Tİmer nesnesini kullanarak kronometre tasarımı yapalım.Bunun için timer, 2 button bir de label nesnesi yeterli olacaktır. Yapmamız gereken int tipinde 3 adet değişkeni global olarak tanımlamak(saniye,salise, dakika). Bunları kendi içinde ilişkisel olarak artırmak temel mantığıdır.

int saniye, dak, salise;
private **** timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
salise++;
if (salise == 100)
{
saniye++;
salise = 0;
}
if (saniye == 60)
{
saniye = 0;
dak++;
}
yazdir();
}


Kısaca yukarıdaki koda bakacak olursak;
Öncelikle gerçek anlamada kronometre olabilmesi için timer_Interval özelliğini
this.timer1.Interval = 10; olarak property alanından atama yapılmalıdır. "1000" ifadesi "1" saniyeye karşılık geldiğinden "10" olarak timer_tick foksiyonu her işleyişinde salise değişkeni de 1 artacaktır. Sonra salise 100 olunca saniye bir artırılır.
Bu şekilde işlem devam eder. yazdir() fonsiyonu ise kullanıcının görmesi için belli kriterlere göre form üzerindeki label'e yazdırmaktır. Yazılımı ise aşağıda verilmiştir.

private **** yazdir()
{
string str = "";
if (dak < 10)
{
if (saniye < 10)
{
if (salise < 10)
str = "0" + dak.ToString() + ":0" + saniye.ToString() + ":0" + salise.ToString();
else
str = "0" + dak.ToString() + ":0" + saniye.ToString() + ":" + salise.ToString();
}
else
{
if (salise < 10)
str = "0" + dak.ToString() + ":" + saniye.ToString() + ":0" + salise.ToString();
else str = "0" + dak.ToString() + ":" + saniye.ToString() + ":" + salise.ToString();
}
}
else
{
if (saniye < 10)
{
if (salise < 10)
str = dak.ToString() + ":0" + saniye.ToString() + ":0" + salise.ToString();
else
str = dak.ToString() + ":0" + saniye.ToString() + ":" + salise.ToString();
}
else
{
if (salise < 10)
str = dak.ToString() + ":" + saniye.ToString() + ":0" + salise.ToString();
else str = dak.ToString() + ":" + saniye.ToString() + ":" + salise.ToString();
}
}
label1.Text = str;
}


Programın .exe dosyası aşağıda verilmiştir.

selametle kalınız.
İyi çalışmalar

NOT: yıldızlı yerler v0id sözcüğüdür arkadaşlar

burdan indirebilirsiniz __________________