Üye olmak zorunda değilsiniz,Linkler Açıldıl

Etiketlenen üyelerin listesi

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1
İkinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşının Sonuçları a) II. Dünya Savaşı’nın Sebepleri - I. Dünya Savaşı’nın sonucunda Almanya ile yapılan Versay Antlaşması’dır. Bu antlaşma Almanya’ya çok ağır yükümlülükler getirmiştir. - Japonya’nın Çin’e (Mançurya) saldırması (1931) - İtalya’nın Habeşistan’a saldırması - Milletler Cemiyeti’nin etkisiz kalması ve Dünya Barışını sağlayamaması İlk
 1. #1

  • Demirbaş Üye
  • Offline

  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Nereden
  xXx αякαиι кσLLα xXx
  Yaş
  21
  Mesajlar
  5.723
  Bahsedilmiş
  0
  Takip edilen
  0

  Standart İkinci Dünya savaşı ve Sonuçları Konu Anlatımı Ve test Soruları

  İkinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

  a) II. Dünya Savaşı’nın Sebepleri

  - I. Dünya Savaşı’nın sonucunda Almanya ile yapılan Versay Antlaşması’dır. Bu antlaşma Almanya’ya çok ağır yükümlülükler getirmiştir.
  - Japonya’nın Çin’e (Mançurya) saldırması (1931)
  - İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
  - Milletler Cemiyeti’nin etkisiz kalması ve Dünya Barışını sağlayamaması
  İlk olarak kurulan grup Mihver grubudur. 1936’da Almanya ve İtalya mihveri yani Roma-Berlin Eksenli ittifakı kurdular. Aynı yıl Japonya da bu ittifaka katıldı.

  ÖNEMLİ NOT:
  Almanya ile Avusturya bir oldu-bittiyle 12 Mart 1938’de birleşecektir. (Anschluss Olayı)

  b)Savaş

  Mihver Grup:
  Japonya, İtalya, , Bulgaristan, Romanya ve Almanya’dan oluşur.

  Müttefik grup: ABD, Rusya İngiltere ve Fransa vardı. Müttefik gruba en son katılan ABD’dir.

  ABD’nin savaşa katılması savaşın seyrini değiştirecektir. ABD II. Dünya savaşına girerken yine I. Dünya Savaşı’nda yaptığı gibi bir bildiri yayınlayacaktır. Bu bildiri Atlantik Bildirisidir. İçeriği hemen hemen Wilson İlkeleri ile aynıdır.

  Almanya savaşı başta iyi götürecektir. Fakat 1941’den sonra kaybetmeye başladı. Savaştan en önce çekilen Mihver devleti 1943’te İtalya oldu. Müttefikler Almanya üzerine Normandiya Çıkarması’nı yaptılar (1944).Almanya bu çıkarma ile çok ağır bir darbe aldı ve 1945’te resmen teslim olmak zorunda kaldı.

  1945’in 6 Ağustos’unda Enola Gay (Uçan Kale) adlı bir ABD B52 Bombardıman Uçağı’nın Japonya’ya (Hiroşima ve Nagazaki) 2 atom bombası atması ile Japonya da teslim oldu. Böylece savaş resmen bitti.


