RushOUT®
Ödevciniz

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2013-2014 (YILDIRIM Yayınları)Sayfa 1392.Etkinlik
Fecriati topluluğunun ortaya çıkmasında Batılı edebiyat akımlarının rolü olmuştur. Servetifünuncuların edebiyata yeterince yenilik getiremediğini savunan Fecriaticiler halka edebiyat sevgisini aşılamayı amaçlamışlardır.
3.Etkinlik
Fecriaticiler daha çok şiir, makale ve eleştiri alanında eserler yazmışlardır. Fecriati Beyannamesi’nde Batılı eserlerin tercüme edileceğinden, halka tanıtılacağından söz edilmiştir.
Anlama Yorumlama


1)Fecriati grubu Servetifünun topluluğuna tepki olarak doğmuşsa da onları taklit etmekten öteye geçememişlerdir.
2)Fecriaticilerin benimsediği yeni anlayışlar, yapmak istediği yenilikler Fecriati Beyannamesi’nde dile getirilmiştir.
3)Fecriaticiler arasında bir kültür, zevk ve anlayışı bütünlüğü oluşmamıştır.
4)Fecriati topluluğu Balkan Savaşları’nın yaşandığı, Avrupa ve Osmanlı içinde siyasi çalkantıların başladığı bir dönemde ortaya çıkarak “sanat şahsi ve muhteremdir.” Anlayışıyla eser yazmıştır. Ancak halk, bu çalkantılı yıllarda edebiyata, sanata pek ilgi göstermemiştir.
Sayfa 140
Değerlendirme
1)DYD
2)ilk ve tek, Milli Edebiyat
3)E
4)C
5)D
6)Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra edebi anlamda bir boşluğun oluşması
Fecriaticilerin Servetifünuncuları Batı edebiyatını anlamada ve halka anlatmada yetersiz bulmaları ve bu eksikliği kendilerinin gidereceğini iddia etmeleri
2.Meşrutiyet’in ilanıyla özgürlükçü bir ortamın oluşması