Üye olmak zorunda değilsiniz,Linkler Açıldıl

Etiketlenen üyelerin listesi

Pakistan’da müzik eşliğinde ve koro halinde söylenen şiirlerden oluşan tasavvuf musikisi türü:KAVVALİ Parçanın güçlü çalınacağını gösterir:FORTE Parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatan müzik terimi:AMABİLE Parçanın sonunda tempo hızlanması:STERETTO Parmaklara takılarak çalınan bir tür zil:KASTANYET Parmaklara takılıp çalınan zil ya da buna benzer ses çıkarıcı araç:ÇALPARA Perdeli bir üflemeli çalgı:FAGOT
 1. #1
  R@ZoR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Administrator
  Üyelik tarihi Jan 2009
  Nereden ForumFokurtu Toprakları
  Mesajlar 8.497
  Blog Entries
  46
  Bahsedilmiş
  2
  Takip edilen
  0

  Standart Müzik-Dans Terimleri Bulmaca Sözlüğü

  Pakistan’da müzik eşliğinde ve koro halinde söylenen şiirlerden oluşan tasavvuf musikisi türü:KAVVALİ
  Parçanın güçlü çalınacağını gösterir:FORTE
  Parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatan müzik terimi:AMABİLE
  Parçanın sonunda tempo hızlanması:STERETTO
  Parmaklara takılarak çalınan bir tür zil:KASTANYET
  Parmaklara takılıp çalınan zil ya da buna benzer ses çıkarıcı araç:ÇALPARA
  Perdeli bir üflemeli çalgı:FAGOT
  Perdesiz ve yayla çalınan bir Hint çalgısı:SARANGİ
  Peru’da yapılan ”Zapateado” türü dans:TAPADİLLO
  Pistonlu orkestra çalgısı:KORNET
  Piyano, keman konçertoları ve Stalin’e şiir adlı yapıtıyla dikkat çekmiş olan, en ünlü yapıtları arasında “Gayene” ve “Spartak” baleleri bulunan Ermeni bir besteci:ARAMHAÇATURYAN
  Piyanoda parmağı tuşların üstünden hızla geçirme:GLİSSANDO
  Piyanoyu andıran tuşlu ürik aleti:SELESTA
  Polonya halk dansı:POLONAİSE
  Polonyalıların bir tür ulusal dansı:MAZURKA
  Portekiz halk şarkısı:FADO
  Ritm öğesinden yararlanarak, bir biçim için art arda çizilmiş notalar:MELODİ
  Rock, blues ve Latin ezgilerini harmanlayan besteleriyle tanınmış Meksikalı gitarcı:CARLOS SANTANA
  Romanya halk müziğinde kullanılan, at kuyruğundan yapılmış bir püskülle ovularak çalınan davul:BUHAİ
  Rumen ve özellikle Macar halk müziklerinde yaygın olarak kullanılan tek kamışlı nefesli çalgı:TAROGATO
  Rus Beşleri” adı verilen grubun üyesi olup Rus müziğindeki ulusalcı akımın önderliğini yapmış ünlü besteci:BALAKİREV
  Rus Müziğinde Batıyı ilk reddeden ve milli bir ekol kuran ”Bir Çarın Hayatı” adlı yapıtın da sahibi kompozitör(1803-57):MİHAİL GLİNKA
  Rus müziğine özgü bir tür gayda:VALİNKA
  Rus opera şarkıcısı (1873-1938):ŞALYAPİN
  Sabit bir şekilde asılmış, birbirine uyumlu armoni sağlayan çanlardan oluşmuş vurmalı bir çalgı:KARİYON
  Sazı kurmaya yarayan burgu, kulak:KÖK
  Sazın en ince ses veren teli:ZİR
  Sazın en kalın teli:BAM
  Sazın kurulan kulağı:KÜK
  Sazın tellerini burmada kullanılan burgulu kulak:KÖK
  Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi:GAM
  Sekiz sesten oluşan başlıca ses dizisi:OKTAV
  Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin”, “Yine bağrımda o ateş seni andım bu gece” gibi şarkılarıyla tanınmış bestecimiz:MUSA SÜREYYABEY
  Ses alanı tenorla soprano arasında olan bakır üflemeli çalgılar için kullanılan sözcük:ALTO
  Ses arasındaki gam farkı:OKTAV
  Ses basamağı:ISKALA
  Sesi gitgide yükselterek:CRESCENDO
  Seslerin aralarında hiç kesinti olmadan birbirini izlemeleri gerektiğini belirten müzik terimi:LEGATO
  Seslerin gittikçe en yüksek bir noktaya doğru kuvvetleneceğini anlatır:KREŞENDO
  Seslerin gücünü gittikçe arttırarak:CRESCENDO
  Sevdan Olmasa”, “İşte Öyle Birşey”, “Bir de Bana Sor” gibi şarkılarıyla tanınan ve geçenlerde 54 yaşındayken ölen bestecimiz:MELİH KİBAR
  Sevilen müzik yapıtlarından seçilmiş bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçası:POTPURİ
  Sırbistan’a özgü bir halk dansı:KOLO
  Siirt yöresine özgü bir halk oyunu:KARAKIŞTANİ
  Silleli” lakabıyla da anılan ve hem hece, hem de aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleriyle tanınan halk ozanı:FİGANİ
  Sivas yöresinde yaygın halay türü bir halk oyunu:AŞİRET
  Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun öğesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik yapıtı:OROTORYO
  Sonatları, süitleri ve düzenlemelerinin yanı sıra “Dördüncü Murat” ve “Karyağdı Hatun” adlı operalarıyla da tanınmış bestecimiz:OKAN DEMİRİŞ
  Soprano sesi bozulmasın diye gençliğinde hadım edilen erkek şarkıcılara verilen ad:SOPRANİST
  Soul Kraliçesi” olarak da adlandırılan ABD’li ünlü şarkıcı:ARETHA FRANKLİN
  Sumerliler’in bir müzik aleti:ALA-ALGAR
  Sürgü kolunun hareketiyle, değişik yükseklikteki seslerin elde edildiği nefesli çalgı:TROMBON
  Şarkı demeti:POTPURİ
  Şarkı söyleme:TEGANNİ
  Şarkı söyler gibi:CANTABİLE
  Şarkı sözleri, dizesi:LETRA
  Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde beste:ROMANS
  Şarkı, dans, sihirbazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri:VARYETE
  Şarkı:CANTO
  Şarkı:LİET
  Şarkıcı:MUGANNİ
  Şarkıcılığının yanı sıra “İtiraf”, “Gel Sevişelim”, “Yaşamak İçin”, “Sen ve Ben” gibi filmlerdeki başarılı kompozisyonlarıyla da tanınmış Fransız şarkıcı ve aktör:YVES MONTAND
  Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik hareketin nakarata bağlandığı bölüm:MEYAN
  Şarkının içinde hece ve nota uyumu:PROSODİ
  Şarkının sert bir biçimde vurgulandığı disko müzik üslubu:RAP-REP
  Şarkının veya dansın ritmine göre alkış yapma:PALMAS
  Şarkıyı güzelleştirmek amacıyla yapılan süslemelere ve bu süslemeleri icra edebilen sanatçıya verilen ad:KOLORATUR
  Tahta ya da metal çubukların yan yana dizilmesiyle yapılan ve vurularak çalınan çalgı:KSİLOFON
  Tahtadan, lavta şekilli mızraplı çalgı:MANDOLİN
  Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli bir yeri olan üflemeli çalgı:KLARNET
  Tamamlayıcı sesler eklenmiş müzik parçası:ARMONİZE
  Tambur gibi armut biçimli, Kuzey Hindistan’a özgü telli bir çalgı:SİTAR
  Tambura benzeyen maden gövdeli bir saz türü:CÜMBÜŞ
  Taşınabilir küçük org:ARMONYUM
  Tatarlar’ın telli bir çalgısı:BANDURA
  Tatlı dil, tatlı söyleme” anlamında kullanılan bir halk müziği terimi:TATYAN
  Tek kişilik halk oyunu:ALMADERE
  Tek kişilk şarkı:SOLO
  Tek şarkıcı için opera:MONODRAM
  Telleri elle çekilip bırakılarak ses veren, dibi düz, sapı oldukça uzun, çifter madeni teli çalgı:CİSTER
  Tellerine bir çift tokmak ya da çubukla vurularak çalınan ahşap gövdeli bir çalgı:SANTUR
  Telli bir Azeri çalgısı:TAR
  Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu:KULAK
  Telli çalgılarda telleri yüksekçe tutan tahta köprücük:EŞİK
  Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal:BURGU
  Tokat yöresine özgü bir halk oyunu:ANAKURİ
  Toplu dans:HOROM
  Toplu olarak Türk müziği icra edilirken kullanılan bir yaylı saz türü:CIZGARA
  Trabzon yöresine özgü bir halkoyunu:SIKSARA
  Tunus ve Cezayir sınırları içinde, sadece kadınlar tarafından çalınan vurmalı bir çalgı:KALAL
  Türk halk müziğinde bir türkü türü:UZUNHAVA
  Türk Halk Müziğinde kullanılan cura, bulgari, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı:TAMBURA
  Türk halk müziğinde makama verilen ad:AYAK
  Türk Halk Müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz:BOZUK
  Türk halk müziğinde, ritimsiz uzun havaların karşıtı olarak ritimli ezgilere verilen ad:KIRIKHAVA
  Türk Musikisinde bir küçük usülÜYEK
  Türk Musikisinde mürekkep bir makaM:BESTİNİGAR
  Türk Musikisinde usülün kuvvetli darbını göstermekte kullanılan sözÜM
  Türk Musikisinde, bir tam sesi 1/9 ölçüsünde alçaltan ya da yükselten aralık:KOMA
  Türk Müziğinde “do” perdesinin adı:ÇARGÂH
  Türk Müziğinde Arapça güftelerle bestelenmiş ilahi:ŞUGL
  Türk Müziğinde az kullanılmış bir zurna türü:ASAFİ
  Türk Müziğinde bileşik bir makam:NEVESER-NİKRİZ-SUZİDİL-SUZİDİLARA
  Türk Müziğinde bir basit makam:SUZİNAK
  Türk Müziğinde bir makam:KARCIĞAR-ARAZBAR-REHAVİ-BAYATİ-ISFAHAN-MAYE-ACEMAŞİRANEVİÇ-EVCARA-SUZİNAK-ARAZBA-MAHUR
  Türk Müziğinde bir makam:NEVA-IRAK-SABA-SUZİDİLARA-ARAZBARCANFEZA-NİKRİZ-BUSELİKHİSAR-SUZİDİLARA-UZZAL-ZAVİL-EVCARA
  Türk Müziğinde bir makamdan yada bir usulden başkasına geçmek:GEÇKİ
  Türk Müziğinde bir makamı, kendi perdelerinden daha tiz yada pes perdelerde çalma işi:ŞETARET
  Türk Müziğinde bir oyun havası:SİRTO
  Türk Müziğinde bir şet makam:ŞEDARABAN
  Türk Müziğinde bir usul:NEMEL:REMEL-SAKİL-DÜYEK
  Türk Müziğinde çok az kullanılmış bir bileşik makam:CANFEZA
  Türk Müziğinde dügâh perdesindeki makamlardan biri:İSFAHAN
  Türk Müziğinde fasıl topluluğuna verilen ad:İNCESAZ
  Türk Müziğinde hareketli bir makam:KARCIĞAR
  Türk Müziğinde iki makamın ortak adı:REHAVİ
  Türk Müziğinde kullanılan zilsiz büyük tef:BENDİR
  Türk Müziğinde kullanılmış bir tür dilli kaval:MİNKAR
  Türk Müziğinde ”mi” notasına yakın bir perde:ACEM
  Türk Müziğinde ”mi” notasına yakın perde:ACEM
  Türk Müziğinde oldukça kıvrak bir usul:AKSAK
  Türk Müziğinde on üç basit makamdan biri:BUSELİK
  Türk Müziğinde taksim yaparken ana makama dönüş:KARAR
  Türk Müziğinde XV. yüzyılda kullanılmış telli bir saz:ŞAHRUD
  Türk müziğinde yörük özellik taşıyan oyun havası:LONGA
  Türk Müziğinde, taksim yaparken ana makama döznüş:KARAR
  Türk Müzik araçlarının verdiği sesleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği:TINI
  Türk Sanat Müziğinde bir makam:EVCARA-TAHİR-ZAVİL
  Türkiye’de Zurna, Tunas’ta Zokra, Cezayir, Fas, İspanya ve Libya’da Ghaita (Gayda), Doğu Arap dünyasında Mizmar adıyla bilinen üflemeli bir saz:MİZMAR
  Türkiye’den göç eden Yunanlıların oluşturduğu bir müzik türü:REMBETİKO
  Türkmenler arasında oynanan bir halk oyunu:TEREKEME
  Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan tören müzik takımı:BANDO
  Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı:ZİLMAŞA
  Ud çalan kimse:UDİ-AVAD
  Uda benzeyen bir müzik aleti:LAVTA
  Ukray’na dansı:TREPAK
  Ukrayna’ya özgü bir halk dansı:TREPAK
  Ulus ve vatan temalarını etkileyici bir biçimde kullandığı opera ve senfonik şiirleriyle tanınmış çek besteci:SMETANA
  Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı:RAPSODİ
  Uluslar arası bir ün kazanmış gür tınılı sesi ve dinamik oyunculuk yeteneğiyle ünlü Rus opera şarkıcısı(1873-1938):ŞALYAPİN
  Uluslar arası ün kazanan ilk Rus besteci ve Rus müziğinde ulusal okulun kurucusu olan besteci:GLİNKA
  Uluslararası bir keman virtüözümüz:SUNA KAN
  Uluslararası bir üne sahip olan Hintli sitar ustası:RAVİŞANKAR
  Uluslararası ün kazanan ilk Rus besteci ve Rus müziğinde ulusal okulun kurucusu olan besteci:GLİNKA
  Ut, keman gibi çalgıların tellerini geren düğme, burgu:MANDAL
  Uzunhavayı andıran ve daha çok dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamıAĞI
  Üç çalgı üzerine yazılmış bir müzik eseri türü:TRİO
  Üç kişiden oluşan:TRİO
  Üç kişilik müzik topluluğu:TRİYO
  Üç telli bağlama:YONGAR
  Üç telli bir Rus sazı:BALALAYKA
  Üç telli perdesiz bir Japon çalgısı:SAMİSEN
  Üç telli saz:YONGAR
  Üçgen şeklinde telli çalgı:ARP
  Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra:FANFAR
  Üflemeli bir çalgı:KORNA-ZURNA-KEKENA
  Üflemeli ve klavyeli bir çocuk çalgısı:MELODİKA
  Üflenen havanın dillere ulaşmasını sağlayan subapları açıp kapayan bir klavyeye sahip,serbest dilli,üflemeli oyuncak çalgı:MELODİKA
  Üflenerek çalınan perdesiz çalgı:BORAZAN
  Ülker Köksal’ın bir oyunu:UZAKLAR
  Ünlü İtalyan kompozitör Tomaso Albinoni’nin(1671-1750) ölümsüz yapıtı:ADAGİO
  Ünlü viola virtüozumuz:RUŞEN GÜNEŞ
  Üstün yorum gücüyle tanınan ve 1973′te “Devlet Sanatçısı” seçilen ünlü kadın piyanistimiz:AYLA ERDURAN
  Üstün yorum gücüyle tanınmış keman virtüözümüz:AYLA ERDURAN
  Verdi’nin ünlü bir operası:AİDA-FALSTAFF-RİGOLETTO
  Vietnam lavtası:TİBA
  Vincenzo Bellini’nin tanınmış bir operası:NORMA
  Viyolonsel:ÇELO
  Vokal eserlerde orkestranın ya da yaylı sazların, sesi çeşitli akorlarla desteklemesi:RESİTATİF
  Vurmalı bir çalgı:KARİYON-TİMPANİ-BONGO
  Vurmalı çalgılar ustası olan müzikçimiz:OKAY TEMİZ
  Vurmalı sazları çalan sanatçı:NAKKAR
  XX. yüzyıl başlarında Avrupa’da da yaygınlaşan, Brezilya kökenli bir dans:MAÇİÇ
  Yan yana konmuş iki küçük davuldan oluşan ritim çalgısı:BONGO
  Yan yana konulmuş,Vtek derili iki küçük davuldan oluşan Latin Amerika kökenli bir ritim çalgısı:BONGO
  Yan yana tutturulmuş iki kamış düdükten yapılmış çifte kaval:ARGUN
  Yanlamasına çalınan, 6 deliği olan, tahtadan bir tür flüt:FİFRE
  Yapısı bakımından kanuna, çalınışı bakımından santura benzer Özbek çalgısı:ÇANK
  Yavaş tempo:ADAGİO
  Yavaş, ağır anlamında kullanılan müzik terimi:ADAGİO
  Yavaş:LENTO
  Yavaşlayarak:RALLENTANDO
  Yayla çalınan bir Hindistan çalgısı:SARANGİ
  Yayla çalınan uzun saplı bir saz:REBAB
  Yaylı çalgılarda bir geçidin yayla değil, tellerin parmakla veya tırnakla çekilerek çalınacağını belirten terim:PİZZİCATO
  Yaylı çalgılarda, tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi. DİTSİKATO
  Yaylı çalgıların çalınış tekniğinde, yayın topuktan buruna doğru sürtülmesi:ÇEKİŞ
  Yazı veya müzik dersi:MEŞK
  Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maorilerin savaş dansı:HAKA
  Yol gösterme, uyarma biçiminde okunan şarkı:RESİTATİF
  Yorumunda teknik ustalığın üstün katına erişmiş kişiler için kullanılan terim:VİRTUÖZ
  Yugoslav ulusal dansı:KOLO
  Yumurta biçimli ve sekiz delikli bir tür flüt:OKARİNA
  Yunan dansı:SİRTAKİ
  Yunan halk müziğine özgü, kemençeye benzer yaylı bir çalgı:LİRA
  Yunan müziğinde bir tür:LAİKA
  Yunan müziğine özgü, tiz sesli bir obua:PİPİZA
  Yunan ulusal dansı:ROMAİKA
  Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen”, “Dün yine günümüz geçti beraber”, “Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle” gibi şarkılarıyla tanınmış Ermeni asıllı Türk besteci:BİMEN ŞEN
  Zenci Afrikası’nda gezgin şair ve müzisyenlere verilen ad:GRİO
  Zenci Afrikası’nda kullanılan nefesli bir çalgı:MBİRA
  Zencilere özgü, telli bir Amerikan halk çalgısı:BANJO
  Zonguldak yöresine özgü bir halk oyunu:AMANİ
  Zurnalı ve tulumlu bir çalgı:GAYDA
  Zurnanın dudaklara gelen kamış bölümü:SİPSİ
  Zurnaya benzer bir halk çalgısı:BALABAN
  Zurnaya benzer üflemeli bir çalgı:BALABAN

  Sitemize Destek İçin Lütfen Alexa Toolbar Yükleyiniz.


  >>Taklitler Asıllarını Yüceltir. <<

  Taklitlerimizden Sakınınız. Copyright © 2009 ForumFokurtu.CoM
 2. #2
  R@ZoR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Administrator
  Üyelik tarihi Jan 2009
  Nereden ForumFokurtu Toprakları
  Mesajlar 8.497
  Blog Entries
  46
  Bahsedilmiş
  2
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Müzik-Dans Terimleri Bulmaca Sözlüğü

  Kabak kemaneye benzer bir Orta Asya çalgısı:GİZEK
  Kadın erkek birlikte oynanan bir halk oyunu:ACARA
  Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı:kankan
  Kafkas müziğine özgü bir tür davul:UDLİ
  Kafkas müziğine özgü dört telli bir çalgı:ÇONGURİ
  Kafkas müziğine özgü üç telli çalgı:PANDURİ
  Kafkaslara özgü bir tür akordeon:GARMONİ-GARMON
  Kafkaslarda rastlanan bir çalgıOMRA
  Kaldırım Serçesi” olarak da bilinen ünlü Fransız şarkıcısı:EDİTH PİAF
  Kalın bir değnek üzerine monte edilmiş dört telli ve sesi yankılayan iki asmakabağı olan gitar:VİNA
  Kalınca bir bambudan yapılmış Japon flütü:ŞAKUHAÇİ
  Kamıştan yapılmış bir çalgı:ARGUN
  Kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan, tiz sesli, nefesli bir çalgı türü:GAYDA
  Kantoda Doğu giysileriyle yapılan dansın adı:ARABİS
  Kanun, santur gibi yatırılarak çalınan sazların ortak adı:YATUK
  Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı:SANTUR
  Karadeniz türkülerine getirdiği özgün yorumla tanınan ve Haziran 2005′te 33 yaşındayken ölen müzikçimiz:KAZIM KOYUNCU
  Kars ve çevresinde yaygın bir halk oyunu:ARZUMANİ
  Kars yöresinde oynanan bir halk oyunu:TEREKEME-ASKERANİ-ATABARI
  Kars yöresinde yaygın Azerbaycan kökenli bir halk oyunu:ARZUMANİ
  Kars, Erzurum ve Ağrı yöresine özgü türkülü bir halk oyunu:ENZELİ
  Kasnaklı küçük davul biçiminde vurmalı bir çalgıEF
  Kastanyet eşliğinde bir kişi tarafından yapılan İspanyol dansı:OLE
  Katolik kilisesi tören müziği:MİSSA
  Katoliklerde ölüler için yapılan dua, bu duaya özgü müzik:REQUİEM
  Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanan bir halk dansı:KAZASKA
  Kaynağı Martinik olan dört zamanlı dans:BİGİN
  Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı:LİR
  Kazak Türkleri’nin kullandıkları iki telli çalgıOMBRA
  Kazak-Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad:AKIN
  Kazaklarda “dombra” adı verilen çalgı eşliğinde söylenen türkü:ENG
  Keçi derisinden yapılan vurmalı bir çalgı:TAR
  Kelimeler yerine, sadece sesli harfler kullanılarak, insan sesiyle müzik icra etmek:VOKALİZ
  Keman gibi omuza dayanarak çalınan yaylı çalgı:REBEK
  Keman türü çalgılarda, göğüs ile sırtı birleştiren yan tahta:RİBS
  Keman türünden, en kalın sesli yaylı çalgı:KONTRBAS
  Keman üslubunun gelişmesine katkısı, sonatları ve “Konçerto Grosso”suyla tanınmış XVII. yüzyıl İtalyan bestecisi ve kemancısı:CORELLİ
  Keman yapımıyla ünlü bir İtalyan ailesi:AMATİ
  Keman yayı:KEMANE-ARŞE
  Kemanla viyolonsel arası büyük keman,viyola:ALTO
  Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerimizin bulunduğu Trakya’da oynanan bir oyun türü:HORA
  Kısa saplı bir Çin lavtasıDİPA
  Kısa saplı Japon lavtsaı:BİVA
  Kısık sesli küçük keman:KİT
  Kilise müziği yöneticisi:KAPELLEMEİSTER
  Kilise müziği:KORAL
  Kilise şarkıcısı:KANTOR
  Kilisenin doğuşundan beri dini,ilahi ve şarkıları söyleyen özel olarak yetiştirilmiş şarkıcılar:KANTOR
  Kirişli davul:TRAMBET
  Klarnet:GIRNATA
  Klarnetin atası olan eski bir müzik aleti:ŞALÜMO-SALOMO
  Klasik Güney Hindistan müziğinde kullanılan iki yüzlü davul:MİRDANGA
  Klasik Türk Musikisinde, tam ikili aralık:TANİNİ
  Klasik Türk Müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim:GAZEL
  Klasik Türk müziğinde bir makam:EVCARA-MÜSTEAR
  Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam:HÜSEYNİ
  Klasik Türk müziğinde dügâh perdesindeki makamlardan biri:ISFAHAN
  Klasik Türk müziğinde genellikle ilahi, beste ve özellikle peşrev formlarında kullanılan, yirmi zamanlı ve on iki vuruşlu bir büyük usul:FAHTE
  Klasik Türk müziğinde hareketli bir makam:KARCIĞAR
  Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri:SEMAİ
  Klasik Türk Müziğinde kalın RE notası karşılığı sayılan makam:YEGAH
  Klasik Türk Müziğinde kamıştan yapılmış, üflemeli bir çalgı:NEY
  Klasik Türk Müziğinde kullanılan, nefesli, dilsiz bir çalgı:GRİFT
  Klasik Türk Müziğinde panflüte benzeyen, nefesli dilsiz bir çalgı:MİSKAL
  Klasik Türk Müziğinde peşrev gibi saz parçalarının bölümlerinden her biri:HANE
  Klasik Türk Müziğinde ‘’si” perdesi ve bu perdedeki makam:SEGAH
  Klasik Türk Müziğinde, bir makam adı ya da yegahtan bir oktav tiz olan ”re” perdesi:NEVA
  Klasik Türk müziğinde, dizisi bir sekizli içinde gösterilebilen basit görünüşlü bir birleşik makamdır:NİKRİZ
  Klasik Yunan şiirinde uzun ya dakısa hecelerden oluşan bir ölçü ve bu ölçüyle yazılmış bir kıta türü:ALKAİOS
  Klavsen:ÇİMBALİ-ÇEMBALO
  Klavsene benzer, telli, mızraplı, tuşlu bir çalgı:EPİNET
  Klavyeli bir çalgı:ORG
  Klavyeli çalgıları çalma biçimi:TUŞE
  Klavyeli ve telli bir çalgı:KLAVSEN
  Klavyeli ve telli müzik aleti:EPİNET
  Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir tür çalgı:LATERNA
  Konik delikli, özellikle piyade sınıfında kullanılan üflemeli bakır çalgı:BORAZAN
  Kutsal nitelikte müzik eseri:ORATORYO
  Kuvvetli:RISOLUTO
  Kuzey Afrika’da el ile mızrapsız şekilde çalınan üç telli bir saz:GENBRİ
  Kuzey ispanya’da, özellikle Aragon’da yapılan geleneksel kur dansı:JOTA
  Küba kaynaklı, iki vuruşlu, ağır bir dans:HABANERA
  Küba kökenli bir dans müziği:MAMBO
  Küba kökenli flamenko makamlarından:GUAJIRAS
  Küba’dan Amerika ve Avrupa’ya yayılan bir dans ve bu dansın müziği:RUMBA
  Küçük bir davul türü:NAKKARE-UB
  Küçük boyutlu bir tür klavsen:EPİNET
  Küçük çocukları yutmak için söylenen türkü:NİNNİ
  Küçük flüt:PİKOLO
  Küçük ney:NEYÇE
  Küçük piyano:PİANİNO
  Küçük zurna:ARAKİYE
  Küre biçiminde davul:TİMBAL
  Küre biçimli flüt:OKARİNA
  Laos’ta kullanılan bir org türü:HEN
  Latin Dansları:BACHATA-BOLERO-CHACHA-CONGA-LARUEDA-MAMBO-MERENGUE-RUMBA-SALSA-SAMBA
  Latinlere özgü, müziğin ritmini sağlayan vurmalı çalgı:MARAKAS
  Leo Delibes’in üç perdelik operası:LAKME
  Levante bölgesine ait bir şarkı:MURCIANA
  Libya’da kullanılan üflemeli bir saz:ZUKRA
  Luta benzer parmakla çalınan bir saz:CÜMBÜŞ
  Macarlar’ın ulusal halk dansı:ÇARDAŞ
  Maden çalgıların çaldığı, genellikle şenliklerde ve törenlerde ilgi çekmek için kullanılan müzik:FANFAR
  Maden çubukların üstüne tokmakla vurularak çalınan, her bir çubuğun altında bulunan borunun içindeki havanın, elektronik araçla titreştirilmesiyle elde edilen tınıya sahip çalgı:VİBRAFON
  Malaga kaynaklı, Endülüs’te yayılmış İspanyol halk dansı:MALAGUENA
  Mehter müziğinde kullanılan ve iki değnekle çalınan bir tür davul:NAKKARE
  Mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış olan, metal kâseli, küçük iki davuldan oluşmuş usul vurma aracı:KUDÜM
  Mehterhanede yer alan, birbirine bağlı iki yarımküre benzeri ve iki değnekle vurularak çalınan bir tür küçük kös:NAKKARE
  Meksika’ya özgü dinsel tören dansı:CONCHERO
  Melodi-EZGİ
  Mevlevi müziğinde mızrapla çalınan dört ana çalgıdan biri:REBAP
  Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı:LAVTA
  Milli yada mahalli konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik eseri:RAPSODİ
  Mozart’ın, Türk müziğinden esinlenerek bestelediği ilk operası:ZAİDE
  Musikide bir usül:SAKİL
  Muş yöresine özgü bir halk oyunu:AVŞOKİ
  Müziği hazırlıksız olarak içe doğduğu gibi, hem yaratma hemde yorumlama sanatı:IMPROVISATION
  Müziğin hafif çalındığı, melodik bir dans bölümü:SILENCIO
  Müziğin, notaya geçirilme işlemi:NOTASYON
  Müzik dersi:MEŞK
  Müzik eşliğinde ve kadın erkek birlikte gerçekleştirilen,temelinde dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu oyunlara Alevilerce verilen ad:SEMAH
  Müzik eşliğinde yapılan bir çeşit jimnastik:STEP
  Müzik konserleri derneği:FİLARMONİ
  Müzik notalarını hece adlarıyla gösterme sistemi:SOLMİZASYON
  Müzik tempolarının hız derecelerini göstermeye yarayan alet:METRONOM
  Müzik topluluklarının en uzun ömürlülerinden biri olan ünlü İngiliz rock müzik grubu:ROLLİN GSTONES
  Müzik, dans eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel Japon tiyatrosu:KABUKİ
  Müzikle birlikte, melodisiz olarak, düz okuma durumda söylenen dram:MELODRAM
  Müzikli oyunlarda perde arasında çalınan orkestra parçası:ZWİSCHENSPİEL
  Müzikli oyunlarda yapıtın başlamasından önce çalınan orkestra parçası:VORSPİEL
  Müzikli sahne yapıtlarının, süit ve senfonilerin başındaki açılış, giriş müziği:ÜVERTÜR
  Müzikli ve konuşmalı bölümlerin bir arada olduğu hafif konulu sahne gösterisi:OPERET
  Müzikte “eşlik etme” anlamında kullanılan sözcük:AKOMPANYE
  Müzikte armoni kurallarına göre üst üste bindirilmiş sesler.Üç yada daha çok sesin bir arada tınlaması:AKOR
  Müzikte armoni kurallarına göre üst üste bindirilmiş sesler:AKOR
  Müzikte asıl parçaya yol göstericilik yapan giriş parçası:PRELÜD
  Müzikte beşli:KENTET
  Müzikte bir akor oluşturan seslerin birbiri ardına çalınması:ARPEJ
  Müzikte bir sesin yarım ses kalınlaşacağını belirten nota işareti:BEMOL
  Müzikte bir tam seslik aralığın bir kesirini oluşturan çok küçük aralık:KOMA
  Müzikte çok çabuk bir tempo ile çalınan parça:PRESTO
  Müzikte dörtlü:KUARTET
  Müzikte geceden esinlenen veya geceyi çağrıştıran beste:NOKTÜRN
  Müzikte iki ya da daha çok sesin belli aralık ve uzaklıkla aynı ezgisel çizgiyi tekrar ettiği besteleme türü:KANON
  Müzikte ikiliUO
  Müzikte makam:TONALİTE
  Müzikte seslerin uyumsuzluğuİSONANS
  Müzikte sus işareti:ES
  Müzikte sus işareti:ES
  Müzikte tempo işaretini değiştirmekte kullanılır:PUİ
  Müzikte üç ya da daha çok sesin bir arada tınlaması:AKOR
  Müzikte üçlü:TRİO
  Müzikte yapıt:OPUS
  Müzikte yarı yavaş,orta hızda:ANDANTE
  Müzikte yazılan eserlerin sayısı:OP
  Müzikte zaman ölçen, bir parçanın tempo hızını belirten araç:METRONOM
  Müzikte, ana motifin tekrarlandığı hareketli bölümlerin ana parçadan ayrılarak tekrarlanmasından elde edilen soyut parça:RERONDO
  Müzisyenlerin topladığı bahşiş:ALATURA
  Napoli balıkçılarının söylediği halk türküleri:NAPOLİTEN
  Nefesli ve pistonlu bakır çalgı:ALTO
  Nefesliler ailesinden, madeni bir çalgı:KORNO
  Nefesliler ailesinden, tahta bir çalgı:OBUA
  Nefir” de denilen ve boynuzdan yapılan nefesli çalgı:SUR
  Nijerya’dan tüm dünyaya 1960’larda yayılan bir tür popüler dans müziği:JUJU
  Nikelden üç pistonlu büyük nefesli bir çalgı:BOMBARDON
  Notada bir sesin yarım ton inceltildiğini gösteren işaretİYEZ
  Notalarda belirtilen sesleri birbirine bağlamadan teker teker ayrı ayrı yorumlama:STACCATO
  Notaları değerlerine göre seslendirmeyi amaçlayan müzik çalışması:SOLFEJ
  Notaları ilk bakışta okuma, çalmaEŞİFRAJ
  Notaların değerini gösteren çengel:UNCA
  Notaların, üzerinde ya da arasında yazıldığı beş koşut çizgi:PORTE
  Oda müziği:KAMMERMUSİK
  Omuza geçirilerek çalınan çember biçiminde nefesli çalgı:HELİKON
  On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda İskoçya ve Kuzey İngiltere’de,on sekizinci yüzyıldan başlayarak da İrlanda’da yaygın olan ve genellikle tek başına yapılan halk dansı:JİG
  Opera güftesi:LİBRETTO
  Opera metni, opera oyunu:LİBRETTO
  Operada baş kadın rolünü oynayan oyuncu:PRİMADONNA
  Operada tek solist tarafından söylenen şarkı:ARYA
  Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça:UVERTÜR
  Operalarda ara müziği:INTERMEZZO
  Operalarda baş kadın rolünü oynayan oyuncu:PRİMADONNA
  Operalarda baş kadın şarkıcı:PRIMADONNA
  Operalarda güldürücü rollere çıkan şarkıcı:BUFFO
  Opera’larda perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça:UVERTÜR
  Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça:ARYA
  Operalarda ve operetlerde genellikle hizmetçi kız rolüne çıkan hafif sopranolar sınıfına verilen ad:SUBRET
  Operalarıyla ünlü İtalyan besteci:VERDİ
  Orataçağ çalgısıOULCEMER
  Org:ERGANUN
  Orkestra da yer alan, çift kamışlı tahta üflemeli bir çalgı:OBUA
  Orkestra için bestelenmiş uzun kompozisyon:SENFONİ
  Orkestra şefi:MAESTRO
  Orkestra ve askeri bandolarda kullanılan en tiz sesli tahta nefesli çalgıDİKOLO
  Orkestra yöneticisi:KAPELLEMEİSTER
  Orkestrada vurularak çalınan çalgıların tümü:BATERİ
  Orkestralarda çalınan iki yuvarlak yüzeyden oluşmuş metal vurmalı çalgı:ÇİMBALİ
  Orta Anadolu’ya özgü bir halk oyunu:ÜÇAYAK
  Orta Asya kökenli, kabak kemaneye benzer bir çalgı:GİZEK
  Orta Asya Türkleri ve Hintliler arasında yaygın olan telli bir çalgıUTAR
  Orta kalınlıkta erkek sesi ve bir çeşit nefesli bakır saz:BARİTON
  Orta Oyun`unda tef:PANOLA
  Orta ve Güney Anadolu’nun bazı bölgelerinde bir türkü makamı:BOZLAK
  Ortaçağda kullanılan üçgen şeklinde bir tür mızraplı çalgı:PSALTERIUM
  Otuz ya da kırk telli, kanuna benzer bir çalgı:KİTAHARA
  Oyunda hareket ve sözlerin yanı sıra, duygusal etkiyi arttırmak için kullanılan destekleyici müzikİPMÜZİK
  Ozanların çaldığı telli bir Türk sazı:KOPUZ
  Özbekler arasında yaygın telli bir çalgıUTAR
  Özbekler’in kanun’a benzeyen çalgıları:ÇANK
  Özellikle Mardin, Siirt, Elazığ, Malatya, Adana ve çevresinde oynanan halay türü bir halk oyunu:LORKE
  Özellikle mehter müziğinde kullanılan vurmalı bir çalgı:HALİLE
  Özellikle orgla seslendirilen ve doğaçlama esası üzerine yazılmış bir müziksel biçim:TOKKATA
  Özellikle taşlamalarıyla tanınmış XIX.yüzyıl halk ozanı:RUHSATİ
  Sitemize Destek İçin Lütfen Alexa Toolbar Yükleyiniz.


  >>Taklitler Asıllarını Yüceltir. <<

  Taklitlerimizden Sakınınız. Copyright © 2009 ForumFokurtu.CoM
 3. #3
  R@ZoR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Administrator
  Üyelik tarihi Jan 2009
  Nereden ForumFokurtu Toprakları
  Mesajlar 8.497
  Blog Entries
  46
  Bahsedilmiş
  2
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Müzik-Dans Terimleri Bulmaca Sözlüğü

  Dans düzenleme sanatı:KOREOGRAFİ
  Dansçının ayakkabılarına takılan metal plakaların vurmalı bir çalgı gibi kullanıldığı dans üslubu:KLAKET
  Dansçının yer değiştirmeden, bir ayaktan diğerine yaylanarak bir kaç adımda gerçekleştirdiği hareket:BALANSE
  Dansı ile ünlü Yahudi Prensi:SALOME
  Dansta ayağın ön kısmının yerle temas ettiği vuruşların adı:PLANTA
  Dansta ayağın ön ucuyla yapılan vuruş:PUNTA
  Dansta ayağın topuk kısmının yerle teması:TACON
  Dansta ayağın tüm tabanının yerle temas ettiği vuruşun adı:GOLPE
  Dansta kavalyenin eşiAM
  Dansta sadece ayak hareketlerinin olduğu bölüm:ESCOBILLA
  Dansta ve şarkıda ritme uygun olarak parmak şıklatmak:PITOS
  Darbuka:KÜP
  Davul tokmağı:ÇUBEK-ÇÜVEN
  Davul ve zurna eşliğinde Kars ili yöresinde oynanan bir halk oyunu:TEREKKEME
  Davul, gergef, elek gibi nesnelerin çerçevesi:KASNAK
  Davul:ARTEBE-TABL-TAMBOR
  Davula sol elle vurulan ince değnek:BIZBIZ
  Davulcu:EDE
  Def kenarına konan pul:CÜLCÜL
  Defe benzer bir çalgı:NARA
  Değişik boyda, sert ağaçtan yapılmış tuşlardan oluşan bir Afrika çalgısı:BALAFON
  Değişik sayıda akortlu tahta ya da metal çubukların gam sırasıyla dizilmesinden oluşan, iki değnekle vurularak çalınan bir çalgı:KSİLOFON
  Deri yüzeyleri sırım yada küçük çivilerle gerilmiş, genellikle sopalarla çalınan, fıçı biçiminde çeşitli Japon davullarına verilen ad:TAİKO
  Dikey durumda çalınan, üzerinde pistonlar bulunan bakıdan, nefesli çalgı:TUBA
  Dikran Çuhacıyan’ın bestelediği ve 1872′de sahnelenen, İlk Türk Opereti:ARİF’İN HİLESİ
  Dini ezgi veya kaynağı dini olan orkestra parçası:KORAL
  Diz üstüne yerleştirilip çalınan küçük klavsen:VİRGİNAL
  Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü:TAR
  Doğu Anadolu, Özellikle Kars yöresinde tek kişi tarafından oynanan halk oyunu:ALMADERE
  Doğu Anadolu’da bir çift sürülürken hep bir ağızdan söylenen türkü:HORAVEL
  Doğu Anadolu’da kullanılan bir tür küçük zurna:MEY
  Doğu Anadolu’ya özgü bir halk oyunu:TAMZARA-MEYROKİ-SEPE
  Doğu Anadolu’da çift sürülürken hep bir ağızdan söylenen türkü:HORAVEL
  Doğu Anadolu’da kullanılan bir tür küçük zurna:MEY
  Doğu Avrupa kökenli Yahudilerin geleneksel düğün müziği:KLEZMER
  Doğu Karadeniz yöresine özgü ,”düz horon” da denilen halk oyun:VARAGELE
  Doğu müziklerinde eserler arası çalınan parça:ARANAĞME
  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oynanan halay türü bir halkoyunu.:LORKE
  Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü bir halk oyunuELİLO
  Domenico Scarlatti’nin bir operası:NARSİSO
  Dört çalgı yada dört ses için müzik:KUARTET
  Dört kişilik müzik topluluğu veya bu topluluğun çaldığı, söylediği parçalar:KUARTET
  Dört komalık küçük yarım sese verilen ad:LİMMA
  Dört köşe, içi boş tahtadan yapılmış, kutu biçiminde vurmalı bir çalgı:CAJON
  Dört telli bağlama:BULGARİ
  Dört telli küçük, Balkan tanburası:TANBURİKA
  Dört tempolu bir dans:FOKSTROT
  Dörtlü:KUARTET
  Dudakla çalınan çığırtmaya benzeyen bir alet:ZUMARA
  Duygusal ve hikayeli kısa halk türküsü:BALAD
  DüetÜO
  Dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konser ve resitallerle tanınmış piyanistimiz:ERGİ CANSAYDAM
  Düo:İKİLİ
  Düzgün ve ötümlü sesler çıkaran bir dizi kaş üzerine vurularak çalınan bir çalgı:LİTOFON
  Ege Bölgesine özgü bir tür zeybek oyunu:FERAYİ
  Ege Bölgesi’ne özgü zeybek türü bir halk oyunu:GERALİ
  El ele tutuşarak oynanan bir halk oyunu:HORA
  Empresyonizm’in İtalya’da ki başlıca temsilcisi Ottorino Respighi’nin üç perdelik bir operası:SEMİRAMA
  En büyük temsilcisi Handel olan dinsel müzik formu:ORATORYO
  En eski flamenko şarkılarından biri:CANA
  En kalın erkek sesi:BAS-BASSO
  En kalın kadın sesi:ALTO
  En kalın sesi veren, pistonlu, nefesli çalgı:BOMBARDON
  En pes kadın sesi:KONTRALTO
  En tiz erkek sesi:TENOR
  En tiz kadın veya çocuk sesi:SOPRANO
  En yüksek sesli flüt:FLAGEOLET
  Endonezya ve Malezya’da çeşitli tiplerdeki deniz taşıtlarına verilen ad:KOLEK
  Endonezya’nın Bali ve Cava adalarına özgü, vurmalı çalgılardan oluşan orkestra:GAMELAN
  Endonezya’ya özgü, vurmalı çalgılardan oluşan orkestra:GAMELAN
  Erkek dans eşi:KAVALYE
  Ermeni müziğine özgü, kavala benzer bir çalgıUDUK
  Ermeni saz şairlerine verilen ad:AŞUĞ
  Eski bir çalgı:MAR
  Eski bir Japon dansıENGAKU
  Eski bir müzik çalgısı:CELESTA
  Eski bir Türk çalgısı:IKLIĞ
  Eski bir Türk sazı:TAS
  Eski Fransız dansı:MENUET
  Eski Kitler zamanında yapılan şiir, şarkı ve çalgılı müzik yarışması:EİSTEDDFOD
  Eski Portekiz dansı:FOLİA
  Eski salon danslarından biri:KADRİL
  Eski Türk çalgılarından biri:MUGNİ
  Eski Türklerde büyük davula ve davul tokmağına verilen ad:BARABAN
  Eski Yunanlıların Dionysos şerefine okudukları tören şarkısıDİTİRAMP
  Eski Yunanlıların kullandığı bir tür mızraplı saz:LYRA
  Eskiden savaşlarda işaret vermek için kullanılan büyük davul:KÖS
  Eskişehir yöresinde hıdrellez manilerine verilen ad:KILITAÇMA
  Eşit uzunlukta, bazen beşer bazen altışar delikli düdükten oluşan üflemeli bir çalgı:MAGRUNA
  Ezgi, makam:TERANE-IR-MELODİ-NEVA-YIR-KAYDE-MELODİ
  Ezgiyle okunan şiir, türkü:KÜG
  Fincan biçiminde bir ağızlığı ve keçe yastıklı anahtarları olan bakırdan yapılma nefesli bir çalgı:OFİKLEİT
  Flamenko dansı:BAILE
  Flamenko müziği ve dansı icra edilen cafe ve gece klüpleri:TABLAO
  Flamenko Müziğin dans ve şarkıyla seslendirdiği canlı gösteri:ZAMBRA
  Flamenko müziğinde kullanılan zaman ölçütü:COMPAS
  Flamenko şarkısı söyleyen kişi:CANTAUR
  Flamenkoda müziğin etkisiyle kendinden geçilen anUENDE
  Flüt:FLAVTA
  Fransa’da 18.yy.’dan sonra yaygınlaşan oynak bir dans türü:GAVOTTE
  Fransa’da görülen soğuk bir rüzgar türü:MİSTRAL
  Fransa’nın Provence bölgesine, iki derili, uzun ve dar gövdeli, tek değnekle çalınan bir davul:TAMBUREN
  Fransız halk dansı:FRANDOLE-GAVOT
  Fransız kompozitör Delibes’in bir operası:LAKME
  Gaetano Donizetti ‘nin bir operası:RİTA
  Gaziantep yöresine özgü bir halk oyunu:AŞEY
  Geceleri söylenen ağır feryatlı türkülerde bir ezgi:TATYAN
  Geceleyin ateş çevresinde davul zurna eşliğinde oynanan bir halk oyunu:SİNSİN
  Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu:SİNSİN
  Geleneksel Hawai dansı:HULA
  Geleneksel İspanyol şarkı ve dansı:JOTA
  Geleneksel İtalyan halk çalgısı:OKARİNA
  Geleneksel Japon müziği:UTA
  Geleneksel opera kavramını derinden sarsarak yeni bir çığır açan, müziği şiir ve dansla kaynaştıran ünlü Alman besteci:WAGNER
  Genelde vurmalı sazlara eşlik görevi gören, güçlü sesli bir çift kamış yapraktan yapılan üflemeli bir çalgı:GAİTA
  Genellikle Arapların kullandığı kamıştan yapılan bir tür üflemeli çalgı aleti:KAVALA
  Giriş müziği:PRELÜD
  Gitar eşliğinde seslendirilen Portekiz halk şarkısı:FADO
  Gitar tekniği:ARPEGIADO-TREMOLO
  Gitar teli:CUEDRA
  Gitar ve viyolonsel arasında, yaylı ve telli bir çalgı:ARPEGGİONE
  Gitar:KİTARA
  Gitara benzer bir Hawaii çalgısı:UKULELE
  Gitarda golpe tekniğine alternatif olarak kullanılan bir teknik:MARTILLO
  Gitarda perde:TRASTE
  Gitarda ritm partilerinin arasında çalınan solo pasajlar:FALSETA
  Gitarda sağ eli yüzük parmağının alt tellerden yukarıya doğru kaydırılması:ARRASTRE
  Gitarda tellere sağ elin çeşitli parmak kombinasyonlarıyla vurulması ile yapılan teknik:RASGUEADO
  Gitarda transpoze için kullanılan, gitarın sapına takılan ve bare görevi gören araç:CEJILLA
  Gitardaki eski geleneksel ağaçtan yapılma burgular:CLAVICAS
  Gitarın baş kısmı:CABEZA
  Gitarın boyun kısmı:MASTIL
  Gitarın göğüs tahtası:TAPA
  Gitarın göğüs tahtasındaki ses deliği:BOCA
  Gitarın gövdesi:BOUT
  Gitarın sapında bulunan kemikten yapılmış köprü, eşik:HUESO
  Gitarın üzerine vurma:GOLPADOR
  Gitarın yan kısmı:ARO
  Gitarla çalınan bir müzik türü:FLAMENKO
  Gitgide hafifleyerek ve ses yoğunluğunu düşürerekEKREŞENDO
  Gondolcü şarkısı:BARKAROL
  Göçebe ve yarı göçebe Türkmenler arasında, genellikle ölülerin ardından söylenen ağıt ve bozlağa benzer türkü:YAKIM
  Görsel sanatlar ve müzik alanlarında,1960’ların sonlarında NewYork kentinde ortaya çıkan, biçimde aşırı sadeliği ve nesnel yaklaşımı savunan akım:MİNİMALİZM
  Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki, kamış, saz:KARGI
  Guiseppe Verdi’nin ünlü bir operası:AİDA
  Güçlü ve yüksek sesle:FORTE
  Güçlü, kararlı:RİSOLUTO
  Güney Almanya`da Alp taraflarında oynanan halk dansı:LANDLER
  Güney Amerika yerlilerinin kullandığı bir tür kaval:KENA
  Güney Amerika’da topraktan yapılan nefesli bir çalgı:OKARİNA
  Güney Anadolu’da yaşayan Türkmenler arasında yaygın olan ve ırızva da denilen telli çalgı:KARADÜZEN
  Güney Anadolu’da yaşayan Türkmenler arasında yaygın olan ve “karadüzen” de denilen telli çalgı:IRIZVA
  Güneydoğu Asya ülkelerinde kullanılan bir tür ağızlı org:HEN
  Güneydoğu Asya ülkelerine özgü bir tür org:HEN
  Güneydoğu Asya’da özellikle Laos’ta kullanılan ağızlı org:HEN
  Günümüzde de, geleneksel Japon tiyatrosunda uygulanan ”Gagaku” müziği eşliğinde saray dansı:BUGAKU
  Gürcü müziğine özgü bir tür kaval:SALAMURİ
  Hafif sesle:PIANO
  Hafif ve yavaş tempolu bir çeşit halk dansı:POLONEZ
  Hafif:LEGGİERO
  Haiti kökenli, rumba ve çaçaya benzeyen bir dans:MAMBO
  Halay:TUTU
  Halaylarda karşılıklı söylenen manilere verilen ad:BERETE
  Halk edebiyatımızda bir ezgi türü:BOZLAK
  Halk müziğinde aşk şarkıları:BALAD
  Halk müziğinde bağlama çalma tekniklerinden biri:ŞELPE
  Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katılan mani türünden küçük türküler:PEŞREV
  Halk şarkısı:CANZONE
  Hatay iline özgü bir tür çifte kaval:ARGUN
  Hızlı oynanan erkek horonu:SIKSARA
  Hızlı tempo:ALLEGRO
  Hızlı tempoda eski İspanyol-İtalyan dansı:SALTARELLO
  Hindistan ve Pakistan müziğinde doğaçlamanın melodi çatısı:RAGA
  Hindistan’a özgü, perdesiz ve yayla çalınan, telli bir müzük aleti:SARANGİ
  Hindistan’da aşağı kast üyeleri arasında çalınan halk kemanı:SARİNDA
  Hindistan’da dinsel bayramlarda oynan ezgili, danslı halk oyunu:YATRA
  Hint Müziğinde, uzun sapında perde aralığı olmayan bir çalgı:TAMBURİ
  Hint müziğine özgü bir tür obua:ŞANAY
  Hint müziğine özgü telli bir çalgı:VİNA-SARANGİ
  Hint müziğine özgü vurmalı bir çalgı:ZARB
  Hint müziğine özgü, uzun saplı bir tür lavta:MAYARİ
  Hint müziğine özgü, zurnaya benzer üflemeli çalgı:ŞAHNAY
  Hint müziğine özgü, lavta ailesinden bir çalgı:SAROD
  Hint ve Pakistan müziğinde, algılanabilen en küçük ses aralığı:BRUTİ
  Hristiyan kiliselerinin bir çeşit solo vokal parçası:PSALM
  Irak Türkmenleri arasında yaygın bir bestenin adı:US
  İcranın ılımlı bir tempoda olması gerektiğini belirten müzik terimi:MODERATO
  İç Anadolu’ya özgü halay türü bir halk oyunu:ÜÇAYAK
  İçli, duygulu, romantik içerikli, özgürce bestelenmiş müzik parçası:NOKTRÜN
  İki ağızlı küçük tulum, gayda:CABRETA
  İki değnekle vurularak çalınan bir çalgı:KSLİFON
  İki notanın, çok yumuşak şekilde, birbirine bağlanarak çalınması:LEGATO
  İki sopayla çalınan, fıçı biçiminde Japon davulu:TAYKO
  İki veya dört zamanlı Macar halk dansı:ÇARDAŞ
  İkiliUO
  İlk defa Hans von Wolzogen tarafından kullanılan müzikli dramlara ait bir tür kompozisyon tekniği:LEITMOTIV
  İlk sesin, içindeki havanın titreşmesiyle oluştuğu çalgıların ortak adı:AEROFON
  İngiliz kaynaklı, hızlı dans:JİG
  İnsan sesiyle ezgili sesler çıkarma,müzik yapıtlarını seslendirme sanatı:ŞAN
  İpekten onüç telli Japon çalgısı:KOTO
  İran müziğine özgü, lavtaya benzer telli bir çalgı:RUD
  İri gövdeli ve kısa saplı bir tambura türü:ÇÖĞÜR
  İrlanda’da yaygın olan ve genellikle tek başına yapılan halk dansı:JİG
  İsa’nın haçlanması ile ilintili kutsal metin üzerine koro, solo şarkılar ve çalgı eşliği için bestelenen bir tür oratoryo:PASSION
  İskandinav ülkelerine özgü üflemeli bir çalgı:LUR
  İspanyol müziğindeki ulusalcılık akımının önderlerinden biri olan ünlü besteci ve piyanist:GRANADOS
  Jamiakadan yayılmış, iki zamanlı bir dans:KALİPSO
  Japon müziğine özgü bir tür flüt:NOKAN
  Japon müziğine özgü kısa ve çift kamışlı nefesli çalgı:HİÇİRİKİ
  Japon ulusal marşına verilen ad:KİMİGAYO
  Japonlar’ın kanuna benzeyen çalgıları:KOTO
  Jig’e benzer İtalyan dansı:FORLANA
  Sitemize Destek İçin Lütfen Alexa Toolbar Yükleyiniz.


  >>Taklitler Asıllarını Yüceltir. <<

  Taklitlerimizden Sakınınız. Copyright © 2009 ForumFokurtu.CoM
 4. #4
  R@ZoR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Administrator
  Üyelik tarihi Jan 2009
  Nereden ForumFokurtu Toprakları
  Mesajlar 8.497
  Blog Entries
  46
  Bahsedilmiş
  2
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: Müzik-Dans Terimleri Bulmaca Sözlüğü

  1671-1750 yılları arasında yaşayan ve senfoni üslubunun hazırlayıcılarından biri olan ünlü İtalyan besteci:ALBİNONİ
  1866-1901 yılları arasında yaşayan ve güftelerini de kendisinin yazdığı şarkılarıyla tanınan bestecimiz:NURİ ŞEYDA
  1873-1943 yılları arasında yaşayan ve Rus romantizminin son temsilcisi olan ünlü besteci:RAHMANİNOV
  1960′lardaki “pop sanat” akımının öncülerinden olan ünlü ABD’li sanatçı:ANDYWARHOL
  1960′ların başkaldırı müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olan ABD’li şarkıcı ve besteci:BOBDYLAN
  1960′lı yıllarda Jamaika’da doğan ve daha sonra reggae’ye dönüşen müzik türü:SKA
  1970′lerdeki Siyah uyanışın simgelerinden biri olan ve “reggae” müziğini tüm dünyaya tanıtan Jamaikalı şarkıcı ve besteci:BOB MARLEY
  1970′li yıllarda “hard rock” türünün en önemli temsilcisi olan ünlü İngiliz müzik topluluğu:LEDZEPPELİN
  1972′de “Devlet Sanatçısı” unvanını alan ve uluslararası bir üne sahip olan piyanistimiz:GÜLAY UĞURATA
  1979 yılından sonra Londra Senfoni Orkestrası’nın Birinci Şefi olarak çalışan, orkestra ve müzik direktörü:CLAUDİO ABBADO
  1980′de öldürülen, Beatles topluluğunun beyni olarak bilinen ingiliz besteci:JOHN LENNON
  1990′da Amerika’da, Albüm satışlarıyla Altın Küre Ödülünü alan Küba doğumlu Latin şarkıcı:GLORİA
  1996′da bir uçak kazasında ölen hafif müzik bestecimiz:ONNO TUNÇ
  1999′da çıkardığı ”Supernatural” albümüyle 14 milyon satan Meksika’lı sanatçı:CARLOS SANTANA
  20. yüzyıl müziğinin önemli yaratıcılarından, Macar besteci, etnomüzikolog ve piyanist(1881-1945):BELA BARTON
  8. yüzyılda İtalya’da doğan nalaylı ve eğlendirici opera türü:BUFFA
  ABD’de her yıl tekrarlanan efsanevi bir konser:WOODSTOCK
  ABD’li ünlü bir rock müzik grubu:REM
  Ada’nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun”, “Bir kuş olup uçuversem gönlümün tahtına”, “Yâdımda o sevdalı yeşil didelerin var” gibi şarkılarının yanı sıra klarnet virtüözü olarak da tanınan bestecimiz:ŞÜKRÜ TUNAR
  Afrika kökenli bir Amerikan müziği:CAZ
  Afrika kökenli bir dans:BAMBULA
  Afrika müziğine özgü, ağaç gövdelerinden yapılan bir tür ksilofon:AMADİNDA
  Afrika müziğine özgü, ağaçtan yapılma ve silindir biçiminde bir el davulu:NGOMA
  Afrika’dan zenciler tarafından getirildiği sanılan ağır bir Küba dansı:HABANERA
  Afrika’ya özgü, testiye benzer vurmalı bir çalgı:UDU
  Afyonkarahisar yöresine özgü bir halk oyunu:FADİK
  Ağaç dallarından yapılan düdük:SİPSİ
  Ağır ritimli bir İspanyol dansı:BOLERO-SARABANDA
  Ağır tempoda başlayıp giderek hızlanan, gruplarca zincir ya da daire biçiminde oynana bir Yunan dansı:SİRTAKİ
  Akardeon’a benzer bir çalgı:GORMON
  Akşam müziği:SERENAD
  Akustik ölçü birimiESİBEL
  Alaturka müziğimizde kullanılan vurmalı çalgı:BENDİR
  Alaturka müzik kurallarını inceleyen yapıt:EDVAR
  Alaturka müzikte kullanılan bir tür zilsiz tef:BENDİR
  Alaturka müzikte tempo:USUL
  Almanca şarkı anlamında kullanılan sözcük:LİED
  Altay Türklerinde “şarkı, türkü” anlamında kullanılan sözcük:KOJAN:KOJAN
  Amerika zencilerinin çaldığı gitar biçiminde beş ya da daha çok teli olan bir müzik aygıtı:BANÇO-BANJO
  Amerika zencilerinin çaldığı gitar biçiminde bir müzik aleti:BANÇO
  Amerika, Avustralya ve Yeni Gine’de kullanılan, bir sicimin ucunda döndürülen iki tahta parçasından oluşan müzik aracı:ROMB
  Amerika`lıların Gitar şeklinde 5 veya daha fazla telli müzik çalgıları:BANJO
  Anadolu’ya özgü bir halk oyunu:TAMZARA
  Andalucia halk şarkıları, dansları ve müziği:FLAMENKO
  Angola’ya özgü, ağaçtan yapılan silindir biçimli bir el davulu:NGOMA
  Ankara ve yöresine özgü iki kişiyle oynanan ağır ritimli bir halk oyunu:FİDAYDA
  Ankara yöresine özgü bir halk oyunu:FİDAYDA
  Antil adalarına özgü halk şarkısı:KALİPSO
  Arap müziğini andıran ve kötü yazgıyı konu edinen bir müzik türü:ARABESK
  Arapların “rebab” denilen müzik aletine çok benzeyen bir çalgı:REBEC-REBEK
  Arjantin kökenli bir şarkı:MILANGO
  Arjantin ve Uruguay kökenli bir müzik ve dans türü:MİLONGA
  Armut biçiminde ve ipektelli Vietnam lavtası:TİBA
  Arp çalgısını andıran telli bir çalgı:ÇENK-TUKAN
  Artvin yöresinde özgü, “düz horon” da denilen bir halkoyunu:VARAGELE
  Asıl adı “Suna” olup özellikle atışmalarıyla tanınmış kadın halk ozanımız:ATESULTAN
  Aşırılığa kaçmayan, kesin vuruşlu hızlı tempo:GİUSTO
  Azerbaycanlı meşhur pop şarkıcı, bestekâr ve aktrist:AYGÜN KAZIMOVA
  Bade-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan”, “Kız sen geldin Çerkeş’ten” gibi şarkılarıyla tanınmış kadın bestecimiz:FAİZE ERGİN
  Bağlamaya benzer bir Yunan çalgısı:BUZUKİ
  Bağlamayı mızrap yerine parmaklarla çalmak:ŞELPE
  Balede kullanılan bir dans figürü:EKAR
  Balede modern dansın öncülerinden biri olmuş, boynundaki eşarbın bindiği otomobilin tekerleğine dolanmasıyla boğularak ölmüş ünlü ABD’li kadın dansçı:İSADORA DUNCAN
  Balıkesir çevresinde oynanan bir halk oyunu:BENGİ
  Balıkesir yöresine özgü bir halkoyunu:NİNNARE
  Balkan ülkelerinde kullanılan ve zurnaya eşlik eden, iki yanı deri kaplı büyük davul:TUPAN
  Bandolarda ve caz topluluklarında kullanılan bir tür üflemeli çalgı:SAKSAFON
  Bariton veya tenor ses veren, bakırdan yapılmış çalgı:FANYOL
  Batı Afrika savanlarında çok rastlanan tek telli, solo ya da eşlikte kullanılan ilkel yaylı çalgı:GOGE
  Batı Asya da yaşayan Türk soylu bir halk:AZERİLER
  Batı Hint Adaları’na özgü, 1950-70 yılları arasında çok popüler olan 2/4 lük ölçüde bir müzik ve dans türü:CALYPSO
  Batı Müziğinin şan tekniğinden yararlanarak geliştirdiği özgün bir üslupla halk türkülerini yorumlamasıyla tanınmış müzik sanatçımız:RUHİ SU
  Beethoven ‘in tek operası:FİDELİO
  Belirli bir biçimde olmayan, hafif, ve kısa süreli bir müzik parçası:BAGATELLA
  Belli bir melodi olmadan konuşma biçimiyle söylenen müzikli anlatı:RESİTATİF
  Besteci:KOMPOZİTÖR
  Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzük eseri:OPUS
  Besteciyi kesin bir kalıp biçimine uymak zorunda bırakmayan, genellikle duygusal parçalara verilen ad:ROMANCE
  Beş çalgı, yada beş ses için müzik:KUİNTET-KENTET
  Bızbız’da denilen ve davula sol elle vurulan ince değnek:ZİBZİBİ
  Bin dokuz yüz altmışlı yıllarda doğan ve daha sonra reggae’ye dönüşen Jamaika müziği:SKA
  Bir ağızlık, kendi üzerine dolanmış koni biçiminde uzun bir boru ve ağzı genişçe açılan bir kulaklıktan oluşan üflemeli bakır çalgı:KORNO
  Bir akor meydana getiren seslerin birbiri ardından eşit aralıklarla çalınması:ARPEJ
  Bir başlangıç melodisinin belirli bir zaman aralığında tekrar edilmesine dayanan müzik biçimi:KANON
  Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi:SKALA-ISKALA
  Bir bestenin sonuna konan bitiş bölümü:CODA
  Bir besteyi oluşturan temel motif:TEMA
  Bir caz üslubu (1940’larda ortaya çıktı):BOP
  Bir çalgı topluluğunda en ince sesleri veren müzik araçları:SOPRANO
  Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama:AKORT
  Bir çift dansçının oynadığı, hızlı tempoda kastanyet eşlikli İspanyol dansı:JOTA
  Bir çok kişi tarafından el ele tutuşarak oynanan bir halk oyunu:HORA
  Bir dizi çelik dilden oluşan vurmalı çalgı:VİBRAFON
  Bir halk oyunumuz:KÖÇEKÇE-MENGİ-MEYROKİ-DELİLO-GÜVENDE-OĞUZLU-SEPE-MAYA-ALMADERE-DÜZAYAK
  Bir halk türküsü:MAYA
  Bir İspanyol dansı:BOLERO
  Bir kadın ve bir erkek sesin sözleri dönüşümlü olarak okudukları hafif müzik parçasıUETTO
  Bir kişi tarafından söylenen veya çalınan müzik parçası:SOLO
  Bir konserde dinleyicilerin, parçanın tekrarını veya ek parça istemeleri:BİS
  Bir müzik makamından diğerine geçiş:MODULATİON
  Bir müzik parçasına giriş olarak çalınan kısa beste:PRELÜD
  Bir müzik parçasını kısa ve çarpıcı görüntülerle sunan film:KLİP
  Bir müzik parçasını seslendiren türlü çalgılardan kurulu topluluk:CAPELLA
  Bir müzik parçasının ağırca çalınacağını bildiren terim:ANDANTE
  Bir müzik parçasının derin bir duygu verilerek çalınmasına verilen ad:ANİMA
  Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alet:METRONOM
  Bir müzik parçasının istek üzerine tekrar çalınması:BİS
  Bir müzik parçasının son bölümü:FİNAL
  Bir müzik parçasının toplu halde çeşitli çalgıların ve vokallerin katılımıyla sunulması:CAPELLA
  Bir müzik parçasının, izleyicilerin isteği üzerine tekrar çalınması:BİS
  Bir müzik topluluğunun yada sanatçının hazırlamış olduğu parçalar:REPERTUAR
  Bir müzik yapıtında kimi bölümlerin çok güçlü çalınması gerektiğini belirtir:FORTİSSİMO
  Bir müzik yapıtında kullanılmaya elverişli tüm seslerin oluşturduğu dizi:SKALA
  Bir müzik yapıtında, bitiş etkisi yapan armonik zincirlemeler bütünü:KADANS-DURGU
  Bir nota yada bir akorun çok hızlı olarak tekrarı:TREMOLO
  Bir notanın bir üstteki notayla çok hızlı olarak sıralanması:TRİL
  Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret:BEMOL
  Bir notayı yarım aralık tizleştiren işaretİYEZ
  Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota defteri:PARTİSYON
  Bir orkestra ya da koroda ayni partiyi seslendiren, güçlendirme için çalan takviye çalgılar:RİPİENO
  Bir orkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm:TUTTİ
  Bir ortaçağ çalgısı:JİG
  Bir parça çalınır veya söylenirken yapılan nota yanlışlığı:FALSO
  Bir parça görkemli bir biçimde ve ağır tempoyla çalınarak:MAESTOSO
  Bir parçanın acılı bir duyguyla çalınacağını anlatır:APPASSİONATO
  Bir parçanın ağır çalınacağını belirten müzik terimi:LENTO
  Bir parçanın ağır ve görkemli çalınacağını veya söyleneceğini anlatan müzik terimi:LARGO
  Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır:ANİMATO
  Bir parçanın canlı, neşeli ve hızlı çalınacağını belirten müzik terimi:ALLEGRO
  Bir parçanın görkemli ve ağır bir tempoyla çalınacağını anlatır:MAESTOSO
  Bir parçanın hızının arttırılacağını bildiren terim:ACCELERANDO
  Bir parçanın hızlı, sarsıntılı, heyecanlı çalınacağını anlatır:ACITATO
  Bir parçanın largodan çabuk ve hafif çalınacağını anlatır:LARGETTO
  Bir parçanın notalarını ara vermeden birbirine bağlayarak:LEGATO
  Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını belirten müzik terimi:LEGATO
  Bir parçanın sevimli ve ruhu okşayıcı biçimde çalınacağını anlatır:AMABİLE
  Bir parçanın yumuşak ve tatlılıkla çalınacağını belirtir:AFFETUOSO
  Bir sesin yarım ses kalınlaşacağını belirten nota işareti:BEMOL
  Bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretiİYEZ
  Bir şiirde şarkı olarak söylenmek üzere yapılmış beste:LIED
  Bir temanın seste sunulduğu ve sonra öbür seslerin birbiri ardından benzetiş yoluyla temayı izlediği bir müzik yapıtı:FÜG
  Bir tür halk dansı:SİRTO
  Bir tür halk türküsü:MAYA
  Bir tür İspanyol opereti.:ZARZUELA
  Bir tür org:LATERNA
  Bir uzun bir de kısa kamıştan oluşan, üflemeli bir çalgı:ARGUL
  Bir ya da bir çok yazarın eserlerinden seçilerek derlenmiş parçalar:ANALEKT
  Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oynanan bir halk oyunu:HORA
  Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaygınlaşan dans türü:ÇARLİSTON
  Blues müziğine özel rengini veren ve doğal nota ile bemol arasında yer alan ses:MAVİNOTA
  Bohemya kaynaklı, hızlı tempolu dans:POLKA
  Bohemyadan doğma çabuk tempolu bir tür ulusal dans:POLKA
  Boyu genellikle 60cm’yi geçmeyen küçük gitar:UKULELE
  Brezilya’ya özgü bir dans:SAMBA
  Bursa yöresine özgü bir halkoyunu:GÜVENDE
  Büyük boyda Hint davulu:MATATAN
  Büyük davul tokmağı:BALABAN
  Büyük flütten bir oktav tiz ses çıkardığı için bazen küçük flüte verilen ad:FLAUTİNO
  Büyük orglarda ayak tuşu:PEDAL
  Büyük savaş davulu:KÖS
  Büyüklerine göre, tınıları belirli çelik parçacıklara tokmakla vurularak çalınan, ses boyutları beş oktava dek ulaşan çalgı:GLOCKENSPİEL
  Can sıkan çalgı ya da hoşa gitmeyen müzik:ZIRILTI
  Canlı:VİVACE
  Cava ve Bali adalarına özgü, vurmalı çalgılardan oluşan orkestra:GAMELAN
  Caz müziği çalan orkestra:CAZBANT
  Caz müziğinde kullanılan ve elle vurularak çalınan, yan yana iliştirilmiş iki küçük davul:BONGO
  Caz müziğinde parçayı çalgıcılardan birinin sürdürmesi için orkestranın susması:BREAK
  Caz müziğinde şarkı söylerken belirli anlamı olmayan tek bir hece ya da sesi, bir çalgıya benzetirmişçesine seslendirmek:SCAT
  Caz müziğinin önde gelen sanatçılarından olan ünlü ABD’li şarkıcı ve piyanist:RAY CHARLES
  Caz Müziğinin ünlü tenor saksafoncusu ve orkestra şefi olan ABD’li müzisyen(1927-91):STAN GETS
  Caz tarihinin en büyük doğaçlamacısı olarak bilinen ABD’li Alto saksofoncu, besteci ve caz orkestra şefi:CHARLİE PARKER
  Caz tarihinin en büyük doğaçlamacısı ve “bebop” akımının babası olarak kabul edilen, yaşamı Clint Eastwood’un “Bird” adlı filmine konu olan ABD’li saksofoncu ve besteci:CHARLİE PARKER
  Cazda, blues tarzının önde gelen siyahi gitaristi:BBKİNG
  CD player’da diskin alındığı tepsi:TRAY
  Cenaze marşı:FENEBRE
  Cezayir’de doğan ve Arap müziğiyle Batı müziğinin karışımı olan müzik türü:RAİ
  Çabuk tempolu bir Napoli dansı:TARANTELLA
  Çabuk, çok çabuk bir tempo ile:PRESTO
  Çalgı eşliği olmayan koro:ACAPELLA
  Çalgı eşliğinde oynamayı meslek edinmiş kadın:ÇENGİ
  Çalgı teli:KİRİŞ
  Çalgı ve ses müziğinde bir tür sunuş:VIBRATO
  Çalgı ya da ses için bestelenmiş, serbest biçimde parça:KAPRİÇYO
  Çalgı yada ses bölümlerinin birlikte okunmasını sağlamak amacıyla birbiri üstüne sıralanış notası:PARTİSYON
  Çalgıcılara verilen verilen para ya da bahşiş:ALATURA
  Çalgıcıların kullandığı bahşiş:ALATURA
  Çalgıç, mızrap:TEZENE-PENA
  Çalgılar giderek daha yüksek ses verecek biçimde çalınma durumu:KREŞENDO
  Çalgılarda ve insan seslerinde süslü geçişler:KOLORATURA
  Çalgısız olarak, çeşitli perdelerde, bir kaç sözle söylenen şarkı:MADRİGAL
  Çaykovski’ nin bir bale müziği:FINDIKKIRAN
  Çaykovski’nin son yapıtı olan opera:YOLANTA
  Çek besteci Antoni Dvorak’ın yazdığı bir opera:RUSALKA
  Çek besteci Janacek’in tanınmış bir operası:JENUFA
  Çengilerin dans ederken çaldığı, zilleri gibi kasnağı da madenden yapılmış küçük ve derisiz tef:CASANA
  Çeşitli ülkelerin verdiği konserlerle uluslararası bir üne sahip olan ve 1973′te “devlet sanatçısı” unvanını alan kadın kemancımız:AYLA ERDURAN
  Çin müziğine özgü bir tür flütİ
  Çin müziğine özgü dört veya beş telli lavta:PİPA
  Çingene müziği:ZİGANKA-ZİNGARA-ZİGEUNER
  Çoğunlukla Amerikan gezginci halk şarkıcılarının kullandığı beş, yada daha çok telli çalgı:BANÇO
  Çok eski bir geçmişi olan ve kimi Şinto törenlerinde yapılan dinsel Japon dansı:KAGURA
  Çok eskiden kullanılan bir tür nefesli saz:LURE
  Çok hızlı değil:TROPPO
  Çok kıvrak bir Küba dansı:HABANERA
  Çok sesli bir tür müzik parçası:FUGE-KANON
  Çok sesli müzikte bir beste türü:FÜG
  Çok sesli şarkı:CANZONE
  Sitemize Destek İçin Lütfen Alexa Toolbar Yükleyiniz.


  >>Taklitler Asıllarını Yüceltir. <<

  Taklitlerimizden Sakınınız. Copyright © 2009 ForumFokurtu.CoM

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
ForumFokurtu.CoM

Url List Google Sitemap

Sitemiz; hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. 5651 sayılı yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple sitemiz, "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri abuse[at]forumfokurtu[dot]com mail adresinden yada İletişim bölümünden bizlere ulaşabilirler.