Türk Edebiyatı Dersi Ödev Konuları

9.Sınıf:
-Halk şiiri nazım şekillerini ve türlerini birer örnekle tanıtılması.
-Yunus Emre şiirlerindeki temalar
-Karacaoğlan’ın şiirlerindeki temalar
-Aşık Veysel’in şiirlerindeki temalar
-Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal dan birer öykü seçip inceleyiniz,bunlarını çeşitli yönleriyle karşılaştırınız.
-Karagöz ve orta oyununda ’ders verme ögesi’.
-Türk Edebiyatı manzum hikaye yazarlarına ilişkin biyografik araştırma ve eser derlemesi.
-Halk-Divan edebiyatlarının içerik ve biçim yönünden örneklerle karşılaştırılması.
-Nasrettin Hoca Fıkralarında işlenen konular ve çıkarılan dersler.
-Fotoğraflardan öykü oluşturma.
-Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar.

10.Sınıf:
-:Edebi mektupları derleme ve yorumlama.
-Seçilmiş divan şairlerinin eserlerinden ve biyografilerinden hareketle divan edebiyatında kadın-aşk-doğa kavramlarının incelenmesi.
-Divan edebiyatı nazım şekillerini ve türlerini birer örnekle tanıtılması.
-Şiirlerinden örnekle Yunus Emre ile Mevlana’nın karşılaştırılması.
-Bir geleneksel metin ile bir çağdaş öykünün karşılaştırılması; çağ-evrim değerlendirilmesi.
-Türk ve yabancı destanlardan seçilmiş karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve elde edilen sonucun makaleye dönüştürülmesi.
-İki ayrı yüzyıla ait iki ayrı gazelin ayrıntılı olarak incelenmesi biçim ve içerik bakımından karşılaştırılmaları –yaşanan dönemin özelliklerini ortaya koyması.

11.Sınıf:
-Edebi akımların edebiyat eserlerine yansımasını örnekleme.
-Gezi yazısının dünü bugünü (kısa deneme,biyografi,edebi fıkra ...).
-Türk edebiyatında mizah.
-Halikarnas balıkçısının,Sait Faik’in,Haldun Taner’in eserlerinin konu yönünden örneklerle karşılaştırılması.
-Halide Edip Adıvar’ın romanlarındaki ‘kadın’ motifinin incelenmesi(2 roman).
-Behçet Necatigil şiirinde halk edebiyatı etkileri üzerine eser incelemesi.
-Halit Ziya Uşaklıgil’de (Mai ve Siyah’tan hareketle) dönemin siyasal,sosyal ve kültürel etkinliklerinin belirlenmesi.
-Bir tarihi roman örneğinin incelenmesi ve buna bağlı olarak edebiyat tarih ilişkisinin ele alınıp kanıtlanması,makaleye dönüştürülmesi.
-Edebiyatımızda İstanbul konulu eserler.