Login now! Register Now!
Forgot Password?    Facebook Platformu
Join us for some milk and cookies! Selam sevgili ziyaretçimiz. Sitemize üye olmadığınız veya giriş yapmadığınızı görüyorum :)
Forumun avantajlarından yararlanmak için üye olun veya giriş yapın :)
üyeol,üye olmak için tıkla,kayıt ol
Üye olmak zorunda değilsiniz,Linkler Açıldıl

Etiketlenen üyelerin listesi

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5
I.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI 1- Meşrutiyetin 2.kez ilan edilmesini sağlayan sebepler nedir? 2- Jön Türklerin Kurduğu İttihat Ve Terakki Cemiyetinin Amacı Neydi? Yazınız. 3- I.Balkan savaşının sebepleri nelerdir? Maddeler halinde Yazınız. 4- Almanya neden Osmanlıyı savaşa kendi yanında sokmak istiyordu? Yazınız. 5- İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmalarının sebepleri nelerdir? 6-
 1. #1
  Administrator By-BoykA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden
  TÜRKİYE
  Mesajlar
  14.262
  Blog Entries
  8
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Post 11.sınıf inkilap yazılı soruları

  I.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

  1- Meşrutiyetin 2.kez ilan edilmesini sağlayan sebepler nedir?
  2- Jön Türklerin Kurduğu İttihat Ve Terakki Cemiyetinin Amacı Neydi? Yazınız.
  3- I.Balkan savaşının sebepleri nelerdir? Maddeler halinde Yazınız.
  4- Almanya neden Osmanlıyı savaşa kendi yanında sokmak istiyordu? Yazınız.
  5- İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmalarının sebepleri nelerdir?
  6- Çanakkale zaferinin önemi nedir? Yazınız.
  7- Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli 3 maddesini yazınız.
  8- İzmir ne zaman kim tarafından işgal edilmiştir? Yazınız.
  9- Milli Varlığa Düşman Cemiyetler nelerdir? Yazınız.
  10- Kurtuluş Savaşının amacı ve yönteminin ilk kez ilan edildiği belge hangisidir? Yazınız.

  NOT: Her soru 10 puan ve süre 40 dakikadır

  T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

  1- Meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesinde başrolü oynayan cemiyet hangisidir yazınız.
  2- II. balkan savaşı sonunda Osmanlının imzaladığı anlaşmalar hangileridir? Yazınız.
  3- Fransız ihtilalinin Osmanlı devleti üzerindeki olumsuz etkisi nedir kısaca yazınız.
  4- Trablusgarp savaşının nedenini yazınız.
  5- Zararlı cemiyetleri yazınız.
  6- I. Balkan savaşına katılan devletler hangileridir? Yazınız.
  7- I. Dünya savaşına Osmanlı Devletinin katılma amacı nedir?
  8- I. Dünya savaşı sonunda imzalanan anlaşmaları devletleriyle birlikte yazınız.
  9- I. Dünya savaşının sonuçlarını yazınız.
  10- Mondros Ateşkes anlaşmasının 7. ve 24. maddelerini açıklayınız.  1.dönem 2.yazılı

  Adı :
  Soyadı :
  Sınıfı :
  No :

  1-Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya
  hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden
  çıkmıştır?
  A)Balkan Savaşları
  B)1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları
  C)I.Dünya savaşı
  D)Trablusgarp savaşı
  E)Kurtuluş savaşı

  2-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
  A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
  B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
  C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
  D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
  E)Türklere kesin egemenlik tanınacak,Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.

  3-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?
  A)A)Kafkas Cephesi B)Irak Cephesi
  C)Filistin Cephesi D)Galiçya Cephesi
  E)Çanakkale Cephesi

  4-Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
  A) Çanakkale Savaşı’nın Kazanılması.
  B)Derne’de İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.
  C)Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması.
  D)Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması.
  E)Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.

  5-Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş
  Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A)Anadolu’nun ve Trakya’nın her yanında
  duyurulmuş olması.
  B)Halkı düşmanlara karşı silahlı direnişe
  çağırmış olmasından.
  C)işgallerin başlamasını izleyen günlerde
  hazırlanmış olmasından.
  D)Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini
  belirtmesinden.
  E)İstanbul hükümetine karşı bir hareket niteliği
  taşımasından.

  6-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes
  Antlaşmasından sonra Türk ulusu’nu tehlikelere
  karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla
  Havza ve Amasya’da genelgeler yayınlamıştır.
  Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili
  Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?

  A)Anadolu’da itilaf Devletlerine karşı
  protesto ve mitingler yapılması
  B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf
  Devletlerinin isteklerine uymaması
  C)Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul
  Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
  D)Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
  E)ilk TBMM’ne Osmanlı mebuslar meclisi
  Üyelerinin de alınması

  7-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler
  kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.
  Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlan-
  masına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmış-
  tır?
  A)Erzurum Kongresi B)Sivas Kongresi
  C)Alaşehir Kongresi D)Balıkesir Kongresi
  E)Edirne Kongresi

  8-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal
  iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık
  ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü
  de yer almıştır.
  Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle
  bir karar alınmasının temel nedeni
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması
  B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması
  C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi
  D)Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç
  duyması
  E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi

  9-Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin
  Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak
  oluşturulmuştur?

  A)İngiltere B)Fransa C)Yunanistan
  D)Rusya E)İtalya

  10-Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi
  ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
  A)Misak-ı Milli belgesiyle
  B)Amasya Genelgesiyle
  C)Sivas Kongresi kararlarıyla
  D)ilk TBMM kararlarıyla
  E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

  11-Mustafa Kemal Anayurdun parçalanması
  tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre
  yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
  Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk
  amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Saltanatı kaldırmak
  B)Yeni bir anayasa hazırlamak
  C)Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek
  D)Cumhuriyeti ilan etmek
  E)Halifeilği kaldırmak

  12-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
  Meclisi’nin onayından geçmiştir?
  A)Takrir-i Sükun Kanunu
  B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
  C)Misak-ı Milli
  D)istiklal Mahkemeleri
  E)Tekalif-i Milliye Emirleri  13- II.TBMM’nin açılması
  III.Düzenli ordunun kurulması
  IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi
  V.Lozan Barışının İmzalanması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına yöneliktir?
  A)I. B)II C)III D)IV E)V

  14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
  A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
  C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
  E)Tekalif-i Milliye

  15-Aşağıdakilerden hangisine, İstanbul ve TBMM birlikte katılmışlardır?
  A)Sevr Antlaşması B)Lozan Görüşmeleri
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)San Remo Konferansı

  16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da Özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?
  A)Amasya Görüşmelerine
  B)Amasya Genelgesine
  C)Londra Konferansı kararlarına
  D)Misak-ı Milli’ye
  E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına

  17-TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki
  Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?
  A)İngiltere B)Almanya
  C)Sovyet Rusya D)Fransa
  E)italya

  18-Yunan Kuvvetlerinin ilk kez Türk düzenli birlikleriyle karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A)I. İnönü Savaşı B)Aslıhanlar Savaşı
  C)II. İnönü Savaşı D)Sakarya Savaşı
  E)Büyük Taarruz

  19-Çerkez Ethem ve Kadeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan yunanlılar
  Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.
  Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Eskişehir ve Kütahya B)II.İnönü
  C)I.İnönü D)Sakarya
  E)Dumlupınar

  20-TBMM’nin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?
  A)Lozan Barış Antlaşmasın B)Ankara Antlaşması
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

  21-İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
  Gümrü Moskova Ankara
  A)Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
  B)Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
  C)Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
  D)Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
  E)Fransa Sovyet Rusya Ermenistan


  22-Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk islam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İran B)Irak
  C)Suriye D)Afganistan
  E)Pakistan

  23-Mustafa Kemal’ Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi muharebeden sonra verilmiştir?
  A)I.İnönü Muharebesi
  B)II.İnönü Muharebesi
  C)Sakarya Meydan Muharebesi
  D)Kütahya Eskişehir Muharebesi
  E)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  24-Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili maddesi Türk ekonomisinin gelişmesindeki engelleri
  ortadan kaldırmıştır?
  A)Ege Adaları B) Yabancı Okullar
  C)Kapitülasyonlar D)Nüfus Mübadelesi
  E)Patrikane

  25-Türk Kurtuluş Savaşını sona erdiren Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mondros Ateşkes Antlaşması
  B)Sevr Antlaşması
  C)Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D)Kars Antlaşması
  E)Lozan Barış Antlaşması
  1.dönem 2.yazılı soruları


  1.Anadolu'da TBMM hükümetine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerini açıklayınız.

  2.Sevr Barış Antlaşması'nın hukuken geçerli olmamasını sağlayan nedenler nelerdir?

  3. Lozan Barış Antlaşması'nın yeni Türk Devleti tarafından önemi nedir?

  4.Çerkez Ethem isyanını açıklayınız.

  5.Kuva-yı İnzibatiye ne anlama gelmektedir?Amacı ve kimler tarafıdan kurulduğunu belirtiniz

  6. TBMM'nin ilk siyasi zaferi hangi antlaşma ile olmuştur?Açıklayınız.

  7. Düzenli Ordu kurulmasının nedenlerini açıklayınız.

  8.Türkiye İktisat Kongresi'nin önemini açıklayınız.

  9.Devletçiliğin ekonomiye ve liberalizme bakış açısını açıklayınız.

  10.Misak-ı Milli'nin aldığı kararlardan en önemli 2 tanesini yazınız.

  Fazla Kaptırma Kendini Sanal Aleme Yalan Olup Çıkarsın Sözlerinle!

 2. #2
  Administrator By-BoykA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden
  TÜRKİYE
  Mesajlar
  14.262
  Blog Entries
  8
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart

  2.dönem 1.yazılı soruları


  1.İnkılap,fırka,tevhid kelimelerinin anlamlarını açıklayınız.

  2.TBMM Medeni Kanunu hazırlarken hangi ülkenin kanunlarını örnek almıştır?

  3.Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun yeni Türkiye Cumhuriyeti açısından önemini açıklayınız.

  4.Halifeliğin kaldırılmasının tarih sahnesindeki önemi nedir?

  5.Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılış sebeplerini açıklayınız.

  6.Mecellenin Türk toplumundaki yeri nasıldır?Açıklayınız.

  7.Türk dilinin gelişimi için yapılan çalışamaları açıklayınız.

  8.Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan medreseler niçin zamanla bozulmaya uğramıştır?

  9.Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılmasının yeni Türk Devleti açısından önemini açıklayınız.

  10.Türk kuvvetleri Kuvay-ı Milliye'den düzenliye orduya nasıl geçiş yapmıştır?


  2.dönem 1.yazılı
  S-1-Lozan Barış Antlaşması’nda alınan hangi kararlar,Yeni Türk Devleti’nin ekonomik alanda egemenlik haklarını güçlendirmiştir?(10 PUAN)

  S-2-Aşağıdaki gelişmelerin hangi olayın sonucunda meydana geldiğini yazınız.(10 PUAN)
  -Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması:
  -Rusya ile Moskova Antlaşması’nı imzalanması:
  -Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü:
  -Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması:
  -Meclis Hükümeti Sisteminden Kabine Sistemine geçiş:

  S-3- A)TBMM ,Yasama ve Yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.
  B)Meclis ,3 ay süre ile bütün yetkilerle M.KEMAL’i Başkomutan seçmiştir.
  Milli mücadele döneminde yaşanan bu iki uygulamanın ortak amacı nedir?(5 PUAN)

  S-4-M.KEMAL,Londra Konferansı’ndan Türk milleti lehine bir karar çıkmayacağını bilmesine rağmen delege göndermiştir.M.KEMAL’in bu yolla ulaşmak istediği amaçları yazınız.(10 PUAN)

  S-5- 31 Mart Olayı Bu olayların ortak yönü nedir? ( 5 PUAN)
  Şeyh Sait İsyanı
  Menemen Olayı

  S-6-Aşağıda M.KEMAL’in çok ünlü sözleri verilmiştir.Bu sözlerin hangi olay sırasında söylendiğini yazınız.(10 P)

  “Hatt-ı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı…………………”
  -

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
  -

  “Ordular!İlk hedefiniz Akdeniz’dir.İleri!”
  -

  “İsmet Paşa;Siz orada yalnız düşmanı değil,milletin makus talihini de yendiniz.”
  -

  “Size ben taarruz emretmiyorum.**meyi emrediyorum……………….”
  -
  S-7-Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi ,Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir?(10 PUAN)

  S-8-Aşağıdaki soruda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.(15 PUAN)

  a)Kütahya –Eskişehir Savaşları’nın milli mücadelede yarattığı olumsuz etki …………………………….Savaşı ile giderilmiştir.
  b)………………… ……………… ‘da çözümlenemeyen ……………………… …………………Şeyh Sait İsyanı’nın da etkisi ile aleyhimize sonuçlanmıştır.
  c)Türk kadını ……………………. …………………… ………………..ile sosyal ve ekonomik hayatta hak ettiği yeri kazanmıştır.
  d)Lozan Barış Konferansı’na katılan Türk heyetinden…………………………….ve……………… ………
  konularında kesinlikle taviz vermemeleri istenmiştir.
  e)M.KEMAL,Başkomutan sıfatı ile ilk olarak, ordunun ihtiyacını karşılamak amacı ile …………………………………………..………………… .yayı nlamıştır.

  S-9-Milli Mücadele döneminde yapılan bir çok çalışma,M:KEMAL’in Türkiye’de ulus egemenliğine dayalı bir yönetim kuracağının işareti idi.Ancak,bağımsızlık mücadelesi kazanılıncaya kadar halkın tepkisini çekmemek için Saltanat mak***** dokunulmamıştır.Daha sonra yaşanan hangi gelişme ,M:KEMAL’e bu işi gerçekleştirme fırsatını vermiştir.(10 PUAN)

  S-10- 3 Mart 1924 ‘te çıkarılan kanunla Halifelik kaldırılmış,Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır.Bu uygulamanın amacı nedir?( 5 PUAN)

  S-11-Yeni Türk Devleti’nin Laikleştirilmesi aşamasında aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?(10 PUAN)
  1-Halifeliğin kaldırılması
  2-Yeni Türk Harflerinin kabulü
  3-Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  4-Lozan Anlaşması’nın imzalanması
  5-Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

  2.dönem 2.yazılı  Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz. (15)
  1- Sevr Antlaşması TBMM Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında imzalanan bir antlaşmadır. ( )
  2- TBMM Hükümeti’ni tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. ( )
  3- Atatürk milliyetçiliği dili, dini, ırkı ne olursa olsun kendini Türk gören ve bilen herkesi Türk olarak kabul eder. ( )
  4- Hatay, Lozan Antlaşması sonunda Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır. ( )
  5- Montrö Antlaşması ile Boğazlar Komisyonu kaldırılarak, tüm yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir. ( )
  Aşağıda verilen cümlelerde doğru seçeneği işaretleyiniz. (30)
  1- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilmesi amacına hizmet etmiştir?
  A- Düzenli ordunun kurulması B- Saltanatın kaldırılması C- Laik devlet anlayışı D- Kurtuluş Savaşı E- Lozan Barış Antlaşması

  2- Atatürk ilke ve inkılâplarında, aşağıdaki düşüncelerden hangisinin yeri yoktur?
  A- Devletin bağımsızlığını koruma B- Yönetimde millet egemenliğini benimseme C- Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma
  D- Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini esas alma E- Amaca ulaşmak için her yolu deneme

  3- Türkiye 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olmuş, komşuları ile 1934’te Balkan, 1937’de ise Sadabat paktlarını imzalamıştır.
  Bu bilgilere dayanarak;
  I- Türkiye’nin dış ülkeler arasında saygınlığı artmıştır II- Türkiye’de iç güvenliği tehdit eden sorunlar vardır
  III- Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur IV- Türkiye dış güvenliğini sağlamada zorlanmıştır,
  yargılarından hangisine ulaşılabilir?
  A- I ve II B- I ve III C- II ve III D- II ve IV E- I, III ve IV
  4- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre milleti oluşturan öncelikli unsurlardan biri değildir?
  A- Dil birliği B- Tarih birliği C- Kültür birliği D- Ülkü (amaç) birliği E- Din birliği

  5- Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesini tamamlayan bütünleyici ilkelerden biridir?
  A- Çağdaşçılık B- Millî egemenlik C- Akılcılık ve bilimsellik D- Milli birlik ve beraberlik E- İnsan ve insanlık sevgisi

  6- Türkiye Cumhuriyeti, Türk topraklarını ele geçirmek isteyenlerle sonuna kadar savaşmayı, bağımsızlığına saygı gösteren devletlerle siyasî ilişkiler kurarak anlaşmalar yapmayı kendine temel ilke edinmiştir.
  Buna göre, yeni Türk devletinin dış politikada izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?
  A- Barış içinde yaşama B- Topraklarını genişletme C- Bloklaşmaya son verme D- Rejim değişikliklerini destekleme
  E- Demokrasiyi yayma

  Aşağıda verilen soruları uygun bir şekilde cevaplandırınız

  1- “Atatürkçülük” ne demektir? Tanımlayınız. (10)


  2- Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalar şunlar olmuştur:. (10)  3- Atatürk milliyetçiliğinin temel özellikleri şunlardır: (15)

  *

  *

  *


  *

  *

  *

  *  4- 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Antlaşması’nın hükümleri şunlardır: (12)

  *

  *


  *


  *  5- Laiklik ilkesinin temel özelliklerini belirtiniz. (8)

  *

  Fazla Kaptırma Kendini Sanal Aleme Yalan Olup Çıkarsın Sözlerinle!

 3. #3
  Yeni Üye gel buyana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2012
  Yaş
  20
  Mesajlar
  4
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: 11.sınıf inkilap yazılı soruları

  1-Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya
  hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden
  çıkmıştır?
  A)Balkan Savaşları
  B)1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları
  C)I.Dünya savaşı
  D)Trablusgarp savaşı
  E)Kurtuluş savaşı

  2-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
  A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
  B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
  C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
  D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
  E)Türklere kesin egemenlik tanınacak,Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.

  3-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?
  A)A)Kafkas Cephesi B)Irak Cephesi
  C)Filistin Cephesi D)Galiçya Cephesi
  E)Çanakkale Cephesi

  4-Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
  A) Çanakkale Savaşı’nın Kazanılması.
  B)Derne’de İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.
  C)Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması.
  D)Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması.
  E)Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.

  5-Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş
  Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A)Anadolu’nun ve Trakya’nın her yanında
  duyurulmuş olması.
  B)Halkı düşmanlara karşı silahlı direnişe
  çağırmış olmasından.
  C)işgallerin başlamasını izleyen günlerde
  hazırlanmış olmasından.
  D)Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini
  belirtmesinden.
  E)İstanbul hükümetine karşı bir hareket niteliği
  taşımasından.

  6-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes
  Antlaşmasından sonra Türk ulusu’nu tehlikelere
  karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla
  Havza ve Amasya’da genelgeler yayınlamıştır.
  Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili
  Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?

  A)Anadolu’da itilaf Devletlerine karşı
  protesto ve mitingler yapılması
  B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf
  Devletlerinin isteklerine uymaması
  C)Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul
  Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
  D)Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
  E)ilk TBMM’ne Osmanlı mebuslar meclisi
  Üyelerinin de alınması

  7-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler
  kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.
  Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlan-
  masına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmış-
  tır?
  A)Erzurum Kongresi B)Sivas Kongresi
  C)Alaşehir Kongresi D)Balıkesir Kongresi
  E)Edirne Kongresi

  8-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal
  iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık
  ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü
  de yer almıştır.
  Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle
  bir karar alınmasının temel nedeni
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması
  B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması
  C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi
  D)Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç
  duyması
  E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi

  9-Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin
  Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak
  oluşturulmuştur?

  A)İngiltere B)Fransa C)Yunanistan
  D)Rusya E)İtalya

  10-Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi
  ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
  A)Misak-ı Milli belgesiyle
  B)Amasya Genelgesiyle
  C)Sivas Kongresi kararlarıyla
  D)ilk TBMM kararlarıyla
  E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

  11-Mustafa Kemal Anayurdun parçalanması
  tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre
  yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
  Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk
  amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Saltanatı kaldırmak
  B)Yeni bir anayasa hazırlamak
  C)Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek
  D)Cumhuriyeti ilan etmek
  E)Halifeilği kaldırmak

  12-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
  Meclisi’nin onayından geçmiştir?
  A)Takrir-i Sükun Kanunu
  B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
  C)Misak-ı Milli
  D)istiklal Mahkemeleri
  E)Tekalif-i Milliye Emirleri  13- II.TBMM’nin açılması
  III.Düzenli ordunun kurulması
  IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi
  V.Lozan Barışının İmzalanması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına yöneliktir?
  A)I. B)II C)III D)IV E)V

  14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
  A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
  C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
  E)Tekalif-i Milliye

  15-Aşağıdakilerden hangisine, İstanbul ve TBMM birlikte katılmışlardır?
  A)Sevr Antlaşması B)Lozan Görüşmeleri
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)San Remo Konferansı

  16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da Özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?
  A)Amasya Görüşmelerine
  B)Amasya Genelgesine
  C)Londra Konferansı kararlarına
  D)Misak-ı Milli’ye
  E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına

  17-TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki
  Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?
  A)İngiltere B)Almanya
  C)Sovyet Rusya D)Fransa
  E)italya

  18-Yunan Kuvvetlerinin ilk kez Türk düzenli birlikleriyle karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A)I. İnönü Savaşı B)Aslıhanlar Savaşı
  C)II. İnönü Savaşı D)Sakarya Savaşı
  E)Büyük Taarruz

  19-Çerkez Ethem ve Kadeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan yunanlılar
  Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.
  Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Eskişehir ve Kütahya B)II.İnönü
  C)I.İnönü D)Sakarya
  E)Dumlupınar

  20-TBMM’nin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?
  A)Lozan Barış Antlaşmasın B)Ankara Antlaşması
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

  21-İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
  Gümrü Moskova Ankara
  A)Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
  B)Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
  C)Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
  D)Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
  E)Fransa Sovyet Rusya Ermenistan


  22-Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk islam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İran B)Irak
  C)Suriye D)Afganistan
  E)Pakistan

  23-Mustafa Kemal’ Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi muharebeden sonra verilmiştir?
  A)I.İnönü Muharebesi
  B)II.İnönü Muharebesi
  C)Sakarya Meydan Muharebesi
  D)Kütahya Eskişehir Muharebesi
  E)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  24-Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili maddesi Türk ekonomisinin gelişmesindeki engelleri
  ortadan kaldırmıştır?
  A)Ege Adaları B) Yabancı Okullar
  C)Kapitülasyonlar D)Nüfus Mübadelesi
  E)Patrikane

  25-Türk Kurtuluş Savaşını sona erdiren Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mondros Ateşkes Antlaşması
  B)Sevr Antlaşması
  C)Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D)Kars Antlaşması

 4. #4
  Yeni Üye gel buyana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2012
  Yaş
  20
  Mesajlar
  4
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: 11.sınıf inkilap yazılı soruları

  1-Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya
  hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden
  çıkmıştır?
  A)Balkan Savaşları
  B)1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları
  C)I.Dünya savaşı
  D)Trablusgarp savaşı
  E)Kurtuluş savaşı

  2-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
  A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
  B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
  C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
  D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
  E)Türklere kesin egemenlik tanınacak,Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.

  3-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?
  A)A)Kafkas Cephesi B)Irak Cephesi
  C)Filistin Cephesi D)Galiçya Cephesi
  E)Çanakkale Cephesi

  4-Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
  A) Çanakkale Savaşı’nın Kazanılması.
  B)Derne’de İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.
  C)Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması.
  D)Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması.
  E)Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.

  5-Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş
  Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A)Anadolu’nun ve Trakya’nın her yanında
  duyurulmuş olması.
  B)Halkı düşmanlara karşı silahlı direnişe
  çağırmış olmasından.
  C)işgallerin başlamasını izleyen günlerde
  hazırlanmış olmasından.
  D)Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini
  belirtmesinden.
  E)İstanbul hükümetine karşı bir hareket niteliği
  taşımasından.

  6-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes
  Antlaşmasından sonra Türk ulusu’nu tehlikelere
  karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla
  Havza ve Amasya’da genelgeler yayınlamıştır.
  Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili
  Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?

  A)Anadolu’da itilaf Devletlerine karşı
  protesto ve mitingler yapılması
  B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf
  Devletlerinin isteklerine uymaması
  C)Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul
  Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
  D)Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
  E)ilk TBMM’ne Osmanlı mebuslar meclisi
  Üyelerinin de alınması

  7-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler
  kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.
  Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlan-
  masına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmış-
  tır?
  A)Erzurum Kongresi B)Sivas Kongresi
  C)Alaşehir Kongresi D)Balıkesir Kongresi
  E)Edirne Kongresi

  8-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal
  iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık
  ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü
  de yer almıştır.
  Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle
  bir karar alınmasının temel nedeni
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması
  B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması
  C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi
  D)Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç
  duyması
  E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi

  9-Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin
  Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak
  oluşturulmuştur?

  A)İngiltere B)Fransa C)Yunanistan
  D)Rusya E)İtalya

  10-Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi
  ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
  A)Misak-ı Milli belgesiyle
  B)Amasya Genelgesiyle
  C)Sivas Kongresi kararlarıyla
  D)ilk TBMM kararlarıyla
  E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

  11-Mustafa Kemal Anayurdun parçalanması
  tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre
  yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
  Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk
  amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Saltanatı kaldırmak
  B)Yeni bir anayasa hazırlamak
  C)Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek
  D)Cumhuriyeti ilan etmek
  E)Halifeilği kaldırmak

  12-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
  Meclisi’nin onayından geçmiştir?
  A)Takrir-i Sükun Kanunu
  B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
  C)Misak-ı Milli
  D)istiklal Mahkemeleri
  E)Tekalif-i Milliye Emirleri  13- II.TBMM’nin açılması
  III.Düzenli ordunun kurulması
  IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi
  V.Lozan Barışının İmzalanması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına yöneliktir?
  A)I. B)II C)III D)IV E)V

  14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
  A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
  C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
  E)Tekalif-i Milliye

  15-Aşağıdakilerden hangisine, İstanbul ve TBMM birlikte katılmışlardır?
  A)Sevr Antlaşması B)Lozan Görüşmeleri
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)San Remo Konferansı

  16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da Özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?
  A)Amasya Görüşmelerine
  B)Amasya Genelgesine
  C)Londra Konferansı kararlarına
  D)Misak-ı Milli’ye
  E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına

  17-TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki
  Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?
  A)İngiltere B)Almanya
  C)Sovyet Rusya D)Fransa
  E)italya

  18-Yunan Kuvvetlerinin ilk kez Türk düzenli birlikleriyle karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A)I. İnönü Savaşı B)Aslıhanlar Savaşı
  C)II. İnönü Savaşı D)Sakarya Savaşı
  E)Büyük Taarruz

  19-Çerkez Ethem ve Kadeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan yunanlılar
  Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.
  Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Eskişehir ve Kütahya B)II.İnönü
  C)I.İnönü D)Sakarya
  E)Dumlupınar

  20-TBMM’nin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?
  A)Lozan Barış Antlaşmasın B)Ankara Antlaşması
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

  21-İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
  Gümrü Moskova Ankara
  A)Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
  B)Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
  C)Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
  D)Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
  E)Fransa Sovyet Rusya Ermenistan


  22-Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk islam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İran B)Irak
  C)Suriye D)Afganistan
  E)Pakistan

  23-Mustafa Kemal’ Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi muharebeden sonra verilmiştir?
  A)I.İnönü Muharebesi
  B)II.İnönü Muharebesi
  C)Sakarya Meydan Muharebesi
  D)Kütahya Eskişehir Muharebesi
  E)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  24-Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili maddesi Türk ekonomisinin gelişmesindeki engelleri
  ortadan kaldırmıştır?
  A)Ege Adaları B) Yabancı Okullar
  C)Kapitülasyonlar D)Nüfus Mübadelesi
  E)Patrikane

  25-Türk Kurtuluş Savaşını sona erdiren Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mondros Ateşkes Antlaşması
  B)Sevr Antlaşması
  C)Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D)Kars Antlaşması
  Bu konu veya mesaj www.forumfokurtu.com sitesine

 5. #5
  Yeni Üye gel buyana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2012
  Yaş
  20
  Mesajlar
  4
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart Cevap: 11.sınıf inkilap yazılı soruları

  1-Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya
  hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden
  çıkmıştır?
  A)Balkan Savaşları
  B)1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları
  C)I.Dünya savaşı
  D)Trablusgarp savaşı
  E)Kurtuluş savaşı

  2-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
  A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
  B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
  C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
  D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
  E)Türklere kesin egemenlik tanınacak,Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.

  3-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?
  A)A)Kafkas Cephesi B)Irak Cephesi
  C)Filistin Cephesi D)Galiçya Cephesi
  E)Çanakkale Cephesi

  4-Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
  A) Çanakkale Savaşı’nın Kazanılması.
  B)Derne’de İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.
  C)Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması.
  D)Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması.
  E)Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.

  5-Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş
  Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A)Anadolu’nun ve Trakya’nın her yanında
  duyurulmuş olması.
  B)Halkı düşmanlara karşı silahlı direnişe
  çağırmış olmasından.
  C)işgallerin başlamasını izleyen günlerde
  hazırlanmış olmasından.
  D)Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini
  belirtmesinden.
  E)İstanbul hükümetine karşı bir hareket niteliği
  taşımasından.

  6-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes
  Antlaşmasından sonra Türk ulusu’nu tehlikelere
  karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla
  Havza ve Amasya’da genelgeler yayınlamıştır.
  Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili
  Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?

  A)Anadolu’da itilaf Devletlerine karşı
  protesto ve mitingler yapılması
  B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf
  Devletlerinin isteklerine uymaması
  C)Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul
  Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
  D)Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
  E)ilk TBMM’ne Osmanlı mebuslar meclisi
  Üyelerinin de alınması

  7-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler
  kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.
  Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlan-
  masına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmış-
  tır?
  A)Erzurum Kongresi B)Sivas Kongresi
  C)Alaşehir Kongresi D)Balıkesir Kongresi
  E)Edirne Kongresi

  8-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal
  iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık
  ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü
  de yer almıştır.
  Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle
  bir karar alınmasının temel nedeni
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması
  B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması
  C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi
  D)Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç
  duyması
  E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi

  9-Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin
  Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak
  oluşturulmuştur?

  A)İngiltere B)Fransa C)Yunanistan
  D)Rusya E)İtalya

  10-Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi
  ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
  A)Misak-ı Milli belgesiyle
  B)Amasya Genelgesiyle
  C)Sivas Kongresi kararlarıyla
  D)ilk TBMM kararlarıyla
  E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

  11-Mustafa Kemal Anayurdun parçalanması
  tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre
  yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
  Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk
  amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Saltanatı kaldırmak
  B)Yeni bir anayasa hazırlamak
  C)Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek
  D)Cumhuriyeti ilan etmek
  E)Halifeilği kaldırmak

  12-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
  Meclisi’nin onayından geçmiştir?
  A)Takrir-i Sükun Kanunu
  B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
  C)Misak-ı Milli
  D)istiklal Mahkemeleri
  E)Tekalif-i Milliye Emirleri  13- II.TBMM’nin açılması
  III.Düzenli ordunun kurulması
  IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi
  V.Lozan Barışının İmzalanması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına yöneliktir?
  A)I. B)II C)III D)IV E)V

  14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
  A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
  C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
  E)Tekalif-i Milliye

  15-Aşağıdakilerden hangisine, İstanbul ve TBMM birlikte katılmışlardır?
  A)Sevr Antlaşması B)Lozan Görüşmeleri
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)San Remo Konferansı

  16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da Özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?
  A)Amasya Görüşmelerine
  B)Amasya Genelgesine
  C)Londra Konferansı kararlarına
  D)Misak-ı Milli’ye
  E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına

  17-TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki
  Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?
  A)İngiltere B)Almanya
  C)Sovyet Rusya D)Fransa
  E)italya

  18-Yunan Kuvvetlerinin ilk kez Türk düzenli birlikleriyle karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A)I. İnönü Savaşı B)Aslıhanlar Savaşı
  C)II. İnönü Savaşı D)Sakarya Savaşı
  E)Büyük Taarruz

  19-Çerkez Ethem ve Kadeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan yunanlılar
  Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.
  Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Eskişehir ve Kütahya B)II.İnönü
  C)I.İnönü D)Sakarya
  E)Dumlupınar

  20-TBMM’nin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?
  A)Lozan Barış Antlaşmasın B)Ankara Antlaşması
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

  21-İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
  Gümrü Moskova Ankara
  A)Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
  B)Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
  C)Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
  D)Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
  E)Fransa Sovyet Rusya Ermenistan


  22-Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk islam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İran B)Irak
  C)Suriye D)Afganistan
  E)Pakistan

  23-Mustafa Kemal’ Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi muharebeden sonra verilmiştir?
  A)I.İnönü Muharebesi
  B)II.İnönü Muharebesi
  C)Sakarya Meydan Muharebesi
  D)Kütahya Eskişehir Muharebesi
  E)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  24-Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili maddesi Türk ekonomisinin gelişmesindeki engelleri
  ortadan kaldırmıştır?
  A)Ege Adaları B) Yabancı Okullar
  C)Kapitülasyonlar D)Nüfus Mübadelesi
  E)Patrikane

  25-Türk Kurtuluş Savaşını sona erdiren Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mondros Ateşkes Antlaşması
  B)Sevr Antlaşması
  C)Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D)Kars Antlaşması

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •