ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1- alfred wegener: b
çekirdek: a
manto: ç
pangea: d
tektonik hareketler: c

aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1- aynı canlıların fosillerinin birbirinden binlerce km uzaklıkta bulunan kıtalar üzerinde bulunması, bir zamanlar bu kıtaların tek bir kıta olduğunu ispatlar
2- hersinyen ve kaledaniyen sıradağları, alp orojenezi
3- 1- krater. 2- kaldera. 3- yan koni(parazit). 4- lav.
5- baca. 6- lav haznesi
4- horst- graben- horst
5- fay örneklenmiştir.
6- kırık dağları: ege
kıvrım dağları: akdeniz ve karadeniz
7- depremler kısa sürelidir. orojenik ve epirojenik hareketler uzun sürer.
8- gece ile gündüz arasında fazla fark olması gerekir. günlük sıcaklık farkları olması lazım. bunun için nem ve yağış olmalı.
9- su ve sıcaklık olacak.
10- bitki örtüsü olmamalı, yağış, eğim, toprak killi olmalı. tabakalar eğime paralel olmalı
11- enine kıyılarda dağlar denize dik, boyuna kıyılarda ise dağlar denize paralel
dir.
12- eğim azalırsa hız azalır. hız azalırsa akarsuyun aşındırma gücü azdır. biriktirmeye başlar.

doğru yanlışlar
1- Y
2- Y
3- D
4- D
5- Y

BOŞLUK DOLDURMACA
1- antiklinal, senklinal
2- trangresyon
3- krater
4- çöküntü depremleri(göçme)
5- heyelan set gölü
6- kaide(deniz)
7- eğimin
8- yatak eğimi ve hızı
9- yatak eğiminin
10- dev kazanı
11- kalsiyum bikarbonat, likit
12- uvalalar, uvala, polyeler
13- malzeme, moren

ÇOKTAN SEÇMELER
1- B
2- B
3- A
4- B
5- YANLIŞ SORU
6- C
7- B
8- C
9- C
10- B
11- E
12- C
13- C
14- D
15- C
16- D
17- D
18- C
19- A