Üye olmak zorunda değilsiniz,Linkler Açıldıl

Etiketlenen üyelerin listesi

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1
Ankara yöresinde oynanan halk oyunları incelenirken halk kültürü ürünlerini doğuran, geliştiren tüm öğeler göz önünde bulundurulmuş, kültür oluşumunun canlı örneklerinden olan halk oyunlarının gelenek kaynağı elden geldiğince araştırılmıştır. Yöre oyunlarının büyük bir bölümünün türkü eşliğinde oynanıyor olması halk oyunlarının sınıflandırılmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Karşılaşılan diğer güçlüklerde göz
 1. #1

  • Forumdan Uzaklaştırıldı
  • Offline

  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Mesajlar
  8.538
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Arrow Ankara yöresinde oynanan halk oyunları

  Ankara yöresinde oynanan halk oyunları incelenirken halk kültürü ürünlerini doğuran, geliştiren tüm öğeler göz önünde bulundurulmuş, kültür oluşumunun canlı örneklerinden olan halk oyunlarının gelenek kaynağı elden geldiğince araştırılmıştır.

  Yöre oyunlarının büyük bir bölümünün türkü eşliğinde oynanıyor olması halk oyunlarının sınıflandırılmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Karşılaşılan diğer güçlüklerde göz önüne alınarak, halk oyunlarının aşağıda belirtildiği biçimde sınıflandırılması araştırma grubumuz tarafından uygun görülmüştür:

  1-Zeybek
  2-Düz Oyunlar
  3-Halaylar
  4-Muhabbet Oyunları
  5-Kadın Oyunları

  ZEYBEKLER
  Yaptığımız araştırmalar sonucunda, Ankara halk oyunlarının önemli bir bölümünü "zeybek" türlerinin oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu oyunlar değişik figürleriyle yiğitliği, mertliği simgelerler.

  1.Seğmen Zeybeği: Davul ve Zurnayla oynanması nedeniyle yörede oynanan diğer zeybeklerden farlı olan Seğmen Zeybeği iki ya da üç kişiyle, düğünlerde düzenlenen seğmen alayının önündeki efelerce oynanır. Kılıç ya da teke palası kuşanan efeler oyun boyunca bunları havada savururken naralar da atarlar. Seğmen alayından en az üç davul zurna bulunur. En başta bulunan davul zurnanın önünde yaşlı zeybekler, onların arkasında daha genç zeybekler yer alır.

  2.Ankara Zeybeği: Tüm zeybek oyunlarında olduğu gibi, her figürüyle yiğitlik ve mertlik anlatan Ankara Zeybeği, ağır bir zeybek olup bağlama ile oynanır. Kendisine özgü ağır ve taklı bir melodisi vardır. Üçlü saçayağı (kazayağı) biçiminde oynanılanı daha gösterişlidir.

  Duruş, kasılış ve poz, bu zeybek oyununun görkemini ortaya koyar. Ayaklar açık, sağ ayak kırık ve biraz önde başlanan oyunda sağ el silahlıkta durur ve baş parmak bıçak kabzasının hemen yanına sokulur. Sol el ise bükülerek ar- kaya bele götürülür. Bağlama oyun melodisi girer girmez hafif bir gevşemeyle eller çözülür ve dirsekler omuz hizasında olduğu halde oyuna girilir. Dizler hafifçe büküktür, önce sağa, ardından sola eğilen beden oyun boyunca yaylanır. Oyunun giriş türküsü Hakkı Güner Efe'den derlenmiş biçimiyle şöyledir:

  Ay doğar Bedir Allah
  Bu sevda nedir Allah
  Ya yarimden bir haber
  Ya bana sabır Allah
  Amanın estanesine
  Kavrulmuş kestanesine
  Vurgunum bir tanesine
  Ay doğar arasından
  Bulutlar arasından
  Kız göğsün görünüyor
  Düğmeler arasından

  3.Mendil Zeybeği: Bu zeybek oyunu ağır ve akıcı figürleriyle Ankara zeybeğine benzemektedir. İki kişi tarafından ve bağlamayla oynanan bu zeybeğin en güzel görünüşü çöküşte her iki dizin yere vurulduktan sonra doğrulmasındadır.

  4.Karaşar zeybeği: Zeybek adını Ankara'nın ilçelerinden Beypazarı'na bağlı Karaşar bucağından almıştır. Tütün kaçakçılığının yapıldığı yıllarda bu kaçakçılık işini yörede tanınmış ağalar yaparlardı. Karaşar bucağında kaçakçılıkla ilgilenen ve halk tarağından sevilip sayılan 5 kardeşin bir baskın sonucunda öldürülmesi Karaşar'ı yasa boğmuş, 1885 yılında silahlı çatışmada öldürülen bu beş kardeşe söylenen türküden hareketli, canlı, kıvrak bir zeybek oyunu doğmuştur. Gerek melodisindeki akıcılık, gerek oyundaki tek ayak figürleri ile güzel bir oyun olan zeybeğin sözleri şöyledir:

  Zeybek misin zeybek donu giyecek efem
  Katil misin tatlı cana kıyacak
  Cahil misin el sözüne uyacak efem
  Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
  Biz ahbap uğruna ölenlerdeniz.
  Döküldü mü maşrapamın kalayı efem
  Bozuldu mu zeybeklerin alayı
  Düşmanları öldürmenin kolayı efem
  Yattım uykulardan uyanamadım
  Yağlı kamalara dayanamadım
  Alıverin martinimi atayım efem
  Atayım da Karaşar'ı katayım
  Fırsat virin düşmanları haklayım efem
  Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
  Biz millet uğruna ölenlerdeniz
  Zeybekleri yaylalarda bastılar efem
  Cepkenini çam dalına astılar
  Beş kardeşi bir tahtada kestiler efem
  Öldürmem Üseyin'i kıymayın Ali'ye
  Kelleleri bahşiş gitti valiye.
  Üseyiniminde biber gibi benleri efem
  Al kan oldu da cepkenimin yenleri
  Şan verdi de bu diyarın efeleri efem
  Öldürmen Üseyin'i kıymayın Ali'ye
  Kelleleri bahşiş gitti valiye
  Üzengin kırıldı indim bağladım efem
  Çektim martinimi kavzasından kavradım
  Ben annemi nafile yere ağlattım efem
  Öldürmen Üseyin'i kıymayın Ali'ye
  Kelleleri bahşiş gitti valiye.

  5.Yağcıoğlu Zeybeği: Bu zeybek Yağcı Oğlu Fehmi Efe'nin babası, Yağcı Oğlu Ahmet Ağa'ya adanmıştır. Zeybeğin ritm ve ayak oyunları poz ve hareketleri tam bir mertlik ifade eder. Diz vuruşları ve dönüşleri, tatlı melodisiyle büyüleyici havası seyredenlerin benliğini sarar ve insanı yıllar öncesinin Ankara'sına alıp götürür. bu zeybekte bağlama ayakta çalınır. Oyunun sözleri şöyledir:

  İbram çavuş höyüklerin iniyor aman
  Elma gözlü kır atına biniyor hey
  Öcüoğlu tütünleri vermiyor aman
  Ben vuruldum gidiyorum ahrete hey
  Selam söyen Yağcıoğlunun Ahmet'e hey
  Höyüklünün edirafı köşk olsun aman
  Beni vuran efelere aşk olsun hey
  Aynalı martin mezarıma taş olsun aman
  Ben vunuldum gidiyorum ahrete hey
  Selam söylen Yağcıoğlu'nun Ahmet'e hey
  Varın bakın değirmenin döner mi aman
  Değirmene bin başımda iner mi hey
  Bin başımda kır atına biner mi aman
  Ben vuruldum gidiyorum ahrete hey
  Selam söylen Yağcıoğlu'nun Ahmet'e hey.

  DÜZ OYUNLAR:

  Ankara oyunları figür açısından benzerlikler gösterir. Bu oyunların tamamında göğüs ileride ve baş sürekli dik tutulup ileriye bakar. Düz oyunların hiç birinde vücut sallanmaz, yere eğilinmez ve çökülmez. Ayak oyunları kol hareketleriyle uyum ve düzen içerisindedir. Düz oyunlar grup halinde ve sadece bağlamayla oynanır.

  1. Misket:

  "Caminin ezanı yok
  İçinin düzeni yok
  Çok memleketler gezdim
  Misketten güzeli yok" diye başlanan Ankara'nın tanınmış oyun havalarından birisidir misket... Bütün düğünlerin sazlı sözlü eğlencelerin baş türküsü ve oyunudur. Oyunun üç önemli hareketi vardır.

  1. Duruş

  2. Yürüyüş

  3. Sekiş

  Misket, Ankara'da yıllarca önce yaşanmış gerçek ve ölümsüz bir aşkı anlatmaktadır. Efe yavuklusunun oyalı beyaz yazması anasında kızaran yanaklarını misket elmasına benzetildiğinden ona bu ismi vermiştir. (Misket elması Ankara'da yetişen küçük ve çok kırmızı olan bir elmanın adıdır.) Misket'inden ayrı kalan delikanlı hasretini, yüreğini kavuran, yakan sevgisini bağlamasıyla getirir.

  Güvercinim uyur mu?
  Çağırsam uyanır mı?
  Misket orda ben burda
  Buna can dayanır mı?
  A benim aslan yarim
  Dağlara yaslan yarim
  Dağlar cefa götürmez
  Sineme yaslan yarim
  Güvercin uçuverdi
  Kanadın açıverdi
  Eloğlu değil mi
  Sevdi de kaçıverdi
  A benim hacı yarim
  Başımın tacı yarim
  Eller bana acımaz
  Sen bari acı yarim
  Caminin ezanı yok
  İçinin düzeni yok
  Çok memleketler gezdim
  Misketten güzeli yok,
  Yılan aktı gazele
  Gönül düştü güzele
  Vallah billah kıyarım
  Yarim ile gezene.
  Oy farfara farfara
  Ateş düştü şalvara
  Ağzım dilim kurudu
  Kız yalvara yalvara
  Caminin ezan vakti
  İçinin düzen vakti
  Ben misketi kaybettim
  Sonbahar gazel vakti.
  Üzüm dengi yıkıldı
  Şarap suya sıkıldı
  Verin benim yarimi
  Benim canım sıkıldı.
  Ördek gölde süzülür
  İnci mercan dizilir
  Açma misket göğsünü
  Hastamız var üzülür.
  Daracık daracık sokaklar
  Kızlar misket yuvarlar
  Kızlar koca bulmuyor
  Kocaman kocaman karılar.
  Havuz başı, su başı
  Ben istemem yüzbaşı
  Olursa müşir olsun
  Dosta düşmana karşı
  Yılan kaydı kamışa
  Su neylesin yanmışa
  Mevlan sabırlar versin
  Yarinden ayrılmışa.

  2.Hüdayda (Fidayda): Ankara yöresinin bilinen oyunlarından birisidir. Adını yıllar öncesinin Ankara'sında yaşanmış, hatta padişaha rakkaselik yapmış, güzel, güzel olduğu kadar işveli, şuh bir dilber olan bahtsız Fatma (Hüda)nın öyküsünden almıştır.

  Hüdayda oyunun sadece ikişer kişilik gruplarla oynanması kendine özgü özellikleri arasındadır.

  Oyuncular karşılıklı tatlı bir kasılmayla ağır ağır (kostak kostak) gezinmelerinden sonra oyuna girilir.

  Durgun denizin meltem rüzgarında hafif hafif sallanan dalgaları gibi, efe si- lahlığından silahını çeker, önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa sallanarak silahını ateşler. Karşılıklı gidiş geliş ve yanyana sekiş hareketleri durgun de- nizde kanat çırpan martı güzelliğindedir.

  Ankara'lı, küpteki bulguruna kadar yedirdiği bu güzel şuh ve işveli hüdaydasına bağlanmasıyla şöyle seslenir:

  Dama çıkma kaşa çık
  Arpalar kara kılçık
  Eğer beni seversen
  AI bohçanı yola çık.
  Hüdayda da Ankaralı Hüdayda
  Beşyüz altın yedirdik bir ayda
  Beş yüz daha yedirsek, ne fayda
  Dama bulgur sererler
  Çıkma boyun görürler
  Saçın ibrişim telli
  Hançere bağ örerler.
  Hüdayda da samur kürküm hüdayda
  Gitti de gelmedi altı ayda
  Başını da yesin yavrum bu sevda
  Bulguru kaynatırlar
  Yaylada yaylatırlar
  Bizde adet böyledir
  Güzeli oynatırlar
  Hüdayda da köylü kızı hüdayda
  Bende takat kalmadı ne fayda
  Kalloş botin alalım ne fayda
  Dama çattım hatmayı
  Çağırın gelsin Fatma'yı
  Fatmam nerden öğrenmiş
  Yorgandan kol atmayı
  Hüdayda da sarı kız da hüdayda
  Tarla tapan kalmadı ne fayda
  Başını da yesin yavrum bu sevda
  Gökte yıldız sayılmaz
  Çiğ yumurta soyulmaz
  Güzel seven yiğidin
  Hiç kolları yorulmaz.
  Hüdayda da Ankara'lı hüdayda
  Cepte para koymadın bu ay da
  Gittin de gelmedin ne fayda

  Hüdayda'nın da Misket'te olduğu gibi halk arasında söylenen değişik birçok sözü daha vardır.

  HALAYLAR:

  Yöre halay oyunlarının en tanınmışı Ankara Halayı'dır. Bu halay genellikle düğünlerde ve diğer eğlentilerde oynanır. Çubuk ilçesinde oynanan "ağırlama" ve "hoplatma" gibi iki bölümden oluşan halaylar olduğu gibi yine aynı yörede tek bölümden oluşan halayların varlığı araştırma grubumuzca belirlenmiştir. Halaylar genelde sözsüzdür ve davul zurna eşliğinde oynanırlar. Hoplatma bölümünde söz de bulunabilir. Örneğin Çubuk yöresinde oynanan "Çorum Havası", "Gidiyorum Çoruma/ Bir taş değdi koluma" sözleriyle başlar, büyük bir grup tarafından oynanır. Halay çekenlerin başındakine "başadur" (halaybaşı) denir. Çoğunlukla erkeklerin oynadığı bu oyunun aralarında bozlaklar okunur.

  Kızılcahamam'da Modanlı Türkmen'lerin de halay oyunları kadın ve erkekler tarafından ayrı ayrı oynanır.

  Haymana dolaylarında oynanan halaylar "üç ayak" denilen biçimde üç ileri, üç geri adım atarak oynanır.

  Alevi türkmenlerin yoğun olarak bulunduğu Bala ve çevresinde halay oyunların diğer oyunlara göre daha fazla ağırlık kazanır. Bu yörede Ağır Halay, Arzu ile kanber, Yanlama, Yelleme, Afşar ve Keçeli Halayları yaygındır. Bu yörede ayrıca Üç Ayak Horonu, Hop Barlem, Yeldirme ve Köroğlu ezgisiyle oynanan Sinsin gibi halay türlerinede araştırma grubumuzca rastlanmıştır.

  Nallıhan'daki halaylar birinin, elinde mendille, ortaya çıkmasıyla başlar. Bunun üzerine çevresinde bulunanlar o kişinin yanında halaya dizilirler.

  Döne döne oynanan "Cezayir Oyunu", Beypazarı'ndaki karşı türkü halaylar ve "halkalam" gibi tek halaylar da Ankara ve dolaylarında çok beğenilen oyunlar arasındadır.

  MUHABBET OYUNLARI:

  Bu oyunlar belli bir düzen içerisinde olmayıp, adı geçen türkünün ezgi ve ritmine uygun olarak oynanır. Bu oyunlardı da düz oyunların figürleri serbest olarak kullanılır. Genellikle düğün, kına nişan gibi törenlerde oynanan bu oyunlar erkekler tarafından düzenlenen içkili, sazlı, sözlü muhabbetlerde oynanır.

  Cümbüş Alemi: Kadın oynatılan, içki içilen toplantılar toplum tarafından pek onaylanmadığı için bu tür eğlenceler Ankara Hisarı gibi gözden uzak yerlerde yapılırdı. Her yaştan erkeğin katılabildiği Cümbüş Alemlerinde yer alabilmenin tek koşulu sır saklayabilmek ve kurallara uymaktı. Cümbüşte saz çalınıp, türkü söylenmesi ve kadının oynaması efe ve yardımcıları olan "sakallıların" iznine bağlıydı. Başköşe yaşlı efenin olur diğer kişiler ise yaşlarına ve toplumsal konumlarına uygun olarak odada yer alırlardı. Yaşlılar bağdaş kurarken gençler diz üstü oturur, ancak izin verildiğinde bağdaş kurabilirlerdi. "Lan" denilen iki veya üç kadın efenin buyruğuyla sigara yakar ve oynardı. Bu gecede bağlamayla türkü, divan, koşma söylenir, ardından da oyun havalarına geçilirdi.

  Oyun sırasında kadının belden yukarısına bakmak ve kadınla gözgöze gelmek "efe" ye hakaret sayılırdı. Bağlama çalınıp, türkü söylenirken elden geldiğince sessiz olunurdu.

  Bu tür muhabbetler evlerde olmak koşuluyla halen düzenlenmektedir.

  Cirit: Kızılcahamam'da "diğnek" oyunu da denilen bu oyun at üstünde veya atsız oynanılır. "Düğün Ciridi" denilen bir türü yalnızca düğünlerde oynanır. Gelin baba evinden alındıktan sonra köy meydanında başlayan düğün ciridine delikanlılar seğmen kılığında katılırlar.

  Sıra Gezme: İçkisiz, yemekli, cümbüşlü söyleşi toplantılarıdır. Toplumun genel olarak ilgi gösterdiği eğlentilerdedir. Kural gereği yaşlılardan bir "yarenbaşı" iki tane de "yarenbaşı yardımcısı" seçilir. Seçenlerede "yaren" denir. Akşam yemeğiyle eğlenti başlar. .Gençlerin toplum kurallarına uyup uymadıklarının da sınandığı bu sıra gezme toplantılarının eski bir Yeniçeri .geleneği olduğu sanılmaktadır.

  Cengi Oyunları: Özellikle Çubuk ve yöresindeki cümbüşlerde cenginin özel bir yeri vardır. Beypazarı'nda cengi oyunlarına "muhabbet" de denir. Cengiler zille oynar. Düğünlerde ve hamamın yıkanma bölümünde mutlaka cengiler oynatılır.

  Bir cengi toplumunda oyuncular, çalgı takımı, yardımcılar ve yöneticiler bulunur. Hepsine birden "cengi kolbaşısı" denir. Cengi oyununda bağlamanın sesini kısmak için sapı ile gövde arasına bir yazma bağlanır.

  Muhabbet oyunlarına örnek olarak aşağıdaki türküleri vermeyi uygun gördük.

  Su sızıyor

  Su sızıyor
  Taşların arasından
  Eğil bir yol öpeyim
  Kaşların arasından
  Oğlan mavilim oğlan
  Sözünede havilim oğlan
  Bacın benden kov vermiş
  Yalan aslanım yalan
  Tarla tezek değilmi
  Ciğer ezik değilmi
  Eller yarini almış
  Bana yazık değilmi
  Oğlan mavilim oğlan
  Sözüne de havilim oğlan
  Bacın bana kov vermiş
  Yalan aslanım yalan

  KADIN OYUNLARI

  Daha önce sözü edilen, zeybekler dışındaki tüm oyunlar kadınlara figürlerle kadınlar tarafından da oynanmaktadır. Bunların dışında sadece kadınlar tarafından oyunlarada araştırma grubumuzca rastlanmıştır.

  Allılar: Araştırmamız sürsince bu oyunun hemen hemen her ilçede kadınlar tarafından oynandığı gözlemlenmiştir.

  Allılar, Anadolu'nun güzel ve genç kızının sevdasını bir sevcen yüreğin hoplayışı ile dile getirmesidir. Anadolu kızı sevdiğini görmüş sevinçten oynayıvermiştir. Sevdiğine güzel görünmek için bu oynayış içerisinde "bak aynaya, ko bellere bellere, al giydim alsın diye, mor giydim sarsın diye" sözleriyle duygularını dile getirir.

  Oldukça kıvrak olan bu oyun iki kadının karşılıklı, ayaklarını çapraz yapıp sekmeleri ve bu sekişi el ve kol hareketleriyle tamamlamaları ile oluşmaktadır. Yapılan her hareketinin kendine özgü bir anlamı vardır. Genç kız el hareketleriyle kiminde aynaya bakarak süslenmekte, kiminde de ellerini bırakarak meydana süzülmektedir.

  Allılar hava havalanıyor
  Allılar hava bulutlanıyor
  Allılar benim sevdiğim oğlan
  Allılar yeni bıyıklanıyor
  Allılar hop allılar allılar
  Allılar ak gürgen kara gürgen
  Allılar budan doruktan budan
  Allılar ben yar bulur varırım
  Allılar sen sözlerinden utan
  Allılar hep allılar allılar
  Allılar kara tren kayda gel
  Allılar askerleri sayda gel
  Allılar ben izini istemem
  Allılar tezkereyi al da gel
  Allılar hop allılar allılar
  Allılar çayda yudum bulaşık
  Allılar içine saldım kaşık
  Allılar yarim kimle güreştim
  Allılar kehküllerin dolaşık
  Allılar hop allılar alllılar
  Allılar karşıda gürgen dalı
  Allılar dallarını kırmalı
  Allılar sevipte aldatanı
  Allılar ta kalbinden vurmalı
  Allılar hop allılar allılar

  Pazarda Kına: Elamadağ düğünlerinde genç kızların dörder kişi ile oynadığı bir oyundur. Oyunun türküsü oynayan kızların tümü tarafından söylenir. Oyun kınalı ellerin karşılıklı el vurmalarıyla güzelleşir. Karşılıklı vur- manın çıkardığı ahenk türkünün ritmini sağlar.

  PAZARDA KINA

  Pazarda kına
  Okkası ona
  Sevdiğim suna
  El elime yar
  Kol koluma yar
  Bir zaman olurda
  Girer koynuma yar
  Pazarda kaşık
  Bala bulaşık
  Sevdiğim aşık
  El elime yar
  Kol koluma yar
  Bir zaman olurda
  Girer koynuma yar
  Pazarda keçi
  Sallanır kıçı
  Gavurun piçi
  El elime yar
  Kol koluma yar
  Bir zaman olurda
  Girer koynuma yar
  Pazarda kağnı
  Tekeri çardı
  Püskürme benli
  El elime yar
  Kol koluma yar
  Bir zaman olurda
  Girer koynuma yar

  DINIT

  Polatlı Şeyhalı köyünde rastladığımız bu oyun daire şeklinde hâlka olan altı kişiye döne döne oynanır. Bu arada türküsü söylenir. Nakarat kısımlarında "Haydin kızlar" denilir ve sekerek bir sağa bir sola dönülür.

  Ak taşı kaldırmalı
  Yılanı öldürmeli
  Yılan benim arkadaşım
  Cennet göndermeli
  Haydin kızlar dınıta
  Dönüver kızlar dınıta
  Değirmenin bendine
  Döner kendi kendine
  Değirmende üç kız var
  En güzeli kendime
  Haydin kızlar dınıta
  Dönüver kızlar dınıta
  Taş dönmüyor dönmüyor
  Taştan bulgur enmiyor
  Kör olası amcam
  Sevdiğime vermiyor
  Haydin kızlar dınıta
  Dönüver kızlar dınıta
  Entarisi aktandır
  Ne gelirse haktandır
  Benim seni istemem
  Cenab-ı Allah'tandır
  Haydin kızlar dınıta
  Dönüver kızlar dınıta
  Haydin kızlar dınıta da dınıta
  Dönüver kızlar kapamalı dınıta
  Haydin kızlar dınıta da dınıta
  Dönüver kızlar soruta da soruta
  Bu konu veya mesaj www.forumfokurtu.com sitesine aittir.

 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •