Üye olmak zorunda değilsiniz,Linkler Açıldıl

Etiketlenen üyelerin listesi

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1
I.TBMM DÖNEMİ (23 Nisan 1920 – 1 Nisan 1923) I. TBMM’nin Genel Özellikleri 1. Olağanüstü bir meclistir. Çünkü Güçler Birliği ilkesi vardır. Yasama, Yürütme ve Yargı TBMM’de toplanmıştır. 2. Mecliste parti yoktur, gruplar vardır. Bunlar Halk zümresi, İstiklal, Tesanüd, Yeşilorducular, Müdafaa-i Hukukçular ve Islahat gruplarıdır. Daha sonra Müdafaa-i Hukukçular dışında
 1. #1

  • Demirbaş Üye
  • Offline

  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Nereden
  xXx αякαиι кσLLα xXx
  Yaş
  21
  Mesajlar
  5.723
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart 1.TBMM Dönemi ( 23 Nisan 1920 - 1 Nisan 1923 ) Geniş Bilgi Ve Test Soruları

  I.TBMM DÖNEMİ (23 Nisan 1920 – 1 Nisan 1923)

  I. TBMM’nin Genel Özellikleri

  1. Olağanüstü bir meclistir. Çünkü Güçler Birliği ilkesi vardır. Yasama, Yürütme ve Yargı TBMM’de toplanmıştır.

  2. Mecliste parti yoktur, gruplar vardır. Bunlar Halk zümresi, İstiklal, Tesanüd, Yeşilorducular, Müdafaa-i Hukukçular ve Islahat gruplarıdır. Daha sonra Müdafaa-i Hukukçular dışında kalanlar birleşerek 2. grubu oluşturdular ve grup sayısı 2’ye düştü.

  3. Kurtuluş savaşını yürüten meclistir. Bu yüzden 3 yıl kesintisiz devam etti.

  4. Mecliste azınlık milletvekili yoktur. Bundan dolayı ulusal bir meclistir.

  5. Temsil heyetinin görevine son vermiştir. Çünkü artık buna ihtiyaç kalmamıştır.

  6. Kurucu meclistir. Çünkü 1921 Teşkilâtı Esasiyeyi hazırlamıştır.

  7. İnkılâpçı bir meclistir. İlk inkılâbı kendisi yani ulusal egemenliktir. Daha sonra saltanatı kaldıran meclis de yine bu meclistir.

  8. Bu meclis yetkilerini bir süre Başkomutanlık Yasası ile M. Kemal’e devretmiştir.

  9. I. TBMM’nin ilk gün geçici başkanı en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey oldu. 24 Nisan’da ise M. Kemal Meclis Başkanı olmuştur.

  10. I.TBMM’de belirgin bir şekilde güçler birliği ilkesi vardır.

  11. Birinci TBMM birçok kanun çıkarmıştır. Bunlar;

  a) I. TBMM’nin ilk çıkardığı kanun 24 Nisan’da çıkarmış olduğu Ağnam (Hayvan vergilerinin 4 katına çıkarılmasına dair) Kanunudur.

  b) I. TBMM’nin çıkardığı 2. Kanun ise Hıyanet-i Vataniye Kanunudur (29 Nisan 1920). Bu bir ceza kanunudur. Bu kanun ile TBMM’ye karşı isyan edenler Vatan haini sayılmış ve 11 Eylül 1920’de kurulan istiklal mahkemelerinde cezalandırılmıştır. İstiklal mahkemeleri 1927’ye kadar devam etmiştir.

  c) Yine 11 Eylül 1920’de çıkarılan bir başka kanun olan Firariler Kanunu ile de asker kaçaklarının önlenmesine çalışıldı.

  d) 5 Eylül 1920’de çıkarılan Nisab-ı Müzakere Kanunu ise Meclis iç tüzüğüyle ilgilidir.

  Bu kanunda;

  -Meclisin görev süresinin şartlara ve zamana bağlı olmadığı
  -Mebusların yılda mazeretsiz olarak 2 ay toplantıya katılamazlarsa üyeliklerinin düşeceği.
  -Memuriyet ve mebusluğun aynı kişide olamayacağı (Askerler ve Sefirler ile Bakanlar Hariç)
  -Karar yeter sayısı mebus toplamının yarısının 1 fazlası olacağı
  -Mebus maaşlarının yıllık 1250 lira olacağı ile ilgili maddeler vardır. Kısacası bu kanun meclis iç tüzüğüdür.

  e) 10 Eylül 1920 Men-i Müskirat Kanunu ile Milli Mücadeleye mali kaynak sağlamak amacıyla içki ve tütün mamulleri yasaklandı. Yine aynı amaçla 25 Kasım 1920’de Men-i İsrafat Kanunu ile her türlü israfın önüne geçilmek istendi.

  f) I. TBMM’nin çıkardığı en önemli kanun şüphesiz ki 5 Ağustos 1921’de M. Kemal’e Başkomutanlık yetkisini veren kanundur.

  ÖNEMLİ NOT: Tekâlifi Milliye Emirlerini TBMM çıkarmadı. Bu emirleri Başkomutanlık yetkisine dayanarak M. Kemal çıkarmıştır.

  Bilecik Görüşmesi (5 Aralık 1920)

  TBMM adına Mustafa kemal ile İstanbul’daki Tevfik paşa hükümeti adına Ahmet İzzet Paşa ve Salih Paşa arasında yapılmıştır. Görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmamış, İstanbul’dan gelenler zorla Ankara’ya götürülmüşlerdir. Bundaki amaç; Ulusal hareket’e katıldıkları izlenimini vermekti. Daha sonra bu devlet adamları M.Kemal’e bir daha İstanbul hükümetinde görev yapmayacakları sözünü verince serbest bırakıldılar. Bu görüşmeler TBMM’nin siyasal varlığını ve gücünü kanıtlaması açısından önemlidir.


  I. TBMM’YE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR

  1) Doğrudan İstanbul Hükümeti Tarafından Çıkarılan Ayaklanmalar

  a) Ahmet Aznavur Ayaklanması


  Susurluk, Gönen, Manyas ve Ulubat dolaylarında çıktı. Çerkez Ethem kuvvetleri tarafından bastırıldı.

  b) Kuvay-ı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) Ayaklanması

  Geyve’de çıkan bir isyandır. Amacı Kuvay-ı Milliye birliklerini boğazlara yaklaştırmamak ve uzaklaştırmaktı. Ali Fuat Cebesoy’un emrindeki Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından bastırıldı.

  2) İstanbul Hükümetinin Ve İtilafların Ortaklaşa Çıkarttıkları İsyanlar

  a) Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları

  Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele komutasındaki Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından bastırıldı.

  b) Yozgat Ayaklanması

  Çerkez Ethem emrindeki Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından bastırıldı.

  c) Afyon Ayaklanması

  Çopur Musa tarafından çıkarıldı. Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından bastırıldı.

  d) Konya Ayaklanması

  Bozkır, Delibaş Mehmet ve Çumra isyanları adı altında 3 isyandan ibarettir. Bu isyan da Kuvay-ı Milliye tarafından bastırıldı.

  e) Milli Aşireti Ayaklanması

  Urfa’da milli aşiretinin çıkardığı bir isyandır. Kuvay-ı Milliye tarafından bastırıldı.

  f) Ali Batı, Şeyh Eşref, Koçgiri ve Cemil Çeto

  Bu isyanlar da Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da çıkan diğer isyanlardır.

  3) Azınlıkların Çıkardığı İsyanlar

  Doğu Anadolu ve Çukurova Bölgesinde Ermeniler, Karadeniz ve Ege Bölgesinde Rumların çıkardığı isyanlardır. Bunlar işgalci güçlerden yardım alıyorlardı. Bunlar en uzun süre devam eden ayaklanmalardır. 1918–1922 yılları arası sürmüştür.

  4) Başta Kuvay-I Milliyeci Olup Sonradan Ayaklananlar

  Bunlar Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe ve Çerkez Ethem isyanlarıdır. Birçok ayaklanmayı da bastırmış olan bu Kuvay-ı Milliyeciler, Ankara’nın otoritesine girmek istememiş ve Düzenli ordunun emrine girmemişlerdir. Demircili Mehmet Efe isyanını Refet Bele bastırdı. I. İnönü Zaferinin kazanılmasından sonra 20 Ocak 1921’de de Çerkez Ethem isyanı kesin olarak bastırıldı.

  TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Tedbirler

  1- 29 Nisan 1920 tarihli Hıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılması. Bu bir ceza kanunudur.

  2- İstanbul ile her türlü haberleşme kesilecek.

  3- 11 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Bu tarihte kurulan toplam İstiklal Mahkemesi sayısı 8 tanedir. Bu mahkeme üyelerinin milletvekillerinden oluşması TBMM’nin yargı yetkisine sahip olduğunu gösterir.İstiklal mahkemeleri 1927 yılına kadar görev yaptılar.

  4- Şeyhülislam Durizâde Abdullah Efendinin M. Kemal ve arkadaşlarını Din ve Devlet düşmanı ilan eden fetvasına karşılık, M. Kemal de Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ve 150 müftünün karşı fetvasıyla İstanbul Hükümetini Vatan Haini ilan etti.

  5- 7 Haziran 1920’de Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu Ajansı bu kuruma bağlandı. Bu kurum sayesinde milli mücadele yanlısı propagandaya başlandı.

  ÖNEMLİ NOT: Bu ayaklanmalar TBMM’ye zaman ve güç kaybettirdi. Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasını geciktirdi ve düşman ilerleyişlerini hızlandırdı.

  2006 KPSS-I

  Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşında çıkan ayaklanmalardan biri değildir?

  A) Menemen
  B) Delibaş Mehmet
  C) Çopur Musa
  D) Şeyh Recep
  E) Cemil Çeto

  Cevap: A


  Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

  İtilaflar en sona bıraktıkları Osmanlı Barışının taslağını İtalya’nın San Remo Şehrinde hazırladılar. Osmanlının imzada gecikmesi üzerine “SPA Ültimatomu” ile 10 gün süre verdiler (17 Temmuz 1920). Bunun üzerine Saltanat Şurası (Danışma Meclisi) toplandı ve Barış Antlaşması kabul edildi. Antlaşmayı Osmanlı Hükümeti olan Damat Ferit Hükümetini temsilen Milli Eğitim Bakanı Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis imzalamıştır.

  Maddeler

  1. Sınırlar

  -İstanbul il sınırının batısındaki Trakya toprakları Yunanistan’ın olacak. İstanbul şartlı olarak Osmanlıda kalacak. Şart ise Osmanlının Antlaşmaya harfiyen uymasıdır.
  -İzmir, Tire, Ödemiş, Akhisar ve Bergama’da Yunanistan’a verilecek.
  -Muğla, Antalya, Konya ve Balıkesir’e kadar olan yerler İtalya’ya verilecek.
  -Adana, Mersin, Hatay, İskenderun, Antep, Urfa, Maraş Fransızlara
  -Doğu’da ABD Başkanı Wilson’un sınırlarını çizeceği bir Ermenistan kurulacak. 1 sene sonra da bir Kürdistan kurulabilecek.
  -Hicaz’da bağımsız bir devlet kurulacak.
  -Suriye ve Lübnan’da Fransız mandası, Irak ve Filistin’de İngiliz mandası kurulacak.
  -Rodos, On iki ada İtalyanın diğer adalar da Yunanistan’ın olacak.
  -Osmanlıya sadece Bolu, Kastamonu, Tokat ve Ankara kalacak. Şartlı olarak da İstanbul verilecek. Şart ise antlaşmaya harfiyen uyulmasıdır.

  2. Boğazlar

  İçerisinde Türk üye olmayan bir Avrupa komisyonu tarafından yönetilecek. Bu komisyonun ayrı bir bayrağı ve bütçesi olacaktır. Boğazlar savaş zamanı da dâhil bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.

  3. Kapitülasyonlar

  En geniş biçimde devam edecektir. Bütün azınlıklar da yararlanabilecektir.

  4. Azınlıklar

  Azınlıklar her türlü okul açabilecek ve her türlü haktan yararlanabilecek. Azınlıklar askerlik yapmayacak ve vergi vermeyecektir.

  5. Ordu

  Toplam asker sayısı 50.700 kişi olacak bunun 15 bini jandarma olacak. Subayların %15’i itilaf subaylarından olacak. Mecburi askerlik kalkacak. Hiçbir askeri uçak ve gemi olmayacak. Hiçbir ağır silaha sahip olmayacak.

  6. Ekonomi

  İngiliz, Fransız, İtalyan ve Osmanlılardan oluşan bir komisyon Osmanlı Ekonomisini yönetecek.

  ÖNEMLİ NOT: Osmanlı anayasası olan Kanun-u Esasiye göre bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi için Mebusan Meclisince de onaylanması gerekir. Fakat Mebusan Meclisi 11 Nisan 1920’de işgalciler tarafından dağıtılmıştı. Bu yüzden bu antlaşma mebusan meclisince onaylanmadığından dolayı yürürlüğe girmemiş ve geçersiz bir antlaşma olmuştur. Geçersiz olmasının bir diğer sebebi de Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmış olmasıdır.

  ÖNEMLİ NOT: Bu antlaşma maddeleri Wilson ilkelerine de tamamen aykırı bir durum oluşturmaktadır.  I.TBMM DÖNEMİ TEST


  1.
  I. İstanbul Hükümetine karşı çıkılmamıştır
  II. Padişaha karşı çıkılmamıştır
  III. İşgallere karşı çıkılmıştır
  IV. Kuvay-ı Milliye’nin durumu ile ilgili kararlar alınmıştır
  V.Bölgesel amaçlıdır
  Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresi ile Balıkesir-Alaşehir Kongrelerinin ortak özelliklerinden değildir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I-III
  D)III-IV
  E)I-V


  2.
  I- Sivas Kongresinden sonra istifa etmiştir.
  II- Sevr Barışını imzalamıştır.
  III-Temsil Heyeti ile Amasya görüşmelerini yapmıştır.
  IV-İngiliz Mandasından yanadır.
  V- M.Kemal önderliğindeki Anadolu Hareketini Vatan Hainliği ile suçlamıştır.

  Yukarıdaki özelliklerden hangileri Damat Ferit Hükümetinin özelliklerinden biri değildir?

  A)Yalnız I
  B) Yalnız III
  C)II-III
  D)IV-V
  E)I-IV


  3.
  I- İstanbul’un Fiilen işgali
  II- Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması
  III-Bazı milletvekillerinin Malta’ya sürülmesi
  IV-Milli Mücadelenin Hazırlık aşamasının başlaması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Misak-ı Milli’nin ilanının sonuçlarından değildir?

  A)Yalnız I
  B)I-III
  C)III-IV
  D)I-IV
  E)II-III
  4.
  I- İnkılâplar da yapmıştır
  II- Azınlık milletvekilleri de vardır.
  III-Saltanatçı ve Hilafetçi vekiller de vardır.
  IV-Demokratik ve Çok Sesli bir yapıya sahiptir.
  V- Kuvay-ı Milliye’yi oluşturmuştur.

  Yukarıdakilerden hangileri I.TBMM ile ilgili değildir?

  A)I-II
  B)II-III
  C)II-III-V
  D)IV-V
  E)II-V
  5.
  I- Hıyanet-i Vataniye kanunu
  II- Ağnam kanunu
  III- Men-i İsrâfat kanunu
  IV- Men-i Müskirat kanunu
  V- Tekâlif-i Milliye emirleri

  Yukarıdaki kanun ve emirlerden hangisi ya da hangileri Milli Mücadeleye maddi kaynak sağlamak amacıyla çıkarılmamışlardır?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I-V
  D)II-III
  E)I-IV  6.
  I- Takrir-i Sükûn Kanunu
  II- İstiklâl Marşı’nın kabulü
  III- Ankara’nın başkent yapılması
  IV-Cumhuriyetin ilânı
  V- M.Kemal’e Mareşal Rütbesinin verilmesi
  VI- Lozan Barış Antlaşması
  VII-Misak-ı Milli kararının alınışı

  Yukarıdakilerden hangileri I.TBMM’de kabul edilmemiştir?

  A)Yalnız I
  B)III-IV-V
  C)V-VI-VII
  D)I-II-IV-VI-VII
  E)I-III-IV-VI-VII

  7.Batı Cephesi olarak adlandırılan cephe aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlar sonucunda kurulmuştur?

  A)Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri
  B)TBMM
  C)Temsil Heyeti
  D)Osmanlı Mebusan Meclisi
  E)Sivas Kongresi

  8.
  I- Korunmak ya da savunmak
  II- Bölge halkının desteğini sağlamak
  III-Haklarını basın ve yayın yoluyla duyurmak
  IV-Büyük Avrupa devletlerinin Kamuoyu desteğini sağlamak.
  V-Azınlıklara da bağımsızlıklarını sağlatmak
  Yukarıdakilerden hangileri işgallere karşı kurulan cemiyetlerin amaçlarından değildir?

  A)I-V
  B)Yalnız V
  C)I-IV-V
  D)II-III
  E)III-V  9.
  I- Halkoylaması yapılmasına
  II-Temsil heyetinin gücünü arttırmasına
  III-Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesine
  IV-Sadrazamın değiştirilmesine
  V-Seçimlerin yenilenmesine

  Sivas Kongresinde ARMHC’nin kurulması ve temsilciler kurulunun seçilmesi yukarıdakilerden hangilerine sebep olmuştur?

  A)Yalnız III
  B)III- IV
  C)II-IV
  D)I-III
  E)II-IV-V

  10.Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum’da halkoylamasına başvurulması aşağıdakilerden hangisinde ilke olarak kabul edilmiştir?

  A)Erzurum Kongresi
  B)Sivas Kongresi
  C)I.TBMM
  D)Amasya görüşmeleri
  E)Son Osmanlı Mebusan Meclisi
  11.
  I- İstiklâl Mahkemelerinin kuruluş şekli
  II- 1921 Teşkilât-i Esasiye’yi kabul etmesi
  III- Başkomutanlık kanununu kabul etmesi
  IV-Hıyanet-i Vataniye Kanununu çıkarması
  V- Takrir-i Sükûn kanununun çıkarılması

  Yukarıdakilerden hangileri I.TBMM’nin yargı yetkisini kullandığına kanıt olarak gösterilebilir?

  A)Yalnız I
  B)I-IV
  C)II-III
  D)IV-V
  E)II-III-IV

  12.
  I- Kuvay-ı Milliye -Düzenli ordu
  II-Temsil Heyeti -TBMM
  III-Milli Cemiyetler-Temsil Heyeti

  Yukarıdakilerden hangileri birbirinin devamıdır?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)Yalnız III
  D)I-II
  E)II-III

  13.
  I- Meclisin üstünde bir gücün olmadığı
  II- Hükümet kurmanın zorunlu olduğu
  III- Hükümeti meclisin kurması gerektiği
  IV-Yeni devlet rejiminin adının konulması

  Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM’nin ilk açıldığında alınan kararlardan değildir?

  A)I-II
  B)II-III
  C)II-IV
  D)Yalnız II
  E)Yalnız IV
  14.
  I- Şeyh Sait isyanı
  II- Menemen isyanı
  III-Kuvay-ı İnzibatiye İsyanı
  IV-Ahmet Anzavur isyanı

  Yukarıdakilerden hangileri I.TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan değildir?

  A)Yalnız I
  B)II-III
  C)I-II
  D)III-IV
  E)I-IV
  15.
  I- Takrir-i Sükûn kanunu
  II- İstiklâl Mahkemeleri
  III- Ankara Müftüsü’nün karşı fetvası ile İstanbul Hükümeti’ne cevap verilmesi
  IV-Hıyanet-i Vataniye Kanunu
  V- İstanbul ile Anadolu’nun tüm bağlantısının kesilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri I.TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden değildir?

  A)Yalnız I
  B)I-II
  C)I-IV-V
  D)I-V
  E)I-III-IV
  16.
  I- Paris Barış Konferansı
  II- San Remo kararları
  III-SPA ültimatomu
  IV-Londra Konferansı (1921)
  V- Mudanya Ateşkesi

  Yukarıdakilerden hangileri Sevr’e giden süreçte yaşanan gelişmelerden değildir?

  A)Yalnız IV
  B)IV-V
  C)III-IV
  D)I-II
  E)II-IV-V  17.
  I- Misak-ı Milli
  II- Wilson ilkeleri
  III-Paris Barış Konferansı

  Sevr Barış Antlaşması Yukarıdakilerden hangilerine aykırıdır?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)II- III
  D)I-II
  E)I-III


  18.İstanbul Hükümeti hangi davranışı ile Mebusan meclisinin 28 Ocak 1920’deki kararlarına aykırı hareket etmiştir?

  A)Mondros’u imzalamakla
  B)Sevr’i imzalamakla
  C)Paris Barış konferansına katılmakla
  D)Londra Konferansına katılmakla
  E)Amasya görüşmelerini yapmakla


  19.
  I- Ermenistan ve Kürdistan
  II- Wilson ilkelerinden
  III-Osmanlı Ordusu
  IV-Türk devletinin yönetim şeklinden
  V- Kapitülasyonlar
  VI-Boğazlar
  VII-Osmanlı topraklarının paylaşılması

  Yukarıdakilerden hangilerinden Sevr’de bahsedilmemiştir?

  A)II- III
  B)II-IV
  C)IV-V-VI
  D)III-VII
  E)I-V-VII
  20.
  I- Firariler kanunu
  II- Nisab-ı Müzakere kanunu
  III- Hıyanet-i Vataniye kanunu
  IV-İstiklâl Mahkemeleri
  V- Men-i İsrafat kanunu

  Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM ‘nin otoritesini sağlamlaştırmak için çıkardığı kanunlardan değildir?

  A)I-II
  B)I-II-V
  C)II-V
  D)III-IV
  E)II-III
  21.
  I- Amasya görüşmeleri
  II- Sivas Kongresi
  III- Erzurum Kongresi
  IV- Misak-ı Milli kararının alınışı
  V- TBMM’nin açılışı
  VI- İstanbul’un resmen işgali

  Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması nasıldır?

  A)II-III-I-IV-VI-V
  B)III-II-I-IV-VI-V
  C)VI-V-IV-I-II-III
  D)III-II-I-IV-V-VI
  E)I-III-II-IV-VI-V
  22.
  I. Hukuk-u Beşer
  II. İrşad
  III. İstikbal
  IV. Alemdar
  V. Aydede
  VI. İrade-i milliye

  Yukarıdakilerden hangileri milli mücadele yanlısı gazetelerdendir?

  A)I-II-III
  B)I-III-IV
  C)I-V-VI
  D)I-III-VI
  E)II-IV-V


  I.TBMM DÖNEMİ CEVAPLAR

  1 E 12 D
  2 B 13 E
  3 D 14 C
  4 E 15 A
  5 A 16 B
  6 E 17 D
  7 A 18 B
  8 B 19 B
  9 C 20 C
  10 E 21 B
  11 A 22 D
  Bu konu veya mesaj www.forumfokurtu.com sitesine aittir.

 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •