Login now! Register Now!
Forgot Password?    Facebook Platformu
Join us for some milk and cookies! Selam sevgili ziyaretçimiz. Sitemize üye olmadığınız veya giriş yapmadığınızı görüyorum :)
Forumun avantajlarından yararlanmak için üye olun veya giriş yapın :)
üyeol,üye olmak için tıkla,kayıt ol
Üye olmak zorunda değilsiniz,Linkler Açıldıl

Etiketlenen üyelerin listesi

1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 123 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 25
âb: su. âbâ: babalar, atalar. aba: yünden yapılmış kaba kumaş. âbâd: ebedler, sonsuz gelecek zamanlar. Abâdile: Abdullah isimli sahabeler. abd: kul, köle. abdal: dünya ile ilgisini kesen mânevî makam sahibi kişi. abdest: su ile temizlik ibadeti. abdiyet: kulluk. abes: saçma, gayesiz, hikmetsiz, gereksiz. abesiyet: abeslik, saçmalık. âbıhayat: hayat suyu. âbıkevser:
 1. #1
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Cool Arapça Sözlük A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-0-P-S-T-U-V-Y-Z Hiç Bir Yerde Bulamazsınız


  âb: su.
  âbâ: babalar, atalar.
  aba: yünden yapılmış kaba kumaş.
  âbâd: ebedler, sonsuz gelecek zamanlar.
  Abâdile: Abdullah isimli sahabeler.
  abd: kul, köle.
  abdal: dünya ile ilgisini kesen mânevî makam sahibi kişi.
  abdest: su ile temizlik ibadeti.
  abdiyet: kulluk.
  abes: saçma, gayesiz, hikmetsiz, gereksiz.
  abesiyet: abeslik, saçmalık.
  âbıhayat: hayat suyu.
  âbıkevser: Kevser adlı cennet havuzunun suyu.
  âbid: ibadet eden.
  âbidane: ibadet eden gibi.
  abide: anıt.
  abluka: kuşatma, etrafını çevirme.
  abus: somurtan, surat asan.
  acaib: şaşırtıcı, acayip.
  Acam: Acemler, iranlılar, Arap olmayanlar.
  acb: kuyruk sokumundaki küçük kemik.
  acbüzzeneb: ölümden sonra dirilişin tohumu sayılan madde.
  aceb: acaba, hayret.
  Acem: Arap olmayan, iranlı.
  acemi: işin yabancısı, tecrübesiz.
  aceze: âcizler, güçsüzler.
  acîb: benzeri görülmeyen, şaşırtıcı.
  âcil: acele eden.
  âcilen: acele olarak.
  aciniyyet: mâcun halinde olma, yoğurulmuşluk.
  âciz: güçsüz.
  âcizane: güçsüzce.
  âcize: güçsüz.
  âcizem: güçsüzüm.
  acûbe: şaşılacak şey.
  acul: aceleci.
  aculiyet: acelecilik.
  acûze: güçsüz kocakarı.
  acz: güçsüzlük.
  aczâlûd: güçsüzlükle karışık.
  Ad: Hud aleyhisselâmın kavmi.
  âda: düşmanlar.
  âdâb: edepler, ahlâk kuralları.
  adale: kas.
  adalet: hak sahibine hakkını vermek, doğruluk.
  adaletname: mahkemeye davet yazısı.
  adaletperver: adaletsever.
  adaletullah: ALLAH ın adaleti.
  adall: iyice sapıtmış.
  âdât: âdetler, alışkanlıklar.
  adavet: düşmanlık.
  adavetkârane: düşmancasına.
  add: sayma.
  addetmek: saymak.
  aded: sayı, tane.
  Adem: ilk insan ve ilk peygamber.
  adem: yokluk, olmama, bulunmama.
  ademabâd: ebediyyen yok olma.
  ademâlûd: yoklukla karışık.
  ademî: yoklukla ilgili, olmama.
  ademistân: yokluk ülkesi.
  ademiye: yoklukla ilgili.
  ademiyet: yokluk.
  âdemiyet: insanlık.
  ademnüma: yokluk gösteren.
  adese: mercek.
  âdet: görenek, alışkanlık.
  âdeta: sanki.
  âdetullah: ALLAH ın yaratıklardaki kanunları.
  âdi: bayağı, aşağı, sıradan.
  Adil: adalet eden, hakkı haklı olana veren.
  âdilane: âdilce.
  âdiliyet: âdillik.
  âdiyât: her zaman olagelen alışılmış şeyler.
  adl: hak gözetme, tarafsız hüküm, doğruluk.
  adlî: adaletle ilgili.
  adliye: adalet yeri, mahkeme binası.
  Adn: cennette bir bölüm.
  adüvv: düşman.
  âfâk: ufuklar, taraflar, yönler.
  âfâkî: dışımızda olanlar.
  âfât: afetler, belâlar.
  âferin: beğenme sözü.
  âfet: başa gelen üzücü hâl.
  afif: iffetli, namuslu, temiz.
  âfil: gurub eden, batan.
  âfitâb: güneş.
  âfiyet: esenlik, sıhhat ve selâmet.
  afüvkâr: affedici.
  afüvv: affeden.
  afv: bağışlama.
  afvcûyem: af diliyorum.
  afyon: ilaç.
  âgâh: haberli, uyanık.
  agel: sarık.
  ağaz: başlama.
  ağdiye: tekelcilik.
  ağleb: daha galib, ekseriyet, çok defa.
  ağleben: ekseriyetle, genellikle.
  ağlebî: ekseriyetle ilgili.
  ağmaz: kolay anlaşılmayan, pek derin.
  ağniya: ganiler, zenginler.
  ağrâz: garazlar, kötü niyetler.
  ağrube: en garip.
  ağsan: dallar.
  ağuş: kucak.
  ağyâr: başkalar, yabancılar.
  ahad: birler.
  ahadî: bir iki koldan nakledilen hadîs türü.
  ahâlî: halk.
  âhar: başkaları, diğerleri.
  ahbâb: sevilenler, dostlar.
  ahbâr: haberler.
  ahcâr: taşlar.
  ahd: söz verme, sözleşme, ahit.
  âhenk: uyum, düzen.
  âher: başka, diğer.
  âheste: yavaş.
  ahfâ: çok gizli.
  ahfâd: torunlar.
  ahî: kardeşim
  ahid: verilen söz, andlaşma.
  Ahir: herşeyden sonra da var olan, varlıkların sonrasına da hâkim.
  âhir: sonraki.
  âhiren: sonradan.
  âhiret: öbür dünya.
  âhirîn: sonrakiler.
  âhirzaman: dünyanın son zamanları.
  âhize: alan, alıcı.
  ahkâm: hükümler, kanunlar.
  ahkem: en çok hükmeden.
  ahlâf: halefler, öncekilerin yerine geçenler.
  ahlâk: insanın iyi veya kötü hâlleri, bunlarla ilgili ilim.
  ahlâkî: ahlâkla ilgili, ahlâka uygun.
  ahlâkiyat: ahlâk ilmi.
  ahlâkiyyun: ahlâk âlimleri.
  ahmak: akılsız, budala.
  ahmakane: ahmakça, budalaca.
  Ahmed: çok hamdeden, övülmeye en lâyık olan.
  ahmer: kırmızı.
  ahrâr: hürriyetçiler.
  ahsen: en güzel.
  ahseniyet: en güzel olma.
  âhû: ceylân.
  âhufizâr: yanıp yakınma.
  ahvâl: haller, durumlar.
  ahvâlât: ahvaller, durumlar.
  ahvel: şaşı.
  ahyâ: diriler, canlılar.
  ahyâr: hayırlılar, iyiler.
  Ahyed: Peygamberimizin Tevrattaki ismi.
  ahz: alma, tutma.
  ahzâb: hizipler, bölümler, partiler.
  ahzân: hüzünler, üzüntüler.
  âid: geri gelen, dönen, dair, ilgili.
  ailevî: aileyle ilgili.
  âkab: hemen sonrası.
  âkabinde: hemen sonrasında.
  akaid: akideler, inanılan hakikatlar.
  akaidî: îmanla ilgili.
  akâmet: kısırlık, verimsizlik.
  akar: gelir getiren mal.
  akarib: akrabalar, yakınlar.
  akçe: eskiden para.
  akd: anlaşma, sözleşme.
  akdam: kademler, ayaklar.
  akdem: en önceki.
  akdes: en mukaddes.
  âkıbet: son, netice.
  âkıbetbîn: işin sonunu görebilen.
  âkıbetendişane: sonu için kaygılanırcasına.
  âkıl: akıllı.
  akıl: zihnin anlama ve düşünme sıfatı.
  âkılane: akıllıca.
  akılfüruş: akıllılık taslayan.
  akılsûz: akla aykırı gelen.
  âkib: hemen sonra gelen, izleyen.
  akid: söz, sözleşme.
  âkid: aralarında sözleşme yapanların herbirisi.
  akide: îman, inanma.
  âkif: devamlı ibadet eden.
  akîk: değerli bir taş cinsi.
  akîka: yeni doğan çocuk için şükür niyetiyle kesilen kurban.
  âkil: yiyen, yiyici.
  âkilüllâhm: et yiyen.
  âkilünnebat: ot yiyen.
  âkilüssemek: balık yiyen.
  akîm: kısır, verimsiz, neticesiz.
  akis: yansıma, yankı.
  akl: akıl, anlama melekesi.
  aklen: akılca.
  aklî: akılla ilgili, akıl alanına giren.
  akliyât: akıl alanına giren şeyler.
  akliyyûn: aklı tek ölçü kabul eden felsefeciler.
  akrabâ: yakınlar, hısımlar.
  akrân: eş ve benzer olanlar, yaşıtlar.
  akreb: daha yakın, pek yakın.
  akrebiyet: yakınlık.
  aks: yankı, yansıma, tersi.
  aksâ: en son.
  aksâm: kısımlar, bölümler.
  aksisadâ: ses yankısı.
  aksülamel: işin tersi, tepki.
  aktâb: kutublar, büyük evliyalar.
  aktâr: her yer.
  aktrist: kadın oyuncu.
  akvâ: en kuvvetli.
  akvâl: sözler, konuşmalar.
  akvâm: kavimler, ırklar.
  âl: aile, sülale, soy.
  âlâ: en yüce, daha iyi, pek iyi.
  alâ: üst, üzere.
  alafranga: Batı tarzında.
  alâik: alâkalar.
  alâim: alâmetler, belirtiler.
  alâka: ilgi.
  alaka: kan pıhtısı.
  alâkadar: ilgili.
  alâkadarane: ilgi gösterircesine.
  alâküllihâl: her durumda, eninde sonunda.
  âlâm: elemler, acılar.
  alâmet: bellik, belirti.
  âlât: âletler, gereçler.
  alaturka: Türk usûlü.
  alay: beş bölük erden oluşan askerî topluluk.
  âlâyıîlliyyîn: yücelerin yücesi.
  âlâyiş: gösteri, gösteriş.
  aleddevam: devamla, devamlı olarak.
  alelâde: sıradan.
  alelamya: körükörüne.
  alelekser: çoğunlukla, ekseriyetle.
  alelinfirad: teklikle, bir olarak.
  alelumum: genellikle, bütünüyle.
  alelusûl: usûlen, öylesine, özen göstermeden.
  alem: bayrak, sancak, nişan.
  âlem: dünya, cihan, evren.
  a'lem: en iyi bilen.
  alemdar: bayrak tutan.
  âlempesend: dünyaca ünlü.
  âlemşümûl: âlemi kaplayan, dünya çapında.
  alenen: açıkça, saklanmadan.
  alenî: açık, gizli olmayan.
  alerresivelayn: baş ve göz üstüne.
  âlet: bir iş veya sanatta kullanılan vasıta.
  âletiyet: aletlik.
  alettahkik: araştırmayla.
  Alevî: Hazreti Ali sevgisini meslek kabul eden.
  aleyh: onun üzerine.
  aleyhdar: onun tersi yönünde, karşı.
  aleyhimüsselâm: ALLAH ın selâmı onlara olsun.
  aleyhissalâtüvesselâm: salât ve selâm onun üzerine olsun.
  âlî: yüksek, yüce.
  Aliaba: Peygamberimizin abası altına aldığı beş kişi.
  Alibeyt: Peygamberimizin neslinden olan.
  âlicenab: yüksek ahlâklı.
  âlîcenabâne: yüksek ahlâklı birine yakışır biçimde.
  âlihe: ilâhlar, tanrılar.
  âlîhimmet: himmeti yüce ve gayreti çok kimse.
  âlîkadr: kıymeti yüksek.
  alîl: hasta, sakat.
  alîlem: hastayım.
  Alîm: sonsuz bilgi sahibi ALLAH .
  âlim: bilen, bilgili.
  âlimâne: âlimce.
  âlîşân: şânı yüce.
  âlîyat: yüce şeyler.
  âliye: âletle ilgili
  âlîye: yüce, yüksek.
  alîz: cılız.
  ALLAH : bütün varlıkları yaratan Halıkımızın has ismi.
  ALLAH üalem: ALLAH bilir.
  ALLAH ümme: ALLAH ım!
  Allâm: herşeyi en iyi bilen, ALLAH .
  allâme: pek büyük âlim.
  Allâmülguyûb: dış duyular yoluyla bilinemeyenleri en iyi bilen ALLAH .
  âlûd: bulaşık, karışık.
  âlûde: bulaşmış, karışmış.
  âlüfte: alışık, iffetsiz kadın.
  âmâ: kör.
  âmâde: hazır.
  âmâk: derinlikler.
  âmal: ameller, işler.
  âmâl: emeller, beklentiler, istekler.
  amame: sarık.
  aman: yardım dileme sözü.
  amazon: eski zamanlarda yaşamış savaşçı kadın.
  amd: niyet, arzu, istek.
  amden: niyet ederek ve isteyerek.
  amed: gerekir, gelir.
  amedî: gelme, geliş.
  amel: iş, çalışma, uygulama.
  amele: işçi, ırgat.
  amelen: amelce, işçe.
  amelî: iş olarak, uygulamalı.
  amelisâlih: dine uygun iyi amel, güzel iş.
  ameliyât: ameller, işler, bir tedavi biçimi.
  amelmânde: iş yapamaz durumda.
  âmennâ: inandık.
  âmentü: îman esasları.
  âmî: âlim olmayan sıradan kimse.
  amîk: derin.
  âmil: işleyen, etkileyen.
  âmin: ALLAH ım kabul eyle!
  âmir: emreden, iş buyuran.
  âmirâne: emreden âmir gibi.
  âmiriyet: âmirlik, emredicilik.
  âmiyâne: bilgisizce, körü körüne.
  âmm: umumi, genel.
  âmme: herkes, kamu.
  ammilgarâib: garipliklerin amcası.
  ammizâde: amca çocuğu.
  amûd: direk, sütun.
  amûdî: dikine, direk gibi.
  amyâ: tam kör.
  ân: en kısa zaman.
  ananât: gelenekler.
  anâne: gelenek.
  anânevî: gelenekle ilgili.
  anarşi: karışıklık, kargaşalık, düzensizlik.
  anarşilik: karışıklık, kanunsuzluk.
  anarşist: düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu.
  anâsır: unsurlar, elemanlar, kavimler.
  anbean: gitgide, gittikçe.
  anber: güzel kokulu bir madde.
  andelîb: bülbül.
  anfeanen: gitgide, zamanla.
  angarya: ücret vermeden gördürülen iş.
  Anglikan: ingiliz kilisesi.
  ânî: bir anda, hemen.
  ankâ: hayâlî bir kuş.
  ankebût: örümcek.
  antika: eskiden kalma kıymetli eser.
  Antranik: Ermeni örgütünün liderlerinden biri.
  anûd: çok inatçı.
  anûdane: inat ederek.
  âr: utanma.
  ârâ: fikirler, reyler.
  Arabî: Arap, Arapça.
  Arabîye: Arapça.
  Arabîyyülibare: Arapça söz, ibare, metin.
  ârâf: cennet ile cehennem arasındaki yer.
  Arafat: hacda arefe günü vakfeye durulan dağın ismi.
  arasât: ölümden sonraki dirilme yeri.
  ârâz: arazlar.
  araz: belirti, sonradan meydana gelen özellik.
  arâzî: yerler, topraklar, tarlalar.
  arbede: gürültülü patırtılı kavga.
  Arefe: Mekkede hacıların arefe günü toplandıkları tepe.
  arefe: bayramdan bir önceki gün.
  ârız: gelip çatan, bulaşan, yapışan.
  ârıza: aksama, aksaklık, engebe.
  ârızî: sonradan olan, dıştan gelen.
  ârî: arı, temiz, saf.
  ârif: anlayışlı, sezgili, kavrayışlı.
  ârifane: ârifçe.
  ârifibillah: ALLAH ı tanıyan.
  ârifîn: ârifler, irfan sahipleri.
  Aristo: eski bir filozof.
  âriyeten: emaneten.
  ark: su yolu, kanal.
  arrâf: falcı, kâhin.
  arş: ilâhî kudret ve saltanatın tecelli yeri.
  arşın: 68 santimetrelik uzunluk ölçüsü.
  arşî: arşa dair, mantıkta bir delil.
  arşiv: kıymetli belgelerin saklandığı yer.
  arûz: şiirde bir vezin türü.
  arz: sunma, verme, gösterme.
  arz: yer, yeryüzü.
  arzî: dünyaya ait.
  arzu: istek.
  arzuhal: dilekçe.
  arzukeş: arzulu.
  asâ: baston, sopa, değnek.
  âsâ: "benzer, gibi" mânâsında son ek.
  asab: sinir, damar.
  m;margin-bottom:0cm; margin-left.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:none'>âsâb: sinirler, damarlar.
  asabî: sinirli.
  asabiyet: sinirlilik. gayret.
  asabiyeten: asabilik bakımından.
  asâkir: askerler.
  asâlet: asillik, soyluluk.
  asâleten: kendi adına.
  âsâm: günahlar.
  asamm: sağır, işitmez, katı.
  asammane: sağırcasına.
  âsân: kolay.
  âsar: asırlar, çağlar.
  âsâr: eserler, yapılanlar.
  âsâyiş: barış, huzur ve güvenlik.
  asdika: samimi dostlar, sadıklar.
  asfiyâ: günahlardan arınmış büyük zatlar.
  asgar: en küçük.
  ashâb: sahipler, sahabeler.
  asıl: kendisi, temel, kök.
  asır: yüzyıl, çağ.
  asırdîde: asır görmüş, çağ yaşamış.
  âsî: isyan eden, başkaldıran.
  asîl: soylu, terbiyeli.
  asîlzâde: asîl kimsenin evladı.
  âsîyâne: isyancı gibi.
  asla: olması imkânsız.
  aslâh: daha iyi, en üstün.
  aslî: asılla ilgili, öze dair.
  asliyet: asıllık, köklülük, soyluluk, gerçeklik.
  aslüfasl: işin aslı ve ayrıntıları.
  asm: "aleyhissalâtüvesselâm" duasının kısa yazılışı.
  asr: asır, yüzyıl.
  asr: ikindi vakti.
  Asrısaadet: Peygamberimizin yaşadığı saadetli zaman.
  asrî: çağa uygun.
  astronomi: gökteki cisimleri inceleyen ilim.
  âsûde: sessiz, dingin, huzurlu.
  âsuman: gökyüzü, sema.
  asvât: savtlar, sesler.
  aşâir: aşiretler, oymaklar.
  âşâr: öşürler, toprak ürünlerinin vergileri.
  aşere: on'lar, on sayıları.
  Aşereimübeşşere: cennetle müjdelenmiş on sahabe.
  âşık: aşırı seven, vurgun, tutkun.
  âşikâr: açık, belli, meydanda.
  âşikâre: belli ederek, açıkça.
  âşikâren: açıkça.
  âşina: bildik, tanıdık, bilen, tanıyan.
  aşîrât: aşireler, onda birler.
  âşire: onda bir.
  âşiren: onuncusu.
  aşîret: kabile, oymak.
  âşiyân: kuş yuvası, sevimli ev.
  aşk: şiddetli sevgi, candan sevme.
  aşknâme: aşkı anlatan yazı.
  aşr: on sayısı.
  atâ: verme, lütuf, ihsan.
  atâlet: işsizlik, tembellik, durgunluk.
  atâyâ: armağanlar, ihsanlar.
  ateh: bunama, bunaklık.
  âteşgede: ateşe tapanların mabedi.
  âteşî: ateşle ilgili.
  âteşîn: ateşli, canlı.
  âteşpâre: ateş parçası.
  âteşperest: ateşe tapan.
  atf: atıf, bağlama, verme, yükleme.
  atfen: birinin adına, birine yükleyerek.
  atıf: verme, yükleme, bağlama.
  âtıfet: karşılıksız sevgi, acıyıp esirgeme.
  âtıl: tembel, durgun, işlemez.
  âtî: gelecek zaman, ilerisi.
  atiyye: hediye, ihsan.
  atlas: üstü ipek altı pamuk kumaş.
  attar: ıtriyat dükkanı, güzel koku satan adam.
  Atûf: karşılıksız seven ve acıyıp esirgeyen ALLAH .
  avâik: maniler, engeller.
  avâlim: âlemler, dünyalar.
  avam: ilimsiz, sıradan kimse.
  âvân: zamanlar, anlar.
  avâre: işsiz, şaşkın, başıboş.
  avârız: arızalar, aksaklıklar, noksanlıklar.
  âvaz: ses, seda.
  avcıhattı: savaş cephesi.
  avdet: geri gelme, dönme.
  avene: yardımcılar.
  âvize: içinde ampul bulunan ve tavana asılan süs.
  avn: yardım.
  avret: gizlenmesi gereken şey.
  Avrupaperest: Avrupayı taparcasına seven.
  avzen: havuz, göl.
  âyâ: acaba, hayret!
  ayân: belli, açık seçik.
  âyan: seçkinler, ileri gelenler.
  ayânen: açıkça, besbelli.
  ayânısâbite: varlıkların ilâhî ilimde ezelden beri bulunan hakikatları.
  Ayasofya: şimdi müze olan önemli bir cami.
  âyât: âyetler.
  ayb: ayıp, utanılacak kusur.
  âyet: Kurândaki her bir cümle, delil, bellik.
  âyetülkübra: en büyük âyet.
  âyin: dinî tören.
  âyine: ayna.
  âyinedar: ayna olan.
  ayn: göz, aslı, kendisi.
  aynelhayât: hayatın kendisi.
  aynelyakîn: göz ile görmüşçesine kesin biliş.
  aynen: tıpkı, tıpkısı.
  ayniyet: aynı olma.
  ayyâş: haram içkileri çok içen.
  ayyuk: gökyüzünün pek yüksek yeri.
  âzâ: uzuvlar, organlar, üyeler.
  azâb: eziyet, işkence.
  âzâd: salıverme, hür etme.
  âzâde: hür, serbest, kendi başına.
  âzam: en büyük.
  azamet: büyüklük.
  âzamî: en büyük, maksimum.
  âzamîyet: en büyük oluş.
  âzamüşşer: büyük kötülük.
  âzâr: kötü sözle incitme.
  azâzil: şeytan.
  azhar: pek zahir, en açık.
  âzim: azimli, kesin kararlı.
  azîm: büyük.
  azîme: büyük.
  azîmet: dinî emirlere tam uyma.
  azimkâr: azimli, kesin kararlı.
  azimkârâne: azmederek, kararlı bir şekilde.
  azîmüşşân: şanı pek büyük.
  Azîz: pek izzetli, hep galip olan ve asla galebe edilemeyen.
  aziz: Hıristiyanların mübarek bildikleri büyükleri.
  azl: azil, atma, dökme, çıkarma.
  azm: azim, kesin karar, kuvvetli niyet.
  azm: kemik.
  Azrâil: can almakla görevli melek.
  azze: aziz oldu, şanı yüce oldu!

  Alıntı

 2. #2
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  B

  bââsâm: günahlarla.
  bâb: kapı, bölüm.
  bâd: rüzgâr, nefes.
  bâde: şarap, içki.
  bâdehû: bundan sonra.
  bâdelmemât: ölümünden sonra.
  bâdelmevt: ölümden sonra.
  bâdemâ: bundan sonra.
  bâdıhevâ: boşu boşuna, bedava.
  bâdî: sebep, geçici.
  bâdire: anî felâket, zor geçit.
  bâdiye: çöl, kır.
  bâğî: azgın, yoldan çıkmış.
  bağistân: bağlık bahçelik yerler.
  bâğiyâne: azgınca.
  bağy: azgınlık.
  bahâ: paha.
  bahâdar: pahalı.
  bahâdır: kahraman, yiğit.
  bahâne: vesile, sebep, özür.
  bâhem: birlikte, beraber.
  bahîl: cimri, eli sıkı.
  bâhir: belli, açık.
  bahir: deniz, derya.
  Bahîra: Peygamberimizi çocukken tanıyan mübarek bir rahip.
  bâhire: belli ve açık olan.
  bahis: konu.
  bahr: deniz.
  bahrî: denizle ilgili.
  bahrimuhît: okyanus.
  bahriumman: okyanus.
  bahriye: denizci.
  bahs: bahis, konu
  bahş: bağış, verme.
  baht: talih, kısmet.
  bahtiyâr: talihli, kutlu, mutlu.
  bahusus: özellikle.
  baîd: uzak, ırak.
  Bâis: ölüleri diriltecek olan ve peygamber gönderen.
  bais: sebep.
  bakar: sığır, inek.
  bakarperest: ineğe tapan.
  bakayâ: kalıntılar.
  bâkî: sonsuz, kalıcı.
  bâkir: kullanılmamış, bozulmamış.
  bâkire: el değmemiş, kız.
  bâkiyâne: bakice, sonsuzca.
  bâkiyât: baki olanlar, kalıcılar.
  bâkiye: kalıcı olan, kalan.
  bakteri: tek hücreli bir canlı.
  bâlâ: yüksek, yüce.
  bâlâpervazâne: yüksekten uçarcasına.
  bâliğ: ulaşan, olgunlaşmış, yetişmiş, erişmiş.
  bânî: bina eden, kuran, yapan.
  banknot: lira mânâsında para birimi.
  bâr: yük, pas.
  bârân: yağmur.
  bârekALLAH : ALLAH hayırlı ve mübarek etsin.
  bârekte: sen mübarek eyledin.
  bârgâh: izinle girilebilecek yüce makam.
  bârık: yıldırım, parıltı.
  Bârî: düzgün ve güzel yaratan ALLAH .
  bâri: hiç olmazsa, hele.
  bârid: soğuk.
  bâridâne: soğukça.
  bârigâh: izinle girilebilecek yüce makam.
  bârika: şimşek.
  bârikaâsâ: şimşek gibi.
  bâriz: meydanda, açık.
  Barla: Nur Risalelerinin yazıldığı belde.
  bâs: gönderme. yeniden dirilme.
  basar: göz, görme hissi.
  bâsır: gören.
  bâsıra: görme duyusu.
  bâsıt: açan, yayan, genişleten.
  Basîr: her şeyi gören ALLAH .
  basîrâne: görerek.
  bâsire: görme duyusu.
  basîret: ileri görüş, kuvvetli seziş.
  basit: sade, düz, bölünmez.
  basitâne: basitçe.
  bast: yayma, açma.
  bastızaman: zamanın genişlemesi, az zamanda normalden fazla yaşama.
  basübadelmevt: ölemden sonra diriliş.
  Bâşid: Van ilinde bir dağ.
  başkitâbet: başyazıcılık.
  başmurahhas: baştemsilci.
  başvekâlet: başbakanlık.
  başvekil: başbakan.
  batâlet: işsizlik, durgunluk.
  batarya: enerji kaynağı.
  Bathâ: Mekkenin eski bir adı.
  bâtıl: boş, yalan, çürük.
  Bâtın: bütün varlıkların içini yaratan ve dahiline hükmeden ALLAH .
  batın: iç, iç yüz, gizli, sır.
  bâtınen: içten, iç bakımından.
  bâtınî: içe ait, içle ilgili.
  Bâtıniyye: Kurânın apaçık mânâlarına itibar etmeyip gizli mânalar bulduklarına inanan sapık bir anlayış.
  Bâtıniyyûn: Kurânın açık mânâlarını bir yana bırakıp gizli mânalar bulduklarına inanarak sapıtan kimseler.
  batman: iki ile sekiz kilo arasında değişen ağırlık ölçüsü.
  batn: karın, nesil.
  battal: işsiz, çürük, kullanılmaz.
  baûda: sivrisinek.
  bâvehim: vehimle, kuruntuyla.
  bay: zengin.
  bâyi: satıcı.
  bâyin: aralayıcı, ayırıcı.
  bayrakdâr: bayrak taşıyan, lider.
  baytar: veteriner.
  bâz: oynayan, yapan.
  bâzîçe: oyuncak, eğlence.
  bâziyet: bazenlik, bazılık.
  be: "de, den" mânâsında ön ek.
  becâyiş: birini verip ötekini alma, değişme.
  becû: iste.
  bed: kötü, çirkin.
  bedâat: güzellik, yenilik, özgünlük.
  bedâhet: apaçıklık.
  bedâheten: apaçık biçimde.
  bedâva: beleş, parasız.
  bedâvet: bedevilik, göçerlik.
  bedâyî: görülmedik güzellikte şeyler.
  bedbaht: bahtı kara, talihsiz.
  bedbîn: kötümser, karamsar, ümitsiz.
  bedduâ: birinin kötü olması için edilen dua.
  bedel: karşılık.
  beden: gövde.
  bedestân: çarşı.
  bedevî: göçebe, çölde yaşayan.
  bedeviyâne: göçebe gibi.
  bedeviyet: bedevilik, medeniyetten uzaklık.
  bedhah: kötülük isteyen.
  bedhal: kötü huylu.
  bedî: benzersiz güzel, üstün, özgün.
  bedîa: benzersiz güzel olan.
  bedîhî: delilsiz bilinen şey, apaçık.
  bedîhiyyât: delil ile ispatı gerekmeyen apaçık şeyler.
  bedîî: eşsiz güzellikte olan.
  bedir: dolunay.
  bedîülbeyân: görülmedik derecedeki güzel söz.
  Bedîüzzaman: "zamanın harikası ve en mükemmeli" mânâsında Said Nursî Hazretlerinin ünvanı.
  bedmâye: mayası kötü, soysuz.
  bedr: bedir, dolunay.
  bedraka: yol gösterici, kılavuz.
  begün: et!
  behâim: hayvanlar.
  behcet: güleryüzlülük, şenlik, güzellik.
  behemehâl: her halde, ister istemez.
  beher: her bir.
  behîc: güleryüzlü, şen, güzel.
  behimât: hayvanlar.
  behimî: hayvanca.
  behimiyât: hayvansı varlıklar.
  behişt: cennet.
  behiye: güzel.
  behre: pay, kısmet, nasip.
  behreyâb: nasibi olan, payı bulunan.
  beht: şaşkınlık, hayranlık.
  beis: zarar, fenalık.
  bekâ: devamlılık, kalıcılık, sonsuzluk.
  bekââlûd: kalıcılıkla karışık.
  bekâya: geriye kalanlar.
  bektâş: arkadaş.
  Bektâşî: Bektâşîlik tarikatından olan kimse.
  Bektâşîlik: Hacı Bektaşı velînin kurduğu tarikat.
  bel': yutma, ortadan kaldırma.
  belâ: gam, tasa. musibet, afet.
  belâbil: belâlar, tasalar, musibetler.
  belâgat: sözün güzel ve yerinde söylenmesi, bunu öğreten ilim.
  belâğbaşı: kaynak, pınar.
  belâhet: ahmaklık, budalalık, düşüncesizlik.
  belâyâ: belâlar.
  belde: memleket, büyük köy.
  belî: evet.
  belîğ: düzgün ve ad***** göre söylenmiş söz.
  belîğâne: beliğ biçimde.
  beliyyât: belâlar.
  beliyye: belâ.
  Belkıs: bir kadın hükümdar.
  belki: şüphesiz, kesinlikle.
  benâm: namlı, ünlü, seçkin.
  benât: kızlar.
  bend: bent, bağlanmış.
  bende: bağlı, esir, köle, hizmetçi, kul.
  benî: oğullar.
  benîâdem: ademoğulları, insanlar.
  Benîisrâil: israiloğulları, Yakub aleyhisselâmın neslinden gelenler.
  ber: "alan, dinleyen, yeden, ***üren" mânâsında son ek.
  ber: "üzeri, üzerine, yukarı" mânâsında ön ek.
  berâ: için, dolayı.
  berâat: güzellik, parlaklık, üstünlük.
  berâatülistihlâl: güzel bir başlangıç.
  berâet: arınma, kurtulma.
  Berâhime: berehmenler, bazı batıl dinlerin önderleri.
  berâhin: bürhanlar, kuvvetli deliller.
  berât: nişan, ayrıcalık fermanı.
  berâyımâlûmât: bilgi için.
  berbâd: harap, pis, fena, kirli.
  berceste: seçme, iyi mısra.
  berd: soğuk.
  berdevam: devam eden, sürüp giden.
  berekât: bereketler.
  bereket: bolluk, çokluk, feyiz.
  berendâz: kaldırıp atan.
  bergüzâr: hatırlanmak için hediye verme.
  bergüzîde: seçkin, seçilmiş.
  Berham: Yahudi ismi.
  berhava: boşa gitme.
  berhayat: yaşayan.
  berhudâr: saadete erişen.
  berî: temiz, arınmış, kurtulmuş.
  berk: şimşek.
  berkarar: kararlı.
  berkâsâ: şimşek gibi.
  berr: yer, toprak, kara.
  berrak: duru, safi, arı.
  berrî: karacı, karada olan.
  berrîye: karalara ait olan.
  bertaraf: çıkarılıp bir yana atılan.
  bervech: şeklinde, biçiminde.
  berzah: dünya ile âhiret arasındaki âlem.
  berzahî: kabirle ilgili.
  bes: yeter, kâfi.
  besâit: basit şeyler.
  besâtet: basitlik, sadelik, yalınlık.
  besâtin: bostanlar.
  besmele: Bismillahirrahmanirrahim.
  besmelekeş: besmele çeken.
  beste: bağlanmış, şarkı ahengi.
  beşârât: beşaretler, müjdeler.
  beşâret: müjde.
  beşâretkâr: müjdeci.
  beşâretkârâne: müjdelercesine.
  beşâşet: güleryüzlülük.
  beşer: insan.
  beşerî: insanî, insanla ilgili.
  beşeriyet: insanlık.
  beşîr: müjdeci.
  beşûş: güleryüzlü.
  betâlet: işsizlik, durgunluk.
  betül: erkekten sakınan namuslu kadın.
  bevl: sidik.
  bevvâb: kapıcı, men edici.
  bey': satma, satış.
  beyâbân: çöl, kır.
  beyân: açıklayıp bildirme.
  beyânât: açıklayıp bildirmeler.
  beyânî: açıklanıp bildirilen.
  beyannâme: açıklama yazısı, bildiri.
  beyder: harman.
  beyhûde: boşuna, faydasız.
  beyn: ara, arasında.
  beynelenbiya: peygamberler arasında.
  beynelevliya: evliyalar arasında.
  beynelislâm: müslümanlar arasında.
  beynelmilel: milletlerarası.
  beynelulema: âlimler arasında.
  beynennâs: insanlar arasında.
  beyt: beyit, şiirde iki mısra.
  beyt: ev, bina.
  Beytülharam: Kâbenin etrafı.
  Beytülmakdis: Kudüsteki büyük mabet.
  beytülmal: devletin hazinesi.
  beyyin: apaçık, kesin delil.
  beyyinât: apaçık olanlar.
  beyyine: apaçık, kesin delil.
  beyzâ: beyaz, parlak.
  bezirgân: tüccar.
  bezletme: esirgemeden bol bol verme.
  bezm: sohbet meclisi.
  Bezmielest: ALLAH ın, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğu, ruhların da "Evet," diye cevap verdikleri hâdise.
  bî: "siz, sız" mânâsında ön ek.
  bi: "ile" mânâsında ön ek.
  bîaman: amansız.
  biat: kabul etme, seçme.
  biaynelyakîn: gözle görürcesine kesin bilerek.
  bîbahâ: pahasız.
  bîbehre: nasipsiz.
  bibliyografya: kitaplar hakkında bilgi.
  bîçâre: çaresiz.
  bidâ: bidatlar, sonradan çıkan şeyler.
  bidâkârâne: dinde olmayanı dine sokarcasına.
  bidât: dinde olmayıp da dine sonradan giren âdetler.
  bidâtkâr: bidatçı, dinde olmayanı dine sokan bozguncu.
  bidâtüzzaman: zamanın görülmemiş ve harika olanı.
  bidâyet: başlangıç.
  bidâyeten: başlangıçta.
  bidîyât: bidatlar, dine sonradan sokulanlar.
  bîfütûr: fütursuz, gevşemeyen, çekinmeyen.
  bîgâne: ilgisiz.
  bîgünah: günahsız.
  bîhaber: habersiz.
  bihakkalyakîn: yaşayıp bizzat tecrübe edercesine bir kesinlikle.
  bihakkın: hakkıyle, tam olarak.
  bihâr: denizler.
  bîhemta: benzersiz.
  bîhicap: perdesiz, gizlemeksizin.
  bîhûş: şaşkın, sersem.
  biilmelyakîn: şüphesiz ve kesin bir ilimle.
  bîiştibah: şüphesiz.
  biiznillah: ALLAH ın izniyle.
  bîkarar: kararsız, rahatsız.
  bîkes: kimsesiz.
  bikr: bozulmamış, temiz.
  bil: "ile" mânâsına ön ek.
  bilâ: "sız, siz" mânâsında ön ek.
  bilâbedel: bedelsiz.
  bilâd: beldeler, memleketler.
  bilâfasıla: aralıksız.
  bilâhare: sonra, sonradan.
  bilâihtiyar: elinde olmayarak.
  bilâistisna: istisnasız.
  bilâkaydüşart: kayıtsız şartsız.
  bilakis: aksine, tersine.
  bilâmübalâğa: mübalağasız, abartmasız.
  bilâmüreccih: tercih edici biri olmaksızın.
  bilânço: toplam, özet.
  bilâperva: korkusuz.
  bilasâle: aracısız, vasıtasız.
  bilâsebeb: sebepsiz.
  bilâşek: şeksiz.
  bilâşüphe: şüphesiz.
  bilâtefrik: ayırmaksızın.
  bilâtereddüt: tereddütsüz.
  bilâteşbih: benzetmesiz.
  bilâtevakkuf: duraksamadan.
  bilbedâhe: açık seçik.
  bilcümle: bütün, toptan.
  bilfarz: varsaymakla.
  bilfiil: fiilen, çalışarak.
  bilhads: hızlı bir kavrayışla.
  bilhadsissâdık: doğru bir sezgi ile.
  bilhassa: özellikle.
  bilicma: üstünde birleşmekle, topluca.
  bilihtiyar: istemekle.
  bililtizam: taraftar olmakla.
  bilîman: îman ile.
  bilintikal: intikal etmekle, naklederek.
  bilirâde: iradeyle, istemekle.
  bilistidad: yetenekle.
  bilistihkak: hak etmekle.
  biliştiyak: iştiyakla, arzu etmekle.
  bilittifak: ittifakla, hep birlikte.
  bilkabul: kabul etmekle.
  bilkasd: kasıt ile, gaye edinerek.
  bilkuvve: düşünce halinde.
  bilkülliye: büsbütün.
  billah: billahi, ALLAH için.
  billur: pırıl pırıl cam.
  bilmecburiye: mecburen.
  bilmukabele: karşılık vermekle.
  bilmüşâhede: şahit olmakla.
  bilumum: genel olarak, bütün, hep.
  bilvasıta: vasıta ile.
  bilyakîn: kesin bir bilişle.
  bimüdânî: eşsiz, benzersiz.
  bin: "e, de, ile" mânâsında ön ek.
  bîn: "gören" mânâsında son ek.
  bin: oğul, oğlu.
  binâ: ev, yapı.
  binâen: dayanarak, bu sebeple.
  binâenalâhâzâ: bunun üzerine, bundan dolayı.
  binaenaleyh: bundan dolayı, bunun üzerine.
  binâimechûl: öznesi belirsiz fiil.
  bînamaz: namazsız.
  bînaz: nazsız.
  bînazîr: benzersiz.
  binefsihi: kendisiyle.
  bînisyan: unutmazlık.
  binnefs: nefsiyle.
  binnetice: neticeyle.
  binnisbe: oranla.
  binniyet: niyetle.
  binniyye: niyetle.
  bint: kız.
  bîpâyan: tükenmez.
  bîperva: korkusuz.
  bîr: kuyu.
  birâder: kardeş.
  birâderzâde: kardeş oğlu.
  birr: temizlik, iyilik.
  biryân: kebap.
  bîset: gönderme, peygamberliğin başlangıcı.
  Bismark: ünlü bir devlet adamı.
  Bismillah: ALLAH ın adıyla.
  bissavab: doğru olarak.
  bittâb: tabiatıyla.
  bitamâm: büsbütün.
  bitamâmiha: tamamıyle.
  bîtaraf: tarafsız.
  bîtarafâne: tarafsızca.
  bittabî: tabiatıyle.
  bittakdir: takdirle.
  bittecrübe: tecrübeyle.
  bîvefa: vefasız.
  biyedî: elimi.
  biyografi: bir kimsenin hayatını anlatan eser.
  bîzâr: bıkmış.
  bizâtihi: kendiliğinden.
  bîzeval: sona ermez.
  bizzarure: zaruri olarak.
  bizzât: kendisi.
  bolşevik: Rus komünisti, dinsiz.
  bolşevizm: Rus komünizmi, dinsizlik.
  bostân: sebze bahçesi.
  boşboğaz: yerli yersiz konuşan.
  boykotaj: boykot.
  bûd: uzaklık.
  Buda: Budizmin kurucusu.
  Budeî: Buda dininden olan.
  bûdiyet: uzaklık.
  buğz: sevmeme, nefret.
  buhâr: buğu.
  Buharî: en önemli hadîs kitabının yazarı.
  buhl: cimrilik.
  buhrân: bunalım.
  buhûr: bahirler, denizler.
  bukalemun: bulunduğu yerin rengine giren bir hayvan.
  Burak: Peygamberimizin miraçta bindiği binek.
  burc: güneşle dünya arasındaki hayâlî dilimlerin her biri.
  burjuva: hayatını emek vererek kazanmayan zengin kimse.
  bûse: öpücük.
  butlân: batıllık, temelsizlik, çürüklük.
  bûy: koku.
  bühtân: iftira.
  bükâ: ağlama.
  bülegâ: ad***** göre güzel söz söyleyenler.
  bülend: yüksek, yüce.
  bülûğ: erginlik.
  bünyân: yapı.
  bünye: yapı.
  bürde: hırka.
  bürhan: kuvvetli delil.
  bürhanî: delil cinsinden.
  bürûc: burçlar.
  bürûdet: soğukluk.
  büşrâ: müjde.
  büzr: tohum.
  büzûr: tohumlar.

 3. #3
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  C

  cadde: geniş yol.
  câh: makam.
  Câhız: ünlü bir edebiyatçı.
  câhid: din için savaşan.
  câhil: bilgisiz.
  câhilâne: bilgisizce.
  cahîm: cehennem.
  câil: yapan.
  câiz: dine uygun olan.
  câl: yapma, kılma.
  câlî: yapmacıktan.
  câlib: çekici.
  Calinos: eski bir filozof.
  Câmî: büyük bir âlim ve yazarı.
  câmi: toplayan.
  câmia: topluluk.
  câmid: cansız, donuk.
  câmidât: camidler, cansızlar.
  câmidiyet: cansızlık.
  câmiiyet: toplayıcılık.
  câmiülkelîm: zengin mânâlı söz.
  camus: manda.
  cân: hayat, ruh, gönül.
  cânân: sevgili.
  canavar: can alıcı.
  cânhıraş: tüyler ürpertici.
  cânî: cinayet işleyen.
  cânib: yön, taraf, yan.
  câniyâne: canicesine.
  cann: cinler.
  cansiperâne: canını verircesine.
  car: Arapçada bir edat.
  cârî: akan, yürüyen.
  câriye: esir kadın.
  câsus: ajan.
  câvid: devam eden.
  cây: değer, layık.
  caymak: kararından dönmek.
  câzib: çekici.
  câzibe: çekicilik.
  câzibedâr: çekici.
  câzibedarâne: çekici bir biçimde.
  câzibekârane: çekici biri gibi.
  cebâbire: zorbalar.
  cebânet: korkaklık.
  Cebbâr: istediğini mutlaka yaptıran ALLAH .
  cebbar: cebreden, zorba.
  cebbarâne: zorbaca.
  cebel: dağ.
  ceberût: zorla her istediğini yaptırabilme kudreti.
  ceberûtiyet: her dilediğini yaptırabilme kudreti.
  cebhe: cephe, alın, yön, yüz, savaş bölgesi.
  cebîn: korkak.
  cebir: zor, zorlama.
  cebr: cebir, zor, zorlama.
  Cebrâil: Peygamberimize vahiy getiren büyük bir melek.
  cebren: zorla.
  Cebrî: insan iradesini inkâr eden batıl bir mezhebe inanan kimse.
  cebrî: zorla, zorlamalı.
  Cebriye: insandaki iradeyi inkâr eden batıl bir mezhep.
  cedâvil: cedveller, kanallar, listeler.
  cedd: ata, dede.
  cedel: tartışma, münakaşa.
  cedîd: yeni.
  cedvel: liste, kanal, cetvel.
  cefâ: eziyet.
  cefâkâr: eziyet çeken.
  ceffelkalem: düşünmeksizin.
  cefne: büyük su kabı.
  cehâlât: cahillikler, bilgisizlikler.
  cehâlet: cahillik, bilgisizlik.
  cehâletperver: bilgisizliği seven.
  cehd: çaba, çabalama.
  cehele: cahiller, bilgisizler.
  cehennem: azgınların öldükten sonra gidecekleri ceza yeri.
  cehennemî: cehenneme özgü.
  cehennemnümun: cehennemi hatırlatan.
  cehil: bilgisizlik.
  cehl: bilgisizlik.
  cehlistân: bilgisizlik yeri.
  cehr: açıktan söyleme.
  cehren: açıktan.
  cehrî: açık sesle.
  cehûl: pek cahil.
  celâdet: ululara karşı gösterilen cesaret.
  Celâl: sonsuz azamet ve kibriya, büyüklük ve ululuk.
  celâldarâne: celâlli bir biçimde.
  celâlet: büyüklük, ululuk.
  celâlî: büyüklükle ilgili.
  celb: kendine çekme, getirtme.
  celbkârâne: kendine çekercesine.
  celbnâme: çağırma kağıdı.
  Celcelîtiye: Hazreti Ali radıyALLAH u anhın önemli bir eseri.
  celevât: cilveler, görünümler.
  celî: belli, açık.
  celîl: büyük, ulu.
  cellâd: ölüm cezası verilenleri öldüren kişi.
  celle: "yüce ve aziz oldu" mânâsında söylenir.
  celse: oturum.
  cem: toplama.
  cemaat: gayeleri bir olan topluluk.
  cemâd: cansız cisim.
  cemâdât: cansız cisimler.
  cemâdiyet: cansızlık, donukluk.
  cemâhir: cumhuriyetler.
  cemâl: güzellik.
  cemâlî: güzellikle ilgili.
  cemâlperest: güzelliğe düşkün.
  cemâlperverâne: güzelliği severcesine.
  cemel: deve
  cemî: bütün, hepsi.
  Cemîl: sonsuz güzel olan ve bütün güzelliklerin sahibi bulunan ALLAH .
  cemîl: güzel.
  cemîlâne: güzelce.
  cemîle: güzel olan.
  cemiyât: cemiyetler, toplumlar.
  cemiyet: toplum.
  cemiyyet: cemiyet, toplum, genişlik.
  cemm: çokluk.
  cemmigafir: ekseriyet, çoğunluk.
  cemre: ısı.
  cenâb: saygı sözü.
  cenâbet: cünüp.
  cenâh: kanat.
  cenâheyn: iki kanat.
  cenân: cennetler.
  cenaze: henüz gömülmeyen ölü.
  cendere: baskı aleti.
  cengâver: savaşçı.
  Cengiz: zâlim bir hükümdar.
  cenin: ana karnındaki çocuk.
  cenk: savaş.
  cennât: cennetler.
  cennet: inananların dünyadaki güzel amellerine mükafaten sonsuza kadar kalacakları güzellikler âlemi.
  cennetâsâ: cennet gibi.
  cennetmekân: yeri cennet olası.
  cennetmisâl: cennet gibi.
  cenûb: güney.
  cenûbî: güneydeki.
  cerâhat: irin, akıntı.
  cerâid: gazeteler.
  cerbeze: süslü sözlerle aldatma.
  Cercîs: büyük eziyetlerle şehit edilen bir peygamber.
  cereyân: akma, akım.
  cerh: yaralama, çürütme.
  cerhetmek: yaralamak, çürütmek.
  cerîde: gazete.
  cerîha: yara.
  cerr: para alma.
  cerrah: operatör.
  cerrâr: tedirgin edici davranışlarla para koparan.
  cesâmet: irilik.
  cesâret: yüreklilik, korkusuzluk.
  cesed: ceset, cansız vücut.
  cesîm: iri, kocaman.
  cessâs: casusluk eden.
  cesurâne: cesurca, korkusuzca.
  cevâb: cevap, soruya verilen karşılık.
  cevâben: cevap olarak.
  cevâbî: cevapla ilgili.
  cevâd: çok cömert.
  cevâhir: değerli taşlar.
  cevâmî: toplayıcı olan şeyler.
  cevâmid: cansızlar.
  cevâmiülkelîm: zengin mânâlı sözler.
  cevânib: yanlar, taraflar.
  cevârih: organlar.
  cevâsis: casuslar, ajanlar.
  cevaz: izin.
  cevelân: dolaşma.
  cevelangâh: dolaşma yeri.
  cevf: boşluk.
  cevher: öz, kıymetli taş, atom.
  cevherbahâ: mücevher gibi değerli.
  cevhere: tek cevher.
  cevherî: cevherle ilgili.
  cevir: eziyet.
  Cevşen: "zırh" mânâsında Peygamberimizin emsalsiz duası.
  Cevşenülkebîr: Peygamberimize vahiy ile gelen büyük bir dua.
  cevv: atmosfer.
  Cevvâd: sınırsız cömertlik sahibi ALLAH .
  cevvâl: pek hareketli.
  cevvifezâ: uzay.
  cevvihava: atmosfer.
  ceyb: cep.
  ceyş: asker, ordu.
  cezâ: suça karşılık verilen acı.
  cezâen: ceza olarak.
  cezâlet: sözde kelimelerin düzgün dizilişinden doğan güzellik.
  cezb: kendine çekme.
  cezbe: ALLAH sevgisiyle kendinden geçme hâli.
  cezbedarâne: ALLAH sevgisiyle kendinden geçercesine.
  cezbekârâne: cezbeye tutulmuşçasına.
  cezîre: ada, yarımada.
  Cezîretülarâb: Arap Yarımadası.
  cezm: kesin karar.
  cezmiyet: kesin kararlılık.
  cezrî: köklü.
  cibâl: dağlar.
  cibillî: yaradılıştan, mayadan, soydan.
  cibilliyet: yaradılış, maya, soyluluk.
  Cibrîl: Cebrail aleyhisselâm.
  cidâl: uğraşma, savaş.
  cidar: duvar, çeper.
  cidden: gerçekten.
  cîfe: leş.
  cifir: harflere verilen sayılarla mânâlar çıkarma ilmi.
  cifrî: cifirle ilgili.
  ciğerpâre: ciğer parçası, sevgili yavru.
  ciğersûz: ciğer yakan.
  ciğerşikâf: ciğer parçalayan.
  cihad: din uğrunda savaş.
  cihân: dünya, âlem.
  cihânbahâ: cihan değerinde.
  cihândeğer: dünya kıymetinde.
  cihângîr: cihanın büyük bir kısmını elde eden savaşçı.
  cihânkıymet: dünya kadar değerli.
  cihânpesendâne: dünyanın beğeneceği şekilde.
  cihânşümûl: dünya ölçüsünde.
  cihâr: dört.
  cihât: yanlar, yönler.
  cihâz: aygıt, çeyiz.
  cihâzât: aygıtlar.
  cihet: yön, yan.
  cihetiyet: yönlülük, yanlılık.
  cild: deri, ten.
  cilve: görünme, belirme, naz.
  cilveger: cilve eden.
  cimâ: cinsî münasebet.
  cimri: kimseye bir şey vermeyen eli sıkı kimse.
  cin: göz ile görülemeyen ruhani varlıklar.
  cinân: cennetler.
  cinas: birçok mânâya gelebilen söz.
  cinâyet: adam öldürme, ağır suç.
  cinnet: delilik.
  cinnî: cinlerden olan.
  cins: tür, çeşit.
  cinsî: cinsle ilgili.
  cinsiyet: cinslik, tür olma.
  cirm: oylum, yıldız.
  cisim: uzayda yer dolduran varlık.
  cism: cisim.
  cismanî: cisimle ilgili.
  cismaniyet: cisim olma hâli.
  cismen: cisimce.
  cismiyet: cisimlik.
  civan: yakışıklı genç.
  civanmert: yüce gönüllü, mert.
  civâr: yöre, yakın yer.
  cîz: hurma ağacının kökü.
  cizye: müslüman olmayanlardan alınan vergi.
  cûd: cömertlik.
  Cûdi: bir dağ adı.
  cumâ: önemli bir namaz.
  cumhur: topluluk.
  cumhurî: cumhuriyetle ilgili.
  cumhuriyet: devlet başkanı yönetilenler tarafından seçilen yönetim biçimi.
  cumhuriyetperver: cumhuriyeti seven.
  cûş: coşma, kaynama.
  cûşuhurûş: coşup taşma.
  cûyem: ararım.
  cübbe: namazda giyilen bol elbise.
  cüdâ: ayrı, ayrılmış.
  cühelâ: bilgisizler.
  cühûd: bilerek inkâr etme.
  cülûs: tahta çıkma.
  cümle: bütün, hüküm bildiren söz.
  cümûd: cansız, donuk.
  cümûdet: cansızlık, donukluk.
  cümûdiye: buzul.
  cümûdiyet: donukluk, katılık.
  cüneyd: askercik.
  cünûd: askerler.
  cünûdullah: ALLAH ın askerleri.
  cünûn: delilik.
  cünüb: gusletmesi gereken kimse.
  cüret: ataklık, kendini bilmezlik.
  cüretkâr: atak, kendini bilmez.
  cüretkârâne: atakça.
  cürm: suç.
  cürmümeşhud: suçüstü.
  cürüm: suç.
  cüsse: gövde, kalıp, beden,
  cüz: bölüm, parça.
  cüzî: pek az, ferdi.
  cüziihtiyar: az bir seçme hürriyeti.
  cüziirâde: insanın azıcık iradesi.
  cüziyyât: cüziler.
  cüziyyet: azlık, küçüklük.

 4. #4
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  D

  dâ: hastalık.
  daavât: dualar.
  dâbb: kertenkele.
  dâbbe: yürüyen yaratık.
  dâbbetülarz: âhirzaman alâmeti olan bir yaratık.
  dâcin: bir nevi kuş.
  dâd: vergi, ihsan.
  dâdıezel: ALLAH vergisi.
  dâdıhak: Hak vergisi.
  dâfi: defeden, savan.
  dâfia: defetme, savma.
  dâğdağa: gürültü patırtı.
  dâğdâr: yanık, yaralı.
  dağvârî: dağ gibi.
  dâhî: üstün yetenekli.
  dâhil: iç, içeri, içinde.
  dahîl: yabancı, sığıntı.
  dahîlek: sana sığınırım.
  dâhilî: içe ait, içle ilgili.
  dâhiliye: içle ilgili olan, iç işleri.
  dâhiyâne: dahice, gayet zekice.
  dahiye: felâket, büyük belâ.
  dahiye: üstün yetenekli kimse.
  dahl: girme, etki.
  dâî: duacı, çağıran.
  dâil: sapıtmış, azgın.
  dâim: devam eden, süren.
  dâima: devamlı olarak.
  daimî: devamlı, sürekli.
  dâir: ilgili, devreden.
  dâire: saha, alan, geometrik şekil, resmi kurum.
  dâirevârî: daire gibi.
  dâirevî: daire şeklinde.
  dakik: pek ince.
  dakika: pek ince olan, zaman birimi.
  dalâl: sapıklık, haktan ayrılık.
  dalalet: sapkınlık, islâmdan ayrılma, şaşkınlık.
  dalaletâlûd: sapkınlık karışık.
  dalaletpîşe: sapkınlık yolunu tutmuş.
  dalkavuk: menfaati için hoş görünmeye çalışan, yağcılık ve soytarılık eden.
  dâll: delil olan, yol gösteren.
  dall: sapan, sapıtan.
  dalle: sapanlar, sapıtanlar.
  dallîn: sapkınlar.
  dâlliyet: delil olma, yol gösterme.
  dâm: tuzak, hile, tavan.
  damar: kan borusu, yaradılış, huy.
  dâmen: etek.
  damga: işaret, bellik.
  dânâ: bilgili, âlim.
  dâne: tane, tohum.
  dantela: tentene, dantel.
  dâr: yer, ev, yurt.
  darağacı: idam sehpası.
  darb: vurma, çarpma.
  darbe: tek vuruş.
  darbhane: para basılan yer.
  darbımesel: atasözü.
  dâreyn: her iki dünya.
  dârıharb: savaş yeri, düşman ülkesi.
  dâri: acı bir bitki.
  dârib: vuran, döven.
  dârülfünûn: fenler yeri, üniversite.
  dârülharb: savaş yeri, düşman ülkesi.
  Dârülhikmet: Osmanlılar zamanında fetva ile vazifeli ilmi bir kuruluş.
  dârülhizmet: hizmet yeri.
  dârülikab: azap yeri, cehennem.
  dârülislâm: Müslümanların huzur içinde yaşadığı yer.
  Dârüsselâm: kurtuluş ve güven yeri, cennet.
  dâsıtân: destan, meşhur hikâye.
  dâsıtâne: destan gibi olan.
  dâussılâ: vatan hasreti.
  dâva: savunulan düşünce, hak talebi, önemli mesele.
  dâvet: çağrı.
  dâvetname: davet mektubu.
  Dâvûd: büyük bir peygamber.
  Dâvûdvârî: Davut alehisselâm gibi.
  dâye: dadı, çocuk bakıcısı.
  debdebe: gösteriş gürültüsü, görkem.
  debretmek: kımıldatmak.
  deccâl: kıyametten önce ortaya çıkarak yandaşlarıyla birlikte dini yıkmaya çalışan azgın kimse.
  deccâlâne: deccal gibi.
  deccâliyet: din yıkıcı deccalın ilkeleriyle hareket edenlerin oluşturduğu mânevî şahsiyet.
  def: savma, savuşturma.
  defâ: kez, kere.
  defâât: defalar, kereler.
  defâin: defineler.
  defâten: birdenbire.
  defî: bir anda.
  defîne: yere gömülmüş kıymetli eşya.
  defn: gömme.
  defnetmek: gömmek.
  defterdâr: defterci, defter tutan.
  dehâ: üstün zekâ.
  dehâlet: girme, sığınma.
  dehân: ağız.
  dehlîz: dar ve uzun geçit.
  dehr: zaman, devir.
  dehrî: zamanla ilgili, kıyamete inanmayan îmansız felsefeci.
  dehriyye: dünyanın sonsuzluğuna inanan felsefecilerin yolu.
  dehriyyûn: zamanı tanrılaştıran îmansız felsefeciler.
  dehşet: ruhu birden kaplayan korku.
  dehşetengiz: korku verici.
  dejenere: bozulma, soysuzlaşma.
  dek: hile, oyun.
  dekaik: incelikler.
  dekk: ufalanma.
  delâil: deliller, kanıtlar.
  delâlat: delâletler, delil olmalar.
  delâlet: delil olma, yol gösterme.
  delâleten: delil olarak, yol göstererek.
  delîl: yol gösterici, kanıt.
  dellâl: yüksek sesle ilan eden, duyuran.
  delv: kova burcu.
  dem: kan, zaman, konu, kıvam.
  demâ: her zaman.
  demâdem: zaman zaman.
  demagoji: güzel sözlerle halkı kandırma siyaseti.
  dembedem: zaman zaman.
  demdeme: vızıltı, ses.
  demode: modası geçmiş.
  demokrasi: yöneticilerin halk tarafından seçildiği idare şekli.
  demvurmak: söz etmek.
  denâet: alçaklık.
  denî: alçak.
  deniye: alçak olan.
  depresyon: ruhî çöküntü.
  der: "içine, içinde" mânâsında ön ek.
  derâkab: hemen, derhâl.
  derârî: parlak yıldızlar, renkli şeyler.
  derc: içine alma, sokma.
  dercân: canına sokma, içine alma.
  derd: dert, hastalık, üzüntü, dilek, mesele.
  derdmend: derdi olan.
  derecât: dereceler, yukarı katlar.
  derece: gitgide yükselen durumların her biri, kerte.
  derekab: hemen ardından.
  derekât: derekeler, aşağı katlar.
  dereke: gitgide alçalan durumların her biri.
  dergâh: makam, tekke.
  derhâtır: hatırlama.
  derk: anlama, kavrama.
  derketmek: anlamak, kavramak.
  dermân: ilaç, çare, güç.
  dermeyân: ortada, ortaya.
  derpey: ardı sıra.
  Dersaadet: istanbul.
  dershane: ders okunan yer.
  dersiâmm: herkese ders verebilen hoca.
  deruhte: üzerine alma, yüklenme.
  derûn: iç, gönül.
  derûnî: içle ilgili, içten.
  derviş: yaşayışını tarikatının edeplerine uyduran kalender kimse.
  derya: deniz.
  desâis: desiseler, hileler, oyunlar.
  desâtir: düsturlar, ilkeler.
  desîse: hile, oyun.
  dessas: hileci, oyuncu, aldatıcı.
  dessasâne: hileci, aldatıcı gibi.
  dest: el.
  destan: kahramanlık hikâyesi.
  destbedest: el ele.
  deste: demet, tutam.
  destek: dayanak.
  destgâh: tezgâh, işyeri.
  destûr: izin.
  dev: masallarda geçen korkutucu varlık.
  devâ: ilaç.
  devâen: ilaç olsun diye.
  devâhî: büyük belâlar, üstün zekâlılar.
  devâir: daireler, işyerleri.
  devam: sürüp gitme.
  deverân: dönme, dolaşım.
  devir: dönme, dolaşma, aktarma.
  devlet: ülkeyi yönetmek için örgütlenmiş siyasî topluluk.
  devr: devir, dönem, dönme, dolaşma, aktarma.
  devran: felek, talih.
  devre: dönem.
  devriye: dönen, dolaşan.
  deyn: borç.
  Deyyan: herkesin hakkını en iyi bilen ve veren ALLAH .
  Dıhye: bir sahabe.
  dırahşan: parlayan.
  dıyk: darlık.
  dibâce: önsöz, başlangıç.
  didar: göz, görme, görünme.
  dîde: göz.
  dîdebân: gözcü, gözleyen.
  dîk: ince, dar.
  dikkat: duygu ve düşünceyi bir noktada toplama, uyanıklık, incelik.
  dikta: zorbalık.
  diktatör: devleti keyfine göre idare eden "ulu" önder.
  dil: gönül, kalb.
  dilber: gönül alan güzel.
  dilşâd: gönlü hoş olmuş.
  dimağ: beyin.
  dimdik: gaga.
  din: peygamberin bildirdiği biçimde kulluk görevlerini belirleyen ilâhî nizam.
  dinamik: hareketli.
  dinar: eskiden kullanılan bir para.
  dindarâne: dindarca.
  dindaş: aynı dinden olan.
  dinperver: dini seven.
  dinsizdârâne: dinsizce.
  diplomat: ülkenin dış işleriyle uğraşan memur.
  dirâyet: yetenek, beceri, sezgi.
  direktif: yönlendirici emir.
  direm: dirhem.
  dirhem: üç gramlık ağırlık ölçüsü.
  diritnavt: diritnot.
  diritnot: büyük savaş gemisi.
  disiplin: uyulması gereken kuralların tamamı, sıkı düzen.
  divan: şiir kitabı, yüksek idare meclisi, mahkeme, sedir.
  divâne: aklı tam olmayan, kaçık.
  divânece: divane gibi.
  divanhâne: geniş sofa, salon.
  divânıharb: askeri mahkeme.
  diyânet: dindarlık, din işleri.
  diyâneten: dindarlık bakımından.
  diyar: ülke, yer.
  diyet: kan bedeli, can pahası.
  diyk: darlık, sıkışıklık.
  dogma: tartışılmayan kesin fikir.
  dogmatizm: bazı fikirleri her zaman doğru ve değişmez kabul eden felsefe.
  doktrin: bir sistem meydana getiren fikirlerin hepsi, öğreti.
  donanma: kendini donatma, deniz kuvveti, ışıklı şenlik.
  dost: samimi arkadaş.
  dostâne: arkadaşça.
  duâ: ALLAH a yalvarma, yakarış, isteme, dileme.
  dûçar: tutulmuş, yakalanmış.
  duhâ: kuşluk vakti.
  duhan: duman.
  duhûl: girme.
  dumûr: körelme, kuruma.
  dûn: aşağı.
  dûnhimmet: gayreti az.
  dûr: uzak.
  dûrendiş: ilerisi için kaygılanan.
  dûrendişâne: ilerisi için kaygılanırcasına.
  durûbuemsâl: atasözleri.
  dûş: omuz.
  dûşâb: pekmez.
  dü: iki.
  düello: şahitler önünde iki kişinin silahlı çarpışması.
  dühât: dahiler, üstün zekalılar.
  dükkân: öteberi satış yeri.
  Düldül: Peygamberimizin Hazreti Aliye hediye ettiği binek hayvanı.
  dülger: marangoz.
  dümdâr: ordunun arkasında giden gurup.
  dünyâ: içinde yaşadığımız âlem.
  dünyâdâr: dünyalı.
  dünyâperest: taparcasına dünyaya yönelen.
  dünyevî: dünya ile ilgili, dünyalı.
  dürbîn: dürbün.
  dürer: inciler.
  dürr: inci.
  Dürriyetim: Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâm.
  dürûs: dersler.
  dürüst: doğru, düzgün.
  düstûr: ilke, kural.
  düşâb: pekmez.
  düşeş: iki altılık.
  düşvâr: zor, güç.
  düvel: devletler.
  düyûn: borçlar

 5. #5
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  E

  eâmm: pek umumi, en genel.
  eâzım: büyükler.
  eb: baba.
  ebâbil: bir kuş türü.
  ebâd: boyutlar, uzaklıklar.
  ebâtıl: boş inanışlar.
  ebced: Arap harflerinin diziliş sırası, bu harflerin rakam olarak değerlerinden yola çıkılarak yapılan hesap.
  ebcedî: ebcedle ilgili.
  ebdâ: en güzel, en bedi.
  ebed: sonsuz gelecek zaman.
  ebeden: sonsuza dek.
  ebedî: sonsuzla ilgili.
  ebediyet: sonsuzluk.
  ebediyyen: sonsuza kadar.
  ebedperest: sonsuzluğu sevip arzulayan.
  ebedülâbâd: sonsuzlar sonsuzu.
  ebeveyn: ana ile baba.
  ebkem: dilsiz.
  eblağ: yerinde ad***** göre güzel söz söylemenin en üstünü.
  ebleh: alık, budala.
  eblehâne: alıkça, budalaca.
  ebnâ: oğullar.
  ebnâyıcins: aynı türden olanlar.
  ebrâr: hayırlılar, iyiler.
  Ebrehe: Kâbeyi yıkmak isteyen kumandan.
  ebrû: kaş, dalga dalga kırmızı yanak, bir süsleme sanatı.
  ebsâr: gözler.
  ebter: güdük, kesik.
  ebû: baba, ata.
  ebulâşey: hiçbir şeyi olmayan.
  ebvâb: kapılar, bölümler.
  ebyât: beyitler.
  ebyâz: en beyaz, parlak.
  ecânib: yabancılar.
  ecdâd: atalar, dedeler.
  ecel: ömrün sonu, vade.
  ecell: en büyük.
  echel: en cahil.
  echeliyet: aşırı bilgisizlik.
  ecinnî: tek cin.
  ecir: ücret, karşılık.
  ecîr: ücretle çalışan.
  ecirnâ: bizi koru.
  ecirnî: beni koru.
  eclâ: en parlak.
  ecliyet: sebeplik.
  ecmâ: en toplu.
  ecmâin: hepsi, cümlesi.
  ecmel: en güzel.
  ecnâs: cinsler, türler.
  ecnebî: yabancı.
  ecr: ücret, karşılık.
  ecrâm: cansız varlıklar.
  ecsâd: cesetler.
  ecsâm: cisimler.
  ecvibe: cevaplar.
  eczâ: cüzler, parçalar, kimyevi madde.
  eczâhâne: ilaç yapılıp satılan işyeri.
  edâ: yapma, ödeme, davranış, anlatım yolu.
  edat: "hem, için" gibi kendi başına mânâsı olmayan yardımcı kelime.
  eddâî: belli bir duacı, duacınız.
  edeb: terbiye, güzel ahlak, haya.
  edebî: edeple ilgili, güzel söz ve yazı.
  edebiyat: güzel ve etkili biçimde konuşma ve yazma sanatı.
  edebiyyûn: edebiyatçılar.
  edevât: âletler.
  edîb: edebiyatçı, edepli, terbiyeli.
  edîbâne: edebiyatçı gibi, edeplice, terbiyelice.
  edille: deliller, kanıtlar.
  ednâ: pek aşağı.
  edvâr: devirler, dönemler.
  edviye: devalar, ilaçlar.
  edyân: dinler.
  efâdıl: üstün nitelikli kimseler.
  efâl: fiiller, işler.
  efdal: daha üstün.
  efendi: sahip, saygın, terbiyeli.
  efgan: figanlar, inlemeler.
  efhâm: anlamalar, en iyi anlayan.
  efkâr: fikirler.
  efkârıâmme: umumun fikirleri, halkın düşünceleri.
  eflâk: gökler.
  Eflâtun: eski bir filozof
  efrâd: bireyler, insan tekleri.
  efsah: daha düzgün anlatım.
  efsâne: uydurulmuş hikâye, mitoloji.
  efsûn: sihir, büyü.
  efşan: "saçan" mânâsında son ek.
  efzâ: "artıran" mânâsında son ek.
  efzûn: fazla, çok.
  ego: ben, ene.
  eğerçi: gerçi.
  eğlenceperest: eğlenceye pek düşkün.
  Ehad: "bir, tek, benzersiz" olan ALLAH .
  ehâdîs: Peygamberimizin sözleri.
  ehadiyet: ALLAH ın her bir eserindeki birlik tecellisi.
  ehaff: pek hafif.
  ehak: en hak, daha gerçek.
  ehass: en has.
  ehbâr: âlimler.
  ehemm: en önemli.
  ehemmiyet: önem.
  ehemmiyetkârâne: önem verircesine.
  ehevât: kardeşler.
  ehibbâ: ahbaplar, sevilenler.
  ehil: dost, sahip, usta.
  ehlen-sehlen: hoş geldiniz.
  ehlî: alışık olan, evcil.
  Ehlibeyt: Peygamberimizin neslinden olan.
  ehlibidâ: dine aykırı olanı dine sokanlar.
  ehlidalalet: islâmdan sapanlar, sapkınlar.
  ehlidünyâ: dünya adamı, âhireti düşünmeyen.
  ehlifelsefe: felsefeciler, felsefeye önem veren kimseler.
  ehlifen: fen ilimleriyle uğraşanlar.
  ehligaflet: gaflette olanlar, kul olduğunu hatırlamadan yaşayanlar.
  ehlihak: hak yolda olan.
  ehlihakîkat: hakikatı bulan kimseler.
  ehlihâl: inandıkları mânâları hâlleriyle yaşayanlar.
  ehlihidâyet: îman yoluna erenler, müminler.
  ehliîman: îmanlılar.
  ehliinsaf: insaflılar.
  ehliislâm: müslümanlar.
  ehlikalb: kalben ileri gidenler.
  ehlikeşif: perdeli olanı bilen velî.
  ehlikitab: ilâhî kitaplardan birine inanan.
  ehlikubûr: kabirdeki ölüler.
  ehliküfür: kâfirler.
  ehlinecat: kurtulanlar.
  ehlisefâhet: günahlara dalanlar.
  ehlisuffa: Peygamberimizin mescidinde kalan sahabeler.
  ehlisünnet: Peygamberimizin hak yolunda yürüyenler.
  ehlişirk: ALLAH a ortak koşanlar.
  ehlitakva: ALLAH tan korkup günahtan sakınan kimseler.
  ehlitarik: tarikat adamı.
  ehlitarikat: tarikata bağlı olan.
  ehlitevhid: ALLAH ın birliğine inananlar.
  ehlivelâyet: velîler, erenler, kalbi nurlanmış müminler.
  ehlivukuf: iyi bilenler, bilirkişiler.
  ehliyyet: yeterlik, ustalık, yetki.
  ehlullah: ALLAH adamı, evliya, ermiş.
  ehram: firavun mezarı.
  Ehriman: ateşe tapanların kötülük tanrısı.
  ehülacâib: acayip şeylerin kardeşi.
  ehva: nefis arzuları, boş istekler.
  ehvâl: korkular.
  ehven: en zararsız, pek ucuz.
  ehvenüşşerreyn: iki şerden daha az zararlı olanı.
  ehya: ucuzluk, bolluk.
  eimme: imamlar, öncüler.
  ejder: büyük yılan.
  ejderha: iri yılan.
  ekâbir: büyükler.
  ekall: en az.
  ekalliyet: azlık, azınlık.
  ekânim: asıllar, rükünler.
  ekber: en büyük.
  ekdâr: kederler, üzüntüler.
  ekl: yeme.
  ekmel: en mükemmel.
  ekol: bir fikir üzerine kurulu okul, meslek.
  Ekrad: Kürtler.
  ekrem: daha kerim, en iyi.
  ekser: daha çok.
  ekserî: çoğunlukla.
  ekseriya: ekseriyetle, çoğunlukla.
  ekseriyet: çoğunluk.
  ekseriyetle: çoğunlukla.
  ekva: daha kuvvetli.
  ekvan: yaratılanlar.
  ekvanî: yaratılanlarla ilgili.
  ekvator: dünyayı ikiye ayıran hayâlî çizgi.
  el-amân: aman diliyorum!
  elân: şimdi, hâlâ.
  elâstik: esnek.
  elbette: kesinlikle.
  elcevab: cevabı şu.
  elem: acı.
  eleman: bir bütünün parçaları.
  elemkârâne: acılı bir biçimde.
  elemnâk: acı verici, acılı.
  elf: bin sayısı.
  elfâtiha: Fatiha sûresi.
  elfaz: lafızlar, sözler.
  elhak: hakikaten, doğrusu.
  elhamdülillâh: ALLAH a hamdolsun.
  elhannas: sinsice aldatan şeytan.
  elhâsıl: kısacası, özetle.
  elhubbulillâh: sevgi ALLAH içindir.
  elhükmülilekser: hüküm eksere göre verilir.
  elîf: alışan, alışkın.
  elîm: acı veren, acılı.
  elîmâne: acılı biçimde.
  elîme: acılı hâl.
  elîyâzübillâh: ALLAH a sığınırız.
  elkab: lâkaplar.
  elmas: değerli bir taş.
  elsine: lisanlar, diller.
  eltâf: lütuflar, en latîf, en hoş.
  elvah: levhalar, tablolar.
  elvan: renkler.
  elvanıseba: yedi renk.
  elvedâ: şu ayrılık!
  elyak: daha lâyık.
  elyevm: bugün.
  elzem: daha gerekli.
  elzemiyet: daha gereklilik.
  emam: ön taraf.
  eman: güven, güvenlik.
  emânât: emanetler.
  emânet: sonra alınmak üzere verilen şey.
  emâneten: emanet olarak.
  emâni: güvenlik.
  emârât: emareler, belirtiler.
  emâre: iz, belirti, bellik.
  emâret: beylik.
  emel: ümit, arzu.
  Emevîler: bir islâm devleti.
  emîn: güvenilir.
  emîr: bey, başkan.
  emirber: emir dinleyen.
  emirnâme: emir yazısı.
  emlâk: taşınmaz mallar.
  emmâbâdü: bundan sonra.
  emmâre: emreden, zorlayan.
  emn: eminlik, güvenlik.
  emniyet: güven, güvenlik.
  emperyalizm: bir ülkenin sınırlarını genişletme politikası.
  emr: emir, buyruk.
  emrâz: marazlar, hastalıklar.
  emsâl: misaller, eşler, benzerler.
  emsile: misaller, örnekler.
  emşac: nutfe, dağınık.
  emtar: yağmurlar.
  emvâc: dalgalar.
  emvâl: mallar.
  emvât: ölüler.
  emzice: mizaçlar, huylar.
  enam: yaratıklar, varlıklar.
  enâniyet: benlik, gurur.
  enbiyâ: nebîler, peygamberler.
  encam: son.
  encümen: meclis, komisyon.
  endad: benzerler, misiller.
  endâm: beden, boy.
  endaz: "atan, atıcı" mânâsında son ek.
  ender: içinde.
  ender: pek az bulunan.
  endîşe: kaygı.
  Endülüs: bir islâm devleti.
  ene: ben, benlik.
  enerji: güç.
  enfâ: daha faydalı.
  enfâs: nefesler.
  enfes: pek nefis, çok hoş.
  enfûs: nefisler, ruhlar.
  enfüsî: nefisle ilgili, insanlarının kendi iç âlemlerine ait.
  engiz: "koparan, veren" mânâsında son ek.
  engizisyon: kiliselerin işkenceci mahkemeleri.
  enhâr: nehirler, ırmaklar.
  enîn: inilti.
  enîndâr: inleyen.
  enîs: dost, arkadaş.
  enkaz: yıkıntı.
  enmûzec: nümune, örnek, model.
  ensâb: soylar, nesepler.
  ensac: dokumalar.
  ensâf: yarımlar.
  ensâl: nesiller, kuşaklar.
  ensâr: yardımcılar, Medineli sahabeler.
  enseb: en uygun.
  ente: sen.
  entrika: hile, düzen.
  envâ: neviler, türler.
  envâen: türler olarak.
  envâr: nurlar.
  enver: pek nurlu.
  enzâr: nazarlar, bakışlar.
  erâcif: uydurma sözler.
  erakk: pek ince.
  erbaa: dört.
  erbâb: sahipler, becerikliler, terbiyeciler.
  erbâin: kırk.
  erbâiyyet: dört olmak.
  Ercûze: Hazreti Alinin meşhur bir kasidesi.
  erhâm: döl yatakları, rahimler.
  erham: en merhametli.
  Erhamürrahimîn: merhamet edenlerin en merhametlisi olan ALLAH .
  erîke: koltuk, taht.
  erkân: esaslar, rükünler.
  ervâh: ruhlar, canlar.
  erzâil: reziller, alçaklar.
  erzâk: rızıklar, yiyecekler.
  erzan: pek ucuz.
  erzâl: reziller.
  erzel: daha rezil.
  esâbi: parmaklar.
  esâd: daha mutlu.
  esâdekümullah: ALLAH saadet versin.
  esahh: daha doğru.
  esâlib: üslûplar, tarzlar.
  esamî: isimler.
  esâret: esirlik, tutsaklık.
  esas: temel, kök.
  esasât: temeller, esaslar.
  esâtir: uydurulmuş hikâyeler, mitoloji.
  esbâb: sebepler, vasıtalar, vesileler, araçlar.
  esbâbperest: sebepleri yaratıcı sanan.
  esbak: daha önceki.
  esbât: torunlar.
  esdâf: sadefler, inci kabukları.
  esdikâ: sadıklar.
  esed: aslan.
  Esedullah: ALLAH ın aslanı.
  esef: tasa, üzüntü, gam.
  esefâ: yazık!
  eser: yapı, iz, kitap.
  esfel: en aşağı.
  esfelisâfilîn: aşağıların en aşağısı.
  eshâb: sahipler.
  esham: hisseler, paylar.
  eshel: daha kolay.
  esîle: sorular, sualler.
  esîr: alemi kaplayan incecik madde.
  esir: savaşta teslim alınan kimse.
  Eski Said: Bediüzaman Hazretlerinin hayatında birinci dönem ismi.
  eslâf: selefler, öncekiler.
  eslâh: en iyi, en sâlih.
  eslem: en sağlam, en emin.
  esliha: silahlar.
  esmâ: isimler.
  esmaî: isimlerle ilgili.
  Esmaülhüsnâ: ALLAH ın güzel isimleri.
  esmar: meyveler.
  esmer: rengi karaya çalan.
  esnâ: ara, vakit, sıra.
  esnâf: sınıflar, alım satımcı.
  esnam: sanemler, putlar.
  esrâ: pek çabuk.
  esrâr: sırlar, gizli mânâlar.
  esrârengiz: gizli ve sırlı olan.
  esrarkeş: esrar çeken.
  essebebükelfâil: sebep olan yapan gibidir.
  estağfirullah: ALLAH kusurumu affetsin.
  ester: katır.
  esvâb: giyecekler.
  esvât: sesler.
  esved: siyah, kara.
  eşâr: şiirler.
  Eşârî: itikadî bir hak mezhep kuran âlimin namı.
  eşbah: benzeyenler.
  eşcâ: daha yiğit.
  eşcâr: ağaçlar.
  eşedd: pek şiddetli.
  eşeff: en saydam.
  eşekk: pek şüpheci.
  eşfa: en çok şefaat eden.
  eşfâ: pek şifalı.
  eşfak: çok şefkatli.
  eşgal: işler, meşguliyetler.
  eşhas: şahıslar, kişiler.
  eşhûr: aylar.
  eşirrâ: şerliler, kötüler.
  Eşîya: bir peygamber.
  eşk: gözyaşı.
  eşkâl: şekiller.
  eşkıyâ: yol kesenler.
  eşmel: çok kaplayıcı.
  eşnê: en kötü.
  eşrâf: şerefliler, ileri gelenler.
  eşrâr: şerliler, kötüler.
  eşrât: şartlar, belirtiler.
  eşrâtısaat: kıyamet alâmetleri.
  eşref: en şerefli.
  eşrefimahlûkât: yaratılanların en şereflisi.
  eşşehîr: meşhur, ünlü, tanınmış.
  eşşükrülillah: şükür ALLAH adır.
  eşvâk: şevkler, aşırı istekler.
  eşya: nesneler, şeyler.
  etbâ: tâbî olanlar, bağlılar.
  etemm: en tam, noksansız.
  etfâl: tıfıllar, çocuklar.
  etıbbâ: tabipler, doktorlar.
  etîme: yemekler.
  etka: günah işlemekten çok çekinen.
  etkıyâ: çok takvalılar.
  etrâf: yanlar, taraflar.
  Etrâk: Türkler.
  etvâr: tavırlar, davranışlar.
  evâhir: âhirler, sonlar.
  evâil: başlangıçlar.
  evâmir: emirler.
  evânî: kaplar.
  evâsıt: vasatlar, orta hâlli olanlar.
  evc: doruk, yüce.
  evfak: en uygun.
  evhâm: vehimler, kuruntular.
  evkaf: vakıflar.
  evkat: vakitler.
  evkemâkal: söylendiği gibi.
  evlâ: daha iyi.
  evlâd: veledler, çocuklar.
  evleviyet: öncelik.
  evliyâ: kalbi nurlu müminler, erenler, velîler.
  evliyâullah: ALLAH ın velîleri, sevgili kulları.
  evrâd: devamlı okunan dualar, zikirler.
  evrak: yapraklar, kağıtlar, belgeler.
  evride: toplardamar.
  evsâf: vasıflar, özellikler.
  evsat: orta, orta hâl.
  evtâd: direkler, kazıklar.
  evtâr: tek, eşsiz.
  evvâbin: tevbe edip günahtan dönenler.
  Evvel: herşeyden önce var olan ve yaratıkların önceki hâllerine de hükmeden ALLAH .
  evvel: ilk, önce, birinci.
  evvelâ: birincisi, önce.
  evvelbaba: ilk baba, her türün bir anda yaratılan ilk ferdi.
  evvelen: ilk olarak.
  evvelîn: öncekiler.
  evzâh: daha açık.
  ey: hitap sözü.
  eyâdi: eller.
  eyne: nereye, nerede?
  eynelmefer: nereye kaçmalı?
  eynesserâminessüreyya: yer nerede, Süreyya nerede?
  eytam: yetimler, babaları ölmüş çocuklar.
  eyvALLAH : peki, öyle olsun.
  eyvan: köşk, saray.
  eyyâm: günler.
  Eyyûb: hastalığına sabretmesiyle meşhur bir peygamber.
  eyyü: "ya, ey" mânâsında hitap edatı.
  eyyühelmünâfık: ey münafık, ey mümin görünen kâfir!
  eyzan: önceki gibi.
  ez: "den, dan" mânâsında ön ek.
  ezâ: üzme, incitme.
  ezahir: çiçekler.
  ezan: namaza davet için edilen nida.
  ezber: zihinde tutma.
  ezcümle: meselâ, bunun gibi.
  ezdâd: zıtlar.
  ezel: başlangıcı olmama, öncesizlik.
  ezelî: başlangıcı olmayan.
  ezeliyet: varlığının başlangıcı olmama.
  ezhân: zihinler.
  ezhâr: çiçekler.
  Ezher: Mısırda bulunan büyük bir üniversite.
  ezher: pek parlak.
  eziyet: büyük sıkıntı, incinme.
  ezkâr: zikirler, ALLAH ı anmalar.
  ezkaza: kaza olarak.
  ezkiyâ: temiz ve iyi insanlar.
  ezkiya: zekiler.
  ezlem: en zâlim.
  ezman: zamanlar.
  ezmine: zamanlar.
  ezost: ondan.
  ezvâc: eşler.
  ezvâcıtâhirât: Peygamberimizin iffetli hanımları.
  ezvak: zevkler.
  ezyâl: zeyiller, ekler.

 6. #6
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  F

  faal: çalışkan, işleyen.
  faalâne: çalışkanca.
  faaliyet: çalışkanlık, çalışma.
  Faalünlimâyürîd: her istediğini yapabilen ALLAH .
  fâcia: acıklı olay.
  fâcir: günah işleyen.
  fâcire: günahkâr kadın.
  fâdıl: üstün nitelikli.
  fahâmet: anlayışlılık.
  fâhim: anlayışlı.
  fâhir: övünen, iftihar eden.
  fâhiş: ahlâksız, aşırı.
  fâhişe: büyük günahlar işleyen iffetsiz kadın.
  fâhişehâne: genelev.
  fahl: ileri gelen, üstün.
  fahm: kömür, karbon.
  fahr: övünme, iftihar etme.
  fahrî: karşılıksız, parasız.
  Fahriâlem: âlemin kendisiyle övündüğü Peygamberimiz.
  Fahrikâinat: kâinatın övüncü olan Peygamberimiz.
  fahriye: övünme.
  fahrüddeverân: devirlerin övüncü.
  fahşâ: büyük günahlar.
  fahûr: çok övünen.
  fâide: fayda, yarar.
  fâik: üstün.
  fâikiyet: üstünlük.
  fâil: iş yapan, özne.
  fâiz: paranın haram olan kârı.
  fakat: ama.
  fâkat: yokluk, bulunmama.
  fakd: bulunmayış.
  fakdülahbâb: sevilenlerin bulunmaması.
  fâkih: islâm hukukunu bilen.
  fâkihe: yaş meyve, yemiş.
  fakîr: muhtaç, yoksul.
  fakîrâne: fakirce.
  fakîrülhâl: fakir hâlde.
  fakr: yoksulluk, muhtaçlık.
  fakrıhâl: fakir hâllilik.
  fakrımutlak: tam ve sınırsız fakirlik.
  fakrpîşe: fakirlik yolunda.
  fakruzarûret: fakirlik ve yoksulluk.
  faktör: bir sonucu oluşturan unsurlardan her birisi.
  fakülte: meleke, üniversitenin bölümlerinden her biri.
  fâl: fal, belirti, uğur.
  Fâlık: büyümesi için tohumu çatlatan ALLAH .
  fâlihayr: iyilik belirtisi.
  familya: aile, soy.
  fanatik: aşırı taraftar.
  fânî: geçici, ölümlü.
  fâniyât: faniler, gelip geçiciler.
  fantâziye: yalandan gösteriş, boş debdebe.
  fantezi: hayâl ürünü, aşırı süs.
  fanus: süslü fener.
  Farâbî: Aristonun tesirinde kalan bir filozof.
  Faraklit: Peygamberimizin incildeki ismi.
  Fârân: Mekke dağlarının incildeki adı.
  faraş: süprüntü toplama aleti.
  farazâ: diyelim ki.
  farazî: farzedilen, varsayılan.
  faraziye: ispat edilmemiş düşünce, varsayım.
  farfara: gürültücü, övüngen.
  fâriğ: devreden, geçiren, çekilen.
  fârika: ayırıcı özellik.
  Fâris: iranlı.
  Fârisî: iran dili, iranla ilgili.
  farîza: kaçınılmaz ödev, boyun borcu.
  fark: ayrılık, başkalık.
  farmason: mason, islâm düşmanı.
  Fars: iranlı.
  fart: aşarılık.
  Fârûk: "hak ile batılı ayıran" mânâsında Hazreti Ömerin lâkabı.
  farz: her müslümanın şahsen yapmakla yükümlü bulunduğu ilâhî emir.
  farzetme: sayma, tutma.
  farzıayn: her müminin mutlaka yapması gereken vazife.
  farzıkifâye: bazı müminlerin yapmasıyla sorumluluktan kurtulunan vazife.
  farzımuhâl: imkânsızı bir an mümkün sayma.
  farziyet: farz oluş.
  fâsık: günahkâr.
  fâsıkımütecâhir: açıkça günah işlemekten utanmayan.
  fâsıl: ayıran, bölen.
  fasıl: mevsim, bölüm.
  fâsıla: ara, durak.
  fâsılasız: aralıksız.
  fâsid: bozuk, yanlış.
  fasîh: düzgün ve güzel konuşan.
  fâsih: fesheden, bozan,
  fasl: bölüm, mevsim.
  fâş: ortaya çıkmış.
  faşist: ırka dayalı baskı rejimine taraftar olan kimse.
  Fâtır: benzeri bulunmayan eserleri yaratan ALLAH .
  fâtih: açan, fetheden.
  fâtiha: başlangıç, birinci sûre.
  fâtihâne: fatihçe.
  fâtinülasr: asrın en akıllısı.
  faysal: hakkı batıldan ayıran.
  fayton: at ile çekilen binek arabası.
  fazâil: faziletler, üstünlükler.
  fâzıl: faziletli, üstün.
  fazîlet: üstün nitelik, meziyet.
  fazîletfuruş: üstünlük taslayan.
  fazîletkâr: faziletli, üstün nitelikli.
  fazîletmeab: üstün nitelikleri olan.
  fazîletperver: üstün nitelikleri seven.
  fazl: üstünlük, lütuf.
  fazlî: iyilik olsun diye.
  febiha: ne âlâ.
  fecâat: acıklı durum.
  fecere: günah işleyenler.
  fecet: acıklı hâl.
  fecî: çok acıklı.
  fecir: havanın ağarma zamanı.
  fecr: fecir, tan.
  fecrikâzib: yalancı fecir.
  fecrisâdık: gerçek fecir.
  fedâ: değerli nesi varsa verme.
  fedâî: feda eden, kendini adayan.
  fedâkâr: fedacı.
  fedâkârâne: fedakârca.
  fehim: anlama.
  fehm: anlayış.
  fehmen: anlama bakımından.
  fehmetmek: anlamak.
  fehva: mânâ, kavram.
  fekahet: fıkıh ilminde âlimlik, anlayışlılık.
  fekk: açma, ayırma.
  felâh: tam kurtuluş.
  felâhat: tarımcılık.
  felâket: büyük zararlar veren olay.
  felâketzede: felâkete uğramış.
  felâsife: felsefeciler, felsefeler.
  felç: inme.
  felek: gök, talih.
  felekiyyât: gök ilmi.
  felekiyyûn: gök ilimcileri.
  feletât: sürçmeler, falsolar.
  felillâhilhamd: ALLAH a hamdolsun.
  fellâh: ekinci, tarımcı.
  fels: bakır para, pul.
  felsefe: akıl yoluyla "niçin" sorusuna cevap arayan ilim.
  felsefî: felsefeyle ilgili.
  fem: ağız.
  fen: maddî ilim, bilim, hüner.
  fenâ: yokluk, geçicilik, kötü.
  fenâfilihvan: kardeşlerin varlığında erime.
  fenâfillâh: dünyayı kalben terkedip tamamen ALLAH a yönelmek.
  fenâfirresûl: kendi isteklerini terkedip peygamberde fani olmak.
  fenâfişşeyh: şeyhinde fani olmak.
  fennen: fence.
  fennî: fenle ilgili.
  fer: ışık, parıltı, süs.
  fer': ikinci derecede olan, kol, dal.
  ferâce: bütün vücudu kaplayan bir cins elbise.
  ferâgat: hakkı olanı bile istememe.
  ferah: geniş, iç açıcı, tasasız.
  ferâiz: farzlar, yapılması mecburi olan dinî emirler.
  ferâset: anlayış.
  ferc: yarık, dişi tenasül uzvu.
  ferd: fert, birey, tek, benzersiz.
  ferdâ: yarın.
  ferdaniyet: teklik, birlik, benzersizlik.
  ferdî: şahsî.
  ferdiferîd: benzeri görülmemiş, eşsiz.
  ferdiyet: birlik, teklik, eşsiz ve benzersiz oluş.
  ferec: ferahlık, genişlik, rahatlık.
  ferh: yavru.
  ferhan: sevinçli, rahat.
  ferî: ayrıntılarla ilgili.
  ferîd: eşi ve benzeri bulunmayan, yekta.
  ferik: general.
  ferikiyet: generallik.
  ferişte: melek.
  feriyye: ayrıntılar.
  fermâ: buyurucu.
  ferman: kesin emir, hüküm, bildiri.
  Ferraşin: Doğuda büyük bir ova.
  fersah: beş kilometrelik mesafe.
  ferş: yer, döşeme.
  feryâd: yüksek sesle yardım isteme.
  feryâdüfîzar: yüksek sesle yardım isteme ve yalvarma.
  ferzendâne: evlat gibi.
  fesâd: fesat, bozukluk, karışıklık.
  fesâdât: fesatlar, bozukluklar, karışıklıklar.
  fesâhat: düzgün ve güzel söz söyleme.
  fesh: bozma, kaldırma.
  fesl: ek yeri, hak söz.
  fesübhanALLAH : ALLAH bütün noksanlıklardan uzaktır.
  feşân: "saçan" mânâsında son ek.
  fetânet: zihin açıklığı, çabuk kavrayış.
  fetebârekALLAH : ALLAH mübarek etsin.
  fetevâ: fetvalar.
  feth: açma, fetih.
  fetih: açma, ele geçirme.
  fetişizm: bazı eşyaları putlaştırıp aşırı düşkünlük gösterme.
  fetk: ayırma, yarma.
  fetret: iki peygamber arasındaki bulanık zaman.
  Fettâh: her şeyi görülmedik biçimlerde açan ALLAH .
  Fettâhiyet: herşeyi uygun şekilde açma fiili.
  fetvâ: bir meseleyle ilgili dinî hüküm.
  fevâid: faydalar.
  fevâsıl: fasıllar, bölümler.
  fevâtih: başlangıçlar.
  fevc: gurup, topluluk.
  feverân: fışkırma, hızla çıkma.
  fevk: üst.
  fevkalâde: olağanüstü.
  fevkalbeşer: insanüstü.
  fevkalhad: sınırın üstünde.
  fevkalkanun: kanun üstü.
  fevkalkül: hepsinin üstü.
  fevkalmêmul: umulanın üstünde.
  fevkalzaman: zaman üstü.
  fevkaniyet: üstünlük.
  fevrî: hemen, düşünmeden.
  fevt: yitme, ölme.
  fevzâ: kargaşa.
  feya: ey!
  feyaacaba: hayret doğrusu!
  feyalilaceb: hayret ifadesi.
  feyezân: su taşkını.
  feyiz: bolluk, bereket, mânevî gıda.
  feyizdâr: feyizli.
  feyizkâr: feyizli.
  feyizyâb: feyiz alma, manen istifade etme.
  feylesof: filozof, felsefe ile uğraşan kişi.
  feylesofâne: filizofça.
  feylûle: ikindiden akşama kadar olan mekruh uyku.
  feyyâz: çok feyiz veren.
  feyz: bolluk, bereket, mânevî gıda.
  feza: artıran, çoğaltan.
  fezâ: uzay.
  fezâil: faziletler, üstün nitelikler.
  fezleke: özet.
  fıkdan: yokluk, bulunmama.
  fıkıh: ince anlayış, islâm hukuku.
  fıkra: kısa yazı, küçük hikâye, nükteli hikâyecik.
  fırâk: fırkalar, partiler, bölükler.
  fırfıra: topaç.
  fırka: parti, bölük.
  fırtına: şiddetli rüzgâr, korkutucu dalgalanma.
  fısk: günah, haktan sapma.
  fışkı: pislik, hayvan gübresi.
  fıtnat: yaradılıştan gelen iyi anlama kabiliyeti.
  fıtra: fitre, her zenginin vermesi gereken sadaka.
  fıtrat: yaradılış.
  fıtraten: yaradılıştan.
  fıtrî: yaradılışla ilgili.
  fî: içinde, içine, hakkında, üzere, dair.
  fidda: gümüş.
  fidye: bir suçtan veya esirlikten kurtuluş parası.
  figan: çığlık, inilti.
  figür: şekil.
  fîhinazarun: bir bakmak lâzım!
  fihrist: içindekiler listesi.
  fihriste: kitabın konularını gösteren liste.
  fihristevârî: fihrist gibi.
  fiil: iş, eylem, yüklem.
  fiilen: fiille, iş ile.
  fiilî: fiille ilgili.
  fiiliyât: fiiller, işler.
  fikir: düşünce.
  fikr: fikir, düşünce.
  fikren: fikirce.
  fikret: düşünme.
  fikretmek: düşünmek.
  fikrî: fikirle ilgili.
  filasl: aslı üzere.
  filcümle: genellikle, bütünüyle.
  filhakîka: gerçekten.
  fillah: ALLAH için.
  filvaki: olduğu gibi.
  firâk: ayrılık.
  firâr: kaçma.
  firârî: kaçak.
  firâset: hızlı kavrayış.
  firâş: döşek, yaygı.
  Firâvn: Firavun.
  Firâvun: ilâhlık davası güden ünlü bir ulu önder.
  Firâvunâne: Firavun gibi.
  Firâvuncuk: küçük bir Firavun.
  Firâvuniyet: Firavunluk.
  Firâvunmeşreb: Firavunun yolunda olan.
  Firdevs: cennette bir tabaka.
  Firdevsî: cennet gibi.
  firenk: Batılı.
  firenkmeşreb: Batılıların yolunda giden.
  firkat: ayrılık.
  fisâl: ayrılmışlar.
  fîsebîlillâh: sadece ALLAH için.
  fistan: hanım elbisesi.
  fiten: fitneler.
  fitne: kargaşa, karışıklık.
  fitneengiz: fitne sesebi olan.
  fîzâr: inilti, inleme.
  fobi: bazı şeylere karşı duyulan korku.
  fonoğraf: teyp.
  forma: bölüm, elbise.
  foya: aldatıcı süs, hile.
  Frengî: Batı dili, Batı ile ilgili.
  Frengistân: Batı ülkeleri.
  Frenk: Batılı.
  Frenkmeşreb: Batılıların izinde giden.
  fuâd: kalb, gönül.
  fudalâ: üstün nitelikli kimseler.
  fuhş: edebe aykırı hareket, haram, zina.
  fuhşiyât: çirkin işler, günahlar.
  fuhûl: büyükler, ileri gelenler.
  fuhuş: zina, haram fiil, günahlı iş.
  fukahâ: islâm hukuku âlimleri.
  fukarâ: fakirler.
  Furkân: hak ile batılı ayıran Kurân.
  fusahâ: düzgün ve güzel kanuşanlar.
  fustat: kıldan yapılan büyük çadır.
  fusûl: fasıllar, mevsimler, kısımlar.
  fuzlâ: en faziletli.
  Fuzûlî: büyük bir divan şairi.
  fuzûlî: gereksiz, fazlalık.
  fuzûlîyâne: gereksiz ve fazlalık olarak.
  füccâr: günahkârlar.
  fücêten: birdenbire.
  fücûr: günah, zina, sapma.
  fülûs: bakır paralar.
  fünûn: fenler, ilimler, hünerler.
  fürce: girecek yer, yarık.
  Fürs: doğu kavimleri.
  fürû: dallar, kollar, çocuklar, torunlar.
  fürûat: ayrıntılar.
  fürûş: döşemeler, yaygılar.
  füruş: "satan, taslayan" mânâsında son ek.
  füsehâ: güzel ve düzgün konuşanlar.
  füsûk: haktan sapma, doğrudan ayrılma.
  füsûn: büyüleyici güzellik.
  füsûnkâr: büyüleyici.
  fütûhât: fetihler, açmalar.
  fütur: bezginlik, gevşeklik.
  fütüvvet: iyi geçim, ihsan.
  füyûz: feyizler, mânevî ihsanlar.
  füyûzât: feyizler, mânevî gıdalar.
  füzûlât: gereksiz ve faydasız şeyler.

 7. #7
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  G

  gabâvet: anlayışsızlık, kalın kafalılık.
  gabî: anlayışı kıt.
  gabn: hileli alışveriş.
  gadab: öfke, gazap.
  gadabiye: öfkeyle ilgili.
  gaddâr: acımasız.
  gaddârâne: acımasızca.
  gadir: haksızlık etme.
  gadr: haksızlık.
  Gaffâr: günahları affeden ve bağışlayan ALLAH .
  gafil: habersiz, kul olduğunu hatırlamadan yaşayan.
  gafîr: kalabalık.
  gaflet: olup biteni sezmeme, kul olduğunu unutma hâli.
  gafletkârâne: gaflet edercesine.
  Gafûr: günahları daima ve pek çok affeden, ALLAH .
  gâh: arasıra, bazan.
  gâh: "yer" mânâsında son ek.
  gaib: görünmeyen.
  gaibâne: görünmeksizin.
  gaile: üzüntü veren belalı iş.
  gait: pislik.
  gaiyye: gayeye ait.
  galâ: pahalılık.
  galat: yanlış.
  galatât: yanlışlar.
  galebe: yenme, üstün gelme.
  galeri: sanat eserlerinin sergi yeri.
  galeyan: kaynama, coşma.
  galî: kıymetli.
  gâlib: galip, üstün, yenen.
  galibâ: sanılır ki.
  galibâne: galip şekilde.
  galiben: çok zaman, üstün olarak.
  galibiyet: üstünlük, yenme.
  galîz: çirkin.
  gam: tasa, kaygı.
  gamgama: haykırma.
  gamgîn: gamlı, kaygılı.
  gamız: derin ve gizli olan.
  gamıza: kolay anlaşılmayan, derin.
  gammaz: söz taşıyıcı.
  gamnâk: gamlı, tasalı.
  gamz: süzgün bakış.
  gamze: çene veya yanak çukuru.
  ganâim: savaşta elde edilen mallar.
  gangren: bulunduğu organı kullanılmaz hâle getiren bir hastalık.
  Ganî: sonsuz zengin olan ALLAH .
  ganîmet: savaşta elde edilen mal.
  gâr: "yapan, yapıcı" mânâsında son ek.
  gar: mağara.
  garâbet: gariplik.
  garâib: garip şeyler.
  garâibperest: garip şeylere pek düşkün.
  garâm: canlı duygu, arzu.
  gârât: yağmalar.
  garaz: gaye, kötü niyet.
  garazkâr: garazcı.
  garazkârane: garaz edercesine.
  garb: batı.
  gardiyan: hapistekileri bekleyen görevli.
  garet: yağma, talan, çapul.
  garetgîr: yağmacı.
  garetkâr: çapulcu.
  gareyn: alt ve üst çene, yani ağız.
  garib: batan.
  garîb: garip, yabancı, kimsesiz, yâd ellere düşmüş, yadırganan şey.
  garîbane: garipçe.
  garîbe: garip şey.
  garîbem: garibim.
  garîbüzzaman: zamanın garibi, yaşadığı zamanla uyumlu olmayan.
  garîk: batmış, boğulmuş.
  garîm: alacaklı.
  garîze: yaradılıştan olan.
  gark: batma, boğulma.
  garnizon: askerî birliklerin bulunduğu yer.
  garra: parlak.
  gars: fidan dikme.
  gasb: hakkı olmayanı zorla alma.
  gasıb: zorla alan.
  gasıbane: zorla alırcasına.
  gasl: yıkama, gusül.
  gaşiye: perde, kıyamet, bir sûre.
  gaşy: kendinden geçme.
  gavâmız: anlaşılması zor bilmeceler.
  gavî: çok azgın.
  gavr: çukurun dibi.
  Gavs: Abdülkadiri Geylanî hazretleri.
  gavs: büyük evliya.
  gavsiyet: büyük evliyalık.
  gâvur: kâfir, îmansız.
  gavvas: dalgıç.
  gâyât: gayeler.
  gayb: gizli, görünmeyen, belirsiz.
  gaybâşinâ: gaybı bilen.
  gaybbîn: gaybı gören.
  gaybet: orada bulunmama.
  0cm;margin-bottom:0cm; margin-left.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:none'>gaybî: görünmeyenle ilgili.
  gaybîyâne: görünmeyenle ilgili olarak.
  gaybîyât: görünmeyenler.
  gaybîye: görünmeyen.
  gaybûbet: görünmeme, orada bulunmama.
  gaye: erişilmek istenen sonuç.
  gayet: pek çok.
  gayetsiz: sınırsız.
  gaylûle: sabah uykusu.
  gayr: diğer, başkası.
  gayret: çaba, çalışma arzusu, kıskanma duygusu.
  gayretullah: ALLAH ın gayreti, hakkı koruma sıfatı.
  gayrimeşrû: helâl olmayan, yasak.
  gayrimüslim: müslüman olmayan.
  gayrimütenâhî: sonu olmayan.
  gayriresmî: resmî olmayan, sivil.
  gayrullah: ALLAH tan başkası, yaratılanlar.
  gayyâ: cehennem kuyusu.
  gayyur: gayretli, çalışkan.
  gayz: hınç, öfke.
  gazâ: din uğruna savaş.
  gazab: gazap, öfke, kızgınlık.
  Gazâlî: büyük bir islâm âlimi.
  gazanfer: kahraman, iri aslan.
  gâzât: gazlar.
  gazel: bir şiir türü.
  gazevât: gazalar.
  gazî: gaza eden.
  gazve: savaş.
  gedâ: fakir, kimsesiz.
  gem: idare etmek için atın ağzına takılan demir.
  genc: hazine, define.
  ger: eğer.
  ger: "yapan, yapıcı" mânâsında son ek.
  gerçi: her ne kadar.
  gerdân: boyunla göğüs arası.
  gerdendâde: boyun eğme.
  gergedan: vahşi bir hayvan.
  germ: sıcak, kızgın.
  geven: dikenli bir bitki.
  gevher: akıl, edep, asıl, cevher.
  Geylânî: kerametleriyle ünlü büyük bir velî.
  gıbta: imrenme.
  gıdâ: besin.
  gılâf: kılıf, kın.
  gıllugış: karar verememe, gönül sıkıntısı.
  gılman: cennet genci.
  gınâ: zenginlik.
  gıpta: imrenme.
  gıptakârâne: imrenircesine.
  gışâvet: göz perdesi.
  gıtâ: örtü, perde.
  gıyâb: göz önünde bulunmama.
  gıyâben: görmeyerek.
  gıyâbî: görmeziye.
  gıyâs: yardım isteyene yardım eden.
  gıybet: orada bulunmayan biri hakkında onun hoşuna gitmeyecek şeyler söyleyip ileri geri konuşma.
  gidişât: gidişler, işlerin yürüyüşü.
  gîr: "yapan, tutan" mânâsında son ek.
  gîrân: ağır, bıktırıcı.
  girdab: suların dönerek aktığı tehlikeli yer.
  girift: karışık, girişik, çapraşık.
  giriftâr: tutulmuş.
  girive: içinden çıkılmaz karışık durum.
  girizgâh: giriş yeri.
  giryân: ağlayan.
  girye: gözyaşı.
  Goethe: Almanların ünlü şairi.
  gonce: tomurcuk.
  görenek: görüp özenme.
  gramer: dilbilgisi.
  granit: bir çeşit sert taş.
  gubâr: toz.
  gudde: bez.
  gufrân: af.
  gulâm: genç, esir, çocuk.
  gulât: coşmalar, taşkınlıklar.
  gulûv: taşkınlık.
  gûlyabânî: masallarda sözü edilen hayâlî varlık, umacı, dev.
  gûnagûn: çeşit çeşit.
  gurbet: yabancı memleket, yâd el.
  gurbetzede: gurbete düşen.
  gurebâ: garipler.
  guremâ: alacaklılar.
  gurre: ışıldama.
  gurûb: batma.
  gurûr: kendini beğenme duygusu, böbürlenme.
  gurûrkârâne: gururlu bir biçimde.
  gusn: dal, budak.
  gusse: üzüntü, tasa, gam.
  gussedâr: gusseli, tasalı.
  gusül: bedenin her yerini yıkamak biçimindeki temizlik.
  gûyem: diyorum.
  guyûb: görünmeyenler, gizliler.
  guzât: gaziler, din için savaşanlar.
  güfte: şarkı sözü.
  güftügû: dedikodu.
  gülbank: toplulukça söylenen dua ve tekbir.
  güldeste: gül demeti, seçme.
  gülistân: gül bahçesi, güller ülkesi.
  gülle: top mermisi.
  gülşen: gül bahçesi.
  gülzâr: gül tarlası.
  güman: zan, şüphe.
  gümrah: günahkâr, gür, bol.
  günâh: dince suç olan şey.
  gürûh: topluluk.
  gürültühâne: gürültülü yer.
  güyâ: sanki.
  güz: sonbahar.
  güzâf: boş söz.
  güzerân: geçme, geçiş.
  güzergâh: geçilecek yer.
  güzeşte: geçen, geçmiş.
  güzîde: seçkin, seçilmiş.

 8. #8
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  H

  hâb: uyku.
  habâis: pislikler, kötülükler.
  habâset: pislik, pislik, kötülük.
  habb: tohum, dane.
  habbe: tohum, dane.
  habbecik: tohumcuk.
  haber: yeni duyulan bilgi.
  haberdâr: haberli.
  Habeş: Afrikada bir ülke.
  Habeşî: Habeşli.
  habîb: sevgili, sevilen.
  habîbiyet: sevgililik.
  Habîbullah: ALLAH ın sevgili kulu.
  Habîr: her şeyden haberi olan ALLAH .
  habîr: haberli.
  habîs: pis, kötü.
  habîsât: pisler, kötüler.
  hablullah: ALLAH ın ipi.
  hablülmetîn: sağlam ip.
  hablülverîd: şahdamarı.
  habr: âlim, bilgili.
  habrülümmet: ümmetin âlimi.
  habt: şiddetli vurma, battal etme, unutma.
  hacâlet: utanma.
  hacâletâver: utandırıcı.
  hacamat: kan aldırma.
  hâcât: ihtiyaçlar.
  hacc: Kâbeyi ziyaret ibadeti.
  hâce: hoca.
  hâcegân: Nakşîlerin bir ünvanı.
  hacel: utanma.
  hacer: taş, kaya.
  Hacerülesved: Kâbede bulunan ünlü kara taş.
  hâcet: ihtiyaç, lüzum.
  hacil: utanmış.
  hacim: oylum, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.
  hacz: engelleme, el koyma, ayırma.
  hâç: Hıristiyanların sembolü olan şekil.
  Haço: Ermeni isimlerinden biri.
  had: bir nevi ceza.
  hadâret: gençlik, tazelik.
  hadd: sınır, çizgi.
  haddibülûğ: ergenlik sınırı.
  haddizât: aslı, kendisi.
  hadeka: gözbebeği.
  hademât: hademeler.
  hademe: hizmetçi.
  hades: yeni, sonradan, abdest bozan bir hâl.
  Hâdî: hidayet veren ALLAH .
  hâdî: hidayete ermiş, mürşit.
  hadîd: demir.
  hadika: bahçe.
  hâdim: hizmet eden.
  hâdim: yıkan, mahveden.
  hâdimüllezzât: lezzetleri bozan.
  hadîs: Peygamberimizin sözü.
  hâdis: sonradan var olan.
  hâdisât: olaylar.
  hâdise: olay.
  hadîsibilmânâ: anlam bakımından doğru hadîs.
  hadîsikudsî: mânâsı ilâhî sözü peygamberî olan hadîs.
  hadîsişerîf: Peygamberimizin şerefli sözü.
  hadra: yeşillik, yeşil.
  hadravat: yeşillikler.
  hads: birdenbire sezilen bilgi.
  hadsen: birdenbire sezmekle.
  hadsî: birdenbire sezilen.
  hadsiz: sınırsız.
  hafâ: gizlilik.
  hafakan: yürek oynaması, sıkıntı.
  hafâyâ: sırlar.
  hafaza: koruyucu.
  haffâr: kazıcı.
  hâfız: Kurânı ezberlemiş kimse.
  hâfıza: ezberleme yeteneği.
  hafî: gizli, saklı.
  hafîd: torun, oğul.
  hafiye: biri hakkında gizlice bilgi toplayan kimse.
  Hafîz: her şeyi koruyan ve saklayan ALLAH .
  hafîz: koruyan.
  hafîzâne: hafîzce.
  hafîziyet: hafîzlik, koruyuculuk.
  hafriyât: kazılar.
  mbaşı: Musevîlerin dinî lideri.
  hâhem: isterim.
  hâhiş: fazla arzu.
  hâhişger: arzulayan.
  hâib: nasipsiz, ümitsiz, utanan.
  hâif: korkan, korkak.
  hâil: perde.
  hâin: emanete hıyanet eden.
  hâinâne: haince.
  hâiz: sahip, içine alan.
  hâize: sahip olan.
  hak: adalet, pay, doğruluk, emek, ücret, doğru.
  hâk: toprak.
  hakâik: hakikatlar, gerçekler.
  hakâikâşinâ: hakikatlere alışık.
  hakâiknümâ: hakikatları gösteren.
  hakaret: küçüklük, küçük görme.
  hakaretâmiz: hakaretle karışık.
  hakaretkârâne: hakaret edercesine.
  hakbîn: hakkı gören.
  Hakem: haklı ile haksızı ayıran ALLAH .
  hakendiş: hak için kaygılanan.
  hakeza: bunun gibi.
  hâkî: toprakla ilgili.
  hakîkat: öz, asıl, gerçek.
  hakîkatbîn: hakikatı gören.
  hakîkatfeşân: hakikat saçan.
  hakîkatmedâr: hakikatın kaynağı.
  hakîkatperest: hakikata pek düşkün.
  hakîkatperestâne: hakikata düşküncesine.
  hakîkatşiken: hakikatı kıran.
  hakîkatdâr: hakikatlı.
  hakîkî: gerçek, asıl, öz.
  Hakîm: her fiilinde hikmet ve gayeleri gözeten ALLAH .
  Hâkim: "hüküm veren, hak ve adalet üzere hükmeden, başkasını müdahale ettirmeden idare eden" mânâsında ilâhî isim.
  hakîmâne: hikmetlice.
  hâkimâne: hükmedercesine.
  hakîmiyet: hakîmlik.
  hâkimiyet: hâkimlik.
  hakîr: aşağı, küçük, önemsiz.
  Hakk: ALLAH .
  hakk: doğru, gerçek, pay, adalet, din.
  hâkk: kazma, oyma.
  hakkalyakîn: kendisi yaşamışcasına en yüksek seviyede bilme.
  hakkan: gerçekten, doğrusu.
  hakkaniyet: gerçeklik ve doğruluk.
  haknümâ: hakkı gösteren.
  hakperest: hakka pek düşkün.
  hakperestâne: hakka pek düşkün biri gibi.
  hakşinas: hakkı tanıyan.
  hâl: durum, görünüş, nitelik, şimdi, tâkat.
  hal: yapıp bitirme, indirme.
  hâlâ: şimdi, henüz.
  halâs: kurtuluş.
  halâskâr: kurtarıcı.
  hâlât: hâller.
  halâvet: tatlılık, şirinlik.
  halâyık: hizmetçi.
  hâle: ay çevresinde görülen parlak daire, ayla.
  halecân: kalbin çarpıntısı.
  hâledâr: hâleli.
  halef: birinin yerine geçen.
  halel: bozukluk, zarar.
  haleldâr: bozulmuş, zarar görmüş.
  hâlen: durumca, şimdi de.
  hâlet: hâl, durum.
  hâletinezi: can çekişme.
  half: arka.
  Hâlık: yaratıcı.
  Hâlıkıyet: yaratıcılık.
  hâlî: boş, tenha.
  hâlî: hâlle ilgili.
  halîc: liman, koy.
  haliçe: küçük halı.
  hâlid: sonsuz.
  hâlif: yeminli, sözleşen.
  halîfe: öncekinin yerine geçen, Peygamberimizin vekili.
  hâlihâzır: şimdiki durum.
  hâlik: helâk olan, yıkılan, bozulan, silinen.
  halîl: samimi dost.
  halîliye: dostane münasebet ve samimi kardeşlik.
  Halîlullah: "ALLAH ın dostu" mânâsında ibrahim aleyhisselâmın namı.
  halîm: yumuşak huylu, kızmayan.
  halîme: yumuşak huylu kadın, Peygamberimizin süt annesi.
  hâlis: saf, duru, katışıksız.
  hâlisâne: halisçe.
  hâlisen: halis olarak.
  hâlisiyet: halislik, saflık, duruluk.
  halita: karışık olan, karma.
  hâliyet: hâl oluş.
  halk: insan topluluğu.
  halk: yaratma.
  halka: daire, çember.
  halkışer: kötüyü yaratma.
  hallâc: pamuğu didik didik eden.
  Hallâk: yaratan.
  hallâkiyet: yaratıcılık.
  hallisnâ: bizi kurtar.
  hallüakd: çözme ve düğümleme.
  hallüfasl: çözme ve ayırma.
  hallüsinasyon: olmayanı varmış gibi hissetme.
  halt: karıştırma, hata.
  halûk: iyi huylu.
  halvet: tenha yerde yalnız kalmak.
  halvethâne: yalnız kalınan yer.
  Halvetî: gizliliğe önem veren bir tarikatın mensubu.
  hamâkat: ahmaklık, bönlük.
  Hâmân: Firavunun veziri.
  hamâset: kahramanlık.
  hamd: medih ve şükür.
  hamdele: Elhamdülillah sözü.
  hamdüsenâ: medih, şükür ve övgü.
  hâme: kalem.
  hamele: taşıyanlar, yüklenenler.
  hâmızıkarbon: karbondioksit.
  hâmî: himaye edici, koruyucu.
  hâmîd: hamdeden.
  hâmie: çamurlu, dumanlı.
  hâmil: yüklenen.
  hâmile: yüklü, gebe.
  hâmisen: beşinci olarak.
  hamiyet: din ve millet gibi önemli değerleri koruma ve bunlara hizmet etme duygusu.
  hamiyetfurûş: hamiyetlilik taslayan.
  hamiyetkâr: hamiyetli.
  hamiyetperver: hamiyetsever.
  haml: yük, yüklenme, yükleme.
  hamle: yüklenme, saldırma.
  hamletme: yükleme.
  hamr: şarap.
  hamrâ: kırmızı.
  hamse: beş.
  hamûle: yük.
  hamûş: susmuş.
  han: eski zaman oteli.
  hân: hükümdar.
  han: "okuyan" mânâsında son ek.
  hân: sofra.
  Hanbelî: bir mezhep, bu mezhepten olan kimse.
  hançere: gırtlak.
  handân: gülen.
  hande: gülüş.
  hâne: ev.
  hânedân: asil ve köklü aile.
  Hanefî: bir mezhep, bu mezhepten olan kimse.
  hânende: şarkıcı.
  hangâh: tekke.
  hanîf: islâmdan önce eski dinlerin kalıntılarıyla kulluk eden kimse.
  hanîn: arzudan gelen inleme, sızlanma.
  hanîs: yemini bozan.
  hankâh: tekke.
  Hannân: "çok acıyan, pek acıyıcı" mânâsında ilâhî isim.
  hannâs: şeytan.
  hanumân: ev, ocak.
  hanzale: meyvesi acı bir bitki.
  haps: hapis.
  har: diken.
  harâb: harap, yıkık.
  harâbe: yıkıntı.
  harâbegâh: yıkıntı yeri.
  harâbezâr: yıkılmış yer.
  harâbiyet: haraplık.
  harac: müslüman olmayanlardan alınan vergi.
  harâm: dince yasak edilmiş şey.
  harâmî: haydut, yolkesen.
  harâmiyet: haramlık, yasaklık.
  harârât: hararetler, sıcaklıklar.
  harâret: sıcaklık, ısı.
  harb: savaş.
  harbî: düşman.
  harbiye: harble ilgili, askeri okul.
  harc: gider, vergi.
  hardal: tohumları küçük bir bitki.
  hardale: hardal tanesi.
  harec: zorluk, sıkıntı.
  harekât: hareketler.
  hareke: Kurân harflerinin okunuşunu belirleyen işaretler.
  hareket: kımıldanma, davranma.
  harem: herkesin giremeyeceği yer, aile, eş.
  Haremeyn: Mekke ve Medine.
  Haremişerîf: kâfirlerin giremeyeceği Kâbe ve civarı.
  harf: alfabenin kendi başına bir mânâsı olmayan her işareti.
  harfiye: harf gibi olan şeyler.
  hârık: yakıcı, yakan.
  hâric: dış, dışarı, dışarıdan.
  haricen: dışarıdan.
  Haricî: Haricîler denilen asiler hareketine mensub kimse.
  haricî: dışa ait, dış ile ilgili.
  Haricîler: islâm tarihindeki asi ve sapık topluluklardan biri.
  hariciye: dışişleri.
  hârika: normalin üstünde olup hayret uyandıran şey.
  hârikanümâ: harika gösteren.
  hârikapîşe: harika eserler yapan.
  harikıyet: harikalık.
  hârikulâde: olağanüstü.
  harîm: herkesin girmesi yasak yer, harem.
  Harîrî: Makamât adlı eseri yazan ünlü edibin ünvanı.
  hâris: ekici.
  hâris: hırslı, açgözlü.
  harîs: aşırı hırslı.
  harita: bir yerin coğrafî durumunu bildiren çizgiler.
  hark: yakma.
  hârre: çok sıcak.
  hars: sürme, koruma, ekme, kazanma.
  Hârûn: Musa aleyhisselâmın kardeşi olan peygamber.
  Hârût: sihir belleten iki melekten birinin ismi.
  hâs: özel.
  hasâd: hasat, ürün kaldırma.
  hasâil: hasletler, huylar, nitelikler.
  hasâis: hasseler, nitelikler.
  Hasan: Peygamber Efendimizin büyük torunu.
  hasârât: zararlar.
  hasâret: zarar, ziyan.
  hasâset: yoksulluk, düşkünlük.
  hasb: göre, dolayı, için, cihetiyle.
  hasbelbeşeriyye: insanlık dolayısıyla.
  hasbelkader: kaderden dolayı.
  hasbetenlillah: ALLAH için.
  hasbî: karşılık beklemeyen.
  hasbihâl: görüşüp konuşma.
  hasbiye: "hasbünALLAH ü ve nîmel vekil" sözü.
  hasbünâ: bize yeter.
  haseb: dolayı, sebebi, gereği.
  hased: haset, kıskançlık.
  hasen: güzel, güzellik.
  hasenât: güzel şeyler.
  hasene: güzel şey, sevap.
  hasf: ay tutulması.
  hâsıl: ortaya çıkan, ürün.
  hâsılât: ürün, gelir.
  hâsılıbilmasdar: masdarla oluşan fiilin uygulanmasından çıkan sonuç.
  hasım: düşman, muhalif.
  hâsid: haset eden, kıskanan.
  hasîn: sağlam.
  hasîr: hasret çeken.
  hasîr: zarara uğrayan.
  hasîs: basit, ufak, kötü.
  hâsiyet: özellik, özel fayda.
  haslet: huy, nitelik.
  hasm: düşman, muhalif.
  hasmâne: düşmanca.
  hasnâ: güzel kadın.
  hasr: yalnız biri için ayırma.
  hasret: özleyiş.
  hâss: özel.
  hassa: özellik, duygu.
  hassâs: duyarlı.
  hassâse: duyma melekesi.
  hassâsiyet: duyarlılık.
  hâssaten: özellikle.
  hasse: duyu, duygu.
  hasûd: kıskanan.
  hasûdâne: kıskanırcasına.
  hâşâ: asla.
  haşerât: böcekler.
  haşere: böcek.
  haşhaş: bir bitki türü.
  hâşî: huşûlu.
  Hâşimî: Peygamberimizin sülâlesinden.
  haşîn: kırıcı, katı.
  haşir: ölümden sonra dirilip toplanma.
  hâşir: toplayan, haşreden.
  hâşiye: sayfanın altındaki açıklama yazısı.
  haşmet: büyüklük, ihtişam, görkem.
  haşmetkârâne: haşmetlice.
  haşmetnümâ: haşmet gösteren.
  haşr: ölümden sonra dirilip toplanma.
  haşruneşr: dirilip toplanma ve yayılma.
  haşv: fazladan söz, haşiv.
  haşyet: sevgiyle karışık korku.
  hat: yazı, çizgi, sınır.
  hatâ: yanlış, yanlışlık.
  hatab: odun.
  hatâender: hata içinde.
  hatâkâr: hatalı.
  hatâkârâne: hata edercesine.
  hatar: tehlike, uçurum.
  hatâyâ: hatalar.
  Hâtem: cömertliğiyle tanınan bir zengin.
  hatem: mühür, son.
  hatemiyet: hatemlik.
  Hâtemülenbiyâ: nebilerin sonuncusu olan Peygamberimiz.
  hatf: göz kamaştırma.
  hâtıf: göz kamaştıran.
  hâtır: akıl, zihin, hâl, gönül, değer.
  hâtırâ: anı, akılda kalan.
  hâtırât: hatıralar.
  hatiâ: hata, yanlış.
  hatiat: hatalar, yanlışlar.
  hatîb: konuşmacı, hatip.
  hâtif: sesi işitilen görünmez varlık.
  hâtime: son, son söz.
  hatip: konuşan, hitap eden.
  hatm: bitirme.
  hatme: baştan sona okuyup bitirme.
  hatt: sınır, çizgi, yazı, yol.
  hattâ: bile, hem, üstelik.
  hattab: oduncu.
  hattat: güzel yazı yazan kimse.
  hatve: adım, bölüm.
  havâdis: hâdiseler, olaylar, haber.
  havaî: hava ile ilgili.
  havâic: ihtiyaçlar.
  havâle: işin görülmesini başka birine bırakma.
  havâlî: yöre, taraf.
  havârık: harikalar.
  havârî: isa aleyhisselâmın yardımcısı.
  Havâric: sapık bir anlayışın sahibi olan Haricîler.
  havîriyyûn: havariler.
  havas: seçkinler.
  havâss: duyular, duygular.
  havâtıf: göz kamaştıran şeyler.
  havâtır: hatıralar.
  havâtim: mühürler, sonlar.
  havf: korku.
  havah: ALLAH korkusu.
  hâvî: kapsayan.
  hâviye: cehennem.
  havl: kuvvet, korku.
  havsala: kavrama kabiliyeti.
  havz: havuz.
  havza: sınırlı bölge.
  hayâ: utanma hissi.
  hayâl: insanın kafasında tasarladığı şey.
  hayâlâlûd: hayâlle karışık.
  hayâlât: hayâller.
  hayâlen: hayâl olarak.
  hayâlet: gerçek olmayan görüntü.
  hayâlî: hayâl ürünü olan.
  hayâliyyûn: hayâl edilen şeyleri gerçek kabul edenler.
  hayâlperest: hayâl peşinde koşan.
  hayat: dirilik, canlılık.
  hayatâlûd: hayatla karışık.
  hayatdâr: hayatlı.
  hayatfeşân: hayat saçan.
  hayatî: hayatla ilgili, önemli.
  hayatiyet: canlılık.
  hayatkârâne: hayatlı bir şekilde.
  hayatperest: yaşamaya pek düşkün olan.
  hayatperverâne: hayatı severcesine.
  haybet: elde edememe, mahrumluk.
  haydar: cesur, yiğit, Hazreti Ali.
  haydût: yol kesici.
  hayfâ: yazık!
  hayhay: baş üstüne.
  hayırhâh: iyilikçi.
  hayız: kadınlarda her ayın belirli günlerinde kanama ile kendini gösteren özel bir hâl, âdet hâli, hayz.
  haylaz: yaramaz, aylak.
  hayli: oldukça.
  haylûlet: araya girip perde olma, kapama.
  hayme: çadır.
  haymenişîn: çadırda oturan.
  hayr: iyilik.
  hayrân: çok beğenmiş, şaşıp kalmış.
  hayrât: hayırlar, iyilikler.
  hayret: şaşma.
  hayretâlûd: hayretle karışık.
  hayretbahşâ: hayret veren.
  hayretefzâ: hayret artıran.
  hayretengiz: hayret veren.
  hayretfezâ: hayret artıran.
  hayretkâr: hayretli.
  hayretkârâne: hayret edercesine.
  hayretnümâ: hayret içinde bırakan.
  hayretnümûn: hayret veren, şaşırtan.
  hayriyet: hayırlılık, iyilik.
  hayrülhalef: bırakılan yeri dolduran hayırlı kimse.
  haysebeyse: kararsızlık, karışıklık, darlık.
  haysiyet: değer, saygınlık.
  haysiyetiyle: bakımından.
  haysülâyeşûr: hissedilmeksizin.
  hayt: ip, bağ.
  hayvân: hayatlı, canlı, diri.
  hayvânât: hayvanlar, canlılar.
  hayvânî: hayvanla ilgili.
  hayvâniyet: hayvanlık.
  Hayy: ezelden beri hayat sahibi olan ALLAH .
  hayy: diri, canlı.
  hayye: gel, haydi!
  hayyealelfelâh: tam bir kurtuluşa gelin!
  hayyiz: yer, yön, hacim.
  hayz: hayız.
  hâzâ: bu, şu, o.
  hazâin: hazineler.
  hazâkat: ustalık, uzmanlık.
  hâzâminfadlırabbî: bu RABBİMin fazlındandır.
  hazân: sonbahar, güz.
  hazar: barış zamanı.
  hazer: çekinme.
  hazerat: büyükler.
  hazf: çıkarma, silme.
  hâzık: işini iyi bilen, uzman.
  hâzım: sindirici.
  hâzır: hazırda, huzurda olan.
  hâzırâne: orada gibi.
  hâzırûn: orada olanlar.
  hazîn: hüzünlü, üzüntü verici.
  hazînâne: hüzünlü bir hâlde.
  hazîne: altın, para ve mücevher gibi kıymetli şeylerin saklandığı yer.
  hazînedâr: hazine görevlisi.
  hazm: düşünceli hareket, sabır, sindirme.
  hazmınefs: kendi adına sabretme, içine sindirme.
  hazravât: yeşillikler.
  hazret: saygı ifadesi.
  hazz: haz, hoşlanma.
  hebâ: boşa gitme.
  hebâenmensûrâ: boşuboşuna.
  Hebenneka: ahmaklığı ile tanınmış bir adam.
  hecâ: ses artıran harfler, harflerin dizilişi.
  hecâî: heca ile ilgili.
  heccâv: hicveden, yeren.
  hedâyâ: hediyeler.
  hedef: gaye, nişan tahtası.
  heder: boşa gitme.
  hediye: armağan.
  hedm: yıkmak.
  hegemonya: üstünlük ve baskı.
  hekîm: doktor, hikmet sahibi.
  helâk: mahvolma, yıkılma.
  helâket: helâk olma, yıkılma.
  helâl: dinin izin verdiği şey.
  helezon: gittikçe daralan iç içe daireler.
  helminmezîd: daha yok mu?
  helümmecerrâ: çek beri getir, var kıyas eyle!
  hem: aynı, birlikte.
  hemcins: aynı cinsten.
  hemdest: el ele, birlikte.
  hemec: at sineği.
  hemeezost: hepsi ondandır.
  hemeost: hepsi odur.
  hemheme: rüzgârın tesiriyle çıkan yaprak sesi.
  hemşehri: aynı şehirden.
  hemşîre: kız kardeş, bacı.
  hemtâ: eş, benzer.
  hemze: elif harfi.
  hendek: kazılan uzun ve derin çukur.
  hendese: geometri, mühendislik.
  hendesevârî: geometrik.
  hendesî: geometri ile ilgili.
  hengâm: an, sıra, zaman.
  hengâme: gürültü patırtı.
  henîenleküm: afiyet olsun, helâl olsun, tebrik ederim.
  hercâî: yanar döner, gelgeç.
  hercümerc: karmakarışık.
  herçibâdâbâd: her ne olursa olsun.
  herdem: her zaman.
  herîf: âdi adam.
  Herkül: kuvvetiyle meşhur bir Yunanlı.
  herze: boş söz.
  herzegû: saçmasapan konuşan.
  herzekârâne: saçmasapan konuşarak.
  hesâbât: hesaplar.
  hevâ: nefsin istekleri, kötü arzular, hava.
  hevâî: uçarı, nefsine düşkün, sorumsuz.
  hevâiye: hava gibi olan lâtif şeyler.
  hevâmm: böcekler.
  hevâperest: yasak arzuları peşinde koşan.
  hevâperestâne: yasak arzuların peşinde koşarcasına.
  hevâtif: seslenen görünmez cinler.
  heves: gelip geçici istek, arzu.
  hevesât: hevesler, geçici arzular, yasak istekler.
  hevesî: hevesle ilgili.
  heveskâr: hevesli.
  heveskârâne: heves edercesine.
  hevesperverâne: hevesine düşkün bir biçimde.
  hevheve: yaprakların sesleri.
  heyâkil: heykeller, putlar.
  heyât: biçimler, görünüşler, topluluklar.
  heybet: hürmetle karışık korku uyandıran hâl.
  heyecân: coşkunluk, şiddetli hislenme.
  heyecânât: heyecanlar.
  heyelân: toprak kayması.
  heyêt: şekil, duruş, görünüş, topluluk, gök ilmi.
  heyhât: yazık, ne yazık!
  heykeltıraş: heykel yapan.
  heylûlet: araya girme, perdeleme, kapama.
  heyûla: korkutucu hayâl, felsefede eşyanın aslı kabul edilen şey.
  hezâr: bin.
  hezârân: binler.
  hezecât: ezgiler.
  hezeliyât: ciddi olmayan sözler.
  hezeyan: saçmalık, saçmalama.
  hezeyanvârî: saçmalarcasına.
  hezîmet: bozgun.
  hezl: saçma, uydurma.
  hıfz: saklama, koruma, ezber.
  hıkd: kin, intikam arzusu.
  hıllet: candan arkadaşlık.
  hınsıyemîn: yemin bozma.
  hınzır: domuz.
  Hırâ: Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağara, Hira.
  hırka: kalınca kumaştan yapılmış elbise.
  hırkat: yanma.
  hırs: aç gözlülük, aşırı düşkünlük.
  hırz: koruma, saklama.
  hırzıcân: canı gibi koruma.
  hısâl: güzel huylar.
  hısâs: hisseler, paylar.
  hısn: kale, sığınak.
  hısset: düşüklük, adilik, küçüklük.
  hışm: öfke, hiddet.
  hıyâbân: iki tarafı ağaçlık yol.
  hıyânet: hainlik.
  hızân: hazine.
  Hızır: Kurânda adı geçen mübarek bir zatın ismi.
  hızlân: zarar, rahmetten mahrumiyet.
  hibe: bağış.
  hicâb: perde, utanma.
  Hicaz: Mekke ve Medinenin bulunduğu yer.
  hicrân: ayrılık, ayrılık acısı.
  hicret: göç, Peygamberimizin Medineye göçü.
  Hicrî: Hicretle başlayan takvime göre.
  hicv: hiciv, yerme, taşlama.
  hiç: boş, değersiz.
  hiçâhiç: bomboş.
  hidâyet: islâm yolu.
  hidâyetbahş: hidayet veren.
  hidâyetedâ: hidayet verici.
  hiddet: öfke.
  hidemât: hizmetler.
  hiffet: hafiflik.
  hikâyât: hikâyeler.
  hikâye: öykü.
  hikâyet: hikâye.
  hikem: hikmetler.
  hikemiyât: hikmetler, hikmetli sözler.
  hikmet: gaye, felsefe, gizli sebep, faydalı söz, bilgi.
  hikmetdârâne: hikmetlice.
  hikmetedâ: hikmetli.
  hikmetfeşân: hikmet saçan.
  hikmetmedar: hikmet kaynağı.
  hikmetnümâ: hikmet gösteren.
  hikmetperverâne: hikmetsevercesine.
  hilâf: karşı, zıt, aykırı.
  hilâfet: halifelik, Peygamberimizin mânevî mirası.
  hilâfî: ihtilaf sebebi olan.
  hilâfiye: ihtilaf konuları.
  hilâl: ara, aralık.
  hilâl: incecik yeni ay.
  hilât: süslü elbise, kaftan.
  hîle: düzen, aldatma.
  hîlebâz: hile yapan.
  hîlekâr: hileci.
  hîlekârâne: hile edercesine.
  hilkat: yaradılış.
  hilkaten: yaradılışça.
  hill: helâl.
  hilm: yumuşaklık, kızmama.
  hilye: güzel sıfatlar, Peygamberimizi tasvir eden yazılar.
  himar: eşek.
  himâye: koruma.
  himâyegerde: korunmuş.
  himâyet: koruma.
  himâyetkâr: koruyucu.
  himayetkârâne: korurcasına.
  himem: himmetler.
  himmet: kayırma, yardım, emek.
  hîn: zaman, vakit.
  hînâ ki: vakta ki, ne zaman ki.
  Hirâ: Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağara.
  hisâr: kale.
  hiss: duygu.
  hisse: pay.
  hissedâr: hisseci, pay alan.
  hissen: duygu bakımından.
  hissetmek: sezmek.
  hissî: hisle ilgili, hissedilen.
  hissikablelvukû: önsezi.
  hissiyât: duygular.
  hitâb: hitap, konuşma.
  hitâbât: konuşmalar.
  hitâbe: konuşma.
  hitâben: konuşmakla.
  hitâbet: konuşma, nutuk.
  hitam: son.
  hitap: konuşma.
  hizâ: sıra, düzlük.
  hizb: bazı duaların ve ayetlerin bir araya getirilmesiyle oluşan kitap.
  hizb: parti, topluluk, gurup.
  mücahit: ALLAH a îman eden topluluk.
  hizbüşşeytan: şeytana uyan topluluk.
  hizlân: ilâhî rahmetten mahrum kalmak.
  hizmet: emir dinleyip iş görme.
  hizmetkâr: hizmet eden.
  hoca: ilim öğreten kimse.
  hocavârî: hoca gibi.
  hod: kendi.
  hodbîn: bencil, kendini gören.
  hodbînâne: hodbince, bencilce.
  hodendiş: kendini düşünen.
  hodfikir: kendi fikrini beğenen.
  hodfurûş: kendini öven.
  hodfurûşâne: kendini övüp beğendirmeye çalışarak.
  hodgâm: kendini beğenmiş, bencil.
  hodperest: kendine düşkün.
  hodpesend: kendini beğenen.
  hodpesendâne: kendini beğenmişcesine.
  hokka: mürekkep kabı.
  hor: değersiz, adi.
  Horhor: Bediüzzaman Hazretlerinin medreselerinden biri.
  hoş: gönül okşayan.
  hoşâmedî: hoşgeldin.
  hoşnud: memnun.
  hoşsohbet: sohbeti tatlı.
  hû: o, ALLAH .
  hubâb: daneler, tohumlar.
  hubb: sevgi.
  hubbucâh: makam sevgisi.
  hubûb: tohumlar.
  hubûbât: tohumlar, tahıl.
  Hûd: Ad kavminin peygamberi.
  Hudâ: Rab, ALLAH .
  hudâ: hile, düzen.
  Hudâbîn: hakkı gören, ALLAH ı tanıyan.
  Hudâperest: ALLAH a tapan.
  huddam: hizmetçi, hizmet eden cin.
  hudr: yeşillik.
  hudûd: sınır.
  hudûs: sonradan var olma.
  huffaş: yarasa.
  huffâz: hafızlar.
  hufre: çukur.
  hukuk: haklar, haklarla ilgili ilim.
  hukukî: hukukla ilgili.
  hukukiyyûn: hukukçular.
  hukukullah: ALLAH ın hakları.
  hulâsa: özet.
  hulâsaten: özetle.
  hulâsatülhulâsa: özetin özeti.
  hulefâ: halifeler.
  hulel: hulleler, güzel elbiseler.
  hulf: dönme, aykırılık.
  hulfülvaad: sözden dönme.
  hulk: huy, tabiat.
  hulkî: yaradılışla ilgili, yaradılıştan gelen.
  hulle: değerli elbise.
  hulûd: ebedîlik, ölmezlik.
  hulûk: ahlâklar, ahlakî özellikler.
  hulûl: girme, geçme.
  hulûs: halislik, saflık, arılık.
  hulûsiyet: halislik, samimilik, temizlik.
  hulyâ: hülya, kuruntu, hayâl.
  humarî: sarhoşluktan gelen sersemlik hâli.
  humk: ahmaklık.
  humma: bir ateşli hastalık.
  humret: kırmızılık.
  hums: beşte bir.
  humûd: şehvet yokluğu, soğukluk, isteksizlik.
  Huneyn: Peygamber Efendimizin savaşlarından biri.
  hunhâr: kan dökücü.
  hunnes-künnes: bir kısım yıldızlar.
  hurâfât: hurafeler.
  hurâfe: uydurma.
  hurâfetkârâne: hurafeli gibi.
  hurâfevârî: hurafe gibi.
  hurdebîn: mikroskop.
  hurdebînî: mikroskobik.
  hurfe: mahrumluk.
  hûrî: cennet kızı.
  hûrilîyn: tarifsiz güzellikte cennet kızı.
  hurmet: haramlık, yasaklık.
  hurmetiribâ: faizin haram olması.
  hûrşîd: güneş.
  hurûc: çıkma, çıkış.
  hurûf: harfler.
  hurûfât: harfler.
  hurûfumukattaa: sûre başlarındaki şifreli harfler.
  hurûş: coşma, bağırma.
  hurûşân: coşmalar, şamatalar.
  husûf: perdelenme, ay tutulması.
  husûfât: perdelenmeler, ay tutulmaları.
  husul: olma, oluş.
  husulpezîr: meydana gelen.
  husûmet: düşmanlık.
  husûmetefzâ: düşmanlık saçan.
  husûmetkârâne: düşmanca.
  husûs: iş, konu, özellik.
  hususan: hususca, özellikle.
  hususât: hususlar, konular.
  hususen: özellikle.
  hususî: özel.
  hususiyet: özellik.
  huşû: sevgiyle karışık korku.
  huşûnet: kabalık, kırıcılık.
  hût: balık.
  hutame: cehennem.
  hutbe: dinî konuşma.
  hutebâ: konuşmacılar.
  hutûr: hatırlama.
  hutut: çizgiler, yazılar.
  hutuvât: adımlar.
  huveynât: hayvancıklar, mikroplar.
  huveyne: hayvancık, mikrop.
  huy: insandaki yerleşmiş özellik.
  huz: al, tut.
  huzmâsafâdâmâkeder: safa vereni al keder vereni bırak.
  huzme: ışık demeti.
  huzû: tevazu hâli.
  huzûr: birinin yanında bulunma, rahatlık.
  huzûrî: huzurda olarak.
  huzûrkârâne: huzurda gibi, huzur duyarak.
  huzûz: hazlar.
  huzûzât: hazlar, hoşa giden şeyler.
  hüccet: senet, belge, delil.
  Hüccetülislam: "islâmın delili" mânâsında Gazalînin namı.
  hücciyet: hüccetlik.
  hüceyrât: hücreler.
  hüceyre: hücre.
  hücre: odacık, canlıların en küçük yapısı.
  hücûm: saldırı.
  hücumât: saldırılar.
  hüddam: hizmet edenler, hizmet eden cin.
  Hüdhüd: Süleyman aleyhisselâmın haberci kuşu.
  hükemâ: hakîmler, düşünürler.
  hükkâm: hâkimler, söz sahipleri, devlet adamları.
  hükm: hüküm, yargı.
  hüküm: yargı, egemenlik.
  hükümdâr: hüküm sahibi, devlet başkanı.
  hükümet: hükmetme, ülkeyi idare eden kimseler topluluğu.
  hükümfermâ: hüküm süren.
  hükümrân: hükmeden, sözü geçen.
  Hülagû: kan dökücü bir hükümdar.
  hülyâ: hayâl, kuruntu.
  hümâ: devlet kuşu, saadet.
  hümanizm: insancılık iddiasıyla insanı tanrılaştıran sapık bir felsefe.
  hümâyun: kutlu, mutlu.
  hüner: ustalık, beceri.
  hünerver: hünerli.
  hünkâr: padişah.
  hünsâ: cinsiyeti belli olmayan.
  hürmet: saygı, haramlık.
  hürmeten: saygı duyarak.
  hürmetkâr: saygılı.
  hürmetkârâne: hürmet edercesine.
  hürr: hür, serbest.
  hürriyet: hürlük.
  hürriyetperver: hürriyetsever.
  hürriyetşiken: hürriyet kırıcı.
  Hüseyin: Peygamberimizin torunu.
  hüsn: güzellik.
  hüsnüniyet: güzel niyet.
  hüsnüzân: güzel sanma.
  hüsrân: zarar, umduğunu bulamama acısı.
  hüsûf: ay tutulması, sönme.
  hüsün: güzellik.
  hüsünperest: güzellik düşkünü.
  hüsünşiken: güzellik bozucu.
  hüşyâr: uyanık.
  hüvALLAH : o ALLAH tır.
  hüve: o, ALLAH .
  hüvehüvesine: aynen.
  hüvelbâkî: baki olan ALLAH tır.
  hüviyet: öz, kimlik.
  hüzn: üzüntü.
  hüznengiz: hüzün veren, üzen.
  hüznengizâne: üzüntü veren bir hâlde.
  hüzün: üzüntü.
  hüzüngâh: hüzün yeri.

 9. #9
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  I

  ırak: uzak.
  ırâka: akıtma.
  ırk: kök, soy.
  ırz: namus, iffet.
  ırza: Razı etme.
  ıskat: düşürme.
  ıslâh: iyileştirme.
  ıslâhât: iyileştirmeler.
  ıslâhhâne: ıslahevi.
  ısrar: ayak direme.
  ıstıfâ: ayıklanma, saflaşma.
  ıstılâh: bir kelimenin belli bir ilim dalında kazandığı anlam, terim.
  ıstılâhât: ıstılahlar, terimler.
  ıtlâk: sınırlandırmama, salıverme.
  ıtnab: sözü uzatma.
  ıtr: ıtır, güzel koku.
  ıtriyyat: güzel kokular.
  ıttılâ: bilgi, bilme.
  ıttırad: düzenli gidiş.
  ıyâdet: hastayı ziyaret edip hatırını sormak.
  ıyâl: bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu kişiler.
  ıyaz: sığınma.
  ızdırabat: ızdıraplar, acılar, darlıklar, sıkıntılar.
  ızrar: zarar verme.
  ıztırâb: acı, darlık, sıkıntı.
  ıztırâr: zorda kalma.
  ıztırâren: zorda kalarak.
  ıztırârî: mecburi.

 10. #10
  Asistan Moderatör DERİN DEWLET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  2.525
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  İ

  iâde: geri verme.
  iâdeten: geri vererek.
  iânât: yardımlar.
  iâne: yardım.
  iâşe: geçindirme, besleme.
  ibâ: çekinme.
  ibâd: kullar.
  ibâdât: ibadetler.
  ibâdet: ALLAH ın emirlerini yerine getirmek.
  ibâdetgâh: ibadet yeri.
  ibâdethâne: ibadet evi.
  ibâdetkâr: ibadetli, ibadet eden.
  ibâdullah: ALLAH ın kulları.
  ibâhât: haram olmayanlar.
  ibâhe: helâl kılma.
  ibâhiyye: haramı helâl sayan sapkınlar.
  ibârât: ibareler, metinler, yazılar.
  ibâre: metin, yazı.
  ibâret: meydana gelmiş, kadar.
  ibdâ: yoktan örneksiz yaratma.
  ibhâm: kapalı bırakma, açıklamama.
  ibkâ: sürekli kılma, bakileştirme.
  iblâğ: ulaştırma.
  iblis: şeytan.
  iblisâne: şeytanca.
  ibn: oğul, oğlu.
  ibnullah: "ALLAH ın oğlu" mânâsında sapkınlık ifade eden bir tabir.
  ibnüzzaman: zamanın oğlu, devrin adamı.
  ibrâ: temize çıkarma.
  ibrâhimvârî: ibrahim aleyhisselâm gibi.
  ibrânî: Yahudi sülalesi, o sülaleden olan kimse.
  ibrâz: gösterme.
  ibre: ölçü aletlerindeki iğne.
  ibret: bir hâdiseden alınan ders.
  ibretâmiz: ibret öğreten.
  ibretfeşân: ibret saçan.
  ibretnümâ: ibret gösteren.
  ibrik: bir su kabı.
  ibrişim: ipekten yapılmış iplik.
  ibtâl: bozma, boşa çıkarma, uyuşturma.
  ibtâlihis: duyguları uyuşturma, anestezi.
  ibtidâ: başlangıç.
  ibtidâî: ilkel.
  ibtilâ: tiryakilik, düşkünlük.
  ibtizâl: çokluktan dolayı değer kaybı.
  îcâb: lüzum, gerek.
  îcâbât: gerekler, cevap vermeler.
  icâbet: cevap verme.
  icâbî: icapla ilgili, gerekli.
  îcad: yoktan yaratma.
  îcadî: yaratmayla ilgili.
  îcâr: kiralama.
  îcâre: kira, gelir.
  icâz: az sözle çok mânâ anlatma.
  îcâz: benzerini yapmakta insanı âciz bırakan.
  icâzât: izinler, diplomalar.
  icâzdârâne: az sözle çok mânâ anlatırcasına.
  icâzet: izin.
  icâzetnâme: diploma.
  îcâzî: icazla ilgili, mûcize olan.
  icâzkâr: icazlı, sözü az mânâsı çok.
  îcâzkârâne: benzerini yapmakta insanı âciz bırakırcasına.
  îcâzvârî: mûcize gibi.
  icbâr: zorlama.
  icl: dana.
  iclâ: cilalama.
  iclâl: saygı göstermek, büyüklük.
  iclâs: oturtma, tahta çıkarma.
  icmâ: toplama, büyük âlimlerin bir mesele üzerinde birleşmeleri.
  icmâen: topluca, birleşerek.
  icmâkârâne: topluca.
  icmâl: özetleme.
  icmâlen: kısaca, özetle.
  icmâlî: kısa, özlü.
  icrâ: uygulama, yapma.
  icrâât: uygulamalar, yapmalar.
  ictihâd: âyet ve hadîslerden hüküm çıkarma, içtihat.
  ictihâdât: hüküm çıkarmalar.
  ictihâdî: içtihatla ilgili.
  ictihâdîye: içtihatla ilgili olan.
  ictimâ: toplanma, içtima.
  ictimâât: toplanmalar.
  ictimâî: toplumla ilgili.
  ictimâiyyât: sosyoloji, toplumbilim.
  ictimâiyyûn: toplumbilimciler.
  ictinâ: meyve toplama.
  ictinâb: içtinap, sakınma, kaçınma.
  îd: bayram.
  îdâd: hazırlama.
  îdâdî: hazırlıklık devresi.
  îdâdiye: hazırlamayla ilgili, eskiden lise seviyesindeki okul.
  îdam: yok etme, öldürme.
  idâme: devam ettirme.
  idâre: yönetme, yönetim.
  idbâr: düşkünlük.
  iddet: kocası ölen kadının bekleme süresi.
  iddia: tez, direnme.
  iddiaen: iddia ederek.
  iddianâme: iddiaların toplandığı yazı, metin.
  iddihâr: biriktirme.
  iddihârât: biriktirmeler.
  ideâl: gaye, ülkü.
  ideoloji: fikir sistemi.
  idgam: gizleme.
  idhâl: içeri alma, ithal.
  idhâlât: dışarıdan alımlar, ithalat.
  idlal: saptırma, sapma.
  idman: alıştırma.
  idrâk: kavrayış.
  idrâr: sidik.
  idris: ilk elbiseyi diken peygamber.
  îfâ: ödeme, yerine getirme.
  ifâdât: anlatımlar.
  ifâde: anlatım.
  ifâkat: iyileşme.
  ifâza: feyizlendirme.
  iffet: namusluluk.
  ifhâm: anlatma.
  ifhâm: susturma.
  ifk: iftira.
  iflâh: kurtulma.
  iflâs: fakirleşme.
  ifnâ: yok etme.
  ifrağ: dönüştürme.
  ifrat: aşırılık.
  ifratâlûd: aşırılıkla karışık.
  ifratkâr: aşırı giden.
  ifratkârane: aşırı gidercesine.
  ifratperver: aşırılığı seven.
  ifratperverâne: aşırılığı severcesine.
  ifrâz: ayrılma, akma, salgı.
  ifrâzât: akıntılar, salgılar.
  ifrit: tehlikeli cin.
  ifsâd: bozma.
  ifsâdât: bozmalar.
  ifşâ: gizli olanı açıklama.
  ifşâât: ifşalar.
  iftihar: övünme, kıvanma.
  iftiharkârane: övünürcesine.
  iftikar: fakirliğini bilip gösterme.
  iftikarat: fakirliğini bilip göstermeler.
  iftira: birine aslı olmayan bir suç yükleme.
  iftirak: ayrılma.
  iftiraname: iftira yazısı.
  iftiras: parçalama.
  iftitah: namaza başlarken alınan tekbir.
  iğbirar: kırılma, gücenme.
  iğdab: öfkelendirme.
  iğdiş: burulmuş.
  iğfal: aldatma, ayartma.
  iğfalât: iğfaller, aldatmalar.
  iğlak: kapalılık, anlaşılmazlık.
  iğtinam: yağmalama.
  iğtişaş: karışıklık.
  iğva: azdırma, baştan çıkarma.
  ihafe: korkutma.
  ihâle: işi uygun olana verme.
  îhâm: vehme düşürme.
  ihânet: hainlik.
  ihânetkâr: ihanetçi, hain.
  ihânetkârâne: ihanet edercesine.
  ihâta: çevirme, kuşatma, kavrayış.
  ihâtât: ihatalar, kuşatmalar, kavrayışlar.
  ihbar: haber verme.
  ihbarât: haber vermeler.
  ihdâ: îman yolunu gösterme, hediye etme.
  ihdâs: yeni bir şey ortaya çıkarma.
  ihfa: gizleme.
  ihkak: hakkı yerine getirme.
  ihkakıhak: hakkı sahibine vermek.
  ihkâm: sağlamlaştırma.
  ihlâf: yemin ettirme.
  ihlâk: helâk etme, yok etme.
  ihlâl: bozma, sakatlama.
  ihlâs: her işi ALLAH için yapmak.
  ihmâl: boşlama, savsaklama.
  ihrâc: ihraç, çıkarma, dışarı atma.
  ihrâcât: dışarıya mal satma.
  ihrak: yakma.
  ihram: hacıların elbisesi.
  ihrâz: kazanma, erişme.
  ihsâ: sayma.
  ihsan: güzelce verme, iyilik.
  ihsanât: ihsanlar.
  ihsanperver: ihsan etmeyi seven.
  ihsâs: hissetme, hissettirme.
  ihtar: hatırlatma.
  ihtarât: hatırlatmalar.
  ihticâc: delil gösterme.
  ihtidâ: îman yoluna girme.
  ihtifâ: gizlenme.
  ihtifâl: tören.
  ihtifâlât: törenler.
  ihtikâr: malı kıymetlensin diye saklama.
  ihtilâc: çırpınma, seğirme.
  ihtilâf: anlaşmazlık, uyuşmazlık, ayrılık.
  ihtilâfat: anlaşmazlıklar, ayrılıklar.
  ihtilâfî: anlaşmazlık konusu.
  ihtilâl: ayaklanma, kargaşalık.
  ihtilâlât: ihtilâller, ayaklanmalar.
  ihtilâlkârâne: ihtilâl yaparcasına.
  ihtilâm: uyurken cenabet olma.
  ihtilât: karışma, görüşme.
  ihtilâtat: karışmalar, görüşmeler.
  ihtimal: olabilirlik.
  ihtimalat: ihtimaller.
  ihtimam: özen, özenme.
  ihtimamât: ihtimamlar, özenmeler.
  ihtimamkâr: ihtimamcı, özen gösteren.
  ihtimamkârâne: ihtimam gösterircesine, özenerek.
  ihtirâ: yepyeni bir şey ortaya çıkarma.
  ihtiram: hürmet etme.
  ihtiras: aşırı istek.
  ihtirasât: ihtiraslar, aşırı istekler.
  ihtiraz: çekinme.
  ihtisar: kısaltma.
  ihtisaren: kısaltarak.
  ihtisas: hissetme, duyumsama.
  ihtisas: uzmanlık.
  ihtisasat: hislenmeler, duygulanmalar.
  ihtisasat: uzmanlıklar.
  ihtişam: görkem, etkileyici görünüş.
  ihtiva: içine alma, kapsama.
  ihtiyacât: ihtiyaçlar.
  ihtiyac: gerek duyma, gerek duyulan şey.
  ihtiyar: seçme, isteme, yaşlı kimse.
  ihtiyare: ihtiyar hanım.
  ihtiyarem: ihtiyarım, yaşlıyım.
  ihtiyaren: seçerek, isteyerek.
  ihtiyarî: isteğe bağlı, istemekle.
  ihtiyarsız: istek dışı, istemeden.
  ihtiyat: ilerisini düşünerek davranma.
  ihtiyaten: ilerisini düşünerek.
  ihtiyatî: ihtiyatla ilgili.
  ihtiyatkâr: ihtiyatlı.
  ihtiyatkârane: ihtiyatlı bir biçimde.
  ihtizâr: çekinme, sakınma.
  ihtizaz: titreme, hoşlanma.
  ihtizazât: titremeler, hoşlanmalar.
  ihvân: kardeşler.
  ihvânî: kardeşlikle ilgili.
  ihvetî: kardeşim.
  ihyâ: canlandırma.
  ihzâr: hazırlama.
  ihzârât: hazırlamalar.
  ihzâriye: hazırlama.
  îka: yapma, etme.
  îkaât: yapıp etmeler.
  ikab: azap, eziyet, ceza.
  ikame: yerine koyma.
  ikamet: oturma, yerleşme.
  ikametgâh: oturulan yer, adres.
  îkan: kesin biliş.
  îkaz: uyarı.
  îkazât: uyarılar.
  îkazkâr: uyarıcı.
  îkaznâme: uyarma yazısı.
  ikbâl: yönelme, talihlilik, saadet.
  iklim: bir yerin hava durumu.
  ikmâl: tamamlama.
  iknâ: inandırma.
  ikra: oku!
  ikrâh: zorlama, tiksinme.
  ikrâm: ağırlama.
  ikrâmât: ikramlar.
  ikrâmiye: armağan olarak verilen para.
  ikrâr: söyleme, dile getirme.
  ikrâz: borç verme.
  iksir: çok tesirli ilaç.
  iktibas: alıntı, söz nakletme.
  iktibasen: alıntı yaparak.
  iktidâ: uyma.
  iktidâen: uyarak.
  iktidar: güçlülük.
  iktifa: yetinme.
  iktifaen: yetinerek.
  iktiham: dayanma, katlanma.
  iktiran: iki şeyin bir arada gelmesi, yakınlık.
  iktisa: giyinme.
  iktisâb: kazanma, edinme.
  iktisâd: tutum, harcamada aşırıya kaçmama, ekonomi.
  iktisar: kısaltma.
  iktiza: gerekme, gereklik.
  ilâ: "kadar" mânâsında ön ek.
  îlâ: yüceltme, yayma.
  ilââhir: sonuna kadar.
  ilââhirilâyet: âyetin sonuna kadar.
  ilâh: tanrı.
  ilâhe: tanrıça.
  ilâhî: ALLAH a dair.
  ilâhiyat: ALLAH tan bahseden ilim.
  îlâm: bildirme.
  îlâmnâme: bildirme yazısı.
  ilân: duyurma, duyuru.
  ilânât: ilanlar, duyurular.
  ilânihaye: sona kadar.
  ilânnâme: duyurma yazısı.
  ilâve: ek.
  ilâveten: ek olarak.
  îlâyıkelimetullah: ALLAH kelâmını yayma.
  ilbâs: giydirme.
  ilca: gereklilik, zorlama.
  ilcaât: gereklilikler, zorlamalar.
  ilel: sebepler, hastalıklar.
  ilelebed: sonsuza kadar.
  îlem: bil!
  îlemeyyühelazîz: bil ey azîz!
  ileyh: ona.
  ilga: kaldırma.
  ilhâd: dinsizlik.
  ilhâh: zorlama.
  ilhak: katma, ekleme.
  ilhâm: ALLAH tarafından kalbe gelen mânâ.
  ilhâmât: ilhamlar, kalbe gelen mânâlar.
  ilhâmen: ilham olarak.
  ilhâmî: ilhamla ilgili.
  ilka: ekme, bırakma.
  ilkaât: ilkalar, ekmeler.
  ilkah: dölleme, aşılama.
  illâ: ille, ne olursa olsun, özellikle.
  illALLAH : ALLAH dan başka.
  ille: sebep, illa.
  illet: hastalık.
  illet: asıl sebep.
  illiyet: sebeplik.
  illiyyîn: cennetin en yüksek yeri.
  illüzyon: cisimleri yanlış idrak etmek.
  ilm: ilim.
  ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin biliş.
  ilmî: ilimle ilgili, ilme uygun.
  ilmihâl: "hâl ilmi" mânâsında herkese gerekli olan dinî hükümleri bildirmek maksadıyla yazılan kitaplara verilen isim.
  ilmiye: âlimler yolu.
  ilsâk: yapışma, bitişme.
  iltibas: karıştırma, ayıramama.
  ilticâ: sığınma.
  ilticâgâh: sığınak.
  ilticâkârâne: sığınırcasına.
  iltifât: lütfetme, gönül alma, güzel sözle okşama.
  iltifâtât: iltifatlar, gönül almalar, lütfetmeler.
  iltifâtkârâne: iltifat edercesine.
  iltihâb: yanma, kızışma.
  iltihak: katılma.
  iltihâm: kaynaşma.
  iltika: kavuşma.
  iltimas: kayırma.
  iltisak: kavuşma.
  iltiyâm: kaynaşma.
  iltizam: kayırma, taraf tutma, gerekli bulma.
  iltizamkârâne: taraf tutarcasına.
  iltizamperverâne: taraf tutmayı severcesine.
  ilyâs: Kuranda adı geçen bir peygamber.
  ilzâm: susturma, sözle üstün gelme, yenme.
  îmâ: dolayısıyle anlatma.
  imâd: direk.
  îmâen: ima ederek.
  îmâî: ima şeklinde.
  îmâl: yapma, yapım.
  îmâlât: yapmalar, yapımlar.
  imâle: meylettirme, uzun okuma.
  imam: namaz kıldıran kimse, büyük âlim, önder.
  imame: sarık, tesbih başı.
  imamet: imamlık, önderlik.
  imamımübîn: bir nevi kader defteri.
  imân: çok dikkatli olma.
  îmân: inanma.
  îmânî: îmanla ilgili.
  îmânperver: îmanı seven.
  îmar: yapma, onarma, şenlendirme.
  îmarât: imarlar, yapmalar, onarmalar.
  imâret: bayındırlık, fakirlere yemek verilen yer.
  îmarkârâne: imar edercesine.
  imâte: öldürme.
  imbik: süzme aleti.
  imdâd: imdat, yardım.
  imdâdât: yardımlar.
  imdi: şimdi.
  imha: bozma, yıkma, yok etme.
  imhâl: erteleme.
  imkân: olabilirlik.
  imkânât: imkânlar, olabilmeler.
  imkânî: olabilen.
  imlâ: doldurma, yazma bilgisi.
  imrân: Hazreti Meryemin babası.
  imrâr: geçirme.
  imsâk: el çekme, oruca başlama zamanı.
  imtidâd: uzama.
  imtihan: sınama.
  imtihanât: sınamalar.
  imtinâ: çekinme, yanaşmama, imkânsız olma.
  imtinân: minnet etme.
  imtisâl: misal edinme, benzemeye çalışma.
  imtisâlen: misal edinerek, uyarak.
  imtiyaz: ayrıcalık.
  imtiyazât: ayrıcalıklar.
  imtizâc: uyuşma, kaynaşma.
  imtizâcât: kaynaşmalar, uyuşmalar.
  imtizâckâr: uyuşan, kaynaşan.
  imtizâckârâne: kaynaşarak, uyuşarak.
  inâbe: günahı terkedip hakka yönelme.
  inâd: ayak direme, inat.
  inâdî: inada dayanan.
  inâm: nimetlendirme.
  inâmât: nimetlendirmeler.
  inâmperver: nimetlendirmeyi seven.
  inâs: kadınlar.
  inaş: hareketlendirme.
  inâyât: yardımlar.
  inâyet: yardım.
  inâyethâh: yardım isteyen.
  inâyetkâr: yardım eden.
  inâyetkârâne: yardım edercesine.
  inâyetnâme: yardım yazısı.
  inâyetperver: yardımsever.
  inbât: otun bitmesini sağlama.
  inbik: imbik, süzme âleti.
  inbisât: genişleme.
  incil: dört büyük ilâhî kitaptan biri.
  incilâ: cilâlanma, parlama.
  incilâb: celbedilme, çekilme.
  incimad: donma, katılaşma.
  incirar: çekilme, sona erme.
  incizâb: cezbedilme, çekilme.
  incizâbât: cezbedilmeler, çekilmeler.
  incizâr: çekilme.
  ind: yan, kat.
  indALLAH : ALLAH katında.
  indelbüleğa: ad***** göre güzel söz söyleyenler yanında.
  indelhâce: gerek duyulduğunda.
  indî: kendince, keyfî.
  indifâ: def olma, püskürme.
  indimaç: kenetlenme.
  indiras: bozulma, silinme.
  ineb: üzüm.
  infâk: nafaka verme.
  infâz: yerine getirme.
  infiâl: hareketlenme, kızma.
  infiâlât: infialler.
  inficâr: tan yerinin ağarması, tohumun çatlaması.
  infikâk: ayrılma, ayrışma.
  infilâk: patlama.
  infirad: teklik, benzersizlik.
  infisah: bozulma, dağılma.
  infisal: ayrılma.
  rgin-top:0cm;margin-right.0cm;margin-bottom:0cm; margin-left.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:none'>infitar: yarılma.
  inhidam: yıkılma.
  inhilâl: ayrışma, dağılma.
  inhimak: kapılma, düşkünlük.
  inhinâ: bükülme, eğrilme.
  inhirâf: sapma.
  inhisaf: tutulma.
  inhisar: bir şeyin sadece bir kişiye verilmesi, tekel.
  inhitat: düşme, çökme.
  inhizam: bozulma, dağılma, yenilme.
  inîdam: yok olma.
  inîkad: kurulma, gerçekleşme, bağlanma.
  inîkas: yansıma.
  inkâr: inanmama.
  inkârî: inkârla ilgili.
  inkıbâz: tutukluk.
  inkılâb: inkılâp, değişme, dönüşme.
  inkılâbât: değişmeler.
  inkılâbvârî: inkılâp gibi.
  inkıraz: sönme, tükenme.
  inkısam: bölünme.
  inkısar: kısalma.
  inkısarât: inkısarlar.
  inkıtâ: kesilme, tükenme, tıkanma.
  inkıyâd: boyun eğme, bağlanma.
  inkıza: olup bitme.
  inkisar: kırılma.
  inkisarat: kırılmalar.
  inkişâ: açılma.
  inkişaf: açılma, gelişme.
  inkişafat: açılmalar, gelişmeler.
  innî: eserlerden eser sahibine ***üren delil.
  ins: insan.
  insâ: unutma.
  insâf: merhamete dayalı adalet.
  insâfkârâne: insaflıca.
  insaniyet: insanlık.
  insaniyeten: insanlık bakımından.
  insaniyetkârâne: insanlığa yakışırcasına, insanca.
  insaniyetperver: insanlıksever.
  insî: insanla ilgili, insan cinsinden.
  insibab: dökülme, katılma.
  insibağ: boyanma.
  insicâm: düzgünlük.
  insilâh: soyulma, sıyırılma.
  insiyak: sevkedilme.
  inşâ: yapma, kurma.
  inşâALLAH : ALLAH dilerse.
  inşâd: şiir okuma.
  inşât: ferahlandırma.
  inşiâb: bölümlenme.
  inşikak: yarılma.
  inşirâh: ferahlanma, açılma.
  intâc: netice verme.
  intâk: konuşturma.
  intâkıbilhak: ALLAH ın konuşturması.
  intâniye: mikrobik.
  intiaş: dinlenip canlanma.
  intibâ: izlenim.
  intibâh: uyanma.
  intibâhkârâne: uyanmışçasına.
  intibak: uyma.
  intifâ: faydalanma.
  intifâ: sönme.
  intihâ: son, sona erme.
  intihâb: seçme.
  intihal: çalma.
  intikal: geçme, anlama.
  intikam: öç.
  intikamkârâne: intikam alırcasına.
  intisab: bağlanma, kapılanma.
  intişâr: yayılma.
  intişârât: yayılmalar.
  intizam: düzgünlük, düzen, yerli yerindelik.
  intizamât: intizamlar.
  intizamkârâne: düzgünce.
  intizamperver: düzensever.
  intizamperverâne: düzensevercesine.
  intizar: bekleme, gözleme.
  intizaren: bekleyerek.
  inzâl: indirme, inme.
  inzâr: korkutma.
  inzibât: sıkı düzen.
  inzimâm: eklenme.
  inzivâ: bir köşeye çekilme.
  inzivâgâh: inziva yeri
  ipnotizma: telkinle uyutma.
  îrâb: düzgün söz söyleme.
  irâd: gelir, kazanç.
  îrâd: söyleme, dile getirme.
  irâde: seçme ve isteme kabiliyeti.
  irâdet: irade.
  irâdî: iradeyle ilgili, istemekle.
  irâe: gösterme.
  irâs: verme, miras bırakma.
  îrâz: yüz çevirme.
  ircâ: indirme, döndürme.
  irfân: bilme, anlama, zihni olgunluk.
  irhâsât: Efendimizin peygamberlikten önceki harika hâlleri.
  irs: miras, kalıtım.
  irsâ: sağlamlaştırma.
  irsâl: gönderilme.
  irsâlât: göndermeler.
  irsiyet: kalıtım.
  irşâd: hak yolu gösterme.
  irşâdât: irşatlar.
  irşâdgâh: irşat yeri.
  irşâdî: irşatla ilgili.
  irşâdkâr: irşatçı.
  irşâdkârâne: irşat edercesine.
  irtibât: bağlılık, ilgi.
  irticâ: geri dönücülük.
  irticâc: çalkalanma.
  irticâkârâne: geri dönercesine.
  irticâlen: hazırlıksız söyleme.
  irticâlî: hazırlıksız konuşma.
  irtidâd: dinden dönme.
  irtidâdkâr: dininden dönen.
  irtifâ: yükseklik.
  irtihâl: göçme, ölme.
  irtikâb: işleme.
  irtisam: resmedilme.
  irtişâ: rüşvetçilik.
  irzâ: Razı etme.
  irzâk: rızık verme.
  isa: dört büyük peygamberden biri.
  isâbet: yerini bulma, rast gelme.
  isâbetiayn: göz değmesi.
  isâd: yükseltme, mesut etme.
  isâet: kötü iş işleme.
  îsâf: yardıma koşma.
  âsal: ulaştırma.
  isâle: akıtma.
  îsâr: kendisi muhtaç olduğu hâlde başkasına verme ahlâkı.
  isbât: delil göstererek hakikatı ortaya koyma.
  isevî: isa aleyhisselâmın dininden olan kimse.
  isevîlik: isa aleyhisselâmın dini.
  iska: sulama.
  iskân: yerleştirme.
  iskât: susturma.
  iskender: sayısız beldeler fethetmiş bir hükümdar.
  islâm: Hazreti Muhammed aleyhisalâtü vesselâmın getirdiği din.
  islâmiyet: islâmlık.
  ism: günah, suç.
  ismar: meyve verme.
  ismet: masumluk, temizlik.
  ismiâzam: en büyük ilâhî isim.
  ismifâil: kimin iş yaptığını bildiren isim, özne.
  ismullah: ALLAH adı.
  isnâaşer: on iki.
  isnâd: dayandırma.
  isnâdât: dayandırmalar.
  ispirtizma: cinlerle konuşup da ruhlarla konuştuklarını sananların fikri.
  isrâ: geceleyin ***ürme.
  isrâf: gereksiz yere harcama.
  isrâfât: gereksiz harcamalar.
  isrâfil: sur borusunu üflemekle görevli büyük bir melek.
  isrâfilmisâl: israfil gibi.
  isrâfilvârî: israfil aleyhisselâm gibi.
  isrâil: Hazreti Yakubun lâkabı.
  isrâiliyyat: Yahudilikten kalma bilgiler.
  istahrabat: ateşe tapanların ünlü ateşlerinin bulunduğu yer.
  istasyon: demiryollarında durak.
  istatistik: hüküm çıkarmak için bilgi toplama ve sınıflandırma ilmi.
  istiâb: içine alma, kaplama.
  istiânât: yardım istemeler.
  istiâne: yardım isteme.
  istiâre: bir kelimeyi başka anlamda kullanma.
  istiâze: sığınma.
  istibâd: akıldan uzak görme.
  istibdad: baskıcı yönetim.
  istibdadât: baskılar.
  istibka: kalıcı kılma.
  istibrâ: küçük abdestten sonra idrarın iyice kesilmesini beklemek.
  istibşâr: müjdeleme.
  istibşârkârâne: müjdelercesine.
  istîcâl: acele etme.
  isticvâb: sorup cevap isteme.
  istîdâ: dilekçe.
  istidad: istidat, yetenek.
  istidadat: yetenekler.
  istidadî: yetenekle ilgili.
  istidlâl: delil getirme, delile dayanarak hüküm çıkarma.
  istidrâc: derece derece yükselme, hayırsız başarı.
  istidrâcî: istidracla ilgili.
  istidrâdî: başka konu anlatılırken arada söylenen söz.
  istif: yığma.
  istifâ: işten ayrılma.
  istifâde: faydalanma.
  istifâdeten: faydalanma bakımında.
  istifâza: feyizlenme, manen gıdalanma.
  istifâzaten: feyizlenme bakımından.
  istifhâm: soru, sorma.
  istifra: kusma.
  istifsâr: anlamak için soru sorma.
  istifta: bir meselede dinin hükmünü sorma.
  istigase: yardım isteme.
  istiğfar: ALLAH tan af dileme.
  istiğna: gönül tokluğu, nazlanma, uzak durma.
  istiğrâb: yadırgama, garipseme.
  istiğrâbkârâne: yadırgarcasına.
  istiğrâk: ilâhî aşka dalıp coşarak kendinden geçme, esrime.
  istiğrâkî: istiğrakla ilgili.
  istiğrâkkârâne: kendinden geçercesine.
  istihâl: temizleme.
  istihâle: başkalaşma.
  istihâre: bir işin iyi olup olmadığını anlamak için rüya görmek niyetiyle uykuya yatma.
  istihâza: âdet kanı.
  istihbâb: güzel sayma.
  istihbâr: haber alma.
  istihbârât: haber almalar.
  istihdâf: hedef edinme.
  istihdâm: hizmet ettirme.
  istihfâf: hafife alma.
  istihkak: hak etme.
  istihkâm: sağlamlık, siper.
  istihkâr: hor görme.
  istihlâk: tüketim.
  istihrâc: çıkarma, çıkarım.
  istihrâcât: çıkarmalar, çıkarımlar.
  istihsâl: üretim.
  istihsân: güzel sayma.
  istihsan: korunma.
  istihsânât: güzel saymalar.
  istihsânkârane: beğenircesine.
  istihyâ: haya etme, utanma.
  istihzâ: ince alay.
  istihzâkârâne: alay edercesine.
  istihzar: hazırlama.
  istihzarât: hazırlamalar.
  istikamet: doğrultu, yön.
  istikbâl: gelecek zaman, yönelme.
  istikbâlbîn: geleceği gören.
  istikbâlî: gelecekle ilgili.
  istikbâliyât: gelecek zamanda olacaklar.
  istiklâl: bağımsızlık.
  istiklâldârâne: bağımsızca.
  istiklâliyet: bağımsızlık.
  istikmâl: tamamlama.
  istikrâ: ayrı ayrı olaylardan genel bir hüküm çıkarma.
  istikrâen: istikra bakımından.
  istikrah: tiksinme.
  istikrâr: karar kılma, yerleşme.
  istikrâz: borçlanma.
  istikzâr: pis görme.
  istilâ: kaplama.
  istilâkârâne: kaplarcasına.
  istilhak: kendine alma.
  istilzâm: gerektirme.
  istilzâz: lezzet alma.
  istimâ: dinleme.
  istimâl: kullanma.
  istimdâd: yardım isteme.
  istimdâdgâh: yardım isteme yeri.
  istimdâdkârâne: yardım istercesine.
  istimlâk: kamulaştırma.
  istimrâr: devamlılık.
  istimsâl: örnek alma.
  istimzâc: kaynaşma, karışma.
  istinâbe: başka yerde bulunan şahidin ifadesinin alınması.
  istinad: dayanma.
  istinaden: dayanarak.
  istinadgâh: dayanak.
  istinaf: başlangıç, mahkeme.
  istinâs: alışma, ısınma.
  istinbât: bir sözden gizli bir mânâ çıkarma.
  istincâ: helada temizlenme.
  istinkâf: çekinme, katılmama.
  istinkâr: inkâr etme.
  istinsâh: sayfaları yazarak çoğaltma.
  istintak: konuşturma.
  istirâhât: dinlenme.
  istirâhâtgâh: dinlenme yeri.
  istirâhâthâne: dinlenme evi.
  istirâk: hırsızlık.
  istirdâd: geri alma.
  istirhâm: merhamet dilenme.
  istirhâmnâme: merhamet dilenme yazısı.
  istîsâb: güç sayma.
  istîsal: kökünü kazıma.
  istiskal: yüz vermeyerek kovma.
  istismâr: menfaatine alet etme.
  istisnâ: ayrılık, kural dışı.
  istişâre: danışma, konuşma.
  istişfâ: şifa isteme.
  istişhâd: şahit gösterme.
  istişmâm: koklama.
  istitafkârane: merhamet isteyen gibi.
  istitar: örtünme.
  istitrad: ara söz.
  istivâ: düzelme, güneşin tepeye gelmesi.
  istizâh: açıklama istemek.
  istizâm: büyütme.
  istizân: izin isteme.
  istizhâr: birinden yardımcı olmasını isteme.
  isyân: ayaklanma, başkaldırma.
  isyânkârâne: başkaldırırcasına.
  îşâ: yatsı.
  işâa: haber yayma.
  işâl: alevlendirme.
  işâr: sezdirme.
  işârât: işaretler.
  işârâtülîcâz: mûcizelik işaretleri.
  işâret: anlamlı davranış, belirti.
  işâreten: işaret ederek.
  işârî: işaretle ilgili.
  işbâ: doyurma.
  işgal: oyalama, alma.
  işgüzar: çalışkan.
  işhâd: şahit gösterme.
  işkâl: güçleştirme, çetinleştirme.
  işkembe: hayvan midesi.
  işkil: vesvese, kuşku.
  işmâm: koklatma.
  işmar: anlamlı işaret.
  işrak: ALLAH a ortak koşma.
  işrâk: ışıklandırma, parlatma.
  işrâkiyye: batıl bir felsefe.
  işrâkiyyûn: işrâkiyyeciler.
  işret: içkili toplantı.
  iştiâl: alevlenme.
  iştibâh: şüphelenme, benzerlik.
  iştibâk: şebekelenme, örgülenme.
  iştigal: uğraşma.
  iştihâ: iştah.
  iştihar: ünlenme.
  iştikak: türeme.
  iştira: satın alma.
  iştirak: ortaklık, katılma.
  iştiyak: şiddetli istek.
  iştiyakât: şiddetli istekler.
  iştiyakâver: pek istekli.
  iştiyakengiz: istek veren.
  îta: verme.
  itâat: söz dinleme.
  itâatkârâne: söz dinleyerek.
  itâb: azarlama.
  itâm: yemek yedirme.
  itfa: söndürme.
  ithaf: yazılan kitapta birinin adını anma.
  ithâm: suçlama.
  ithâmnâme: suçlama yazısı.
  îtibar: saygınlık.
  îtibarî: var sayılan.
  îtidâl: orta hâllilik.
  îtidâlidem: soğukkanlılık.
  îtikâd: gönülden inanma.
  îtikâdât: inanmalar.
  îtikâden: inanma bakımından.
  îtikâdî: inanmakla ilgili.
  îtikaf: bir yere çekilip ibadet etmek.
  îtilâ: yükselme.
  îtilâf: anlaşma.
  îtimâd: güvenme.
  îtimâden: güvenerek.
  îtinâ: özen.
  îtiraf: saklamayıp söyleme.
  îtiraz: karşı çıkma, karşı söz.
  îtirazât: itirazlar.
  îtiraziye: cümlede ara söz
  îtirazkârâne: itiraz edercesine.
  îtiraznâme: itiraz yazısı.
  îtisaf: haksızlık.
  îtiyad: alışkanlık.
  îtizâl: ayrılma, sapma.
  îtizâr: özür bildirme.
  itkan: sağlam yapma.
  itlâf: öldürme.
  itlak: bağlama, asma.
  itmâm: tamamlama.
  itminân: tatmin olma.
  itminânbahş: tatmin eden.
  itminânkârâne: tatmin olurcasına.
  ittibâ: tabi olma, uyma.
  ittibâen: tabi olarak, uyarak.
  ittifâk: birleşme.
  ittifâken: birleşerek.
  ittifâkî: birleşmeye dair, üstünde birleşilen.
  ittifâkkârâne: birleşircesine.
  ittihâd: birlik.
  ittihâdıislâm: Müslümanların birlik olması.
  ittihâm: suçlanma.
  ittihâmkârâne: suçlanarak.
  ittihâmnâme: suçlanma yazısı.
  ittihâz: alma, sayma.
  ittika: sakınma.
  ittikan: sağlamlık.
  ittisâf: sıfatlanma.
  ittisâfkârâne: sıfatlanırcasına.
  ittisâk: düzenli diziliş.
  ittisâl: bitişme.
  ittizâh: açıklık.
  ittizân: ölçülülük.
  ityân: belirleme.
  ivaz: karşılık.
  îvicâc: eğrilik.
  îvicâcât: eğrilikler.
  îyanî: görünen.
  îyd: bayram.
  izâ: birdenbire.
  izâbe: eritmek.
  izâc: taciz etme, rahatsız etme.
  izâcât: taciz etmeler.
  izâe: aydınlatma.
  izâfe: bağlama, yükleme.
  izâfî: göreli, göreceli.
  îzâh: açıklama.
  îzâhât: açıklamalar.
  îzâhen: açıklama ile.
  izâle: giderme.
  izâm: büyükler.
  îzâm: büyütme.
  izân: anlayış.
  izânî: anlayışla ilgili.
  izâr: elbise.
  îzâz: ağırlama.
  izbe: kuytu.
  izdihâm: yığışma.
  izdivâc: evlenme.
  izdiyad: artma.
  izhâr: gösterme.
  izinnâme: izin belgesi.
  izmihlâl: bozulma.
  izn: izin.
  izzet: üstünlük, galibiyet.
  izzetâlûd: izzetle karışık.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •