Üye olmak zorunda değilsiniz,Linkler Açıldıl

Etiketlenen üyelerin listesi

ESKİ <-------> YENİ abide <-------> anıt ablem <-------> belirge abluka <-------> kuşatım acayip <-------> yabancı acele etmek <-------> İvmek aceleci <-------> ivecen Acz (aciz) <-------> düşkü adabı muaşeret <-------> görgü adalet <-------> tüze adaptasyon <-------> uyarlama adapte etmek <-------> uyarlamak adât ve ahlak <-------> töre adet <-------> alışkanlık, görenek adet
 1. #1
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  ESKİ <-------> YENİ
  abide <-------> anıt
  ablem <-------> belirge
  abluka <-------> kuşatım
  acayip <-------> yabancı
  acele etmek <-------> İvmek
  aceleci <-------> ivecen
  Acz (aciz) <-------> düşkü
  adabı muaşeret <-------> görgü
  adalet <-------> tüze
  adaptasyon <-------> uyarlama
  adapte etmek <-------> uyarlamak
  adât ve ahlak <-------> töre
  adet <-------> alışkanlık, görenek
  adet <-------> sayı
  adli <-------> tüzel
  afaki <-------> şundan, bundan
  afiyet <-------> esenlik, sağlık
  afsun (efsun) <-------> büyü
  ahenk <-------> uyum
  ahenkli <-------> uyumlu
  ahenksiz <-------> uyumsuz
  ahiren <-------> son günler
  ahize <-------> alıcı, almaç
  ahlak <-------> aktöre
  ahlaki <-------> aktöresel
  aidat <-------> ödenti, kesinti
  aidiyet <-------> ilinti
  ait <-------> değin, ilişki, ilişkin
  ajan <-------> gizmen
  akis <-------> yankı
  akli <-------> ussal
  aksan <-------> dil, vurgu
  aksetmek <-------> yansımak
  aksiyon <-------> belit
  aktif <-------> etken, etki, eylemlemsel
  aktüalite <-------> Güncellik
  aktüel <-------> güncel
  alaka <-------> ilgi
  alakadar <-------> ilgili
  alarm <-------> uyandırı
  alelade <-------> olağan
  alem <-------> evren
  alemet <-------> belirti
  alev <-------> yalım
  aleyhtar <-------> karşıtçı
  amatör <-------> özengeç
  ambargo <-------> engelleyim

 2. #2
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  amel <-------> edim
  ameli <-------> edimsel, kılgısal
  ameliye <-------> işlem
  amil <-------> etmen
  amme <-------> kamu
  amplifikatör <-------> yükselteç
  amud <-------> dikme
  amudi <-------> dikey
  anahtar <-------> açkı
  analfabet <-------> okumaz yazamaz
  analiz <-------> çözümleme
  anane <-------> gelenek
  anarşi <-------> kargaşa, düzensizlik
  ançuez <-------> hamsi ezmasi, hamsi sarması
  anlaşmazlık <-------> ihtilaf
  antet <-------> başlık
  antitez <-------> karşı sav
  antoloji <-------> seçki
  antreman <-------> alıştırım
  antrenör <-------> alıştırman
  antrepo <-------> ara koruncak
  antropoloji <-------> insanbilim
  araz <-------> belirti
  arkeolog <-------> kazıbilimci
  arzuhal <-------> dilekçe
  asa <-------> değnek
  asalet <-------> soyluluk
  asır <-------> çağ, yüzyıl
  asri <-------> çağdaş
  astronom <-------> gökbilimci
  aşk <-------> sevi
  atalet <-------> süredurum (Fizik)
  ati <-------> gelecek, ilerisi
  avans <-------> önödeme, öndelik
  ayna <-------> gözgü
  aynı <-------> özdeş
  ayniyet <-------> özdeşlik
  azap <-------> ezinç
  aza <-------> üye
  bagaj <-------> taşıncak, taşıncaklik
  bahtiyar <-------> mutlu
  baki <-------> kalımlı
  bakir <-------> erdem
  bakire <-------> erden
  banliyö <-------> yörekent
  baraz <-------> büget
  bariz <-------> belirgin
  basit <-------> yalınç
  bazı <-------> bir takım, kimi
  bedbaht <-------> mutsuz, karayazgılı
  bedbin <-------> kötümser
  beddua <-------> ilenç, ilenme
  bedel <-------> karşılık
  bedhah <-------> kötücül
  beka <-------> kalım
  bekraunt <-------> artyetişim
  bereketli <-------> artağanlık
  beyanat <-------> demeç
  beyanname <-------> bildirge, bildiri
  beynelmilel <-------> uluslararası
  bibliyofil <-------> kitap seven
  bibliyografya <-------> kaynakça
  bilhassa <-------> özellikle
  bilvasıta <-------> dolaylı
  bina <-------> yapı
  bitap <-------> argın
  bitaraf <-------> yansız
  biyografi <-------> yaşam öyküsü
  bizzat <-------> kendi, kendin, kendim
  blokaj <-------> bekletim
  blöf <-------> ürkütmece
  bono <-------> ödence
  brifing <-------> özetlem
  buhar <-------> buğu
  buhran <-------> bunalım
  buldozer <-------> yerkürer
  burjuva <-------> kentsoylu
  burs <-------> öğrenmelik
  bünye <-------> yapı
  bürokrasi <-------> yazçiz
  bürokrat <-------> yazçizci
  cahil <-------> bilisiz
  casus <-------> çaşıt
  cazibe <-------> Albeni, alım, çekicilik
 3. #3
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  cinayet <-------> kıya, öldürü
  cins <-------> eşey
  cinsi <-------> eşeysel, cinsel
  ciro <-------> çevirim
  civar <-------> yöre
  cümle <-------> tümce
  çaresizlik <-------> umarsızlık
  çek <-------> ödene
  dair <-------> değin, üzerine
  damping <-------> düşürüm
  debdebe <-------> görkem
  defa <-------> kez
  def'aten <-------> birden
  defile <-------> giyim gösterisi
  define <-------> gömü
  deformasyon <-------> değiştirim
  dehşet <-------> yılgı
  dejenerasyon <-------> soysuzlsşma, yozlaşma
  dekor <-------> bezem
  dekorasyon <-------> bezemleme
  delil <-------> kanıt
  demogog <-------> halk avcısı
  demografi <-------> nüfus bilimi
  demokrasi <-------> elerki
  demokratik <-------> elerksel
  departman <-------> bölüm
  depo <-------> korunak
  depo etmek <-------> yığmak, biriktirmek
  depozit <-------> önödence
  dercetmek <-------> koymak, geçirmek
  derece <-------> aşama
  deşarj <-------> boşalım, boşalma
  deşifre etmek <-------> çözmek, sökmek
  devalüasyon <-------> değer düşürme
  devam <-------> sürek
  deveran <-------> dolaşım
  devet <-------> çağrı
  devir <-------> çağ, çevrim
  devre <-------> çevrim(fiz), dönem
  dilem <-------> ikilem
  direkt <-------> dolaysız
  direktif <-------> yönerge
  diyalektif <-------> eytişim
  doktrin <-------> öğreti
  doküman <------->
 4. #4
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  döviz <-------> istence(gösteride)
  dua <-------> yakarış, yakarma
  düşman <-------> yağı
  ebedi <-------> ölümsüz, sonrası, bengi
  edebi <-------> yazınsal
  edebiyat <-------> yazın
  efkarı umumiye <-------> kamuoyu, halkoyu
  egoist <-------> bencil
  ehemmiyet <-------> önem
  ehil <-------> yeterli
  ehliyet <-------> yeterlik
  ekonomi <-------> tutum
  ekonomik <-------> tutumsal
  ekseriya <-------> çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
  ekseriyat <-------> çoğunluk, oy çokluğu
  ekskavatör <-------> yerkazar
  ekstra <-------> özüt
  el'an <-------> şimdi, bugünlü günde
  elastiki <-------> esnek
  elastikiyet <-------> esneklik
  elbise <-------> giysi
  elit <-------> seçkin
  emin <-------> güvenilir, güvenli
  emir <-------> buyruk, komut
  emniyet <-------> güvenlik, güvenirlik
  emparyalist <-------> sömürgeci
  emperyalizm <-------> elkoyuculuk, buyuruculuk
  empresyonist <-------> izlenimci
  emretme <-------> buyurma
  endikatör <-------> gösterge
  endirekt <-------> dolaylı
  endişe <-------> kaygı
  endüstri <-------> işleyim
  enerji <-------> erk, güç, güre
  enerjik <-------> gürel, güreli
  enfreruj <-------> kızılötesi
  enkaz <-------> yıkıntı
  enstruman <-------> araç, çalgı
  entern <-------> yetişici (hekimlik)
  entresan <-------> ilginç, ilgi çekici
  erozyon <-------> aşınma
  esaret <-------> tutsaklık
  esas <-------> asal
  esef etmek <-------> acınmak
  eser <-------> yapıt, yaratı
  esir <-------> tutsak
  eskiz <-------> taslak
  esrarlı <-------> gizemli
  estetik <-------> güzel duyu
  eşantiyon <-------> örneklik
  eşel mobil <-------> oynak ölçü
  etraf <-------> çevre, dolay
  evham <-------> kuruntu
 5. #5
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  ezeli <-------> öncesiz
  ezilet <-------> özgü
  faal <-------> etkin
  faaliyet <-------> etkenlik
  fabrika <-------> yapınak
  fabrikasyon <-------> yapınış
  fabrikatör <-------> yapınman
  facia <-------> ağlatı
  fakir <-------> yoksul
  fakirlik <-------> yoksulluk
  faktör <-------> etman
  fal <-------> bakı
  fani <-------> kalımsız
  fantezi <-------> düşlem
  faraziye <-------> varsayım
  fark <-------> ayrım
  farklı <-------> ayrımlı
  farksız <-------> ayrımsız
  farz etmek <-------> varsaymak
  fatura <-------> satmaca
  fayda <-------> yarar
  faydalanma <-------> yaralanma
  faydalı <-------> yaralı
  fazilet <-------> erdem
  fedakar <-------> esirgemez, özverili, özgeçili
  felaket <-------> yıkım
  ferman <-------> buyruk, buyrultu
  fert <-------> birey
  fetiş <-------> tapıncak
  fevkalade <-------> olağandışı, olağanüstü
  feza <-------> uzay
  fikir <-------> düşünü, düşüncel
  filhakika <-------> gerçekten
  finanse etmek <-------> akçalamak
  form <-------> biçim
  fren <-------> durduraç
  frigotik <-------> soğutmalı
  fuel oil <-------> yağyakıt, sıvıyakıt
  fultaym <-------> tamgün
  füsun <-------> büyü
  gafil <-------> aymaz
  gaflet <-------> aymazlık
  galibiyet <-------> yengi
  garanti <-------> güvence
  garip <-------> yabansı
  gaye <-------> amaç, erek
  gayret <-------> çaba
  gayri ihtiyari <-------> istemsiz
  gayri muayyen <-------> belgisiz, belirsiz
  gayri muntazam <-------> düzensiz
  gayri mümkün <-------> olanaksız
  gayri müsavi <-------> eşitsiz
 6. #6
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  gayri samimi <-------> içtensizlik
  gayri tabii <-------> olağandışı, olağanüstü
  gazete <-------> günce
  gıda <-------> besin
  grafik <-------> çizge
  grev <-------> işbırakımı, bırakım
  greyder <-------> yerdüzler
  güruh <-------> tayfa, takım, bölük
  haberleşme <-------> bildirişim, yazışma
  hacim <-------> oylum
  hadise <-------> olay
  hafif <-------> yeğni
  hafıza <-------> bellek
  hakem <-------> yargıcı
  hakikat <-------> gerçek
  hakim <-------> bilge
  hâkim <-------> başat, egemen, yargıç
  hakimiyet <-------> başatlık, egemenlik
  hal <-------> çözüm, durum
  hal çaresi <-------> çözüm yolu
  hal şekli <-------> çözüm yolu
  halletmek <-------> çözmek
  hamle <-------> atılım
  hararet <-------> ısı
  hareket etmek <-------> devinmek
  hars <-------> ekin
  has <-------> özgü
  hasıl olmak <-------> üremek
  hasım <-------> yağı
  hasret <-------> özlem
  hassas <-------> duyar, duyarlı
  hassasiyet <-------> duygan, duygulu, duyarlık
  hasta <-------> sayrı
  hastalık <-------> sayrılık
  hat <-------> çizgi
  hata <-------> yanılgı
  hatip <-------> konuşmacı
  hatıra <-------> andaç, anı
  hatırlama <-------> ansıma
  hatırlamak <-------> ansımak
  hayal <-------> düş, görüntü
  hayal etmek <-------> düşlemek
  hayali <-------> düşsel, imgesel
  hayat <-------> dirim, yaşam
  hayati <-------> dirimsel, yaşamsal
  hayret <-------> şaşkı
  haysiyet <-------> onur, özsevi
  haysiyetli <-------> onurlu
  haysiyetsiz <-------> onursuz
  hazım <-------> sindirim
  hazine <-------> gömü
  hedef <-------> erek
  hediye <-------> armağan
  helelozni <-------> sarmalı (fizik)
  hemcins <-------> türdeş
  hemfikir <-------> düşündeş, oydaş
  hercümerç <-------> karışıklık, kargaşalık
  heterojen <-------> ayrışık
  hevesli <-------> özenci
  heyecan <-------> coşku
  heyet <-------> kurul
  heykel <-------> yontu
  heykeltraş <-------> yontucu
  hibe <-------> bağışlama
  hicret <-------> göç, göçme
  hikaye <-------> anlatı, öykü
  hikaye etmek <-------> öykülemek
  hile <-------> aldatıcı
  his <-------> duygu
  hisse <-------> pay
  hissedar <-------> paydaş
  hissetmek <-------> duymak, sezmek
  hissikablevuku <-------> önsezi
  hitabe <-------> söylev
 7. #7
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  hiyerarşi <-------> aşama, sıradüzen
  hobi <-------> düşkü
  hodbin <-------> bencil
  holding <-------> tüm ortaklık
  homojen <-------> benzeşik
  homoseksüel <-------> eşcinsel
  hukuk <-------> tüze
  hukuki <-------> tüzel
  hulasa etmek <-------> özetlemek
  hurafe <-------> boşinan
  husumet <-------> yağılık
  hususi <-------> özel
  hususi teşebbüs <-------> özel girişim
  hususiyet <-------> özellik
  huzme <-------> demet
  hücre <-------> göze (biyoloji)
  hücum <-------> saldırı, atak
  hücum etmek <-------> saldırmak
  hükmi şahıs <-------> tüzel kişi
  hüküm <-------> yargı
  hümanist <-------> insancı, insancıl
  hür <-------> erkin
  hürmet <-------> saygı
  hürriyet <-------> özgürlük
  hüviyet <-------> kimlik
  ibadet <-------> tapınç
  ibadet etmek <-------> tapınmak
  ibret <-------> öğrenek
  icap (ettirmek) <-------> gerektirme
  icap etmek <-------> gerekmek
  icat <-------> buluş
  icra etmek <-------> uygulamak, yürütmek
  içtimai <-------> toplumsal
  idare <-------> yönetim
  idare heyeti <-------> yönetim kurulu
  idareci <-------> yönetici
  idari <-------> yönetimsel
  iddia <-------> sav
  iddia etmek <-------> savlamak
  ideal <-------> ülkü, ülküsel
  idealist <-------> ülkücü
  ididal <-------> ılımlılık, ölçülülük
  idrak <-------> algı
  idrak etmek <-------> algılama, anlamak
  ifade <-------> anlatım, deyiş
  iflas <-------> batkı
  ifraz <-------> salgı
  iftira <-------> kara çalma, karacılık
  ihmal etme <-------> savsaklamak
  ihmalkar <-------> savsak
  ihracaat <-------> dışsatım
  ihsan <-------> kayra
  ihtar <-------> uyarı, uyarma
  ihtimal <-------> olasılık
  ihtimam <-------> özen
  ihtiras <-------> tutku
  ihtisas <-------> uzmanlık
  ihtişam <-------> görkem
  ihtiyaç <-------> gerekseme
  ihtiyari <-------> istemli
  ihtiyat <-------> sakıntı
  ihtiyatkar <-------> sakıngan
  ihtizaz <-------> titreşim
  ikametgah <-------> konut
  ikaz <-------> uyarı, uyarma
  ikmal <-------> bütünleme
  iktibas <-------> aktarma, alıntılama
  iktidar <-------> erk
  iktifa etmek <-------> yetinmek
  iktisadi <-------> tutumsal
  iktisat <-------> tutum
  ilahi <-------> tanrısal
  ilahiyat <-------> tanrı bilim
  ilan <-------> duyuru
  ilga etmek <-------> varlığını kaldırmak
  ilham <-------> esin
  ilham almak <-------> esinlenmek
  illegal <-------> yasadışı
  illüzyonist <-------> gözbağcı
  ilmi <-------> bilimsel
  iltica <-------> sığınma
  iltica etmek <-------> sığınmak
  iltihap <-------> yangı, irin
  ima <-------> anıştırma
  ima etmek <-------> anıştırmak
  imaj <-------> görüntü, imgel
  imal <-------> yapım
  imalatçı <-------> yapımcı
  imalathane <-------> yapımevi
  iman <-------> inan, inanç
  imkan <-------> olabilirlik, olanak
  imkansız <-------> olanaksız
  imla <-------> yazım
  imtihan <-------> sınav
 8. #8
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  imtiyaz <-------> ayrıcalık
  inat <-------> direnim
  indeks <-------> dizin
  infaz <-------> yürütüm
  inhiraf <-------> açılım
  inhisar <-------> tekel
  inkar <-------> yadsıma
  inkar etmek <-------> yadsımak
  inkilap <-------> devrim
  inkişaf <-------> açınma, gelişim, gelişme
  insiyak <-------> içgüdü
  insiyaki <-------> içgüdüsel
  inşaat <-------> yapı
  intiba <-------> duyuş, izlenim
  intihap <-------> seçim
  intizam <-------> düzen, düzenlilik
  iptidai <-------> ilkel
  irade <-------> istem, istenç
  irsi <-------> kalıtsal
  irtibat <-------> bağlantı
  irtica <-------> gericilik
  irticalen <-------> doğaçtan, doğaçlama
  isim <-------> ad
  ispat <-------> kanıtlama
  ispat etmek <-------> kanıtlamak
  istatistik <-------> sayılama
  istibdat <-------> baskı, zorbalık
  istida <-------> dilekçe
  istidat <-------> anıklık
  istifa <-------> çekilme
  istifade <-------> ası, yarar
  istifade etmek <-------> yararlanmak
  istihbarat <-------> danışma, haber alma
  istihlak <-------> tüketim, yoğaltım
  istihsal <-------> üretim
  istikamet <-------> doğrultu, yön, yönelti
  istiklal <-------> bağımsızlık
  istila <-------> salgın
  istimlak <-------> kamulaştırma
  istisna <-------> ayrallık, kural dışı
  istişare <-------> danışma
  isyan <-------> başkaldırı
  işaret <-------> im, belgi, belirti
  işaret etmek <-------> imlemek, göstermek
  ithalat <-------> dışalım
  itibar <-------> saygınlık
  itikat <-------> inanç
  itilaf <-------> anlaşma
  itimat <-------> güven,
 9. #9
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  itina <-------> özen
  itinalı <-------> özenli
  itiyat <-------> alışkı, alışkanlık
  itiyat <-------> alışkanlık
  izah <-------> açıklama, anlayış
  izale (etme) <-------> giderme, yoketme
  izdiham <-------> yığılaşma
  izolasyon <-------> yalıtım
  izole etmek <-------> yalıtmak
  izzeti nefis <-------> onur, özsevi
  jeneratör <-------> üreteç (Fiz)
  jeolog <-------> yerbilimci
  jeoloji <-------> yerbilim
  jurnal <-------> giz iletim
  jüri <-------> seçici
  kabiliyet <-------> yetenek
  kabir <-------> gömüt
  kabus <-------> karabasan, ağırlık basma
  kadar <-------> değin, dek, denli
  kademe <-------> aşama
  kader <-------> alınyazısı, yazgı
  kaderci <-------> yazgıcı
  kafi <-------> yeter, yeterli
  kafiye <-------> uyak
  kaide <-------> kural
  kainat <-------> evren
  kalifiye <-------> nitelikli
  kalite <-------> nitelik
  kaliteli <-------> nitelikli
  kamera <-------> sinealıcı
  kamp <-------> dinlenek, toplanak
  kampanya <-------> savaşım, alım-satım dönemi
  kamyon <-------> yüklet
  kanaatkar <-------> yetkin
  kanande <-------> akıncı
  kanun <-------> yasa
  kanuni <-------> yasal
  kaparo <-------> güvenmelik
  kapital <-------> anamal
  kapitalist <-------> anamalcı
  kapris <-------> özenç
  karakter <-------> ıra
  kare <-------> dördül
  kati <-------> kesin
  katip <-------> yazman
  katiyen <-------> kesinlik
  katliam <-------> kırım
  kaybetme <-------> yitirme
  kaybolmak <-------> yitmek
  kayıp <-------> yitik
  keder <-------> üzünç
  kelime <-------> sözcük
  kemiyet <-------> nicelik
  kere <-------> kez
  kesafet <-------> yoğunluk
  kesif <-------> yoğun
  keşif <-------> bulgu
  keyfiyet <-------> nitelik
  kifayet <-------> yeterli
  kifayetli <-------> yeterli
  kifayetsiz <-------> yetersiz
  kısım <-------> bölüm
  kıstas <-------> ölçek, ölçüt
  kitabe <-------> yazıt
  kıyafet <-------> giyim
 10. #10
  KRAL_SECO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Forumdan Uzaklaştırıldı
  Üyelik tarihi Dec 2009
  Nereden İzmir / Eskiizmir
  Mesajlar 3.090
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Eşanlamlı Kelimeler (1140 Kelime Sözlüğü)

  kıyas <-------> örneksel
  kıyas <-------> ölçme, benzetme
  kıyaslama <-------> karşılaştırma
  kollokyum <-------> konuşu
  komedi <-------> güldürü
  komedyen <-------> güldürmen
  komisyon <-------> yarkurul
  kompleks <-------> karmaşık, karmaşa
  komplike <-------> karışık
  komplo <-------> gizdüzen
  komposizyon <-------> düzen
  konferans <-------> konuşma
  konfeti <-------> saçı
  kongre <-------> kurultay
  konserve <-------> saklanca
  konsorsiyum <-------> genortaklık
  konsültasyon <-------> danışım
  kontekst <-------> bağlam
  kontenjan <-------> saptanca
  kontrat <-------> sözleşme
  kontrol <-------> denetim
  kontrol etmek <-------> denetlemek
  konvoy <-------> katar
  kooperatif <-------> birleşke
  koordinasyon <-------> eşgüdüm, ortakgüdüm
  koordine etmek <-------> eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
  kortej <-------> alay
  kostümlü parti <-------> giyimli eğlenti
  kramp <-------> kıraç
  kreasyon <-------> yaratı
  kredi <-------> yerenek, saygı
  kritik <-------> eleştiri, tehlikeli sonuç
  kriz <-------> bunalım
  kudret <-------> erk (Fiz) erke, güç
  kumanya <-------> azık
  kupür <-------> kesik
  kur'a çekmek <-------> ad çekmek
  kuvöz <-------> yaşanak
  kuvvet <-------> güç
  küfür <-------> sövgü
  kültür <-------> ekin
  laboratuvar <-------> deneylik
  lahiya <-------> tasarı
  lakaydi <-------> ilgisizlik
  lanet <-------> kargış
  lanet etmek <-------> kargışlamak
  lazım <-------> gerekli, gerek
  liberal <-------> erkin, erkinikçi
  liberalizm <-------> özel girişimcilik
  lider <-------> önder
  likid <-------> sıvı
  lisan <-------> dil
  lokavt <-------> işkapatım
  lügat <-------> sözlük
  lütuf <-------> kayra
  lüzum <-------> gerekli, gereklik
  lüzum hasıl olmak <-------> gerekmek
  lüzumsuz <-------> gereksiz
  mabet <-------> tapınak
  macera <-------> serüven
  madde <-------> nesne, özdek
  maddi <-------> özdeksel, tensel

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
ForumFokurtu.CoM

Url List Google Sitemap

Sitemiz; hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. 5651 sayılı yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple sitemiz, "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri abuse[at]forumfokurtu[dot]com mail adresinden yada İletişim bölümünden bizlere ulaşabilirler.