Login now! Register Now!
Forgot Password?    Facebook Platformu
Join us for some milk and cookies! Selam sevgili ziyaretçimiz. Sitemize üye olmadığınız veya giriş yapmadığınızı görüyorum :)
Forumun avantajlarından yararlanmak için üye olun veya giriş yapın :)
üyeol,üye olmak için tıkla,kayıt ol
Üye olmak zorunda değilsiniz,Linkler Açıldıl

Etiketlenen üyelerin listesi

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4
GİRİŞ Turizm, boş zaman ve tasarrufun nasıl kullanılacağıyla ilgili ekonomik bir kararla başlar ve ülke ekonomileri üzerinde moneter ve reel karakterli etkiler oluşturur. Gelişmekte olan ülkelerde turizm, ekonomik yararlılığı, verimli oluşu, kalkınma için gerek duyulan döviz girdisini sağlaması gibi nedenlerle ekonomik sorunların çözülmesinde bir çıkış noktası olarak görülmektedir. Turizm, herşeyden
 1. #1
  Co-Administrator R@ZoR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden
  ForumFokurtu Toprakları
  Mesajlar
  31.567
  Blog Entries
  87
  Bahsedilmiş
  2
  Takip edilen
  0

  Standart Turizmin Ekonomiye Etkisi

  GİRİŞ

  Turizm, boş zaman ve tasarrufun nasıl kullanılacağıyla ilgili ekonomik bir kararla başlar ve ülke ekonomileri üzerinde moneter ve reel karakterli etkiler oluşturur. Gelişmekte olan ülkelerde turizm, ekonomik yararlılığı, verimli oluşu, kalkınma için gerek duyulan döviz girdisini sağlaması gibi nedenlerle ekonomik sorunların çözülmesinde bir çıkış noktası olarak görülmektedir.

  Turizm, herşeyden önce ödemeler dengesi üzerinde önemli etkileri bulunan bir dışsatım kalemidir. Bir bakıma, ülke içinde perakende fiyatlarla yapılan mal ve hizmet dışsatımı olarak kabul edilebilir. Turizm gelirleri, özellikle dış finansman kaynaklarına gereksinim duyan kalkınma yolundaki ülkeler açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu alana yapılan yatırımlar, oransal olarak çok yüksek düzeyde döviz getirisi sağlar. Otomasyona ve mekanizasyona geçme imkânları sınırlı olan turizm endüstrisinde istihdam / yatırım oranı da genel olarak yüksektir. Turizm ayrıca, yarattığı uyarıcı etkiler nedeniyle dolaylı olarak da diğer kesimlerde istihdam ve gelir düzeylerini yükseltir.

  1. TURİZMİN EKONOMİDEKİ YERİ ve ÖNEMİ

  Bir ekonomide turizmin geliştirilmesinin akılcı nedenleri ve beklenen sonuçları incelendiğinde bu endüstrinin ekonomideki rolü ve önemi de ortaya çıkmaktadır. Bu inceleme, bir bakıma turizmin ekonomik potansiyelini ve turizm işletmelerinin yatırım ve işletme aşamalarında ulusal ve bölgesel ekonomilere sağlayacağı doğrudan ve dolaylı etkileri ortaya koyacaktır. Ancak, unutulmaması gereken nokta, turizmin ekonomik yararlarının gerçekleşebilmesinin hükümetlerin turizm politikalarına ve turizm geliştirme projelerini uygulama ve denetleme yeteneklerine bağlı olduğudur.

  Turizmin ekonomik fonksiyonları şu şekilde özetlenebilir:

   Birçok gelişmekte olan ülke açısından turizmin çekici yönlerinden en önemlisi, daha kısa sürede ekonomik yararlılığını gösterebilmesidir. Bu turizm yatırımının getiri sağlamadan önceki hazırlık dönemi, diğer endüstrilerdeki yatırımlara oranla çok daha kısadır. Turizm, başarılı bir tanıtım kampanyasından bir ya da iki yıl sonra büyük gereksinim duyulan döviz gelirini sağlayabilen, gelir ve istihdam artışı yaratabilen bir endüstridir.

   Diğer endüstrilerle karşılaştırıldığında turizmde verimlilik daha yüksektir. Diğer yatırım seçenekleriyle karşılaştırıldığında turizm yatırımlarında doğrudan sermaye yatırımının yaratılan gelir akımına oranı daha düşüktür. Diğer bir ifadeyle, turizmde marjinal sermaye / hasıla oranı düşük kalmaktadır ve bu oran ne kadar düşükse yeni yatırım verimliliğinin o kadar yüksek olduğu kabul edilir.

   Turizmde çarpan etkisi önemlidir. Turizm amaçlı yatırımlardaki artış ve turizmin etkileri öncelikle bölge halkına doğrudan yararlar sağlayacaktır. Daha sonra, bu yararlar ulusal ekonominin diğer kesimlerine yayılarak değişik kişi ve kuruluşların ve devletin gelirini belirli bir çarpan katsayısı kadar arttıracaktır.

   Turizm endüstrisi, öğrenilmesi kolay, yeni ve çeşitli işler sağlayarak vasıfsız işgücü için geniş istihdam olanakları yaratır. Gelişmekte olan çoğu ülkede kırsal kesimden kentlere göç ve işsizlik önemli sorunlar olduğundan turizm endüstrisi gerek yatırım gerekse işletme aşamalarında yarattığı yeni iş olanakları ile bu sorunların çözümüne katkı sağlar. Turizm endüstrisinde istihdam / yatırım oranı diğer endüstrilere oranla oldukça yüksektir. Daha açık bir ifadeyle, turizmde bir kişiye iş alanı yapmak için yapılması gereken yatırım diğer endüstrilere göre oldukça düşüktür.

   Turizmin gelişmesi durumunda altyapı kullanımında etkinlik sağlanır. Mevcut altyapıyı geliştirmenin ekonomik yapılabilirliği artar. Gerçekte, turizmin bir endüstri olarak doğması için belirli düzeyde bir altyapının olması önkoşuldur. Bu noktadan başlayarak turizmin ve altyapının gelişmesi karşılıklı olarak birbirini destekler ve hızlandırır.

   Kalkınma için gerek duyulan döviz girdisini sağlar. Turizm gelirleri, dış ülkelerden alınan ekonomik yardımlara göre çok önemli üstünlüklere sahiptir. Politik ve ekonomik kısıtlamalardan uzaktır ve herhangi bir baskı aracı olarak kullanılamaz. Diğer taraftan turizm, tarımsal ürün ve hammadde dışsatımından da çok daha fazla bir üstünlüğe sahiptir. Herşeyden önce, turizm mal ve hizmetlerinin fiyatları gelişmekte olan ülkenin geleneksel dışsatım ürünlerinin fiyatlarına oranla çok daha fazla kendi denetimi altındadır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkenin dışsatımı için bir çeşitlendirme olanağı yaratır ve döviz gelirlerinden kaynaklı büyük dalgalanmaları ortadan kaldırır. Bu ülkelerin dışalımları nedeniyle doğan ödemeler dengesi açıklarını kapatmayı kolaylaştırır. Genellikle turizm, yarattığı her bir birim döviz için diğer endüstrilere oranla daha az dış girdi, yani döviz çıkışı gerektirir. Dolayısıyla, turizm dövizlerinin daha büyük bir kısmı üretim endüstrisinin geliştirilmesinde veya dış borçların kapatılmasında kullanılabilir.

   Turizm, gelir ve refahın yeniden dağılımını sağlar. Uluslararası turizm hareketlerinin gelişmesi, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru bir gelir akımını doğurur. Belirli turizm çekiciliklerinin gelişmekte ülkelerde ve bölgelerde yoğunlaşması ve ayrıca emek-yoğun faaliyetlerin turizmde önemli yer tutması gelir ve refahın bölgeler ve toplum kesimleri arasında dengeleyici yönde yeniden dağılmasını sağlar.

   Turizm, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi yönünde bir ilginin doğmasını sağlar. Ülkenin turistler açısından çekici özelliklerini arttırmak için doğal kaynakların korunması ve zenginleştirilmesi yönünde ulusal çalışmalar yoğunlaşır.

   Turizm, gelişmekte olan bir ülkenin sosyal ve kültürel zenginliklerine dikkatleri çekeceğinden geleneksel törenlere, örf ve adetlere, bölgesel giysilere ve el sanatlarına yeniden önem verilir. Bu gelişme, eğer özen gösterilirse bir ülkenin kültürel geçmişine olan ilginin yeniden canlandırılmasını sağlar ve halkın kendine güvenini ve özbenliğine olan saygısını arttırır, aynı zamanda önemli ölçüde gelir getirir (Özdemir, 1992).

  2. TURİZMİN MONETER EKONOMİK ETKİLERİ

  2.1. Turizmin Dış Ödemeler Dengesine Etkisi

  Uluslararası turizmin neden olduğu döviz hareketleri, turist gönderen ülkenin döviz talebini, turist kabul eden ülkenin de döviz arzını arttırıcı bir rol oynadığından, ülkelerin dış ödemeler dengesini etkiler. Dış ödemeler dengesi, bir ülkenin ekonomik durumunu en iyi ve en açık şekilde gösteren ölçüdür. Belli bir dönemde tüm yabancı ülkelerle olan ekonomik ilişkileri tablo şeklinde gösterir.

  Döviz arz ve talebi bakımından mal ithal ve ihracı ile turistik faaliyetler arasında ortaya çıkan sonuçlar açısından fark yoktur. Ülkeye gelen turistlere bazı mal ve hizmetlerin satılması, mal ihracında olduğu gibi döviz arzı, buna karşılık ülke vatandaşlarının gittikleri ülkelerde mal ve hizmetleri satın almaları, sektörel üretim için gerekli mal ve hizmet ithali ise ürün ithalatında olduğu gibi döviz talebi yaratır. Turizmin neden olduğu karşılıklı döviz hareketlerinin ülke ekonomisi açısından önemi, ödemeler dengesi içindeki yeri ile ölçülür. Dış turizm bilançosundan yararlanılarak döviz arz ve talebinin arasındaki fark ele alınır. Bu etkinliğin olumlu olması ölçüsünde ödemeler bilançosu açıkları kapatılarak dolaylı yoldan ulusal paranın dış ve iç değeri etkilenir.
  2.2. Turizmin Gelir Etkisi

  Turizm harcamalarının ekonomideki ilk etkileri direkt harcamalar olarak nitelendirilir. Birinci aşamada, turistlerin yaptığı harcamalar, ekonomide konaklama tesisleri, dükkânlar, ulaştırma işletmeleri vb. kuruluşlar için direkt gelir etkisi yaratır. Direkt turizm gelirlerini elde eden birimlerin yaptıkları harcamalar endirekt gelirleri oluşturur. Turizm işletmelerinin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler, stok teşkili için yaptıkları alımlar, ek bir talep yaratacağından bu ek talebin karşılanması için istihdamın arttırılması ya da ücretlerin yükselmesi ve üretimin arttırılması kişisel gelirlerde bir artış yaratır. Kişisel gelirlerin yükselmesine paralel olarak artan tüketim harcamaları ekonomide uyarılmış etkiler yaratarak bir canlanmaya neden olur.

  Turizm harcamalarının yanında turistik yatırımlar da gelir etkisi oluşturur. Turistik üstyapı tesislerinin inşa edilmesi, daha çok işçi istihdamını ve inşaat malzemesi kullanımını gerektireceğinden, yatırım harcamalarındaki bir artış, ilk andan itibaren ekonomiye derece derece yayılarak bir gelir artışı meydana getirir. Çünkü, yatırımlarda bir artış meydana gelmesi, artan yatırımları gerçekleştirecek mal ve hizmetlerin satın alınması demektir. Bu mal ve hizmetleri satanların gelirleri de normal olarak yatırım harcamalarındaki artış kadar yükselir. İlk dönemde gelir elde edenler, ekonomideki tüketim ve tasarruf fonksiyonlarına göre bu gelirin belirli bir kısmını harcayıp kalanını tasarruf ederler. Yapılan harcamalar, ikinci dönemde mal ve hizmet satanların gelirlerini oluşturur. Böylece her aşamada, bir önceki aşamadaki harcamaları gelir olarak elde edenler, bu gelirin bir kısmını harcayıp kalanını tasarruf ederler. Sonuçta giderek dağılan gelir, yatırım miktarının çok üstüne çıkar.

  Turizmin gelir etkisinin bir başka yönü, katma değere olan etkisidir. Katma değer, satışa sunulan malın fiyatından, bu malı üretmek üzere daha önce başka kişiler veya kuruluşlar tarafından yapılmış ara tüketim harcamaları çıkarıldığında kalan farktır. Ülkede bütün ekonomik birimlerin mal ve hizmet üretiminde yarattıkları katma değer toplamı milli hasılayı verir. Turistik mal ve hizmet üretiminin ulusal gelir üzerinde yarattığı katma değer etkisi diğer sektörel üretimlerden daha yüksek olduğundan önem kazanmaktadır.
  2.3. Turizmin İç Fiyatlara Etkisi

  Gelişen bir ekonomide uluslararası turizmin ve iç turizmin canlanması, hem ithal mallar talebinde hem de bölgesel ürün ve üretim faktörleri talebinde bir artış yaratır. Bu talep artışı, üretim faktörlerinin maliyetlerinin (Örn: Arazi fiyatları, bina kiraları vb.) artmasına neden olduğu gibi artan talebi karşılamak amacıyla alınan yatırım kararları ile yatırımın gerçekleşmesi arasında geçecek sürede fiyat artışlarına neden olur.
  Turistik gelişmenin ek maliyeti olarak nitelendirilen enflasyonist baskılar, hem sektörün yararlandığı turistik mal ve hizmet fiyatlarının hem de sektöre mal ve hizmet üreten sektörlerdeki fiyatların artışına yol açar. Bu fiyat artışları turizm talebini etkileyen ekonomik faktörlerden birini oluşturur. Turizm talebi ile turistik mal ve hizmet fiyatları arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Turistik tüketim, fiyat değişmelerine karşı aşırı derecede duyarlıdır. İki ülkenin ya da iki bölgenin fiyatlar genel seviyesi arasındaki fark, turistik akımların yönünü belirleyen ve düzenleyen bir faktördür. Turistik mal ve hizmetlerin çeşitli olması, kişisel tercihlerin yarattığı farklı ürün demetleri ve farklı fiyatlar, fiyatların düşük olduğu ülkeye turistik akımların çekimi bakımından yarar sağlar.
  2.4. Turizmin Devlet Gelirlerine Etkisi

  Turizmin devlet gelirlerine etkisi, gelirleri arttırıcı, harcamaları arttırıcı ve net gelir etkisi olarak görülür. Turizmin devlet için bir gelir kaynağı olması, yürürlükteki vergi tekniklerinin bir fonksiyonudur. Devlet, turizm sektörü işletmelerinden ya da bunların gelirlerinden, turizm faaliyetlerinden elde edilen diğer gelirlerden, bu sektörde kullanılan üretim faktörlerinden kurumlar vergisi, sosyal sigorta primleri, işletme vergisi gibi bazı direkt vergiler alır. Bu direkt vergilerin dışında vize ücretleri, lisanslar, liman vergisi, gümrük vergisi, iç tüketim harcamaları, haberleşme ve ulaştırmadan sağlanan gelirler, su ve temizlik harçları, satış ve pul gelirleri vb. turizmden sağlanan devlet gelirleri içinde sayılabilir.

  Devletin, turizm için gerekli altyapıyı hazırlamak, turizmi teşvik etmek için yaptığı harcamalar, turizmin devlet harcamalarını arttırıcı etkisini oluşturur. Devletin, turizm harcamaları, yatırım indirimi, vergi muafiyetleri, vergi iadeleri, kredi ve sübvansiyonlar, altyapı harcamaları, idari harcamalar vb. şeklinde ortaya çıkar.

  3. TURİZMİN REEL EKONOMİK ETKİLERİ

  3.1. Turizmin İstihdam Etkisi

  İstihdam, geniş anlamda bütün üretim faktörlerinin, dar anlamda yalnızca emek faktörünün üretime katılmasıdır. Turizm, gelişimine ve talebin yoğunluğuna bağlı olarak ekonomide istihdam etkisi yaratır. Bu etki direkt, endirekt ve ek istihdam olmak üzere üç şekilde gerçekleşir. Direkt istihdam, turizm sektöründe doğrudan yaratılan istihdamdır. Sektörün emek-yoğun üretim tarzı ile çalışması, makineleşme ve otomasyona gitmenin sınırlı oluşu direkt istihdam etkisini arttırır. Endirekt istihdam, turizm sektörüne mal ve hizmet veren yan sektörlerde yaratılan istihdamdır. Ek istihdam ise direkt ve endirekt istihdamla sağlanan gelir harcandıkça turizm çarpanının etkisiyle ekonomide yaratılan istihdamı kapsar. Turistik talebin yoğunlaştığı dönemlerde işgücü talebi de artarak istihdam yoğunluğunu etkiler.

  Turizmin yarattığı istihdam, mevsimlik oluşu, yarı kalifiye ve niteliksiz işgücüne yer vermesi, kadın personel sayısının fazla oluşu, çalışma koşullarının aile oluşumunu etkilemesi gibi özellikler taşır.

  3.2. Turizmin Sektörler Üzerindeki Etkisi

  3.2.1. Tarım Sektörüne Etkisi

  Turizmin gelişmesine paralel olarak, gelir etkisinin artması, tarım sektöründe üretim kalitesinin artmasına, standardizasyonun sağlanmasına ve kaliteli ürünün değerini bulmasına neden olur. Tarımsal ürünlere yönelik direkt turistik tüketim harcamaları yanında turizmden gelir elde edenlerin harcamaları da endirekt gelir etkisi yaratır. Bunların dışında çiftçilerin yaz aylarında arazilerini kamping, karavan turizmine açması, tarım sektöründe görülen mevsimlik işsizliği turizmin gidermesi gibi etkiler, turizmin tarım sektörüne etkileri olarak sayılabilir.

  3.2.2. Sanayi Sektörüne Etkisi

  Üç grupta incelenebilir:

   Tüketim malı üreten sanayiler üzerinde turizmin etkisinin fazla olduğu görülür. Turistik ihtiyaçların yönlendirdiği talebe uyum sağlanması amacıyla gıda, içki, tütün mamulleri, dokuma, giyim gibi sanayi kollarında üretilen malların turistik standartlara uygun olmasına çalışılır.

   Ara malı üreten sanayilerde ise, özellikle deri ve deri mamulleri, cam, seramik, sıhhî tesisat, demir ve çelik sanayilerinde turizmden kaynaklanan ek talep nedeniyle bir etki söz konusu olur.

   Yatırım malı üreten sanayiler üzerinde turizmin etkisi oldukça azdır. Yalnızca ulaştırma araçları üreten sanayilerde turizmin gerektirdiği bazı değişiklikler yapılır.

  3.2.3. Hizmet Sektörüne Etkisi

  Turizmin gelişmesi, bir yörede turistik hareket ve yatırımların artması, hizmet sektörünün önem kazanmasına ve gelişmesine neden olur. Turizmin etkilediği üçüncü üretim sektörleri, cari tüketimle ilgili ekmek, et, manav, bakkaliye gibi sektörler; donatım sanatlarıyla ilgili elektrik, boya, inşaat işçiliği gibi sektörler; konforla ilgili moda, spor malzemeleri, parfümeri, çiçekçilik gibi sektörler; yardım ve güvenlik hizmetleriyle ilgili banka, sigorta, sağlık tesisleri gibi sektörler ve lüks hizmetlerle ilgili kuyumcu, gece kulübü, sauna gibi sektörlerdir.

  3.3. Turizmin Altyapıya Etkisi

  3.3.1. Fiziksel Altyapıya Etkisi

  Fiziksel altyapı, bir yerleşim merkezinde devamlı oturanların yararlandıkları su, enerji, yöre içi ulaşım ağı, kanalizasyon sistemi, temizlik ile ilgili tesis ve araçlar, otoparklar, spor tesisleri, toplantı ve kongre tesisleri, haberleşme sistemleri gibi altyapı tesis ve hizmetleri, ulaştırma sisteminin gereği olan altyapı ve turizm endüstrisinin kurulması ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan altyapıdan oluşur. Fiziksel altyapıya yeterli ölçüde sahip olmayan bir yerin turistik destinasyon haline gelmesi güçtür. Turizm arzı, bir ön koşul olarak fiziksel altyapı olanaklarına bağlıdır. Bu altyapı olanaklarının bir yönünü ulaştırma, diğer yönünü turizm yöresindeki altyapı oluşturur. Turistik gelişme, altyapı gelişimini hızlandırıcı bir etki gösterir.

  3.3.2. Kurumsal Altyapıya Etkisi

  Kamu idarelerinin turizm nedeniyle yaptıkları bütün faaliyetler, ürettikleri mal ve hizmetler, üretime katkıda bulunan araç ve tesisler, turizmin kurumsal altyapısını oluşturur. Turizmle doğrudan ve dolaylı ilgili kurumların, turizm danışma bürolarının, turizm polisinin, tanıtma kurumlarının, çevreyi koruma ve güzelleştirme amacıyla çalışan kurumların, turizm personeli yetiştiren eğitim kurumlarının hizmetleri kurumsal altyapının içindedir.

  Doğrudan ilgili kurumlar, merkezî idare içinde bakanlık, genel müdürlük, sekreterlik gibi kurumlar, mahalli idare içinde belediye ve derneklerden oluşur. Dolaylı ilgili kurumlar ise, sınırlarda gümrükle ilgili faaliyetleri düzenleyen, emniyet ve can güvenliği sağlayan, pasaport ve vize işlemlerini yürüten kurumlardır. Bu kurumların hizmet üretim kapasiteleri, turizm talebine göre ayarlanır. Hizmetlerin geniş ölçüde turistlere yönelmesi, aralarında koordinasyonun sağlanması ile gerçekleşir (Yıldız, 1992).

  4. EKONOMİYLE İLGİLİ BAZI TURİZM İSTATİSTİKLERİ

  4.1. Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri


   Turizmin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) İçindeki Payı
  1980 yılında % 0,6 1998 yılında % 3,8
   Turizmin İhracat İçindeki Payı
  1980 yılında % 11,2 1998 yılında % 29
   Turizmin Dış Ticaret Açığını Kapama Payı 1998
  1980 yılında yüzde 6,5 1998 yılında % 41

   Turizmin İstihdam İçindeki Yeri
  Doğrudan istihdam
  1997 yılı istatistiklerine göre turizmde çalışan doğrudan istihdam edilen kişi sayısı 891 bin kişi idi. Bu rakam sadece konaklama tesisleri, turizme hizmet edebilecek nitelikteki restoran ve bar gibi yeme içme işletmelerindeki istihdamın yarısını, ulaştırma şirketleri ve seyahat acentalarını kapsamaktadır.
  1997 yılında 891.000 kişi
  Dolaylı İstihdam
  Katma değeri çok yüksek bir endüstri olan turizmin yarattığı dolaylı istihdamın da doğrudan istihdamın 1,5 katı kadar olduğu tahmin ediliyor.
  Bu hesapla turizm 1,3 milyon da dolaylı istihdam yaratmaktadır.
  Turizmin Yarattığı Toplam İstihdam
  1997 yılı verileriyle turizmde doğrudan ve dolaylı istihdamın toplamı 2,2 milyona yakındır. Bu rakamın 2000 yılında 2,5 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.
  Turizmde istihdam artışı
  Turizmdeki doğrudan istihdam 1993 yılından 1997 yılına kadar olan 4 yıllık süre içinde yüzde 40 oranında arttı.
  1993 yılında 647.000 kişi 1997 yılında 891.000 kişi
   Türkiye Turizminin Geleceğine İlişkin Öngörüler
  Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) yaptığı tahminlere göre Türkiye turizmi 1995 yılından 2020 yılına kadar ortalama yüzde 5,5 oranında büyüyecek. Bu büyüme oranı Avrupa ülkeleri arasında en yüksek 4. büyüme oranıdır.
  Dünya Turizm Örgütü’nün bu açıklamasına göre Türkiye 2010 yılında 17,1 ve 2020 yılında da 27 milyon turist çekecek.
  Bu öngörülere göre turizm geliri ve turist sayısı arasındaki günümüzdeki oran aynı düzeyini korursa Türkiye 2010 yılında 12,5 ve 2020 yılında da 19.8 milyar dolar turizm geliri elde edebilecek.
   Türkiye Turizminin Geleceği
  2020 yılına kadar yıllık ortalama büyüme yüzde 5,5
   Turist Sayısı Turizm Geliri
  2010 yılında 17,1milyon kişi 12,5 milyar dolar
  2020 yılında 27 milyon kişi 19,8 milyar dolar

  4.2. Turizmde En Çok Kazanan Ülkeler
  Sitemize Destek İçin Lütfen Alexa Toolbar Yükleyiniz.


  >>Taklitler Asıllarını Yüceltir. <<

  Taklitlerimizden Sakınınız. Copyright © 2009 ForumFokurtu.CoM

 2. #2
  Co-Administrator R@ZoR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden
  ForumFokurtu Toprakları
  Mesajlar
  31.567
  Blog Entries
  87
  Bahsedilmiş
  2
  Takip edilen
  0

  Standart

  TURİZMDE EN ÇOK KAZANAN ÜLKELER

  Milyar dolar
  Ülkeler 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
  ABD 43 61,1 64,4 75 71,2 73 85,2
  İspanya 18,5 25,3 28,4 27,1 29,7 25,1 32,4
  Fransa 20,1 27,5 28,2 27,9 29,9 24,6 31,5
  Avustralya 20 27,4 27,3 30 29,8 31 27,4
  İngiltere 14,9 19,1 20,4 20,5 20,9 20,9 19,3
  Almanya 11,4 12,8 13,2 16,4 16,4 9,5 16,7
  Çin 2,2 8,7 10,5 12 12,6 14 16,2
  Avusturya 13,4 14,6 15,1 12,3 11,1 11,2 11,4
  Kanada 6,3 8 8,7 8,9 9,3 10,2 10,8
  Yunanistan * 4,1 3,7 3,7 5,1 5,4 9,3
  Avustralya 4 7,1 8,2 9,3 7,3 7,5 8,4
  Meksika 5,4 6,1 6,8 7,5 7,8 7,8 8,3
  Hong Kong 5 9,6 11,2 * 7 7 7,9
  Türkiye 2,7 4,9 5,9 7 7,1 5 7,6
  Tayland 4,3 7,6 8,6 8,7 5,9 6,6 7,5
  Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (WTO)


  4.3. İstihdam İstatistikleri

  Konaklama sektörü

  DİE veri kodu 1992 1993 1994 1995 1996 1997
  lokantalı oteller 551001 43.687 48.882 52.147 53.306 56.586 91.167
  lokantalı moteller 551002 1.745 2.416 2.019 1.985 2.117 2.309
  apart otel 551003 457 754 1.191 1.072 1.426 1.350
  pansiyonlar 551004 3.688 3.166 4.789 4.445 5.284 5.778
  kamping ve konaklama alanları 551005 204 286 272 223 262 327
  tatil köyleri ve tatil evleri 551009 5.122 6.703 7.389 9.860 11.818 15.468
  dağ evleri 551011 128 140 150 108 161
  lokantasız oteller 551013 12.744 16.932 15.592 17.882 18.597 22.861
  lokantasız moteller 551014 235 597 632 706 706 698
  ara toplam 67.882 79.864 84.171 89.629 96.904 140.119
  Restoran, lokanta ve bar sektörü
  içkili ve içkisiz lokantalar 552002 92.637 93.559 95.620 10.490 103.169 169.169
  köfteci ve kebapçılar 552003 25.158 29.088 33.553 35.883 36.738 43.745
  pizzacı ve hamburgerciler 552004 3.250 7.529 5.500 6.130 6.119 6.197
  meyhane ve birahaneler 552006 7.188 8.091 9.245 7.445 7.800 8.448
  barlar 552007 1.482 1.656 1.821 2.696 3.571 3.670
  gece kulübü ve tavernalar 552008 1.727 2.054 2.044 2.365 2.247 2.079
  çay bahçeleri 552011 2.284 2.257 2.809 4.844 6.244 6.929
  ara toplam 133.726 144.234 150.592 69.853 165.888 240.237
  Ulaştırma ve seyahat acentaları sektörü
  tarifeli karayolu taşımacılığı 6021 141.546 132.003 150.272 149.623 164.711
  tarifesiz karayolu taşımacılığı 6022 308.731 355.189 363.444 363.506 392.985
  deniz ve kıyı taşımacılığı 6110 24.996 30.557 29.693 26.896 28.259
  tarifeli havayolu taşımacılığı 6210 11.495 11.122 12.293 12.840 12.849
  tarifesiz havayolu taşımacığı 6220 352 456 686 1.403 2.172
  destekleyici ulaştırma faaliyetleri 6303 4.183 2.988 3.770 5.200 4.868
  seyahat acentaları ve tur işletmecileri 6304 16.096 14.307 17.903 21.151
  diğer ulaştırma acentaları 6309 3.797 3.599 4.001 3.697 4.101
  ara toplam 495.100 552.010 578.466 581.068 631.096
  toplam 719.198 786.773 737.948 843.860 1.011.452
  değişim % 9,40 -6,21 14,35 19,86
  değişim %1993/97 40,64
  Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü  4.4. Yıllar İtibarıyla Turist Sayısı Ve Turizm Geliri

  YILLAR İTİBARIYLA TURİST SAYISI VE TURİZM GELİRİ


  YILLAR
  TURIST sayısı
  (bin kişi) DEĞİŞİM % TURİZM GELİRİ
  (Milyon $) DEĞİŞİM %
  1963 198 * 7 *
  1964 229 15.7 8 14.3
  1965 361 57.6 13 62.5
  1966 449 24.4 12 -7.7
  1967 574 27.8 13 8.3
  1968 602 4.9 24 84.6
  1969 694 15.3 36 50.0
  1970 724 4.3 51 41.7
  1971 926 27.9 62 21.6
  1972 1,034 11.7 103 66.1
  1973 1,341 29.7 171 66.0
  1974 1,110 -17.2 193 12.9
  1975 1,540 38.7 200 3.6
  1976 1,675 8.8 180 -10.0
  1977 1,661 -0.8 204 13.3
  1978 1,644 -1.0 230 12.7
  1979 1,523 -7.4 280 21.7
  1980 1,288 -15.4 326 16.4
  1981 1,405 9.1 381 16.9
  1982 1,391 -1.0 370 -2.9
  1983 1,625 16.8 411 11.1
  1984 2,117 30.3 840 104.4
  1985 2,614 23.5 1,482 76.4
  1986 2,391 -8.5 1,215 -18.0
  1987 2,855 19.4 1,721 41.6
  1988 4,172 46.1 2,355 36.8
  1989 4,459 6.9 2,556 8.5
  1990 5,389 20.9 2,705 5.8
  1991 5,517 2.4 2,654 -1.9
  1992 7,076 28.3 3,639 37.1
  1993 6,500 -8.1 3,959 8.8
  1994 6,670 2.6 4,321 9.1
  1995 7,726 15.8 4,957 14.7
  1996 8,614 11.5 5,650 13.9
  1997 9689 13.0 7.008 23.9
  1998 9752 0,6 7.177 2.4
  1999 7.464 -23,4 5.193 -27,64
  2000 10.412 39 7.636 47
  2001 11.569 11 8090 5,9
  Kaynak: DIE
  TURİZM GELİRLERİNİN DIŞ TİCARET AÇIKLARINI KAPAMA PAYI

  Dış Ticaret Turizm Turizm Gelirinin DTA
  Açığı (DTA) Geliri Kapama payı
  Oca.96 720 174 24,2
  Şub.96 435 175 40,2
  Mar.96 951 206 21,7
  Nis.96 1056 307 29,1
  May.96 1194 439 36,8
  Haz.96 696 687 98,7
  Tem.96 1343 704 52,4
  Ağu.96 378 886 234,4
  Eyl.96 248 800 322,6
  Eki.96 432 705 163,2
  Kas.96 927 329 35,5
  Ara.96 1252 238 19,0
  Oca.97 1031 212 20,6
  Şub.97 732 175 23,9
  Mar.97 1017 312 30,7
  Nis.97 925 416 45,0
  May.97 1681 707 42,1
  Haz.97 1371 794 57,9
  Tem.97 1644 854 51,9
  Ağu.97 1637 1169 71,4
  Eyl.97 1273 1054 82,8
  Eki.97 1202 715 59,5
  Kas.97 1070 358 33,5
  Ara.97 1883 236 12,5
  Oca.98 516 261 50,6
  Şub.98 1365 229 16,8
  Mar.98 1352 318 23,5
  Nis.98 1240 420 33,9
  May.98 1368 718 52,5
  Haz.98 1679 787 46,9
  Kaynak: DIE  4.5. Turizm Gelirlerinin GSMH ve İhracat İçindeki Payı

  YILLAR
  Turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı % Turizm gelirlerinin İhracat içindeki payı %
  1963 0.1 2.1
  1964 0.1 2
  1965 0.2 3
  1966 0.1 2.5
  1967 0.1 2.5
  1968 0.2 4.9
  1969 0.3 6.8
  1970 0.5 8.8
  1971 0.5 9.3
  1972 0.6 12.4
  1973 0.8 13
  1974 0.6 12
  1975 0.5 14.3
  1976 0.4 9.2
  1977 0.4 11.7
  1978 0.4 10.1
  1979 0.5 12.4
  1980 0.6 11.2
  1981 0.8 8.1
  1982 0.7 6.4
  1983 0.8 7.2
  1984 1.7 11.8
  1985 2.8 18.6
  1986 2.1 16.3
  1987 2 16.9
  1988 2.6 20.2
  1989 2.3 22
  1990 2.1 24.9
  1991 1.8 19.5
  1992 2.4 24.7
  1993 2.2 25.8
  1994 3.3 23.9
  1995 3 22.9
  1996 3.2 25.8
  1997 4.2 30.8
  1998 3.8 29.0
  1999 2.8 19.5
  2000 3.8 27.8


  Kaynak: DİE
  SONUÇ


  Günümüzde parasal ve kitlesel bir olay haline gelen turizmin, ülke ekonomileri üzerinde yarattığı moneter ve reel karakterli etkiler giderek daha da önem kazanmaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, ülke ekonomilerinin karşılaştığı ulusal ve uluslararası ekonomik sorunların çözümünde ve darboğazların aşılmasında turizm, dinamik ekonomik özellikleri ile adeta bir çıkış noktası olmaktadır.

  Turistik ihtiyaçların karşılanması amacıyla turistlerin yaptıkları harcamalar, ekonomiye dalga dalga yayılarak bir canlılık getirmekte ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik üretim spesifik bir özellik kazanmaktadır.
  Sitemize Destek İçin Lütfen Alexa Toolbar Yükleyiniz.


  >>Taklitler Asıllarını Yüceltir. <<

  Taklitlerimizden Sakınınız. Copyright © 2009 ForumFokurtu.CoM

 3. #3
  Co-Administrator R@ZoR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden
  ForumFokurtu Toprakları
  Mesajlar
  31.567
  Blog Entries
  87
  Bahsedilmiş
  2
  Takip edilen
  0

  Standart

  KAYNAKÇA


  Özdemir, M., Turizmin Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri, s:38-41, Ankara, 1992.

  Yıldız, İ., Turizmin Toplum Üzerine Sosyo-Ekonomik Etkileri, s:48-55, Bitirme Tezi, Antalya.
  Sitemize Destek İçin Lütfen Alexa Toolbar Yükleyiniz.


  >>Taklitler Asıllarını Yüceltir. <<

  Taklitlerimizden Sakınınız. Copyright © 2009 ForumFokurtu.CoM

 4. #4
  Administrator ByNomeNt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden
  includes
  Mesajlar
  4.916
  Blog Entries
  29
  Bahsedilmiş
  5
  Takip edilen
  0

  Standart

  Belirli bir mesaj karrakter sınırı vardır onun üstüne çıktıgın zaman mesajının uzun oldugunu ve kısaltman gerektigini söyler sorun ondan
  Lütfen Forum Kurallarını Okuyalım
  ForumFokurtu.CoM Resmi Facebook Sayfası  ßaşarmak zordur, KoLaya kaçarsan sonuç basitleşir.. Unutma, Yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyrediLiR...
  ©Copyright ForumFokurtu & Since 2009
  █║▌│ █║▌ ║││█║█║


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •