CEMİYETLER
A)ZARARLI CEMİYETLER
1-Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
a-Rumların Kurduğu Cemiyetler:
1)Mavri Mira: B.Anadolu ve D.Trakya’yı Yunanistan’a bağlamak ve Bizans İmparatorluğu’nu canlandırmayı amaçlamıştır.

2)Pontus Rum: D.Karadeniz’de bir Rum Devleti kurmayı amaçlamıştır.

3)Etnik-i Eterya: Mondros’tan önce(1894) kurulmuş, Bizans’ı canlandırmayı amaçlamıştır.

b-Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler:
1)Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri: D.Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlamıştır.

C-Yahudilerin Kurduğu Cemiyetler:
1)Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri: Sosyal ve siyasi ayrıcalıklarını korumak, Filistin’de bir İsrail Devleti kurmayı amaçlamıştır.

Azınlık Cemiyetlerinin Özellikleri:
1-Amaçları işgalleri kolaylaştırmak, böylece kendi bağımsız devletlerini kurabilmektir.
2-İtilaf devletleri, dini kurumlar ve azınlık okulları tarafından desteklenmiştir.

2-Türklerin (Osmanlı vatandaşlarının) Kurduğu Zararlı Cemiyetler
1)Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti: Padişaha kayıtsız şartsız bağlı kalmayı, işgallere direnmenin zararlı olduğunu savunmuştur.

2)Kürt Teali Cemiyeti: Wilson İlkelerine dayanarak D.Anadolu’da bağımsız bir Kürt Devleti kurmayı amaçlamıştır.

3)Teali-i İslam Cemiyeti: Medreseliler tarafından kurulmuş, halifelik mak***** bağlı kalınarak kurtulabileceğimizi savunmuştur.

4)İngiliz Muhipleri Cemiyeti: Milli Mücadele’ye karşı çıkmış, İngiliz manda yönetimine (himayesi) girilmesi gerektiğini savunmuştur.

5)Wilson İlkeleri Cemiyeti: Amerikan mandasına girilmesi gerektiğini savunmuştur.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Özellikleri:
1-Manda yönetimlerini savunmuşlar
2-Genelde saltanat ve hilafeti(ümmetçi) savunmuşlar
3-İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.

B)MİLLİ CEMİYETLER
1-Trakya Paşaeli Cemiyeti: Bölgedeki Türk halkını işgaller karşısında bilinçlendirmek, Mavri Mira Cemiyeti’nin çabalarına engel olmak için kurulmuştur.

2-Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresini Fransız işgalinden kurtarmak ve Ermenilerin zararlı çalışmalarına engel olmak için kurulmuştur.

3-Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: D.Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemek ve bölgedeki Türk halkının haklarını korumak için kurulmuştur. Erzurum Kongresi’ni düzenlemişlerdir.

4-Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir ve çevresinin Yunanlılar tarafından işgalini protesto etmek ve bölgeyi işgalden kurtarmak için kurulmuştur.

5-İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İzmir’in Türk toprağı olduğunu basın yoluyla Dünyaya duyurmak için kurulmuş, Kuva-yı Milliye’ye destek olmuştur.

6-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: D.Karadeniz’de bir Rum Devleti kurulmasını önlemek için kurulmuş, Rum çetelere karşı silahlı direniş göstermiştir.

7-Milli Kongre Cemiyeti: Türk halkının haklarını basın yoluyla bütün dünyaya duyurmak için kurulmuştur.

Milli Cemiyetlerin Özellikleri:
1-Bölgesel kurtuluşu amaçlamışlar, birbirinden bağımsız olarak kurulmuşlardır.
2-Kuruluşlarında Türklük duygusu etkili olmuştur.
3-İşgalcilerle ve azınlıklarla mücadele etmişlerdir.
4-Basın yayın yoluyla yaptıkları mücadele sonuçsuz kalınca silahlı mücadeleye başlamışlardır.
5-Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.