunu nasıl anlarsınız?”
……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………….
• “Çocuğunuza sürekli olarak oyuncak almak yerine, oynayın.”
……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..
• Derslerine çalışmıyor, ihmal ediyor.
……………………………………………………………………………… ………………………
• Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu yerden hemen uzaklaşalım………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………….…
• Çocuğun üstü başı yırtılmış, karnı acıkmış, çok yorulmuştu.
……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..
S8.Aşağıdaki paragrafta yazım yanlışlarını bularak paragrafı yeniden yazınız.(7puan)
1983’de liseyi bitirdi. Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişti. Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.S9.Aşağıdaki şiirde altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarını yazınız.(4puan)
“Ateşçi o gayyada tutuşurken bütün gün
Aldığı para ile doymuyor karnı bile bütün gün”
S10.Deneme türünün özelliklerini dikkate alarak herhangi bir konuda düşüncelerinizi ifade eden bir yazı yazınız. Kâğıt düzenine ve yazım kurallarına özen gösteriniz.(25p)