  c) II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

  - Savaşın kazananları ABD, İngiltere ve SSCB oldu. Fakat ABD ile İngiltere Atlantik Bildirisi’ne uymadılar.
  - SSCB Orta Avrupa ve Balkanlar’da kendisine bağlı komünist yönetimler kurdu. Komünizm hızla yayılmaya başladı. Bu arada Nazizm ve Faşizm de sona erdi.
  - Atom bombası ile dünya artık Nükleer Çağa adım attı.
  - Savaştan sonra SSCB’nin komünizm sayesinde hızla yayılmasına karşı ABD Truman Doktrini (1947) adıyla bir plan uygulamaya başladı. Bu plana göre, Sovyet tehdidi altındaki ülkelere ekonomik ve askeri yardımda bulunulacaktı. Bu çerçevede ABD Dışişleri Bakanı Marshall’ın yardım planı uygulamaya konuldu. 1948–1952 yılları arasında Marshall yardım planı çerçevesinde Türkiye’ye de toplam 352 milyon dolar para yardımı yapıldı.
  - Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı. Soğuk savaş Nato-Varşova Paktı arasında 1991’e kadar devam etti
  - Mısır, Hindistan, Pakistan, Tunus, Fas, Cezayir, Libya bağımsız oldu.
  - İngiltere ve Fransa ekonomik yönden zayıflamaya başladılar. Bunun yerine ABD ve SSCB dünya lideri olma yarışına girdiler.
  - Stalin (Rusya), Çörçil (İngiltere) ve Roosevelt (ABD) 4–11 Şubat 1945’te Kırım’da Yalta Konferansı’nda bir araya geldiler ve kendi aralarında egemenlik alanlarını belirlediler. Nisan 1945’te de San Fransisko Konferansı ile BM’yi kurdular. Ağustos 1945 Postdam Konferansı ile de yenik devletlerle yapacakları barışın esaslarını belirlediler.
  - ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve SSCB öncülüğünde BM kuruldu. Bu beş ülke BM’nin Güvenlik Konseyinde veto hakkına sahip olan ülkelerdir.

  d)II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu

  - Türkiye aldığı karar gereği topraklarına saldırı olmadığı müddetçe savaşa girmemekte kararlıdır.
  - İlk etapta 1941’de Ankara’da Almanya ile bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması yapıldı.
  - Müttefik devletler ise 1943 Kazablanka Konferansı’nda Türkiye’nin kendi taraflarında savaşa katılmasının sağlanmasına karar verdiler.
  - İngiliz Başbakanı Çörçil 1943’te Adana’ya geldi. Burada İnönü’den savaşa girmelerini istedi. Fakat Türkiye tarafsızlığını devam ettirdi.
  - Aynı yıl Kahire’de de İnönü-Çörçil-Roosevelt bir araya geldi fakat Türkiye yine tarafsızlığını bozmadı.
  - 1944’te Almanların yenilmesi kesinleşince Türkiye İngiltere ve ABD’ye yanaştı. Türkiye 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etti. Savaş da zaten 9 Ağustos 1945’te resmen sona erecekti.

  ÖNEMLİ NOT:

  - Türkiye bu savaşta fiili olarak bulunmamıştır.
  - Türkiye’nin savaş ilan etmesinin sebebi müttefiklerin San Fransisko’da toplayacakları konferansa katılmak istemesiydi. Müttefikler bu konferansa 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş ilan etmiş olan devletlerin katılabileceğini açıklamışlardı. Türkiye San Fransisko Konferansı’na katıldı ve BM’nin kurucu üyelerinden biri oldu.
  - Türkiye’nin BM’ye üye olmasıyla ülkede Çok Partili Hayata geçilecektir. Çünkü Tek Parti Yönetimi dış politikada tepki çekmekteydi.


  II. Dünya Savaşı Sonunda Kurulan Uluslararası Örgütler

  a) Birleşmiş Milletler (BM) 1945

  Nisan 1945’te ABD’nin San Fransisko kentinde yapılan konferans ile BM resmen kuruldu. Merkezi ABD’nin New York şehridir. BM anayasası bu konferansta ABD-İngiltere-Rusya-Fransa ve Çin tarafından hazırlandı. Bu yüzden bugün bile BM’nin Güvenlik Konseyinde sadece bu 5 devletin veto hakkı vardır. Anayasa’da herhangi bir değişikliğin yapılabilmesi için Genel Kurul’un 3’te 2 çoğunluğu gerekir. Ancak Güvenlik konseyinin devamlı üyesi olan beş devletin de bu üçte iki çoğunluğun arasında olması gerekir.
  BM’nin başlıca 7 tane alt kuruluşu vardır.

  Genel Kurul: Bu kuruluşa tüm üyeler katılır. Her üye devletin 5 temsilcisi vardır. Her devletin 1 oy hakkı vardır. Yılda bir kez toplanır. Tavsiye kararı alabilir. Yeni ülkelerin kabulü, BM bütçesi ve barışın korunması için ayrılan bütçe gibi önemli konularda kararlar çoğunluğun üçte ikisi ile alınır. Diğer konular, salt çoğunlukla karara bağlanır.

  Güvenlik Konseyi: Barış ve güvenlikten sorumludur. Kararları tüm üye ülkeler İçin bağlayıcıdır. 15 üyeden oluşur. 5 tanesi beş büyük devlettir. Diğer 10 üye ise Genel kurul üyeleri arasından 2 yıllık bir dönem için seçilir. Karar için 9 oy gerekir. Beş büyük devletten biri aleyhte oy verirse karar veto edilir.

  Ekonomik ve Sosyal Konsey: Ekonomik ve sosyal kalkınmayı amaçlar. 54 Üyeden oluşur. Üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.

  Vesayet Konseyi: Henüz kendi kendini idare edecek güce sahip olamayan milletlerin ilerlemesini sağlar. Onları sömürmeye kalkışacak ülkelerden korur. Bugün işlevini kaybetmiştir.

  Adalet Divanı: BM’nin en yüksek yargı organıdır. Hollanda’nın Lahey Şehri’nde bulunur. Her biri ayrı milletten 15 yargıcı bulunur. Yargıçlar 3 yıl süre ile görev yaparlar. Buradaki karar daha çok tavsiye kararı niteliğindedir. AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) ile karıştırılmamalıdır.

  Sekreterlik: Kuruluşun idari şefidir.

  İnsan Hakları Konseyi: 19 Haziran 2006’da 47 üye olarak kuruldu.


  BM EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİNE BAĞLI BAŞLICA KURULUŞLAR
  YILI -------A D l
  1950 BM Çocuklara Yardım Fonu (New-York) UNICEF
  1950 BM Mülteciler Yüksek Komiseri (Cenevre) UNHCR
  BM ve FAO Dünya Gıda Programı (Roma) FAO
  1965 BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (New-York) UNİTAR
  1980 BM Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (New-York) UNİDIR
  BM Kalkınma Programı (New-York) UNDP
  1967 BM Sinaî Kalkınma Örgütü (Viyana) UNİDO
  1975 BM Üniversitesi (Tokyo) UNU
  1985 Kadın İçin Uluslararası Araştırma Eğitim Enstitüsü INSTRAW
  1957 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (Viyana) IAEA
  1919 Uluslararası Çalışma Örgütü (Cenevre) lLO
  1945 BM Besin ve Tarım Örgütü (Roma) FAO
  1946 BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (Paris) UNESCO
  1948 Dünya Sağlık örgütü (Cenevre) WHO
  1960 Uluslararası Kalkınma Birliği (Vaşington) IDA
  1945 Uluslararası Bayındırlık KalkınmaBankası(Vaşington) IBRD
  1956 Uluslararası Finans Birliği (Vaşington) IFC
  1945 Uluslararası Para Fonu (Vaşington) IMF
  1947 Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Montreal) ICAO
  1874 Evrensel Posta Birliği (Bern) UPU
  1865 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (Cenevre) lTU
  1873 Dünya Meteoroloji örgütü (Cenevre) WHO
  1883 Dünya Düşünsel Haklar Örgütü (Cenevre) WIPO
  1974 Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (Roma) IFAD
  1948 Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşması (Cenevre) GATT  KPSS 2006-I

  Aşağıdakilerden hangisi BM’ye bağlı bir uluslar arası kuruluş değildir?

  A) FAO
  B) UNDP
  C) ILO
  D) OECD
  E) IMF

  Cevap: D


  2) NATO – 1949(Kuzey Atlantik Paktı)

  4 Nisan 1949’da Washington’da toplam 12 devletin, ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda, Portekiz katılımı ile kuruldu.

  Paktın amacı barışın korunmasıdır. Bu yüzden savunma amaçlıdır. Yalnız askeri işbirliği değil, ekonomik işbirliğini de öngörür. Türkiye 1952’de Yunanistan ile beraber NATO’ya üye olmuştur. Türkiye’nin 1950’de Kore’ye 1 Tugay asker göndermesi Türkiye’nin NATO’ya girişinde etkili olmuştur. 1954’te Almanya Federal Cumhuriyeti ve 1982’de İspanya’nın da katılımı ile üye sayısı 16’ya çıktı.

  Fransa’nın 1966’da Askeri Kanattan çekilmesi ile paktın merkezi Paris’ten Brüksel’e alındı. Fransa ve İzlanda sadece sivil kanata üyedir.

  1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın da katılması ile üye sayısı 19’a yükseldi.

  NATO Konseyi:

  a) Sivil Kanat: Fransa, İzlanda ve diğer 17 üye
  b) Askeri Kanat: 17 Üye

  NATO konseyi üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşur. En yetkili karar organıdır. Kararlar oy birliği ile alınır. Her üye ülkenin veto hakkı vardır. En üst düzeydeki memuru Genel Sekreterdir.

  NATO Parlamenterler Asamblesi ise üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşur. Parlamenterler arası işbirliğini sağlar. Sivil kanada bağlıdır. Türkiye’nin burada 9 parlamenteri vardır.

  NATO’nun en yüksek organı Askeri komitedir. Askeri kanada bağlıdır. Askeri savunma ile ilgili önlemleri NATO Konseyi’ne sunar.

  ÖNEMLİ NOT: NATO bugün hala faaliyetine devam etmektedir.

  Türkiye’nin NATO’ya Girişi

  ABD II. Dünya Savaşı sonunda SSCB ile girdiği soğuk savaş neticesinde Truman yardımları denen yardımlarla Türkiye’yi kendine çekmeye başladı. 1947’de Truman yardımları neticesinde Türkiye’ye 100 Milyon dolarlık yardım yapıldı.

  1948–52 yılları arası da ABD dışişleri bakanı George Marshall’ın ismi ile anılan Marshall Yardımları çerçevesinde ABD Türkiye’ye 352 milyon dolar daha yardım yaptı. Bu yardımlar Ekonomik Kalkınma adı altında yapılıyor. Fakat asıl amaçlanan Türkiye’yi soğuk savaşta kendi yanlarına çekebilmekti.

  1950’de SSCB koruyuculuğundaki Kuzey Kore ile ABD koruyuculuğundaki Güney Kore savaşmaya başladı. ABD ve 15 BM üyesi buraya asker çıkardı. ABD’den sonra buraya en çok asker gönderen devlet Türkiye’dir. Türkiye buraya Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında 1 Tugay asker gönderdi (6000 asker). Türkler burada Kunurri Muharebesi’nde 8. Amerikan Tugayının imha edilmesini engellediler. 1953’te ateşkes yapıldı. Türkler 721 şehit, 672 yaralı, 234 esir ve 175 de kayıp verdiler.

  Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü Türkiye 1950’de Kore’ye asker gönderdiğinde henüz NATO üyesi değildi. Türkiye Kore’ye asker gönderdikten sonra 1952’de NATO’ya üye oldu. NATO’ya aynı yıl Yunanistan’da katıldı. 1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın da katılımı ile üye sayısı 19 oldu.


  3) VARŞOVA PAKTI (1955)

  SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Arnavutluk arasında kuruldu. Bu devletler kendi aralarında NATO’ya karşı Birleşik bir Askeri Komutanlık oluşturdular. Bu devletlerin hepsinde SSCB askerleri bulunacaktı. 1990’da Macaristan Pakttan ayrıldı. Aynı yıl Doğu Almanya da pakttan ayrılınca 1991’de Prag’da son bir zirve ile pakt kendi kendini sona erdirdi.

  4) COMECON (1949)

  Ocak 1949’da SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya ve Romanya arasında kuruldu. Şubat 1949’da Arnavutluk da katıldı. 1950’de Doğu Almanya, 1962’de Moğolistan, 1972’de Küba, 1978’de Vietnam üye oldu. Bu paktın amacı ise üye ülkeler arasında Ekonomik işbirliğini sağlamaktı. Bu pakt da 1991’de sona erdi.

  5) CENTO

  Türkiye ile Irak arasında yapılan karşılıklı işbirliği antlaşmasıdır. Aynı zamanda bir bölgesel savunma ve işbirliği örgütüdür. 1955’te İngiltere ve İran da katıldı. 1959’da Irak pakttan çekildi. Aynı yıl 1959’da ABD de CENTO’ya katıldı. 1979’da İran İnkılâbına kadar bu pakt devam etti. CENTO NATO’nun bir bölgesel uzantısı özelliğindedir.  DIŞ POLİTİKA TESTİ

  1)
  I- Dış Borçlar
  II- Yabancı Okullar
  III- Nüfus Mübadelesi
  IV- Irak Sınırı

  Atatürk döneminde yukarıdaki sorunlardan hangileri Fransa ile yaşanan sorunlardandır?


  A) I-II
  B) II-III
  C) I-II-III
  D) III-IV
  E) II-IV


  2)
  I- Balkan Antantı
  II- Sadabat Paktı
  III- NATO
  IV- Lokarno
  V- Kellog-Briand

  Türkiye Atatürk döneminde yukarıdaki Uluslararası örgütlerden hangilerine dâhil olmamıştır?

  A) II-III-V
  B) III-V
  C) I-III-IV
  D) III-IV
  E) I-II-V


  3) Türkiye Atatürk Döneminde en çok hangi devlet ile yakın ilişkiler kurmuştur?

  A) Sovyet Rusya
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D)Afganistan
  E) ABD  4) Lozan Barışından sonra hangi konu Türkiye lehine çözülmemiştir?

  A) Osmanlı Borçları
  B) Boğazlar
  C) Suriye sınırı
  D) Yabancı okullar
  E) Irak sınırı


  5) Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar sözleşmesi maddelerinden biri değildir?

  A) Türkiye bir savaşa girerse savaş gemilerinin geçişi Türkiye’nin iznine bağlıdır.
  B) Barış zamanında Tüm savaş gemilerinin geçişi serbesttir.
  C) Savaş zamanında ticaret gemilerinin geçişi Türkiye’nin durumuna bağlıdır.
  D) Barış zamanında ticaret gemilerinin geçişi serbesttir.
  E) Savaş zamanında savaşan devletlerin savaş gemileri boğazlardan geçemez.


  6)
  — Balkan Türk Azınlık Sorunu
  — Ege Adaları sorunu
  — Ege Kıta Sahanlığı sorunu

  Bugünkü bu üç sorun hangi gelişmenin bir sonucudur?

  A) Balkan savaşı
  B) Trablusgarp Harbi
  C) I. Dünya Harbi
  D) Lozan Antlaşması
  E) Sevr Antlaşması


  7)
  I- Irak
  II- Suriye
  III- Bulgaristan
  IV- İran
  V- Yunanistan

  Türkiye Atatürk Döneminde yukarıdaki devletlerden hangileri ile bölgesel bir Pakt ya da Antant kurmamıştır?

  A) Yalnız II
  B) I-III
  C) III-IV-V
  D) II-III
  E) II-III-IV


  8)
  I- Nato
  II- Milletler Cemiyeti
  III- Sadabat Paktı
  IV- Balkan Antantı
  V- Kellog-Briand

  Türkiye’nin yukarıdaki kuruluşlara giriş sıralaması kronolojik olarak nasıldır?

  A) II-IV-V-III-I
  B) V-II-IV-III-I
  C) II-V-IV-III-I
  D) V-IV-II-IV-I
  E) I-II-IV-III-V

  9)
  I- Sadabat paktı
  II- Balkan Antantı
  III- Briand-Kellog
  IV- Nato
  V- Cemiyet-i Akvam

  Yukarıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangileri Türkiye’nin komşularıyla kurduğu bölgesel işbirliği örgütleridir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I-II
  D) I-II-III
  E) III-IV-V

  10)
  I- Nato
  II- Varşova Paktı
  III- BM
  IV- Milletler Cemiyeti
  V- Balkan Antantı

  Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya savaşı sonucu kurulmuşlardır?

  A) I-III
  B) I-II-III
  C) I-II-IV
  D) II-IV-V
  E) II-III-IV


  11) Hatay’daki Türk varlığını belirten ve Hatay’ın özerk yapısını destekleyen uluslararası Milletler Cemiyeti raporu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bristol Raporu
  B) Harbourd Raporu
  C) Wilson İlkeleri
  D) Milne Raporu
  E) Sandler Raporu


  12)
  I - Bulgaristan’ın kaybı
  II- Bosna Hersek’in kaybı
  III- Karadağ’ın kaybı
  IV- Romanya’nın kaybı
  V- Musul’un kaybı

  Yukarıdakilerden hangilerinin kaybı içerde yaşanan önemli bir iç sorunun sonucudur?

  A) Yalnız I
  B) I-II
  C) III-IV
  D) I-II-V
  E) I-V


  13) Aşağıda bazı devletler ve bunlarla yaşadığımız sorunlar eşleştirilerek verilmiştir.
  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Yunanistan-Nüfus Mübadelesi
  B) İngiltere-Musul Sorunu
  C) Fransa-Dış Borçlar ve Yabancı okullar
  D) Suriye-Hatay
  E) Rusya - Kapitülasyonlar

  14)
  I- Yunanistan-Nüfus Mübadelesi
  II- İngiltere-Musul Sorunu
  III- Fransa-Dış Borçlar Sorunu ve Yabancı Okullar Sorunu
  IV- Sovyet Rusya-Doğu Sınırı
  Yukarıdaki sorunlardan hangileri Lozan’dan sonra yaşanmamıştır.

  A) Yalnız I
  B) I-III-IV
  C) Yalnız IV
  D) I-II-III
  E) I-III

  15)
  I- Mondros Ateşkesi - Refet Bele
  II- Mudanya Ateşkesi - Rauf Orbay
  III- Lozan Barışı - İsmet İnönü
  IV- Montrö - Tevfik Rüştü Aras

  Yukarıda bazı Antlaşmalar ve bu antlaşmaları imzalayan temsilcilerimiz verilmiştir.
  Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I-II
  D) III-IV
  E) I-II-IV

  16) Türkiye’nin komşuları ile olan sınırlarının kesin ve son şeklini alma sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) Rus - Irak - Suriye - Yunan
  B) Rus - Yunan -Irak - Suriye
  C) Yunan - Rus - Irak – Suriye
  D) Irak - Yunan - Rus – Suriye
  E) Yunan - Rus - Suriye – Irak  17)
  I- Kahire Görüşmeleri
  II- Adana Görüşmeleri
  III- İstanbul Görüşmeleri
  IV- Yalta Konferansı
  V- Postdam Konferansı

  Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin İkinci Dünya savaşına girişi ile ilgili gelişmelerden biri değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-IV
  E) III-IV-V


  18)
  I- Kore Harbine Katılma
  II- BM’ye giriş
  III- Cento’ya katılma

  Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin NATO’ya girişine sebep olan gelişmelerdendir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-III
  E) II-III


  19)
  I- Türk Kurtuluş Savaşı – Nizami ve Gayrı Nizami Savaş
  II- I. Dünya Savaşı - Nükleer Savaş – Soğuk Savaş
  III- Nato - Varşova Paktı - Soğuk Savaş

  Yukarıdaki Savaş ve Savaş türleri eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I
  B) I-II
  C) Yalnız II
  D) I-III
  E) II-III


  20) Aşağıdakilerden hangisi Türk-Dış Politikasının esasını oluşturur?

  A) Yayılmacılık
  B) Turancılık
  C) Yurtta Sulh Cihanda Sulh
  D) Laik Rejimi yayma
  E) Orta Asya ile Kültürel bağları güçlendirme  DIŞ POLİTİKA TESTİ CEVAPLAR
  1 A 11 E
  2 D 12 D
  3 A 13 E
  4 E 14 C
  5 B 15 C
  6 A 16 B
  7 D 17 E
  8 B 18 A
  9 C 19 C
  10 B 20 C
  Bu konu veya mesaj www.forumfokurtu.com sitesine aittir.

 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •